Search found 1633 matches

by Fraxinus
2019-10-17 22:44
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

... Dels har regaliegardet en stark närvaro i Pharynx. Flera kungliga fristäder/garnisonsorter finns i Pharynx, varje garnisonsorter håller en kohort (ca 400 man). Eftersom kungafamiljen även var hertig av Pharynx var det enkelt att börja där. Ytterligare garnisonsorter är Pendon samt två tre i Amt...
by Fraxinus
2019-10-10 22:59
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Angående Tarjuner. Är det svartfolk du pratar om eller människor? Kruxträsk Herse Rebneck Månsken Område i Toril som fått det föga smickrande namnet Kruxträsk, efter Kruxhelm Armstarke. Ätten Korp har i flera skrivelser till Pendon försökt att få detta ändrat, men deras böner har ännu varit obesvar...
by Fraxinus
2019-10-10 07:42
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Sedan finns förstås kungens närvaro överallt i någon form. Man tänker inte alltid på det men det är i form av antingen en fogde eller tullklerk och deras eskort eller en tropp regaliegardister som patrullerar något vägavsnitt. Och även om kungen inte vill ingripa allt för öppet i adelns görande och...
by Fraxinus
2019-10-09 22:00
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Det var väl just alla adelstitlar och varianter på dessa som vållade mig lite huvudbry när jag skumläste alla inlägg. Jag skulle också vilja se mer om Torilskogen och svartfolken där. Att skogen försvårar för zorakiskt kavalleri är ju lätt att förstå, men varför tillåts främmande svartfolksmakt att...
by Fraxinus
2019-10-09 07:54
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Mja! Som jag skrivit någonstans i alla hundra sidor är Felicien inte så förtjust i tanken på att hamna i krig igen med Zorakin. Visserligen är Zorakins export av vapen skepp och spannmål till Erebos ett problem. Men Felicien vill inte förena Erebos och Zorakin mot sig då de tillsammans skulle vara ...
by Fraxinus
2019-10-09 07:54
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Mja! Som jag skrivit någonstans i alla hundra sidor är Felicien inte så förtjust i tanken på att hamna i krig igen med Zorakin. Visserligen är Zorakins export av vapen skepp och spannmål till Erebos ett problem. Men Felicien vill inte förena Erebos och Zorakin mot sig då de tillsammans skulle vara ...
by Fraxinus
2019-10-04 22:29
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Det var väl just alla adelstitlar och varianter på dessa som vållade mig lite huvudbry när jag skumläste alla inlägg. Jag skulle också vilja se mer om Torilskogen och svartfolken där. Att skogen försvårar för zorakiskt kavalleri är ju lätt att förstå, men varför tillåts främmande svartfolksmakt att...
by Fraxinus
2019-10-04 21:56
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Sedan finns förstås kungens närvaro överallt i någon form. Man tänker inte alltid på det men det är i form av antingen en fogde eller tullklerk och deras eskort eller en tropp regaliegardister som patrullerar något vägavsnitt. Och även om kungen inte vill ingripa allt för öppet i adelns görande och ...
by Fraxinus
2019-10-04 21:15
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Kan det vara så att hertigen av Slättebo inte vill ha en utökad timmerhandel via Tofia då han tänker att detta vill stärka kungamakten som behöver bygga fler skepp inför en konflikt med Felicien? Det mest tydliga hindret borde vara det faktum att han kontrollerar Stirpazflodens utlopp (åtminstone d...
by Fraxinus
2019-10-04 21:06
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Det låter bra. Deal! Vi rubbar inte på Flodbaronerna tycker jag, inte heller Traktatbaronerna. Flodbaronerna försöker skapa en kartell där de kan kontrollera priserna och de använder Traktatbaronerna med sina tillstånd att handla tullfritt för att försöka uppnå det. Vi får bara putsa på detaljerna ...
by Fraxinus
2019-10-04 20:52
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Det var väl just alla adelstitlar och varianter på dessa som vållade mig lite huvudbry när jag skumläste alla inlägg. Jag skulle också vilja se mer om Torilskogen och svartfolken där. Att skogen försvårar för zorakiskt kavalleri är ju lätt att förstå, men varför tillåts främmande svartfolksmakt att...
by Fraxinus
2019-05-17 18:29
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Har funderat på det. Det finns några småsaker i historiken som behöver förtydligas. Soltågen exempelvis. Sedan behövs ett par äventyrsförslag (i något fall justerat äventyrsförslag). Sedan vill jag minnas att staden Indarsol behöver lite putsning. Och så de klassiska Magikern...., Köpmannen..., Hyrs...
by Fraxinus
2019-05-16 21:29
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Kanske inga jätteviktiga frågor detta, åtminstone inte namnen och årtalen, men jag gillar ändå att sådana smådetaljer finns med för sammanhangets skull. I det här fallet även ett sätt att dra fram gamla detaljer som annars kanske missats i nya utvecklingar. Staden Fil-Tofia diskuteras ju i egen trå...
by Fraxinus
2019-05-16 21:00
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Citerar från två inlägg i omvänd ordning: Det är just så! Den markgreve (Inmark) som stödde Iberiko blev hertig. Tanken var väl att formatera om de båda andra markgrevskapen till vanliga grevskap. Det slutfördes dock aldrig. Strategin slog dessutom sannolikt fel då de båda markgrevarna lade sina rö...
by Fraxinus
2019-05-14 07:10
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 511149

Re: Zorakin

Fria bönder kan bli fogdar. Men det är tämligen ovanligt. Sannolikt är det en storbonde vars far var tillräckligt rik och/eller framsynt att skicka sonen att bilda sig hos Mandelorden. Det är inte otroligt att det är en yngre son. Minskar problemet med arvsskiftet. Munkar brukar sällan bli fogdar. S...