Dvärgar

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Inlägg: 6958
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-06-14 11:42

I Felicien-tråden kom frågan upp hur förhållandet mellan dvärgarna i Grynnerbergen och Nidabergen ser ut.

Vad vi vet från källorna är att en stor utvandring gick från Grynnerbergen efter att dvärgarna förlorade för det krunska kejsarriket i Järnkriget som avslutades 1534 fO. "Den stora utvandringen", och påföljande kolonisering av övriga Ereb har vi nu på forumet definierat till 1500-1400 fO. I Ereb dyker sen dessa grynnerdvärgar upp i tre olika regioner:

1) Drylo (Melashebergen-Klomellerbergen)
2) Nostratiet (Aidnebergen-Mörkerbergen)
3) Nidabergen

Om Drylo pågår funderingar i trådarna för Magilre och Klomellien, om Nostratiet har det funderats i trådarna för Zorakin och Nostratiet samt i Mikaels historia för Imperium Iorpagnum.

Nidabergen har jag tagit mig an i Nargurtråden och om dessa kan läsas i historien som nu i än så länge oredigerat form finns i artikeln för dvärgriket Kihzâr-Khôn

En kladdkarta över dvärgriket:
Bild

Den blåa gränsen markerar dvärgabosatt område i Underjorden (gruvor, utposter, städer, kolonier, portar)
Den röda gränsen är en del av dvärgarnas område ockuperat av svartfolk.
Gulröda prickar är portar mot Ovanjorden
Svartgula prickar är städer under jord
Den grönmarkerade staden är för närvarande bosatt av draken Ikdrotz Storkäft
Svartrödgula pricken är Kihzâr-Khôns huvudstad (ännu ej namngiven)
Bruna streckade linjer är viktiga vägar nere i Underjorden.

Den lilarosa linjen är tänkt vara den väg som dvärgarna följde nere i Underjorden när de engång utvandrade från Grynnerbergen. Antingen så bosattes Nidabergen 1500-1400 fO men av endast ett fåtal dvärgar som inte bildade ett rike för 103 eO (se Historien) eller så kom de i en senare utvandring. Oavsett så tänker jag att dvärgarna kom genom Underjorden och att inga vägar/kontakter sker genom östra Nidabergen på Ovanjorden. Detta delvis för att passa in hela Nargurs utveckling (se: Nargur ) och delvis på följande händelser i de officiella källorna:

Från Hynsolge på wikin:
375-352 f.O.
Dvärgar från riket Imiht-da-Khôn i Grynnerbergen tar sig upp från Underjorden i det gamla Barun-Meth och försöker etablera ett rike i Cerbergen. Efter 23 år strider mot svartfolken de här möter ger dvärgarna upp och återvänder. Området blir känd som ”Dvärgastupan”.

Från Kronologin på wikin:
375 f.O.
I Cereval försöker dvärgar från Grynnerbergen öppna en bosättning norr om Grynnerpasset och utvidga sitt välde till att omfatta Cerbergen. De gav upp 23 år senare.
419 e.O.
Dvärgarnas Marsch. Många dvärgar från Grynnerbergen vandrar norr ut mot Cereval lockade av månsilver. Efter cerevaliska påtryckningar tvingas hynsolgerna stoppa dvärgarnas framryckning. Mindre stridigheter uppstår vilket leder till protester från hynsolgiska handelsmän som inte vill göra sig till ovänner med dvärgarna. Den hynsolgiske kungens ställning försvagas ytterligare. Den del av Hynsolge som senare kom att bli Nidland avskures ytterligare från kungamakten.
Det verkar som om dvärgarna i Grynnerbergens riken gärna vill ta sig mot nordväst och Nidabergen/Cerbergen men inte lyckats. Några etablerade handelsvägar känns därför osannolika (men interessanta som politiska/ekonomiska mål och potentiella äventyrsmöjligheter). Nidadvärgarna kan dock självklart ha andra kontakter med sina forna kusiner i Grynnerbergen men dessa kan då utspela sig via berendierna, antingen i Remos eller i Trasimo. Dessa kontakter med Berendien upprättades på 100-talet eO i samband med Kihzâr-Khôn (eller Kvisur-khan som det förvanskats till på berendiska) grundande och skede i vad som kom att bli den berendiska kolonin Torshem.

