Trakorien - disposition

www.erebaltor.se/wiki
Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Trakorien - disposition

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 22:16

Från Trakorien-tråden:
Baldyr skrev:Apropå wikin så har jag hela tiden känt att dispositionen för Trakorien (som väl är högst preliminär eller en standard-disposition?) inte är helt ändamålsenlig för projektet. Jag har en del idéer för en anpassad mall men frågan är var detta ämne bäst behandlas? (I den här tråden, på Arbetsbordet eller kanske i privata samtal med någon ansvarig.).
Mikael skrev:Presentera dina tankar i ämnet under Wiki på forumet.
Jag har hastigt och lustigt sammanställt ett mer eller mindre komplett förslag till disposition för Trakorien som ämnesområde. Problemet med just Trakorien är ju att det inte rör sig om ett land, utan om ett myller av stadsbildningar, kulturer och folk.

Mitt koncept är alltså att allt material som berör ett visst rike (exempelvis Trakoriska riket) delas upp på flera olika avdelningar. Anledningen är alltså att enskilda riken kan dela kultur eller äga territorier på flera öar, varför det lätt skulle uppstå upprepningar om varje rike tillägnades en egen avdelning (lik den som just nu finns för "Trakorien").

Jag tror dock att man lämpligen delar upp materialet i egna "huvudartiklar" för varje ämne och korsrefererar dessa till varandra, varför det hela ändå kan göra överskådligt och användbart.

Vill man ta ett steg längre skulle man kunna sätta samman egna PDF-dokument för enskilda riken där man alltså samlar allt material som berör just det riket, och struntar i huruvida framtida dokument om andra riken kommer att innehålla liknande eller identisk information.

Eftersom jag själv skissar på en beskrivning av den i sammanhanget tämligen obetydliga munkstaten Nastrôl, så kommer jag att använda dispositionen för specifikt detta arbete för att fördjupa dispositions-exemplet. Alla rubriker som är rödmarkerade hör alltså till Nastrôl-arbetet.

Först och främst, så tänker jag mig en fyrfaldig uppdelning av materialet:
  • Översikt (samt historia och religion)
    Geografi (inkl klimat, flora & fauna, näringar och handel, samt platser)
    Folk och folkslag (d v s kulturer)
    Stater och riken (samhälle, militär och politik)
Senast redigerad av 2 Baldyr, redigerad totalt 2009 gång.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 22:16

Avdelningen Översikt skulle alltså kunna se ut såhär:
1 Trakoriska öarna
1.1 Palamux
1.2 Trinsmyra
1.3 Paratorna
1.4 Saphyna
1.5 Kolonier farsegels


2 Kultur
2.1 Paratornierna
2.2 Palamoxierna
2.3 Trinsmyrerna
2.4 Saphynierna


3 Religion
3.1 Joriska bruksgudarna
3.1.1 Marduk
3.1.2 Enki
3.1.3 Anxalis
3.1.4 Övriga bruksgudar
3.1.4.1 Ereshkigal
3.1.4.2 Uelgeric
3.1.4.3 Luvena
3.1.4.4 Ezgela
3.1.4.5 Drigel
3.1.4.5.1 Valliman

3.2 Trocuspa-kulten
3.2.1 Blodsboken
3.2.2 Trocuspas Banzika
3.3 Shamash-kyrkan
3.4 Kastyke-kyrkan

3.4.1 Den ursprungliga Kastykekulten
3.5 Inashtar-kulten
3.5.1 Sekter
3.5.1.1 RhabdoRana
3.6 Remuntra-dyrkan

4 Historia
4.1 Trakoriens tidiga historia
4.1.1 Palamux forntid
4.1.1.1 Nastrôls tidiga historia
4.1.2 Trinsmyras forntid
4.1.3 Paratornas forntid
4.1.4 Saphynas forntid
4.1.4.1 Sagor och berättelser
4.2 Tidslinje
4.2.1 Den tredje konfluxen
4.2.2 Mörkertiden
4.2.3 De heliga svanarnas seglats
4.2.4 De galna milackerna
4.2.5 Väckelsetiden
4.2.6 Andra ransarderkriget
4.2.7 Utvecklingstiden
4.2.8 Åålskallarnas ätt
4.2.9 Paratornas storhetstid
4.2.10 Svavelvinterns slut – nutid
4.3 Trakoriens nära framtid
4.3.1 Marjurakrisen
4.3.2 Trinsmyrakrisen
4.3.3 Vox Ranzina
4.3.4 Fjärde ransarderkriget
4.3.5 Stegosi upplysning
4.3.6 Stjärnefallet
4.3.7 Den femte konfluxen
Det behöver nog påpekas att det första och det andra kapitlet utgör översiktstexter som endast beskriver Trakorien på ett ytligt sätt. (Sådana texter har visst diskuterats i Trakorien-tråden tidigare och jag tänker mig att dessa hamnar här.) Dessa ämnen (geografi och kultur) beskrivs mera detaljerat senare i dispositionen och man länkar lämpligtvis dit från översiktstexten ("Se huvudartikel för mera information", typ). Hur som helst så ser åtminstone jag ett värde i att ha denna typ av sammanfattning i wikin, då den måhända är mera lättillgänglig för exempelvis den som arbetar med någon annan del av projektet och behöver en snabb översikt av Trakorien.

