Wiki - Organisation

www.erebaltor.se/wiki
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Birke: Så, ifall jag tittar på Erebos. Innebär det då att jag kan spela en Erebosier med kulturen Dakkiliter, eller en Massiver med kulturen Targeroter?

Borde det inte vara såhär:

Ras
Människa
Älvfolk
Stenfolk
Svartfolk
Övriga

Folkslag
Erebosier
Felicier
Zorakiner

Kultur
Dakkiliter
Kimzoner
Raxoner

Då torde varje land automatiskt ha ett folkslag som Berendien --> Berendier, Felicier --> Felicier. Eller har jag missat något led i indelningen?

Är Kimzon en ras, folkslag eller en kultur?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag tycker:
Penner, Echter, Pamper, dalker osv är folk...kardier är det inte.

Kardier, Felicier, Morelvidyner, Klomellier, Trakorier är inte folk utan mer samlingsnamn för att läsaren ska förstå att man talar om de som bor i ett geografiskt område och därför har vissa saker gemensamt.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

De erebosiska kulturerna är endast varianter av det erebosiska folket. Massiverna har inga underkulturer utan är endast massiver.

Om man tar Kardierna som exempel så finns följande folk i Kardien:
Kardier
Penter
Ker-bosh

Kardierna är indelade i fyra olika kulturer
Echter
Faltrakier
Nordmarkare
Losdriver

Eventuelt så kan man se de kardiska halvlängdsmännen och de kardiska ankorna som särskilda kulturer tillhörande folkslagen halvlängdsmän respektive ankor. En halvlängdsman i Kardien lär skilja sig från en halvlängdsman i Krun eller Barbia även om han fortfarande är en halvlängdsman. En morëlvidynsk piratanka är heller inte det samma som en trakorisk handelsanka men de är båda ankor.


Angående kimzônerna så är de människor tillhörande det kamsunska folkslaget och den kimzônska kulturen. Den kimzonska kulturen utgör tillsammans med med många drag från tolanernas kultur (tolanerna är ett jorisk folkslag) felicier. Felicierna är således en befolkning bestående av olika folkslag som båda har var sin distinkta kultur samtidigt som de har vissa drag gemensamt som felicier.


I Barbia lever et barbiska folket och ett mystisk bergsfolk.

Barbierna ett nargurisk folkslag och uppdelade i höglandsnomadnas kultur, stadsfolkets kultur och habulonernas kultur. Vilket folkslag bergsfolket tillhör, om de ens har några släktningar, är okänt. Deras kultur är deras helt egna och de räknar sig inte som barbier.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Kardier, Felicier, Morelvidyner, Klomellier, Trakorier är inte folk utan mer samlingsnamn för att läsaren ska förstå att man talar om de som bor i ett geografiskt område och därför har vissa saker gemensamt.
Precis.

Och det är från detta gemensamma samlingsnamn man i wikin skal hitta rätt i de olika grupperingarna. En såkallad Aspubransk beskrivning skall förklara detta samtidigt som ger en överfladisk beskrivning av vilka gemensamma drag befolkningen i exempelvis Klomellien har: De talar klomelliska, kanske bara som andraspråk men ändå; de är vana att leva i ett land där olika religioner som Aesir, LV, Olemism mfl. är vanliga; de har alla fått in berättelsen om hjälten Klomul med modersmjölken; de har alla ett förhållande till jättesköldpaddor och bisarra gudakulter från Melorgh osv
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Folkslag är detsamma som Etnicitet

Wikipedia;Etnicitet
"Betyder tillhörighet till en grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi och genetisk bakgrund. Många hävdar dock att det inte skiljer i beteendet mellan de etniska grupperna, se vidare ras och intelligens. Exempel på folkgrupper är kurder, judar, samer och svenskar."

Som ni ser i exemplen så är faktiskt svenskar en folkgrupp. Borde inte Felicier, Kardier, Klomellier, etc också vara en folkgrupp?

Skulle någon kunna dra paralleller till vår värld?

Om man pratar om svenskar... Borde det inte se ut såhär då?

Ras = Kaukasoider
delras = Arier
Folkslag = Svenskar
Kultur = Samer
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

birkebeineren wrote:Om man tar Kardierna som exempel så finns följande folk i Kardien:
Kardier
Penter
Ker-bosh

Kardierna är indelade i fyra olika kulturer
Echter
Faltrakier
Nordmarkare
Losdriver
Nu tjatar jag igen...

Kan en Penter vara både Echter och Faltrakier som han kan vara Nordmakare och Losdriver?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Wikins sortering och bruk av begrepp är gjord utifrån diskussioner och just ras och etnicitet. Detta har varit uppe flera gånger och vi har aldrig kunnar enas. Folkslag har därför blivit det mest användbara och neutrala begrepp som vi använt oss av.