Användarvisningsbild
Peter
Palinorisk dödsriddare
Inlägg: 1428
Blev medlem: 2007-03-01 13:20
Ort: Bryssel

Inlägg av Peter » 2009-07-02 10:54

Dvärgariket Küldkres är ju insyltat i Palinors geopolitik, och jag har börjat skriva lite om det. Går det bra om jag avslutar detta? Och vad behöver folket (och dvärgfantasterna) om Küldkres? Jag hade tänkt mig en kort beskrivning av koncept, samhälle och politik, och en historisk kronologi.

Funkar detta?

Är det något särskilt jag skall tänka på?

Givetvis med dvärgansvariges välsignelse! (är det du, birke?)

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6958
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-07-02 21:13

Tycker absolut du skall skriva om Küldkres och om du får med nedanstående grundlag är jag helt nöjd. Känner mig inte ansvarig för Dvärgar även om jag skrivit en hel del om folkslaget. Vad jag velat är att fastställa vissa grundfakta så att när andra skriver om dvärgar finns vissa historiska fakta att utgå från. Tror att dvärgarna blir mer interessanta om olika personer skriver om olika riken och kulturer. Nidabergens dvärgar är integrerade i Nargur så detta rike kommer jag dock att redogöra för.

Historiska fakta:
birkebeineren skrev:Här nordadvärgarna, om dessas samhällen är mindre känt eftersom Erebs lärde huvudsakligen har kunskaper om grynnerdvärgarna och kulturen härstammande härifrån.

Nordadvärgar

Mellanstora samhällen (riken och städer)

Region: Östra Kardbergen
-bosattes någon gång före 1500 fO från Orghin efter ”Den första akrogaliska vågen”
-ett fåtal grynnerdvärgar invandrar från Grynnerbergen efter "Den stora Utvandringen" 1500-1400 fO, dessa lär nordadvärgarna järnsmidets konst
*riket Küldkres norr om Palinor, numera splittrat och fattigt (ett fåtal städer utanför Küldkres självt, med namn som Kharda och Alzi).
Region: Nordvästra Kardbergen
-bosattes ca 600 fO från Orghin i ”Den andra akrogaliska vågen” (möjligtvis fanns här tidigare små grupper av dvärgar från ”Den första akrogaliska vågen”)
*riket Kward'zak i nordöstra Kardbergen (inom och under Jorduashurs gränser) med flera städer (Kward'korzub, Gerlwerd, (m.fl.?)), kung: Tibor Järnnäve

Små samhällen (riken, städer och kolonier)

Region: Trakoriska Öarna
-riket Bethra Zûr på Marjura, bosattes från Orghin ca 90 eO
-Rungriket på Trinsmyra, bosattes från Kardbergen (möjligtvis Küldkres, sannolikt härstammande från det fallna riket Ehed-Gihn i dagens Barbia), om tidspunktenn tvistas än så länge de lärde...
Region: Pandarealia
-kolonier underlydande Kward'zak i Kardbergen, etablerades på 500-talet eO
Region: Orghin
-bosattes ca 600 fO efter ”Den andra akrogaliska vågen” (möjligtvis fanns här tidigare små grupper av dvärgar från ”Den första akrogaliska vågen”)
-om dessa samhällen är lite känt i Ereb, namn som Navrabrakz, Etund'yr, Vohg Zûr och Obiramütz finns omtalade.

