Svartfolk

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Som sagts tidigare i den här tråden behöver vi en mer nyanserad bild av svartfolkens motivation och instinkter. Svartfolk är helt klart aggressiva, skräniga, våldsbenägna och oftast destruktiva, men vad är det de egentligen vill ha? Jag har nyligen läst 'Svartfolk' och jag tycker den modulen är hur bra som helst, faktiskt, och jag tycker den borde utgöra bas för allt som sägs i den här tråden. Men just när det gäller motivation tycker jag att Brikho är ett gyllene tillfälle att gå djupare.

Varför väljer svartfolken i Brikho att samarbeta med människor (och ankor, halvlängdsmän och t.o.m. dvärgar) i Klomellien? Är det för pengarna de tjänar? -Tror jag inte, även om det nog hjälper. Är det för tryggheten, lugnet och ron det innebär att ha eget territorium? -Tror jag inte. Har de en ledare som är totalt olik alla andra svartfolksledare? Kanske, men i så fall hur och hur har Brikho alliansen varat så länge? Kanske är deras överlevnad hotad av andra svartfolk (kanske illvättar/troll) i Klomellerbergen till den grad att de helt enkelt tycker att de är tvungna att gå i allians?

När det väl nu blivit fred, hur lyckas Brikhos ledare se till att alla de stammar, gäng och individer som han styr verkligen uppmärksammar freden med grannarna till väster, sydväst och söder?

Omständigheterna måste vara unika för Brikho och om dessa inte förklaras väl kommer det inte fungera så bra. Kommer vi på bra lösningar kommer det däremot bli ett fantastiskt bra inslag tror jag och kommer förklara mycket.
birkebeineren
Admin
Posts: 7079
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mycket bra tankar Albrekt.

Jag tror att lösningen är vättar. De beskrivs som smarta, välorganiserade och effektiva, unika egenskaper bland svartfolken. Vättarna är dock små och klena vilket gör dem utsatta i en våldsam värld och behöver därför något som gör att de fått fäste på en plats, en utgångspunkt som de sen kan behålla och utveckla som sin egen. Detta kan var något så enkelt som en välskyddad grotta de kan försvara, en specifik uppgift som bara de kan utföra bland andra svartfolk (tekniker, metallframställning) eller mera avancerad så som en exceptionell ledare (kanske magikunnig?) eller genom att kontrollera något mäktigt eller betydelsefullt. Ett exempel på detta sista kan vara vad som ligger till grund för Brikhos existens. Vättarna är kontrollerar en närmast ointaglig fästning som sen ger kontroll över Karkazrapasset och handelsvägen som passerar här. Med detta utgångspunkt har vättarna utvecklat ett system där de kan överleva i fästningen genom tullintäkter från människornas handelskaravaner mot att de beskyddar passet från andra svartfolk, något de är framgångsrika i tack vare de resurser de har genom kontakterna med människorna. Vättarna i Brikhstaden är garantin människorna har för att kunna handla genom Karkazra (till staden O) och de har därför tagits upp i Klomelliska unionen. Från Brikhstaden lägger också vättarna stora ansträngningar på att spela ut övriga svartfolk i regionen mot varandra för att på så vis begränsa attacker på människornas handelskaravaner och på sin egen stad. Systemet är inte perfekt men det fungerar tack vare vättarnas slughet.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Snabbt och sannolikt föga relevant inlägg;

För ca en vecka sedan såg jag en intressant dokumentär om husdjurens ursprung och hur de förändrats sedan de domesticerades. En intressant del handlade om hur en rysk forskare avlade fram rävar. Han parade bara de "snällaste" med varandra. På bara några generationer började de likna tamhundar mer och mer. Både utseendemässigt och mentalt. De började exempelvis vifta på svansen. Ngt som rävar vanligtvis inte sysslar med.

När svartfolken flyttar in i civiliserade områden och tar upp delar ur människornas bruk och vanor, kan man tänka sig att de också självdomesticeras? För varje generation blir svartblodselden i bröstet svagare och sakta närmar dom sig en nästan mänsklig art.

Granströms tankar i metafystråden skulle kunna vara applicerbara. Dessutom finns ju gudars göromål med i leken. Vänder man sig från sin skapare så får man inte heller de egenskaper Hen givit sitt folk. Andra gudar kan ta över och låter mot dyrkan, sina egna egenskaper spilla över.

En tanke på varför svartfolken i Klomellien efter generationer lyckats styra en nation och samverka med en union? Man har spelat på människornas plan och efter deras regler så länge att man börjat likna dem?

En tanke?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Me like Fafnir
birkebeineren
Admin
Posts: 7079
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

I Hynsolge-tråden har frågan kommit upp om hur svartfolk fungerar som legostyrkor i mänsklig sold.