Vi skulle dock kunna använda oss av begreppet folkgrupp bredvid begreppet folkslag. Innom olika folkslag finns olika folkgrupper. Folkgrupperna kan vara uppdelade i olika kulturer. :?
Selknepe wrote:Kan en Penter vara både Echter och Faltrakier som han kan vara Nordmakare och Losdriver?
En pent är en pent och ingenting annat, vare sig han bor innom samma geografiska område som faltrakier, losdriver eller såld som slav till Erebos. Penterna ser sig troligen i minimal grad som kardier även om de bor innom Kardiens gränser. I wikin är de dock listade på samma sida som kardierna så att man lättare skall hitta dem.
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Det jag menar, en "svensk" kan väl resa norrut, och bli en "samer". Kan en Penter bli en "echter"

Eftersom du delar in Kardier, Penter och Ker-Bosh som ett "folk", så borde väl en kultur tilldelas dessa.

Tänk om man är en "spelare" till detta rollspel. Då ska spelaren först välja folk --> Kardier, Penter, Ker-Bosh.

...och sen välja kultur --> Echter, Faltrakier, Nordmakare eller Losdriver.

Det funkar inte va?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Parallellen funkar inte riktigt. Svensk blev inte en etnicitet förrän ganska sent i historien, innan dess var man mer lokalt lojal (Västgöte). Svensk är idag en etnicitet liksom same. Man kan dessutom tillhöra flera etniciteter vilket gör att man kan vara både same och svensk eller algerier och svensk.

Så som Birke säger är man mycket mer bunden till sin etnicitet och lokala tillhörighet än den "nation" som ens kung regerar över. Glöm inte heller att i Ereb är blodstillhörighet och folkgruppslojalitet inte misstag, det är en ledstjärna. "Ras" är betydelsefullt. Det finns eventuellt vissa folkgrupper som tillåter att man tas upp eller att ens efterkommande välkomnas, men de flesta är mkt tydliga med vilka de är och var de kommer ifrån.

I Aidne talar man faktiskt om stammar när man talar om subgrupperna av jorerna.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Spelknepe wrote:Det jag menar, en "svensk" kan väl resa norrut, och bli en "samer". Kan en Penter bli en "echter"

Eftersom du delar in Kardier, Penter och Ker-Bosh som ett "folk", så borde väl en kultur tilldelas dessa.

Tänk om man är en "spelare" till detta rollspel. Då ska spelaren först välja folk --> Kardier, Penter, Ker-Bosh.

...och sen välja kultur --> Echter, Faltrakier, Nordmakare eller Losdriver.

Det funkar inte va?
Tror du missuppfattar mig lite... Fast det visar ju bara att det är lite otydligt. :)

Kardier, Penter och Ker-bosh är inte ett folk utan tre olika folk. Alla tre folken bor dock i Kardien.

Sidan som visar detta i wikin, eller överskriften på avsnittet i en text, borde nog inte heta Kardier så som det nu ser ut i wikin. Den bör heller heta Folk i Kardien. Har listas så de tre folken. Under folket kardier indelas detta i de fyra kulturena echter, faltrakier, losdriver och nordmarkare.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag kanske borde hålla mig utanför, men jag stör mig på att echterna mfl blivit en "kultur". Om det var allt det var så skulle utseende vara oväsentligt då det inte är kulturellt betingat. Vissa av dessa kulturer har dock utseende som skiljer sig från de andra stammarnas, tex nordmarkarna. Folk eller stam är därför bättre.

Återigen tycker jag inte kardier, zorakier, morelvidyner osv ska vara annat än beteckningar på de som bor i viss geografi/under viss kung.

Kardiens folk
Kardier - generell definition
Echter
Ker-bosch
Nordmarkare
osv


Språk är en annan sak, kanske ska det istället kallas dialekt avs de stammar som talar kardiska?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Om vi jämför med sverige kan man säga på detta vis?

Svensk/Kardier: medborgare eller undersåte i riket

Svear, samer/ Echter, Penter

Västmanlänning / Ekeborgsbo

Eller?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Wiki - Organisation

Post by birkebeineren »

Går man in på en landsartikel i wikin nu så möts man av en grötig text där man endast med svårighet kan läsa att det handlar om en översikt över invånarantal, befolkning, huvudstad osv. Detta är Landsmallen som det har blivit något fel med efter uppdateringar av wikin.

Om ingen kan fixa detta skall vi då, åtminstone tills vidare, ta bort mallen och heller lista informationen på annat sätt?

Förstaintrycket man får nu är ganska trist. :(
Valgardur
Caddisk Bågskytt
Posts: 140
Joined: 2014-01-24 12:30
Location: Huskvarna

Re: Wiki - Organisation

Post by Valgardur »

birkebeineren wrote:Går man in på en landsartikel i wikin nu så möts man av en grötig text där man endast med svårighet kan läsa att det handlar om en översikt över invånarantal, befolkning, huvudstad osv. Detta är Landsmallen som det har blivit något fel med efter uppdateringar av wikin.

Om ingen kan fixa detta skall vi då, åtminstone tills vidare, ta bort mallen och heller lista informationen på annat sätt?

Förstaintrycket man får nu är ganska trist. :(
Instämmer. Enkel punktform i början kanske räcker?

-
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Wiki - Organisation

Post by Mikael »

Detta fixar väl Spelis :D
Post Reply