Användarvisningsbild
Peter
Palinorisk dödsriddare
Inlägg: 1428
Blev medlem: 2007-03-01 13:20
Ort: Bryssel

Kuldkres

Inlägg av Peter » 2010-12-06 23:06

Ny och uppdaterad version:

Küldkres
Djupt under Kardbergens södra utlöpare ligger tomma schakt och övergivna hallar i vad som en gång var det blomstrande Küldkres. Vad som förr var en inflytelserik handelsnation, ett väl sammanvävt sammanhang av gruvor och djupa städer, är nu inte mer en skuggan av sitt forna jag, ett fåtal halvt övergivna orter som lever på sina minnan och skuggan av sin forna storhet. De bebos misstänksamma, försiktiga och skoningslösa tunnelgrävare som hellre fäller än friar.

Geografi
Riket Küldkres består av ett antal bebodda samt övergivna städer och gångar under de södra Kardbergen. Rikets huvudstad, Külud Zur, är den enda större kvarvarande bosättningen. Djupt nedborrad under den mäktiga bergskäglan Himlarist är den fortfarande en imponerande plats, med breda hallar och djupa avgrunder. Den regerande Tegn Kulud, rikets härskare, styr fortfarande från sina förfäders kammare, och adelskvarteren bebos av hantverkare, smeder och skalder. Det är de djupare schakten som är övergivna, och ur vilka en kylig bergsvind blåser.

Historia
Det forna Küldkres var en fristad och en smältdegel för dvärgar från norr, öster och söder. Skyddade från regionens ogina klimat och vilda stammar av urbergets höljd frodades ett unikt samhälle. Külud Zur var vida känt för sin vackra, eleganta smides- och glasblåsningskonst, sitt stabila samhälle och sin enkla och lite fantasilösa kultur. Trots att Küluddvärgarna sågs som anspråkslösa och ödmjuka uppfylldes de av en självsäker trosvisshet när det gällde sin egen förträfflighet och den ljusa framtid de gick till mötes. Som så ofta, när hybris retar gudarna, var denna trosvisshet malplacerad.

När de politiska kartorna ritades om på ytan blev dvärgarna under södra kardbergen vissa precis hur känsliga de var för skiftande handelsflöden. Visst fanns det fortfarande en efterfrågan för deras vackra mithrilsmiden och ovärderliga praktvapen. Men de som hade resurser nog att köpa dem var avskurna genom otvättade människobarbarers inbladning.

Konflikter
Sedan urminnes tider har Nordadvärgarna i Kardbergen legat i långsint och blodig konflikt med traktens älvfolk. Trä och ved är en fullständigt livsnödvändighet för de avskurna grottsamhällena i den kalla norden, och alvernas skogor har därför genom århundradena blivit hårt åtgångna. En av älvfolkens egenheter är att de på grund av sitt långa liv inte glömmer så lätt, och även dvärgarna är fullt kapabla att hålla en konflikt vid liv i generationer. Kampen mellan Küldkres och Kardalverna är i ordets rätta bemärkelse legendarisk. Küluddvärgarnas mest prisade epos är ”Russulk”, ”Klagokrönikan” och ”Björnnatten”, alla berättelser om alvisk lömskhet, dvärgiskt mod och förräderi. Även i reella termer har konflikterna haft ett högt pris. Även om inget större fältslag utkämpats så har alviska skogsjägare tålmodigt nött ned dvärigska konvojer och intressen, och varit delaktig i Küldkres fall. Dessutom har konflikten skapat misshälighet mellan Alver och Dvärgar även långt bortom Kardbergen. Man skulle rent av kunna påstå att många av den misstänksamhet som råder mellan Alver och Dvärgar beror på svek och massakrer under denna långa fejd.
Kûldkres var ursprungligen en smältdegel för olika dvärgklaner. Inför nargurernas expansion flyttade halvbarbariska dvärgklaner som tidigare bott i ytnära grottor och som varit utspridda över stora deler av norra ereb samman i södra kardbergens djupare grottor. Genom århundradena har allt ondare tider tvingat tillbaka dem djupare ned i sina djupa och svårintagna tunnlar i Kardbergen. När onda tider nalkas, i form av alver eller ransarder eller jättar, låser dvärgarna sina portar och gömmer sig i Kûldkres djup. När hunger och misär hotar beger sig små grupper av dvärgar på plundringståg: stjäl boskap och mat och försvinner åter ner i jorden. Relationen mellan Küldkres och omvärlden präglas av misstänksamhet och skärmystlingar.


