Människor

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
Post Reply
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Människor

Post by birkebeineren »

Inspirerad av Spelknepes tankar på Wiki-tråden öppnar jag härvid en ny tråd där vi kan strukturera upp de altoriska folkslagen.

Ereb

Joriska folk

Jorpagner
Berendier
Erebosier (evt med lite massivisk blod i ådrorna?)
Zorakier
Kardier (har kanske normarkare lite nargurisk blod?)
Klomellier (i de kustnära stadsstaterna (vilka)?)
Magiller
Trakorier (de som inte har crurisk och isbarbarisk (nargurisk) blod)
Palinorer (riddarna)
Monturier
"Gammal-krunier" (urbefolkning i dagens akrogaliserade Krun?)

Narguriska folk

Barbier
Nargurer (i Nargurs skogar)
Cerevallier
Hynsolge (adeln har delvis jorisk blod)
Ransarder
Timolerier (i dag en del av ransarderna)
Jordukaerler (? jorder från Jorduashur)
Palinorer (folket)
Ovater (från "Sjölandet" (Torshem))
Trakorier (huvudsakligen trinsmyrer)
Klomellier ( i de fjällnära stadsstaterna, Hamur m.fl.)
Kasener (i Snoarskogarna norr om Aidnebergen)

Mirelliska folk

Mireler
Ljusnier
Dyler (Magilres urbefolkning??)

Massiviska folk

Västmassiver (urbefolkning i Erebos som nästan är borta(?))
Östmassiver (en nästan utrotat urbefolkning Felicien?)

Dalkiska folk

Dalker (från Caddo)
Pandarealias dalker
Nya Arnos dalker (en stadsstat i Klomellien)

Akrogaliska folk

Krunier ( de "nya" krunierna som ersatte de joriska krunierna?)
"Nidlänningar"
"Bergsfolket" (ett gammalt akrogalisk folk i Nidland)

Övriga

Kimzôner (margylisk/yndarisk/garumnisk (och crurisk?) härstamning?)
Skecker ("hundfolket", urbefolkning på Paratorna i Trakorien)
Erdirer (utdöda?)
Penter (gammal befolkning i Kardien)
Pamper (gammal befolkning i Zorakin)
Ker Bosh (urgammal befolkning i norra Kardien)
"Neandertalarna" i Barbias bergsområden (kanske släkt med Ker Bosh?))

Samkarna

Melukhiska folk

Melukhier
Bactulger
Pandarealier (fabrakerna som jag tror beskrivs som melukhiska?)

Morginniska folk

???

Övriga

Niferlänningar (kanske i släkt med dalkerna?)
Sanriter (släkt med norra Akrogals "indian"folk?)
Krystiller
Sivoer
Öken-morelvidyner* (ett solunsk folk i släkt med ökenmän och poktier i Soluna)
Djungel/träsk-morelvidyner *(ett folk avlägset i släkt med penterna i Kardien)
* se min ide rörande ett tvådelat land i Morelvidyn-tråden

Soluna

Efariska folk

Efarier
"Dermanier" (som kanske är en av de "Åtta" stamkonfederationerna i Efaro?)

Ökenfolk

"Ökenmän"
Poktier

Sombatzinska folk

Sombatzinerer

Övriga

Thelguler
Traximiler

Orghin

Orghinska folk

Orghiner (vilda och blåa)
Sanitsidher ( har "upplysts" (vad nu det betyder?) av Isherrarna)

Narguriska folk

Tjugerna (de ökända "Isbarbarerna" som även har hittat till norra Trakorien)

Akrogal

Kalmurriska folk

Kalmurrier
Ashatârerna (ett folk från mäster Adragors Kalmurri (om jag tolkat rätt?))

Kamsunska folk

Kamsuner (i en uppsjö av stadsstater?)

Yndariska folk

Yndarer (i släkt med kimzônerna i Felicien?)
Crurier (de i dagens läge något moss- och mögelangripna vandöda på Marjura)
Kargomiter (på Palamux och småöarna norrut i Trakorien)
Milacker (på Trinsmyra i Trakorien, uppblandade med "isbarbarer")

Furgiska folk

Furgier (i släkt med "nidlänningar" och krunier?)

