Vargmän

Allt om raser och folkslag som inte nämns i landsbeskrivningarna
birkebeineren
Admin
Posts: 7080
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

va synd! :wink:
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

birkebeineren wrote:Som du säger så behöver inte vargmännen ha nåt med varulvar att gjöra, men hur ser vargmännen på fenomenet? Andra raser lär ju, i likhet med oss, mistänka en koppling?
Hmmm, hur vanligt är riktigt lykantropi? Om man då jämför med hur vanligt det är med vargmän tex.

Vad säger en medel-erebier när han ser en vargman?
"Hjälp en varulv", "Sermanpå, en vargman" eller "Jisses, en varg på två ben, det var som fan"

Lykantropi förekommer inte bland vargmän (ju) så det är väl få som alls kommer i kontakt med det. Någon etablerad uppfattning tror jag således att inte finns.
Så här spontant (och egentligen bara för att hålla begreppen isär) skulle jag säga att de som råkar på det/hör om det tillskriver det Store Varg och dennes påhittighet, makt, list och girighet.
Men en enhetlig/snyggare lösning är inte mig emot.

Är dålig på lykantropi, ser varulvar alls ut som vargar? Jag tänker mig mera lurviga gubbar från dåliga actionrullar :wink:
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1434
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

vije wrote:Förslag till vargmännens religion:
Har vargmännen egentligen en enhetlig religion? Är det inte troligare att detta varierar från stam till stam: speciellt om de är utspridda. Till exempel skulle det kunna finnas jorduashiska aesirdyrkarvargmän, som dyrkar aesirgudarna i vargform, i deras variant ledda av fruktbarhetsguden Freke. Eller något liknande :P
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

Peter wrote: Har vargmännen egentligen en enhetlig religion?
Bra fråga, men jag tycker nog att de har det. De har ändå en egen och enhetlig samhällsstruktur, och en ganska speciell sådan, och religionen är ju ofta rätt kopplat till den, så jag tycker det passar rätt bra med en egen religion också.
Dessutom är de ju rätt skygga och håller sig till sig själva, så jag ser inte riktigt dem som kameleonter/assimilerare i detta fall.

Däremot håller jag helt med om att religionen säkert varierar från stam till stam en hel del, och detta bör också komma fram i texten.
Men jag tror nog att en gemensam religionsgrund kunde passa rätt bra.
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

Vad är folkets dom i fråga om vargmänens religion?
Skall jag göra ändringar eller är det ok som det är (se några inlägg tidigare)?

Tänkte i alla fall ändra det så att det inte är så hugget i sten, och att variationer olika stammar emellan är vanliga (och kanske lämna det öppet för om nån vill ge dem mänskoreligioner)
Jag skriver ev. religionsavsnittet som en stämningstext, så att informationen kommer från endast en flock. Då kan man sedan göra lite hur man vill med just sin egen gosiga mjukisvarg.
User avatar
Didra
Zorakisk Väpnare
Posts: 94
Joined: 2007-03-10 00:15
Location: Umeå

Post by Didra »

Angående din förfrågan om synpunkter på vargmännens religion:

Skulle bara vilja poängtera det som finns skrivet i Gigants kampanjbok. Där står det att vargmännen har en shamanistisk religion som kan tyckas barbarisk och primitiv av andra men för vargmännen fyller den deras andliga och praktiska behov. Vargfolket visar inget större intesse för de gudar som skapat dem utan vördar i stället olika andar. Valet av dessa andar varierar mellan flockarna men en som är mycket vanlig är Gr´kha, djurens moder, och H´laen, en månande som hänger samman med deras ursprung från vargarna.

Såg även någon notis tidigare angående språket. Enligt samma kampanjbok är deras språk Khâdrash och som du (vije) skrev tidigare så saknas ett skriftspråk för detta. De vargmän som lär sig skriva använder då varianter av människornas tecken.

