Svampmän

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Svampmän

Post by Snibben »

skaraborgarn wrote: 2020-03-16 20:04 Fast urträden kanske rentav hatar dessa män av svamp?
Svapmar lever väl ofta på träd.
Ett av EA bortglömda krig?
Om svampmännens mål är att skapa obalans i naturen kommer urträden se dem som fiender.
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Obalans är väl att ta i. Alla arter lever för sin egen skull?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Svampmän

Post by Snibben »

skaraborgarn wrote: 2020-03-16 21:21 Obalans är väl att ta i. Alla arter lever för sin egen skull?
Utmärkt vetenskaplig analys men Altor drivs ju av övernaturliga krafter. Är svampmännens mål att förgöra alla växter, djur och skapa en värld som bara besår av mycel så är deras mål inte förenligt med Naturkraften även om de är en del av den.
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Svampmän är om man läser det lilla som finns om dem inte direkt världstillvända. De verkar inte bry sig så mycket utan sköter sitt. De ser världen från ett svampperspektiv.
De är få och kanske har de aldrig varit så extremt många?
Kanske finns det svampmän som bor i underjorden?
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Jag ska försöka skriva ett äventyr med svampmän, men jag lovar inte att jag lyckas.
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Skissar på ett äventyr där rollpersonerna är svampmän!

Men enligt Sinkadus har de egenskaper STO 3T6+4 INT 3T6, SMI 2T6, PSY 3T6.

Mitt förslag är att STY är detsamma som STO 3T6+4. FYS 3T6, KAR 2T6

Yrken kan vara jägare (fast de jagar egentligen inte) samt magiker. De har utvecklat en viss form av animism.

De kan inte bli odöda då ingen nekromantiker har lärt sig ANIMERA SVAMP.

Synpunkter tas gärna emot.
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Svampmän

Post by Mikael »

Regler får du göra som vill med, dina förslag är väl så bra.
Jag har sett svampmän som ett naturfolk så jägare och animism stämmer också bra.
Länge sedan jag läste Sinkadus 2, men tycker svampmän kan vara relativt immuna mot många besvärjelser - inklusive animering. Odöd svampman blir ett giftigt slime.
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Svampmän är nog en av Ereb Altors mest okända folkslag. En del lärda påstår att de inte existerar eller möjligtvis är skapta av någon magiker. Svampmän finns dock men de är mycket sällsynta.

Tänk er en mycket stor svamp. En svamp som är längre än än normalstor människa. Denna svamp har en gråvit kropp med en hatt i brunt eller rödbrun nyans. Det som skiljer denna varelser från svampar är inte bara storleken, den har två slags armar samt kan se med ett par ögon. Dessa ögon syns inte om de är stängda.

Vidare så har den undertill ett par fötter. De är dock inte något vidare snabba och förflyttningen sker långsamt. Då de bor i skogar där framkomligheten är svår så förflyttar de sig långsamt, ja nästan omärkligt.

De har en mun som knappt syns då den är stängd. De talar något form av språk men det är svårförståeligt för människor. Vidare ska sägas att de kommunicerar med varandra genom en slags telepati. Få har lärt sig andra folkslags språk men någon enstaka kan det tungomål människor talar med en grov brytning och troligen kan någon alvernas tal. Något skriftsystem har de inte.

Svampmännen äter inte som vanliga varelse gör. De tar upp näring genom sina kroppar i skogen eller naturen de befinner sig i. De gör detta genom främst sina fötter. Någon gång intar de föda med munnen. Är de i en skog kan de känna av och på något vis kommunicera med andra svampmän. Detta fenomen gör att de sällan eller aldrig lämnar sina skogar.

De är giftiga att beröra och de tar även upp näring av det som fastnar på dem, som exempelvis insekter.
De lever länge. Troligen kan de bli bort åt 500 år ja kanske rentav det dubbla.

De lever i små grupper. Det finns både en manlig och kvinnlig sort men gör en människa, orch eller alv är det svårt att avgöra vem som är vad.

Några av dem har lärt sig en form av magi som väl kan beskrivas som animism. Troligen dyrkar de en variant av Moder Jord samt den skog eller naturs ande de lever i. Skogslevande älvfolk har inga problem med svampmän men kontakten är sporadisk.

De verkar vara en tålig varelse men extrem kyla är inget de gillar eller för den delen extrem torka.
Magi påverkar dem men då de är så annorlunda gentemot de flesta intelligenta varelser så är det svårt att exakt veta vad som påverkar dem.

De verkar tämligen ointresserade av andra folk förutom då ovannämnda älvfolk. Men blir det hotade kan de bli farliga. De är stora, straka och giftiga. De är inte lätt skrämda, men skogsbrand fruktar de.
User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

User avatar
skaraborgarn
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 884
Joined: 2019-05-25 09:34
Location: Skaraborg

Re: Svampmän

Post by skaraborgarn »

Kanske bättre att byta ut STY till 4T6 och KAR till 1T4+1?
Post Reply