Sida 2 av 3

Postat: 2011-04-23 12:50
av Lillen
Hej,

Tack för ditt svar. Jag tycker det var nog så konstruktivt. :D

Mina tankar kring reptilfolken (hädanefter kallar jag hela gruppen för Reptilfolk, Reptilmän är rasen i böckerna) är som sagt starkt baserade på Lizardmen i Warhammer. Där styrs de av ett magiker kast av Slaans som är feta paddor som är oerhört mäktiga magiker. Dessa har som mål att verkställa gudarnas plan i världen. Det sista passar inte in på Altor. Men däremot gillar jag tanken på en grupp magiker som utseendemässigt inte alls ser ut som reptilmän utan är helt annorlunda. För som du säger magi och reptilmän går inte ihop i min värld heller. :D

Anledningen till att de skulle vara utspridda skulle då vara att små delegationer har varit utspridda i världen, kontrollerade från civilisationens vagga i Samkarnas inre. När nu dessa högkulturer fallit står de utan styrning och de hade aldrig med sig några ur det "högsta" ledarskiktet. Det finns däremot kvar städer i Samkarna som har kvar sitt prästerskap/magiker men nu lever isolerade. Det skulle kunna vara att kulturen baserades på kontrollen av vissa maginoder som behövdes för att kommunicera över störa avstånd. När dessa förstördes eller korrumperades föll också hela kulturen ihop då de inte längre gick att styra riket.

Resultatet av detta var en tillbakagång till det naturliga för reptilmännen, dvs jägare/krigare i små grupper. Men i de heta djunglerna finns det kvar magnifika städer med olika reptilfolk som fyller olika roller i samhället

När i historian? Tidigt, mycket tidigt. Och som högkultur det endast existerade i Samkarna och Soluna, de andra spridda populationerna var kanske endast utposter.

Jag har inte exakt spenderat hela mitt liv kring att fundera över detta så såga det gärna. :D

Postat: 2011-04-24 03:49
av Fafnir
Bidrar med en text jag skrev för några månader sen. Texten är ett urdrag ur en äldre artbeskrivning med nyare notiser ....

...Dessa bestmän äro tyvärr alltför vanligt förekommande i erebs marskland.(*,**) De utgiöra en fara för båd fä och fränder som irrar sig in på deras självutnämnda territorier. För dem äro vi blott bytesdjur, om än stingsligare än tapirer och träckgetter. Men betänk då att i den omgivningen kunna bataljtyg och kittelhatt lika lätt bringa ruin som frälsning. Vi äro trots spjuth ock yxa likväl ett enklare byte än krokodil och sumphaj.

Utseende: De hava muskulösa humanoida kroppar. Huden som äro i skiftningarna mellan grå, gröhn occ brun, äro tjock och seg med antydningar till fjäll eller liknande utvexter. Den tjocka huden, om än illaluktande kunna garvas till ett gott slithstarkt läder. (***) Huvudena påminner om träskkrokodilens, med avlånga käftar översållade med sylvassa tänder, väl lämpade att slita kött från ben med. De mörka ögonen kunna glöda till och avslöja en slags lömsk intelligens som markerar deras status som potenta rovdjur. De kloförsedda händer som kröner deras främre extremiteter har en viss greppförmåga och de kunna likt apor nyttja påkar och störar som tillhyggen i de fall klor och tänder vara otillräckliga. (****) Dess monstruösa utseende avslutas med en muskulös svans, med vilken den kan kan mana styrsel och kraft när den förflyttar sig genom det dyiga träskvattnet, eller som ett effektivt vapen att överraskande omkullslå en fiende innan det vräker sig över det och sliter det i stycken med sina fasansfulla käftar.

Uppträdande: De äro som tidigare nämnt flockdjur och tycks ledas av den starkaste individen. En flock rör sig vanligtvis om ett tiotal individer men anses beroende på levnadsmiljö kunna variera. Under särskilt gynnsamma förhållanden kunna flocken sannolikt uppnå tjogtalet individer.
Arten är svår att könsbestämma men en kvalificerad gissning är att ungefär hälften utgöras av honor.
De äro utpräglade köttätare och jaga utan urskiljning alla typer av vilt som de anse sig kapabla att nedlägga. Vidare tycks de vara mycket revirinriktade och varelser eller män som inkräktar tenderar likaledes hamna på menyn.(****)

*Not 1: I det område benämnt ”Marsklandet” beläget i norra Kardien finnas starka belägg för närvaron av minst en stam reptilmän. Dessa påstås vid enstaka tillfällen och i fred idkat byteshandel med det lokala primitiva folkslaget Ker-bosh som tagit träskmarken som sitt habitat.

**:Not 2: Eder ödmjuke skribent tecknar här ned att det anses vedertaget att reptilmän kan nå högre civilisationsnivåer än tydligare uppfattat. Utbyte med människor förekommer, men är allt annat än riskfritt.Vidare skulle jag vilja nedtona min föregångares ordval angående Konungariket Kardiens lojala undersåtar Ker-bosh, som primitiva.

*** Not 3: Det anses idag som högst opassande att göra rustningar eller andra läderhantverk av reptilmäns hudar.

**** Not 4: Reptilmännens intelligens och tekniska kunnande är mer framstående än vad man tidigare trodde. Deras finmotoriska förmåga är tämligen god och de är kapabla att framställa en mängd bruksföremål såsom korgar, fiskeredskap och vapen. Många lärde anser att de flesta reptilmän lever på nivåer liknande de människan uppnåt under Stenens ålder. Det ryktas även om reptilmansbaserade högkulturer i Samkarna.