Tycker generellt att det du skrivit är väldigt bra. Rekommenderar att du tittar igenom Gigants kampanjbok (om du nu inte redan gjort det) då det finns en del intressant om vargmännen beskrivet där.
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

Ah, bra information, jag saknar nämligen kampanjboken.
Skall väva in dessa officiella termer.
Står där nåt annat av vikt eller som ev. skulle krocka med det jag tidigare skrivit?
User avatar
Didra
Zorakisk Väpnare
Posts: 94
Joined: 2007-03-10 00:15
Location: Umeå

Post by Didra »

Ursprung
Det står oklart vilken gud som skapade vargmännen men de tycks ha funnits på Altor lika länge som människan. Den vanligaste teorin är att de härstammar från de vanliga vargarna. Trots detta tycks inte vargmännen ha något särskilt förhållande till vargar och visar inte heller någon särskild vördnad för dem. De ses snarare som konkurrenter om byten.

Livsstil och kultur
Vargmännen lever vanligtvis avskilt från andra intelligenta varelser och väljer boplatser i skogar, slätter och högland i de subtropiska, tempererade och arktiska klimatzonerna. De kommer trots sin avskildhet ibland i kontakt med nomadiska stammar av människor, alver, kentaurer eller svartfolk. Uppskattningsvis är antalet vargmän i världen (Altor/Ereb?) ungefär en tjugondel av antalet människor.
Deras huvudföda är kött och de är rovdjur till sin natur. Främst livnär de sig därför på jakt men i sällsynta fall, boskapsskötsel, vilket leder till att deras befolkningstäthet blir låg och att de kan ha svårt att hävda sig mot numerärt överlägsna jordbruksfolk, vilka är fler i antal och lever i mer organiserade samhällen som kan besegra eller fördriva de primitivare vargmännen. I sin tillvaro som kringvandrande jägare är dock vargmännen mycket effektiva.
Vargmännen jagar alla typer av ätbart vilt som förekommer inom deras områden, från sorkar och kaniner till älgar och uroxar. Vanliga jaktvapen är bågar och spjut, men även fällor och försåt kommer till användning. De kan förtära sitt byte på olika sätt, ibland rått, ibland tillagat på något sätt, t ex genom saltning, torkning eller stekning. Inom en del vargmannagrupper finns tabun att äta köttet från andra intelligenta varelser, inom andra grupper är det tillåtet. Det händer dock aldrig att vargmän systematiskt jagar andra intelligenta varelser då dessa är för farliga som fiender. Förutom kött äter de även frukt, nötter och andra vegetabiliska produkter som kan finnas i deras närområden. Dessa insamlas sporadiskt och något halvhjärtat. Bytesdjurens oätliga delar används ofta till olika nyttoting, t ex kläder och bågsträngar. Bland vargmän anses det som viktigt att inget användbart får förfaras.

Varmän lever i allmänhet i små flockar om ca 20 individer. Det är endast vid särskilda tillfällen som de uppträder i större antal. En flock leds vanligtvis av den störste och starkaste av männen, men det finns andra arrangemang i vissa flockar. Ledaren är en hedrad och respekterad individ som normalt innehar sin post tills det är uppenbart för gruppen att han blivit för gammal och inte kan sköta sina uppgifter väl längre. Då en flock är så liten förekommer ingen direkt specialisering bland medlemmarna utan de flesta är ungefär lika dugliga med alla sysslor. Alla vuxna, både män och kvinnor, deltar i jakten, och en del ägnar sig även åt hantverk och läkekonst vid sidan om. De äldre och svagare (40 år och äldre) orkar vanligen inte delta i jakten och får i stället koncentrera sig på sysslor som att uppfostra barnen i flockens sedvänjor och traditioner.
Vargmannen är en utpräglad flockvarelse och mår dåligt av isolering eller ensamhet. De samarbetar i grupp avsevärt bättre än människor. En ledare utkristalliseras ganska snabbt och hans följeslagare godtar hans auktoritet utan protest. Ledaren styr dock inte enväldigt utan har samråd med sina flockmedlemmar. Vargmän saknar vissa mänskliga försyndelser som är helt främmande för deras sinnelag, t ex feghet eller förräderi mot sin flock eller grupp. Ridderligt uppträdande i strid finner vargmän närmast löjeväckande utan de avser att om man ska besegra sin fiende så ska detta göras så snabbt som möjligt utan att sky några medel. Vargmän tar även relativt lite hänsyn till intelligenta varelser som inte tillhör flocken. Mot dessa varelser behöver de inte visa lojalitet eller trofasthet.
Vid krig eller liknande situationer samlas ofta grannflockar med gemensamt intresse under en individs styre. Denne ledare är oftast en erfaren jägare eller krigare vars befogenheter inte är särskilt väl definierade men de övriga följer honom så länge saker och ting går väl. Om händelserna går emot honom förlorar han dock lätt sin position.