Handel
Küldkres handelsruttter är delvis knutna till Palinors handel. När denna var i full blom kunde de sälja sin malm fritt och dyrt, och Küldkres hallar pryddes av importvaror från hela Ereb. Men sedan Palinor blev ett rike och Ransard ströp handeln lever riket i Ransards skugga och forna mästerhallar är grå och tomma: björnpälsar och blankpolerade skölder hängar där utsökta gobelänger och mosaiker förr hängde. Kuldres vill inget hellre än att handla för fullt igen, men Ransard ligger som en bromskloss, och Ransarderna vill inget hellre än att skatta in absurdum på dvärgarnas varor.


Konstnärlighet och mystik i Küldres
De tomma gruvorna i Külud Zur är en plats för kontemplation, andlighet och konstnärlighet. Mer än en lovande finsmed eller arkitekt har inspirerats av djupet, rymden och tomheten i de grånande hallarna. Och ensamhetssökande dvärgiska mystiker söker sig allt längre bort ned i de tomma gångarna i sin sökan efter bergets själ. Det var här Röstmagin skapades, när en ensam dvärgmystiker sökte återklang och eko i de ensliga och ensamma skrymtena och schakten. Många röstmagiker från Kûldres påstår att de hört berget svara tillbaka på deras rop, en dov och djup stämma ålderstigen bortom vett och sans.

Küldres är en plats där skärvor av svorna kulturer samlas. Hantverksskicklighet värderas högt för dess egen skull, och många vackra mästerverk härstammar härifrån. De geniala arkitekter och gruvbyggmästare som inspirerats av Küldres klara tomhet och mörka allvar står i hög kurs längre söderut. Küldres har även skickliga glasblåsare. Produktionen beror dock på ett fåtal ensliga mästare, och bosättningen har ingenting av den industriiver och masshantverksskicklighet som sydliga dvärgbosättningar är så bra på.

Küldres vackra hallar, glasverk och finsmiden kännetecknas av lekfullt allvar, dold sorgsenhet och klara, rena former.

Övriga orter
Centralmakten i Külud Zur har förlorat kontrollen över sina kringliggande orter. Vissa av dessa erkänner fortfarande Tegnen i Külud Zur, andra är laglösa eller i praktiken sina egna enklaver. Dvärgorter såsom Kharda eller Alsi kan stötas på utspritt under berg och mark i Kardbergens närhet.
Den viktiga fästningen Krazk vid en östlig utstickare av Kardbergen var en gång scen för Midnattsmassakern, en viktig händelse i ett av krigen mot kardalverna. En gång ett viktigt monument över dvärgisk kultur och makt, nu är det en rövarborg under den blodtörstige därgkrigsherren Bolog Tegn.

lawisendro
Zorakisk Väpnare
Inlägg: 78
Blev medlem: 2010-07-18 20:29

Re: Dvärgar

Inlägg av lawisendro » 2010-12-11 14:07

Fafnir skrev:

Ansvarig:

/Spelknepe
Jag har två saker som jag skulle vilja reda ut/ändra redan från start gällande dvärgar.

1. Skäggväxt på kvinnor. (Snälla, nej...)

2. Dvärgarnas främsta gud enligt "Monster och män" heter..."Terra"
Lite väl fantasilöst kan tyckas. Jag kan köpa det som en felöversättning och språklig förbistring som dvärgarnas gud på kejserlig jori, men inte som dvärgarnas namn på densamme. Själva lånade vi in Vontar som jag tycker har en mycket bra klang från EON, men jag har full förståelse för om ni misstycker till detta.Förövrigt så låter vi dvärgarnas språk" Gryndur/gryndor(?)" vara en väl bevarad hemlighet som inte "långbeningar eller spetsöringar får lära sig.
Broder Ebodae kunde stoltsera med att han kunde en enkel hälsningsfras på Dvärgarnas modersmål. Dvärgarna i sällskapet lyssnade oroat när han sedan rapade fram ett "- Mig tåla öl dåligt men kul skägglösing".

