Search found 201 matches

by pegasus
2008-08-10 14:13
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 309222

Regil wrote:Solriddarns syfte diskuteras utförliger i Solriddartråden.
Kort - att se till att tempelskatten flödar in till kyrkan.
Kan inte vanliga soldater göra det?
skall titta i solriddar-tråden.
by pegasus
2008-08-10 14:12
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 309222

Pegasus Det är mycket på en gång :) Jag skall kommentera valda bitar. Dock så är en av allsmäktige SLs (Spelknepe) förutsättningar att om det inte är dåligt/konstigt så skall det vara kvar. Detta för att världen så att säga inte skall bli alltför annorlunda för den som är van vid det gamla och skal...
by pegasus
2008-08-10 13:51
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Fraxinus wrote:Frälsebönderna betalar "skatt" både i form av dagsverke och i form av varor/penningar anser jag. Man måste också betala tempelskatt.
Precis vad jag försökte säga
by pegasus
2008-08-10 13:50
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Jag har inga direkta skrupler hur maktlysten och girig en kyrka kan vara. För mig är det ganska klart att LV besitter stor makt i Aidne. Och makt leder till önskan att bibehålla makt och för den delen att utöka makt. Flera av bontislarena och Kerigasserna är dessutom av adlig börd och önskar göra k...
by pegasus
2008-08-10 13:12
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1584
Views: 437320

1) I Kardien finns inte den bakgrunden som kunglig ämbetsman som du beskriver för grevarna. Vidar II satt 424 med ett tomt ark, kallade tills ig några mandelmunkar, echtiska stormän och några penniska högadliga och bestämde sig för hur adelsstrukturen skulle se ut. I Zorakin tycker jag att grevarna...
by pegasus
2008-08-10 12:06
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Jag tror personligen LV inte är så girig utan det hadlar omer om människor skall vara fria. Livegna och trälar hör inte till guds ordning eller något sånt. Lagmansränta Vad är det? Livegna och frälsebönder Viktigt här att poängtera att den största delen av deras "skatt" består av dagsverke...
by pegasus
2008-08-10 03:38
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 309222

Man får samtidigt inte glömma att det fanns stora variationen mellan olika länder. I Italien (exempelvis den idag Italiensk-talande kantonen Tessin i södra Schweiz) så fanns det sammanslagna byar som omfattade stora dalsystem och som stod helt fria från adelns inflytande och som själva stod för upp...
by pegasus
2008-08-10 03:15
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 309222

Aidne behöver ju inte fungera som Europa. Det är inte en feodalsimulator som vi jobbar på Absolut inte, det var inte jag menade på utan det känns lite väl avanceraat med en enormt rik kyrka som enbart baserar sina inkomster enbart på skatter. Inte ens svenska staten gör det nu. Gör svenska kyrkan d...
by pegasus
2008-08-10 01:08
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1584
Views: 437320

Intressant frågeställning En greve håller sitt län från sin borg som en gång i tiden var ett kungliga gods varifrån greven som ursprungligen var ett kungligt ämbete som var ansvarig för upprätthållande av kungens lagar, insamlade kungliga inkomster och uppbåda samt ledde den lokala krigshären. Sedan...
by pegasus
2008-08-09 18:43
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 309222

Från Zorakin-tråden så ställde jag en fråga om bontisaler kunde vara vasaller men vi kom snabbt in Lysande Vägens finanser. Jag tänkte att det passar mera här. Följande citat är från Regils svar I kyrkligt hänseende är ingen fri! Det står uttryckligen i Aidne att kyrkan tar upp tionde och sålunda få...
by pegasus
2008-08-08 21:33
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1584
Views: 437320

Lans - snodde det mer eller mindre från Frankrike, 1300 tal tror jag. En lans är inte en enhet i strid utan en strategisk enhet. I strid så slänger man fotfolket åt sidan, låter bågskyttarna missa en salva och ägnar sig sedan åt den ärofulla striden riddare mot riddare! Anfall!!! Väpnare som egen t...
by pegasus
2008-08-08 21:17
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Jag pekar kvickt på Regil, eftersom han är ansvarig för att balansera den Lysande Vägens budget!
Ett tungt ansvar :)

Det var bara en fundering på hur kyrkans makt i Zorakin och Kardien visar sig praktiskt. Men det kanske skall tas upp i en annan tråd.
by pegasus
2008-08-08 18:58
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Men det står att kyrkan är ungefär en tiondedel av Zorakins mark genom donationer från adelsmän. Senare står det även att kyrkan äger stora jordegendomar i bägge länderna men att ordnar livnär sig på dessa. Så var kommer kyrkans ofantliga rikedomar ifrån. Jag finner det osannolikt att tempelskatten ...
by pegasus
2008-08-08 17:05
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

En fråga;

Finns det bontisaler som är länsherrar och på så sätt fungerar som en greve med baroner som vasaller, och förpliktelser till kungen eller hertigen?
by pegasus
2008-08-08 12:56
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 475358

Hynsolge har jag känt också stor potential, jag kanske skall börja titta över den tråden. Jag kan helt se en något lägre utveckling där i västra Kopparhavet som verkar höjdpunkten av Erebs civilisation tillsammans med Trakorien. Jag har alltid varit delad i denna fråga angående Ereb. Det finns som d...