Teknologi
Vargmännens egen teknologi befinner sig närmast jämförbart på stenåldersnivå. De kan tillverka sina egna pilbågar och spjut men byter till sig metallspetsar till vapnen från mer utvecklade grannfolk. De är i övrigt sällan intresserade av handel. Endast flockar som är inordnade i mänskliga samhällen förstår sig på pengar medan de övriga uteslutande ägnar sig åt byteshandel.
Vargmän har inga tamdjur och ser vanligen med förakt på varelser som har sådana då det för dem tyder på att man inte kan klara sig själv. Detta leder till att de flesta varmän inte är intresserade att lära sig färdigheter som Köra vagn, Rida och Djurträning.

Språk
Varmännens läppar och käkparti är annorlunda utformade än människans vilket leder till att deras språkljud är annorlunda. De har exempelvis mycket svårt att uttala ljuden o, u, y, å, ö, m, b, p, f och v (rundade vokaler och labiala konsonanter). En vargman kan lära sig att tala människospråk men har då samma problem med uttalet som en spiritus familiarus.

Khâdrash som är varmännens eget språk består av olika strupljud. Varje flock har sin egen dialekt vilket gör att khâdrash egentligen är uppdelat på ett antal underspråk som skiljer sig från varandra ungefär lika mycket som svenska och norska. Andra varelser än vargmän har svårt att bemästra språket fullt ut pga uttalsproblemen (EDD: övriga varelser kan nå högst FV B4). Khâdrash saknar eget skriftspråk. De vargmän som lär sig skriva använder då varianter av människornas tecken.

Relationer till människan
Vissa flockar lever i mänskliga, fast organiserade samhällen, och har där fått vissa specialiserade roller. Oftast tillhör de någon stormans jaktstat eller fungerar som spejare inom ett militärt förband. De vargmän som hjälper människor med jakt gör då detta med förbehåll att de även får bedriva sin egen jakt helst inom dessa områden och kan på så sätt leva ett för dem ganska normalt liv. Grupper av vargmän som arbetar åt militära förband erhåller en viss ersättning i naturprodukter och/eller pengar.
Vargmännen har dock vissa svårigheter att leva i och anpassa sig till det mänskliga samhället. Deras lojalitet riktar sig i första hand mot flocken och inte mot kungar eller fältherrar vilket kan leda till att de anses opålitliga av sina arbetsgivare. Människor har svårt att förstå hur vargmannen kan vara så hängiven sina stamfränder. Vargmännen har å andra sidan svårt att förstå hur människor kan svika sina vänner för personlig vinnings skull.
Vidare finns ett kommunikationsproblem då varmännen har svårt att prata ett mänskligt språk.

Religion
Vargmännen har en shamanistisk religion som kan tyckas barbarisk och primitiv av andra men för vargmännen fyller den deras andliga och praktiska behov. Vargfolket visar inget större intesse för de gudar som skapat dem utan vördar i stället olika andar. Valet av dessa andar varierar mellan flockarna men en som är mycket vanlig är Gr´kha, djurens moder, och H´laen, en månande som hänger samman med deras ursprung från vargarna.


(Sammanställt och endast lite omskrivet från GDD kampanjbok.)
User avatar
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 827
Joined: 2007-02-14 20:01

Post by Psipo »

I åtminstone Klomellien bor det 200-1000 vargmän. Kring staden Hamur i bergen i söder. 10% av Hamurregionsn invånare är vargmän. I hela Klomellien bor det sammanlagt ca 2500 vargmän. Låter som en ganska stor del av släktet.

EA, SL-boken s.69 & 71.
Last edited by Psipo on 2007-03-15 14:12, edited 1 time in total.
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

Didra wrote: .... (Sammanställt och endast lite omskrivet från GDD kampanjbok.)
Jösses, tack!!
Dethär är ju enormt bra att ha som stöd.

