Search found 201 matches

by pegasus
2008-09-09 19:01
Forum: Länder & Platser
Topic: Berendien
Replies: 694
Views: 242484

Det var bara tänkt en mycket kortvarig period och jag hade bara en grov skiss på det hela. Men det gick egentligen ut på att en karismatisk och skicklig ledare lyckades samla ihop Jorpagna och delar av Erebos och Berendien i ett kortvarigt rike med undanlydande feodalherrar men föll snabbt samman ef...
by pegasus
2008-09-04 23:43
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Det kanske förvånar er men jag tycker faktiskt om att det är möjligt för icke-adliga att nå höga positioner inom administrationen men att det är ovanligt. Ger en viss mångsidighet i världen.

Gillande skarpt "kollegiet för särskilda utrikes affärer" och sångaregrändens blodspillan
by pegasus
2008-09-04 14:11
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Mandelorden har fått en renässanse i forumet. Detta har lite löst visst stöd i Aidne-böckerna. De är arga konkurrenter med LV om de finaste posterna som rådgivare i tullverk och i andra ehh....myndigheter. OBS Mandelorden utbildar inte bara munkar! det är bara en liten del i helheten. Mandelordens ...
by pegasus
2008-09-04 09:08
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Efter den senaste diskutionen under relgion så försökte jag läsa igenom mandelordern men kommer endast någon sida. Hittade inte heller något i wikin, trots vad jag förstod var färdigdiskuterad. Är det på gång? Den viktigaste poängen var dock att någon av de högsta posterna traditionsenligt inte inne...
by pegasus
2008-09-04 07:09
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Och en Riksmarskalk bör vara med på något hörn. Förstår inte riktigt nu. Trodde det var samma sak som marsk. Vänta jag nu hittade jag att det var hovets ceremonimästare. Sådan finns absolut men jag räknade inte honom till Rådet då jag inte ser hans rådgivande funktion men som del av hovet. Om ni le...
by pegasus
2008-09-04 06:49
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Mitt i alla diskussion om rådgivare - glöm inte mandelmunkarna. LV har inte monopol på kunskap, det finns en konkurrerande, mer sekulär, organistaion. Mandelorden har så vitt jag minns även utbildat HM Valien himself. Enligt Aidne så har mandelmunkarna tappat i infytande sedan LVs makt ökade och dä...
by pegasus
2008-09-04 06:47
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Tack för berömmet Fraxinus. Alltid kul att höra. Håller med om adelns splittring men kan snabbt enas ifall någonting skulle hota deras makt, därmed är kungen till viss del begränsad i sin makt men även så är de individuella adelsmännen begränsade i sin. Ett slags balansspel pågår således och gör kun...
by pegasus
2008-09-04 00:10
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Kerigassen är med i egenskap av kerigass. Jag anser inte att det är självklart att han är vikt för kanslertjänst. Jag vill förtydliga att jag har ingen direkt koppling mellan kerigass och kansler. Absolut inte. Orsaken till präst/munk är; 1) Välutbildad 2) Adlig bakgrund 3) God insyn i LV och troli...
by pegasus
2008-09-03 23:23
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Tack Snibben, det var kul att höra. Helt rätt att jag försöker beskriva Rikets Råd. Övriga rådgivare, vänner och anställda som konungen har lägger jag mig inte i då det skulle vara enormt arbetsamt att försöka få fram det. Rådet skall givetvis innehålla vilka rådgivare som kungen vill ha. Han utser ...
by pegasus
2008-09-03 22:44
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

För ett tag sedan så kom vi in på Rikets Råd när vi diskuterade Lysande Vägen och även tidigare i Zorakin tråden gällande kronolänen mm. Jag tänkte bara presentera mina tanker om detta som baseras på Aidne, hutlöst stulet av Riksrådet i Sverige på 1600-talet samt en del inspirition från 1200-talets ...
by pegasus
2008-09-01 21:09
Forum: Länder & Platser
Topic: Zorakin
Replies: 1562
Views: 436115

Jag är positiv till olika titlar och benämningen som hör hemma i olika kulturer för att göra världen mer komplex och trovärdig. Vad jag vill dock framställa att mitt intresse är att få fram en bakgrund till allmäna benämningar som är erkända i feodalstaterna genom att de har spridits med utveckligen...
by pegasus
2008-08-15 14:41
Forum: Religion
Topic: Lysande Vägen
Replies: 1244
Views: 282791

Tack för informationen. Jag skall läsa på om mandelorden så fort jag hinner. Tycker för övrigt du gör rätt att inte speca läskunnigheten. Gällande känslan så har du rätt, finns inget behov att öka eller minska läskunnigheten för att få en bra fantasy-värld. Vad jag tänkte på var mer att okunskap och...
by pegasus
2008-08-15 13:14
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1582
Views: 395687

Dessutom så tycker jag att det vore lite kul med fattigbaroner som inte uppfyller kraven, emn vars farfar kanske gjorde det. Titeln håller man fast vid så länge det går. Detta tycker jag är helt rätt. Dock är det tveksamt ifall hans herre tänker honom som en baron eller som riddare. De flesta av ba...
by pegasus
2008-08-15 12:47
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1582
Views: 395687

Tanken är att det är inte titel som kan tas ifrån honom eller tilldelas. När han presteras så blir det istället Herr Vidgun eller möjligtvis Riddar Vidgun. Men när någon talar om honom så blir det istället Norlandets baron eller den där där sluga baronen riddar Vidgun. Det är mer en beskrivning av h...
by pegasus
2008-08-15 12:28
Forum: Länder & Platser
Topic: Kardien
Replies: 1582
Views: 395687

MIn ståndpunkt är att baron inte är en titel utan en allmän benämning på hans makt, rikedom och styrka. Då kan vilket lågadlig adelsman bli avancera till baron om man han uppfyller kraven och ingen speciell erkänning är behövlig. En greve refererar till hans mäktigare vasaller som sina baroner medan...