Övriga

"Indian"folket (i norra Akrogal)

Mina idéer för er att tycka till om! :)
Last edited by birkebeineren on 2007-04-21 09:38, edited 2 times in total.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Jag föreslår att massiverna och dalkerna är släkt med varandra. Kanske är de ättlingar till erdirerna?
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Bra tråd! :)
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Jag skulle också föreslå att felicierna är besläktade med kamsunerna.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1430
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Palinor har egentligen tre folkgrupper:

1) Huvudsakligen jorisk riddarklass
2) Narguriska stamnomader
3) Blandbefolkning av de båda, ofta tvåspråkiga.

Hur gör man med de sistnämnda som inte kan kategoriseras så lätt? :P
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

Peter wrote:Palinor har egentligen tre folkgrupper:

1) Huvudsakligen jorisk riddarklass
2) Narguriska stamnomader
3) Blandbefolkning av de båda, ofta tvåspråkiga.

Hur gör man med de sistnämnda som inte kan kategoriseras så lätt? :P
De kanske inte behöver kategoriseras?

Eller så tänker man att det är fråga om kulturer och den kultur (hednisk nomad vs jordbrukare & lysande vägen) de tillhör räknas.

Hur är det förresten med krunländarna, hör de till någon större grupp?
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Angående de Palinoriska folkslagen, är verkligen "riddarklassen" ett folkslag är inte det en massa olika joriska folkslag som zorakiner, kardier (echter), jorpagnier mm. De narguriska stamnomaderna är ju ett självklart folkslag, om de nu är en egen gren av ett de narguriska folken. Sen tycker jag att blandfolket, om de finns i tillräckligt stor utsträckning och har en "egen" kultur kan ses som ett eget folkslag. Då får du nog hitta på ett namn för detta blandfolk, antagligen har de joriska herrarna gett dem något nedsättande namn som kan användas eller kanske har nargurerna gett de orena nått namn.

Angående Krun har jag tänkt mig i huvudsak tre folkgrupper, majoriteten utgörs av krunierna som är en joriskt folk med en del akrogaliskt blod. Sen så har jag tänkt mig att det på vissa ställen fortfarande finns "rena" jorer kvar, vad dessa skall kallas har jag inte bestämt än. Utöver dessa finns även en grupp "rena" akrogaliska nomader som jag heller inte har gett något namn än.
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Adragoor wrote:Jag föreslår att massiverna och dalkerna är släkt med varandra. Kanske är de ättlingar till erdirerna?
Tror att massiverna beskrivs i någon källa som kortväxta och mörka och deras blod har påverkad erebosiernas annars joriska blod (kan också vara att jag minns en egen gammal ide som jag hittat på för att förklara erebosiernas kortväxthet och lynne?). Om så är fallet rimmar detta dårligt med dalkernas långa och blonda utseende.

Jag har funderat på ett släktskap mellan niferländingarna i Ormsjön och dalkerna...

Oavsett så tycker jag vi låter dalkerna vara i släkt med de nå utdöda (?)erdirerna.

Pandarealias befolkning är också av dalkisk ursprung.
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Adragoor wrote:Jag skulle också föreslå att felicierna är besläktade med kamsunerna.
Kamsun erövrades en gång av margylerna från Yndar och om vi kopplar ihop feliciernas ursprung med denna den Yndariska kulturen skulle detta kunna ge en sammanhang mellan de två folken?
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Peter wrote:Palinor har egentligen tre folkgrupper:

1) Huvudsakligen jorisk riddarklass
2) Narguriska stamnomader
3) Blandbefolkning av de båda, ofta tvåspråkiga.
Enkelt och översiktligt! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Bergdahl wrote:Angående Krun har jag tänkt mig i huvudsak tre folkgrupper, majoriteten utgörs av krunierna som är en joriskt folk med en del akrogaliskt blod. Sen så har jag tänkt mig att det på vissa ställen fortfarande finns "rena" jorer kvar, vad dessa skall kallas har jag inte bestämt än. Utöver dessa finns även en grupp "rena" akrogaliska nomader som jag heller inte har gett något namn än.
Skulle de "rena" akrogalierna kunna ha något att göra med det också "rena" akrogaliska bergsfolket i Nidland?