Vi har också i likhet med många andra spel lagt stor vikt vid skägguppsättningar. Smeder har exempelvis allt skägg samlat i en lång fläta som lätt kan knytas undan vid bältet och skyddas under ett förkläde vid ässjans hätta.
1. Inget bra svar
2. Karkor har vi kört med. Det har rätt klang...
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2034
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2010-12-13 10:55

Peter:
Hurra va bra dvärgit det blir! Och massor av ransardisk mumma :D
Ett av de föremål som antagligen har sitt ursprung här behanlas här:
viewtopic.php?t=24&start=540


lawisendro:
Karkor... det låter bekant. Svavelvinter?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

LoveFiction
Zorakisk Väpnare
Inlägg: 96
Blev medlem: 2010-12-15 19:16
Ort: Uppsala

"Värnplikt"

Inlägg av LoveFiction » 2010-12-17 11:23

Vet inte om det tagits upp i denna enorma tråd, så jag frågar helt enkelt.

Dvärgisk värnplikt tror jag mig ha läst om någonstans.
Jag har avlagt tre år till detta i min kampanjvärld, i regel från åldern 30-33. (många treor blir det, med flit).
Myndig för eget bohag har jag sedan förlagt till åldern 41.
(lite som som att en människa i de flesta grundregler har ansetts vuxit färdigt när de blir 21).

I övrigt är ålderstabellen i den inte så uppskattade C-boken alldeles utmärkt. ^^
Likaså förslagen på olika skägg beroende på yrke / arbete i handboken till 'Altors baksida' (och nedre ryggslut ;-p)

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6958
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Re: Kuldkres

Inlägg av birkebeineren » 2010-12-18 07:40

Peter skrev:Küldkres
Djupt under Kardbergens södra utlöpare...
Strålande Peter! :D Gillar särskilt att det klassika alv-dvärg hatet här får fast erebisk förankring.

Annat sagt om Küldkres och det narguriska grannskapet: viewtopic.php?p=14738#14738

Användarvisningsbild
Peter
Palinorisk dödsriddare
Inlägg: 1428
Blev medlem: 2007-03-01 13:20
Ort: Bryssel

Re: Kuldkres

Inlägg av Peter » 2010-12-18 16:08

birkebeineren skrev:
Peter skrev:Küldkres
Djupt under Kardbergens södra utlöpare...
Strålande Peter! :D Gillar särskilt att det klassika alv-dvärg hatet här får fast erebisk förankring.

Annat sagt om Küldkres och det narguriska grannskapet: viewtopic.php?p=14738#14738
Tackar (och tack Fafnir) - jag vet att jag tog mig lite friheter i det avseendet, men jag tycker att det är viktigt med de här konkretiseringarna

Skall titta på det ni länkat till

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2011-01-21 10:58


Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2034
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2011-09-13 08:48

Antar att ni inte missat dem, men lite dvärgar kanske?


http://www.imdb.com/title/tt0903624/mediaindex
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2011-09-13 21:11

:D

Det är nästan för mycket att behöva vänta ett helt år innen man kan se den här filmen.

Användarvisningsbild
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 761
Blev medlem: 2008-03-12 19:39
Ort: Uppsala

Inlägg av leinder » 2011-09-14 21:15

<3 Herre jisses!

Användarvisningsbild
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 761
Blev medlem: 2008-03-12 19:39
Ort: Uppsala

Inlägg av leinder » 2011-10-05 19:37

Vård av barn är rätt ok ibland :P
Hinner med massa snickrande.

Dags för dvärgarna och Ghan-Toth att ta form :)

Tar som vanligt tips, råd och "ramar" för arbetet med öppna armar :)

Användarvisningsbild
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 761
Blev medlem: 2008-03-12 19:39
Ort: Uppsala

Inlägg av leinder » 2011-10-05 19:37

För arbetet med Nidländska reningen 2.0 syftar jag på nu då :)

Skriv svar