Hur kan detta tänkas fungera? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Vad måste till för att människor går till det steg att anlita dessa som oftast hatade varelser och hur går rekryteringen till? Hur försörjs de i fält och vad tycker eventuella mänskliga trupper på samma sida om att kämpa bredvid svartfolk?

Tankar?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag antar att man anlitar dem på vanligt sätt? Slåss för oss så belönas ni med metall, vapen och guld (att köpa mer vapen för).
De används nog inte blandat med egna styrkor utan som rena legoband att skicka i täten som demoraliserande chocktrupper. Oftast utan det understöd sim vanligtvis ges eftersom det inte gör så mkt med förluster av dessa smutsiga legokryp. (Tänk Longshanks i Braveheart...)
Krig och död kan jag tänka mig är så vardagligt närvarande i deras kultur att dom inte ens tar illa upp. Dom är betalda för att slåss så då gör dim det utan funderingar på inblandning av sin uppdragsgivare.

Plundringen är svår att undkomma, så den är nog vanligen del i betalning.

Eftersom det är mycket den-starkaste-bestämmer-mentalitet bland svartfolk så är det väl bara klan eller stamledaren som behöver övertygas? Ibland säkert enklare än att övertyga ngn egensinnig kondottiär som faktiskt bryr sig om sina mannars väl och ve.

Anlitas säkert inte helt sällan runt om i ereb. Vanligast i desperation om man är numerisk underlägsna en fiende eller om man står inför en särskilt hård nöt att knäcka där man vill minimera egna förluster.
Baksidan är ju dock att belönade svartfolksstyrkor kan bli ett hot för egna intressen om de blir för starka.

Mindre vanligt i områden där svartfolksplågan är extra påtaglig såsom aidne, ransard etc. Nyttjade inte felicien svartfolk mot berendien eller var det mitt egna påhitt i mina kampanjer för tio år sedan?

Häxmästaren lär ha städslat legotrupper i vissa fall som komplettering till de han hyser egentlig makt över. Brikhos trupper torde vara relativt vanligt nyttjade i klomellien, men inget man skryter över.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

En annan baksida är hur arbetsgivarens ärbarhet fläckas av att nyttja/liera sig med svartfolk. Spelar visserligen enbart roll för de som bryr sig, exempelvis aidnes och berendiens adel...men även hynsolges adel tror jag är tveksamma till tilltaget. Felicierna har nästan utrotat sina svartfolk, men kan säkert tänka sig att driva in dem i Berendien för plundring och kaos hos fienden. Erebosernas femhusråd har nog inga skrupler men måste ändå tänka på hur handelsparter uppfattar dem om de skulle använda svartfolk.

Att utnyttja svartfolken till natträder mot fiendens läger tror jag är en god taktik för att trötta ut fienden. Annars behövs åtminstone mulet väder för att svartfolken ska kunna bidra...eller?
birkebeineren
Admin
Posts: 7079
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Svartfolk

Post by birkebeineren »

Nu finns en artikel i wikin för svartfolksriket Orxygg beläget i nordligaste Kard. Den är än så länge tom då lite är sagt och inget är bestämd om detta samhälle. Kom gärna med tankar!
birkebeineren
Admin
Posts: 7079
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Svartfolk

Post by birkebeineren »

Krille wrote:Enligt EB-Spelledarbok så finns det ca lika många orcher i Jorduashur som människor.

Hur är det med orchriket Orxygg som skall finnas beläget i Jorduashur?
Två fästen dvärgfästen nämn i EB-boxen, vilkas namn jag inte kommer på just nu, men ett av dessa ligger på gränsen elller bortom gränsen till orchernas territorium (Orxygg?).
På spelknepes karta så ligger dvärgsriket ungerfär på Sigsdals norra udde. Har för mig att Orxygg skall ligga i norr men ändock så dominerar orcherna Kardskogen utom sydvästra där ett alvrike finns. Omfattar då kanske Orxygg även Kardskogen?

Jag fick uppfattning att Orxygg låg i Nordahl där spelknepe placerat ut ett berg/högland som jag placerat Orxygg på, (med stor inspiration av Gudabad från Sagan Om Ringen).

Själv så försöker jag få ihop lite kampanjmaterial till Jorduashur och har placerat Orxygg(Krauk med underlydande grottorcher) i dom norra högländerna/kullarna om Kardskogen. Krauk i Kardskogen lyder under Orxygg som vasaller. Orcherna i Sigsdal är bergsorcher och är fåtaliga och autonoma från Orxygg. Till detta följer även den stora gruppen slättorcher som lever som nomader och kan återfinnas i norra Sigsdahl och Nordhal men om det tryter rör de sig ned mot Krakelid för att plundra. Dessa är svårkontrollerade av Orxygg då de är nomadiska men har vissa fasta boplatser och allierar sig med dom nordahlska istrollen (en av dom mest primitiva trollraserna).