Annars känns även din indelning enkel och översiktlig!
User avatar
Didra
Zorakisk Väpnare
Posts: 94
Joined: 2007-03-10 00:15
Location: Umeå

Post by Didra »

Funderade om urbefolkningar av olika slag ska vara med på listan och i så fall kanske Marjuras Kvurer och Kardiens Ker-Bosh ska få vara med och leka. Sen har vi ju oxå Alegar som om jag minns rätt vandrar lite överallt i Erebs avkrokar.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Skulle de "rena" akrogalierna kunna ha något att göra med det också "rena" akrogaliska bergsfolket i Nidland?
Hehe... så lätt är det inte. Mina "rena" akrogalier är rester av de nomader som flyttade in i Krun efter den tredje konfluxen och Jorpagnas fall. Med rester menar jag att det rör sig om en liten del, av alla de nomader som invaderade Krunhalvön som inte beblandat sig med jorerna och lever mer som deras förfäder gjorde. De andra nomaderna har blandats upp med jorerna och blivit det moderna kruns majoritetsfolk krunierna.

Angående bergsfolket, så har jag även tänkt att det skall finnas en liten grupp av dessa i Krun, men det är ju inte så stor del av Grynnerbergen som ligger i Krun så det rör sig inte om så många. Kontakten mellan dessa och den Krunska samhället är dock bättre än var det är i Nidland.


Angående dalkerna så tycker jag att ett släktskap med erdirerna kan vara en bra idé. Pandarealias befolkning har jag för lite koll på för att uttala mig om.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Tror att massiverna beskrivs i någon källa som kortväxta och mörka och deras blod har påverkad erebosiernas annars joriska blod (kan också vara att jag minns en egen gammal ide som jag hittat på för att förklara erebosiernas kortväxthet och lynne?). Om så är fallet rimmar detta dårligt med dalkernas långa och blonda utseende.
Frågan är hur utbredd den forna erdiriska kulturen var. Det känns i.a.f. rätt troligt att Erebos var en del av den... Imperiet koloniserade ju inte alla öarna heller.
Det var kanske så att massiverna inte hade samma ursprung som dalkerna men att båda folken ändå tillhörde den erdirska kulturen under bronsåldern eller när det nu kan ha varit. Språk, kultur och utseende går inte alltid riktigt hand i hand... Eller så är massiverna en helt isolerad folkstam... Kanske är deras språk besläktat med något samkarniskt språk... möjligheterna är ju stora.
(Jag kunde f.ö. inte hitta något om massivernas kortväxthet och mörka hår.)
I vilket fall som helst skulle det kanske vara kul att försöka hitta på lite om erdirerna. Deras existens lär ju ha påverkat en del i västra kopparhavsområdet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Adragoor wrote:Frågan är hur utbredd den forna erdiriska kulturen var. Det känns i.a.f. rätt troligt att Erebos var en del av den... Imperiet koloniserade ju inte alla öarna heller.
Det var kanske så att massiverna inte hade samma ursprung som dalkerna men att båda folken ändå tillhörde den erdirska kulturen under bronsåldern eller när det nu kan ha varit. Språk, kultur och utseende går inte alltid riktigt hand i hand... Eller så är massiverna en helt isolerad folkstam... Kanske är deras språk besläktat med något samkarniskt språk... möjligheterna är ju stora.
(Jag kunde f.ö. inte hitta något om massivernas kortväxthet och mörka hår.)
I vilket fall som helst skulle det kanske vara kul att försöka hitta på lite om erdirerna. Deras existens lär ju ha påverkat en del i västra kopparhavsområdet.
Jag har haft liknande funderingar kring erdirerna, att de forutom ett eget folk också var en kultur som påverkat andra folk.

Återkommer...
Post Reply