Ingenting verkar särskilt motsägelsefullt så långt heller.
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

vije wrote: Ingenting verkar särskilt motsägelsefullt så långt heller.
Just det ja, förutom antalet då.
1/20 av mänskopopulationen som antal vargmän låter verkligt mycket. Och 2500 i bara Klomellien.
Enligt det skulle ju nog vargmän inte vara alltför ovanliga. Men det kanske är nåt man inte behöver fästa sig vid så mycket. Tycker vi kan konstatera att de är rätt ovanliga och håller till i ödemarken utan att kollidera alltför hårt med originalintentioner. Och Klomellien kan ju höra till de vargmanstätaste områdena i Ereb.

Finns det andra länder där det förekommer stora procenter av vargmän?
(Elände att man slarvat bort sina EA-böcker...)
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

HISTORIEN wrote: 598
Torshem. Nekhiklnen, en grupp vargmän, svär evig vänskap med howatherna i Torshem i utbyte mot att de ges tillstånd att få slå sig ner och leva där.
Hittade detta av en ren slump under kaffepausen. Kesköse? Har någon med tillgång till Torshem-modulen möjlighet att berätta åt en oinvigd (som helt klart har ett alltför ynkligt DoD-bibliotek...) om det står nåt matnyttigt om vargmän där.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

I Torshem finns en sammanställning av texterna i Monsterboken och Gigant... Inget direkt nytt tillförs.
User avatar
Frostvarg
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 17
Joined: 2007-02-01 20:15
Location: Skurup
Contact:

Post by Frostvarg »

590 talet, Vargmännens ankomst.
Under denna period kommer Nêkhi-klanen, en grupp av vargmän, vandrande till Torshem. De har lockats av regionens rykte om fred och vill slå sig ner här. Efter samråd med Howathernas herse (hövding) får de tillstånd att bosätta sig. I gengäld måste de svära evig vänskap med Howatherna, något vargmännen beredvilligt accepterar. Edgång sker 598 eO.

Torshem boken, sid 22.

Nêkhiflocken och dess 30 individer beskrivs i boken på ca två halvsidor sid 26 och 27. Tänker dock inte skriva av texten här. det mesta av texten är dessutom upprepningar från monsterboken och Gigant.
User avatar
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 827
Joined: 2007-02-14 20:01

Post by Psipo »

vije wrote:
vije wrote: Ingenting verkar särskilt motsägelsefullt så långt heller.
Just det ja, förutom antalet då.
1/20 av mänskopopulationen som antal vargmän låter verkligt mycket. Och 2500 i bara Klomellien.
Enligt det skulle ju nog vargmän inte vara alltför ovanliga. Men det kanske är nåt man inte behöver fästa sig vid så mycket. Tycker vi kan konstatera att de är rätt ovanliga och håller till i ödemarken utan att kollidera alltför hårt med originalintentioner. Och Klomellien kan ju höra till de vargmanstätaste områdena i Ereb.

Finns det andra länder där det förekommer stora procenter av vargmän?
(Elände att man slarvat bort sina EA-böcker...)
Jag tror inte att det finns andra länder med stor vargmannabefolkning. Klomellien ligger till viss del i Malashebergen och det finns en del skog där. Klomellien är vidare en knepig region som jag gärna ser att någon tar tag i. Jag har inget emot små stater men de får gärna vara lite mer spännande. Jmfr Trakorien.

Men åter till ämnet. 1/20 av befolkningen ja. Det är ganska många. Närmare bestämt 1 miljon. Det låter onekligen mycket, speciellt då antalet som faktiskt lever med människor verkar ganska begränsat. Jag har inget emot en enstaka vargman som spejare, jägare, soldat eller liknande i mänskliga samhällen men 5% av hela befolkningen? Hur många är då ankorna? Människor måste vara i majoritet!

Jag förreslår att du sätter en siffra själv, med viss hjälp av infon ovan, och så är det det som gäller. Kanske är 5000 trots allt ganska lågt? Säg 50 000? Eller 20 000? De stora slätterna och skoganrna i Centralereb kan hysa ganska många stammar.
Post Reply