Hur som helst har orcherna en ganska viktig plats i Jorduashur genom sitt höga antal och stora utbredning. Halvorcher lär inte vara något direkt ovanligt i Jorduashur. Den jordiska krigsföringen kanske påverkats mycket av orchernas taktik (eller brist på taktik), där man möter den anstormande orcherhorden sin slutna fylkningar som kan påminna lite om hoplittaktik, fast som bryts när man fått överhanden och bärsärkargången och den mer individuella striden får träda fram?
Krille wrote:En liten tanke om Jorduashurs orcher:

I modulen Svartfolk nämns det att orcherna generellt sett måste plundra och härja för att kompensera sin egen undermåliga produktion. Allt från smidesverk, antagligen grödor/odlad mat, tyger, pengar/guld/ädelstenar, vapen osv... erövras främst från omkringboende folk. Jorduashur är lite annorlunda. Eftersom nordmännen är bland de mänskliga folkens mest fruktade och vildsinta krigare som lätt slår ut orcherna i öppen strid (om styrkornas storlek är jämna) och att de är de närmaste lättåtkomliga folken (alver, dvärgar och minotaurer) är nog en svår nöt att knäcka för orcherna, så rekomenderar jag att Orxygg är ett ganska produktionmässigt organiserat rike. Jag tänker i stuk med Gundabad/Isengård: Stora rykande smedjor där förslavade vättar, grottalver, slavorcher och dvärgar arbetar under piskor, odling av gigantiska svampar i underjorden (Ungefärs som grottalvernas i MB1) och en maktfullkomlig klipsk klanhövding/konung. De människor som bor i närheten av Orxygg måste oftast betala brandskatt och detta är lönsamt för orcherna så därför tjänar dom inte på att försöka utplåna människorna helt. Även i Sigsdahl (EB-box) råder liknande fårhållanden där människorna ibland betalar tributer till både den lokale orchhövdingen och jarlen/stormannen/hövdingen.
Mikael wrote:Orxygg-”riket” omfattar höglandet norr om jarldömet Sigsdals nordgräns på den nordligaste halvön som kallas Ederls huvud (EASL s.53), och ja jag tycker dess inflytande och svartfolkens dominans följer höjderna in i nordligaste Kardskogen. ...
birkebeineren
Admin
Posts: 7079
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Svartfolk

Post by birkebeineren »

Hur ser det egentligen ut med Svartfolk i Akrogal? Finns dessa och i så fall i vilken utsträckning?
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1427
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Re: Svartfolk

Post by Grisodlar'n »

birkebeineren wrote:Hur ser det egentligen ut med Svartfolk i Akrogal? Finns dessa och i så fall i vilken utsträckning?
Trilogin Ärans väg hör väl hemma i den akrogaliska fållan och i de äventyren förekommer det ju både orcher, troll och resar.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Svartfolk

Post by Snibben »

]Jag föreställer mig att svartfolk finns som mest koncentrerade i de markerade områdena. Dessa är framförallt svartalfer och orcher. I övriga Akrogall finns troll av olika slag utspridda (kanske även Raukken finns här??)
Svartfolk i Akrogal.png
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Svartfolk

Post by Jeb »

Svartfolk verkar vara ganska globala. De finns där resurser finns. Klart att Raukken finns i Akrogal. Var annars? Det kanske bara är jag, men lite demonyrkande Illvättar förgyller alltid dagen.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Svartfolk

Post by Snibben »

Jeb wrote: Det kanske bara är jag, men lite demonyrkande Illvättar förgyller alltid dagen.
Illvättar kan ju finnas lite varstans. Så som jag har tolkat illvättarna är det till 99,9% en underjordisk ras som avskyr ovanvärlden (de tar ju direkt skada av solljus). Det är därför svårt att exakt veta deras utbredning, inte minst då kan till och med löpa tredimensionellt.
Detta hindar ju inte att det finns illvättar i Akrogal bara att de inte finns i någon utbredning på ytan.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Svartfolk

Post by Jeb »

Jag skulle givetvis utveckla det hela. Jag tänker mig att där dvärgar bott och verkat under längre tid måste djupa gruvor och gångar överges när de töms på resurser. Det öppnar för bosättningar av Illvättar eller andra underjordingar för den delen. De samhällen som under åren växt upp kan vara såpass stora att de är kända, men ingen vill lägga resurser på att få bort dem. De bor trots allt i övergivna gruvor.
Post Reply