***** Not 5: Idag benämner man reptilmansgrupperingar som ”stammar” snarare än ”flockar” Man vet vidare att de utöver jakt även fiskar med nät, ljuster och harpun. På visa platser har reptilmän setts nyttjarustningar av krokodil och hajskin, samt hajtandsbrynjor. Sköldar av uppspända hudar samt hjälmar av kranium och sköldpaddsskal har också observerats.

Postat: 2011-04-24 04:02
av Fafnir
Snibben skrev:
Jan Erik Söderman skrev:Dinosauriderna kan definitivt vara de som lever i delar av Samkarna. De torde väl dock i så fall vara varmblodiga istället för växelvarma. Eller gäller detta även de andra reptilhumanoiderna? Är det ett drag som de delar?
Ahh... Jan Erik tar upp pudelns kärna. Det finns många olika reptiler - Ormar, sköldpaddor, ödlor och dinsosaurier som inte egentligen är speciellt nära släkt med varandra. Vissa är totalt växelvarma och kräver extern värmekälla för att inte bara bli slö andra har en seg intern värmekälla som dock kräver hjälp av en extern. Sen finns det den tredje formen - de som är varmblodiga. Vilka är vad?

Reptilmän är varmblodiga
Serpenter är växelvarma
Dinosaurieider är varmblodiga
Faktum är att reptimännen benämns som varmblodiga även i källorna, närmare bestämt marsklandet sid10. :)

Postat: 2011-04-24 11:29
av Mikael
Ta en titt vad jag skrivit om Samkarna både i tråd och på wikin (inkl historia) för mina tankar kring reptilfolken i Samkarna.

Postat: 2012-01-03 02:03
av Fafnir
Tror jag hittat allt. I den ovanstående texten nämns samkarnas högkultur bara som rykten, då den är tänkt att vara en del ur en gammal text. Lite kosmetisk ingame beskrivning typ :)

I en full beskrivning bör texten även pekas till Samkarna.

Är texten ok att wikifiera som en del av (inte en fullstäning) beskrivning?

Postat: 2012-01-03 09:02
av Mikael
Ok för mig Fafnir.

Postat: 2012-01-06 09:24
av birkebeineren
Börja wikifiera.

Postat: 2012-01-14 00:16
av Fafnir
said and done...

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-05-26 15:55
av skaraborgarn
Det hände sig att vi göt tennfigurer. En blev inte lyckad utan fick vad vi tyckte ett ormliknande huvud.
Tanken på en slags ormman uppkom och figuren målades i pastellgrönt och fick röda ögon.

Rasen ormman skapades. detta gjordes mellan monsterboken ett där det fanns reptilmän och monsterboken två där serpenterna kom.

Det som skilde ormmännen från de andra var att de var mer intelligenta och hade lyckats skapa en mer civiliserad kultur än reptilmännen. De hade till och med eget rike samt samhälle med adel och borgare. Reptilmän och serpenter är egendomslösa.

Vidare så kunde de simma och hade gifttänder. Ormens förmåga att spärra upp gap hade de men kyla är inte något de klara så bra.
Relationen med andra folk förutom reptiler var lite blandad. Man hade lite lättare än människor att umgås med svartfolk. Ett skogsrå kan inte tjusa en ormman. Reptiler är lite för sig själva gentemot andra raser så de höll ihop och bråkade inte sinsemellan som exempelvis människor.

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-05-26 18:36
av Grisodlar'n
I Monsterboken 2 fanns även Dinosauroiden som faktiskt hade högre intelligens (3T6, 11 i snitt) än både reptilmän och serpenter. Enligt Ereb Altor-boxens Kampanjbok ryktades det om riken med sådana varelser på glömda öar i det dimtäckta Blindhavet. Sedan har vi Söderns salamandrar som jag i all ärlighet inte har något större grepp om gällande utseende, etc.

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-05-26 19:24
av skaraborgarn
Dinosauroiden är väl mest en tankelek hur världen skulle vara om inte dinosaurierna dog ut. Men skräcködlor har völ inte levt i Ereb Altor?

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-05-26 23:21
av Grisodlar'n
skaraborgarn skrev: 2019-05-26 19:24 Dinosauroiden är väl mest en tankelek hur världen skulle vara om inte dinosaurierna dog ut. Men skräcködlor har völ inte levt i Ereb Altor?
Ja, det finns ju den lilla spännande texten rörande Jurona-träsken i Ereb Altor-boxens Kampanjbok på s.10 där det nämns lite om att i träsken lever amfibier och ödlor som dött ut i vår egen värld för många miljoner år sedan. Det behöver ju inte betyda dinosaurier för dinosaurier är väl egentligen inte ödlor i strikt bemärkelse? Jag har alltid fått lite King Kong-känsla av detta, träsket i King Kong.

Jag hittade för övrigt en högkultur av reptilmän (d v s med långt högre intelligens) i stycket rörande Mosgilak på samma sida. Kulturen ska vara äldre än människans och de dyrkar Söderns salamandrar.

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-05-26 23:44
av skaraborgarn
Ormmannen var ju tänkt att kunna spela.
De andra blev väldigt begränsade.
Reptilfolk är väl som svartfolk man ska främst ha dem som motståndare och inte som rollperson.

Re: Reptilfolken

Postat: 2019-06-23 21:52
av Mikael
I Juronaträskens södra delar finns mycket riktigt urödlor och dinosauroiderna men de västra träskens många insektoidfolk håller reptilfolken nere. Ett evigt krig med insekticider i nordväst och där träsken slammar igen och övergår i gyttjiga slätter i sydöst regerar Reptilmännen - Salamandrarnas motsvarighet till Sanithsiderna.

Re: Reptilfolken

Postat: 2020-02-07 12:23
av skaraborgarn
Kan reptilfolken, reptilmän, serpenter och dinousarieoider lära sig magi, och i så fall vad för slags magi?