Notera också rubrik 4.1.4.1 som relaterar till det arbete som utförs just nu angående ön Saphynas tidiga historia. Där har subjektiva texter i sagoform presenterats och dessa skulle alltså kunna placeras under denna rubrik ("Sagor och berättelser" som ligger under "Saphynas tidiga historia").

Kapitel 3 och 4 utgör däremot regelrätta djupdykningar i respektive ämne (religion och historia). Anledningen till att dessa hamnar inom denna översiktsdel i wikin är att det rör sig om universell information. Religioner sträcker sig gärna över flera riken, kulturer och öar, liksom Trakoriens historia med fördel presenteras samlad på ett och samma ställe, för översiktlighetens skull.
Senast redigerad av 3 Baldyr, redigerad totalt 2009 gång.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 22:29

Avdelning "Geografi":
1 Palamux
1.1 Västra Palamux
1.1.1 Lasemos
1.1.2 Bhannavil
1.1.3 Vildländer
1.1.3.1 Laabne
1.1.3.2 Ooram
1.1.3.3 Klagga
1.1.3.3.1 Bektar
1.1.3.3.2 Björkrike
1.1.3.4 Gwondel Leigu
1.1.3.4.1 Gråtande bergen

1.1.4 Ögrupper
1.1.4.1 Koelvygruppen
1.1.4.2 Ferrofagerna

1.2 Östra Palamux
1.2.1 Nastrôl
1.2.2 Fokale
1.2.3 Övre Moskorien
1.2.4 Nedre Moskorien
1.2.5 Ziddisbar
1.2.5.1 Kopparbergen
1.2.6 Öarna i Trakoriska sjön
1.2.6.1 Stegos
1.2.6.2 Myxa
1.2.6.3 Mandruska

1.3 Norra Palamux
1.3.1 Västra Kargom
1.3.2 Nordliga Kargom
1.3.3 Östliga Kargom
1.3.4 Stormbältets öar
1.3.4.1 Lumaria
1.3.4.2 Manovga
1.3.4.3 Chracz


2 Trinsmyra
2.1 Kark
2.2 Milacke
2.3 Rung
2.4 Vulferveden

3 Paratorna
3.1 Bralorge
3.2 Karramak
3.3 Paraltro
3.4 Hesipa
3.5 Hoejdar
3.6 Ruhl
3.7 Ilibaurien
3.8 Vildmark

3.8.1 Skuggornas träsk
3.8.2 Kryfferskogen

4 Saphyna
4.1 Korjulme
4.2 Gudienerslätten
4.3 Frimbolinerslätten

4.3.1 Järnmyrarna
4.4 Vildmark
4.4.1 Matagdebergen
4.4.2 Tocme
4.4.2.1 Miasma
4.4.3 Abrolunerskogen
4.4.4 Krindenland

5 Kolonier
5.1 Bzegusta
5.2 Marjura

5.2.1 Clusta Noba
5.3 Torilia
Eftersom Palamux innehåller så många olika geografiska enheter så valde jag att dela upp det i tre separata block. Notera också att jag delat upp Kargom i tre geografiska regioner, då jag antar att området är mera varierat än vad källmaterialet vill ge sken av. Andra indelningar kan säkert bli aktuella i framtiden - detta är alltså endast ett exempel.

Vad gäller mitt eget arbete med Nastrôl så skulle rubrik 1.2.1 kunna utökas ungefär såhär:
1 Översikt

2 Klimat

3 Flora och fauna

4 Ekonomi

4.1 Näringar
4.2 Handel


5 Platser
5.1 Städer och viktigare orter
5.1.1 HOXOH
5.1.2 Balgumél
5.1.3 Faa
5.2 Andra platser av intresse

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 22:46

Avdelningen "Folk och folkslag":
1 Civiliserade folk
1.1 Lasmosier
1.2 Klavykerättlingar

1.2.1 Moskorier
1.2.2 Nastroliter
1.2.3 Paratornier
1.2.4 Ilibaurier
1.3 Saphynier

2 Ociviliserade folk
2.1 Kargomiter
2.1.1 Västkargomiter
2.1.2 Nordkargomiter
2.1.3 Östkargomiter
2.1.4 Öbor
2.2 Isbarbarättlingar
2.2.1 Milacker
2.2.2 Karker
2.2.3 Rungler
2.2.4 Barbosker

3 Barbarfolk
3.1 Tolgulder
3.2 Björkebeningar
3.3 Hueler
3.4 Skecker


4 Ickemänskliga folk
4.1 Alver
4.2 Dvärgar
4.3 Ankor
4.4 Vargmän
4.5 Övriga raser

4.5.1 Älvfolk
4.5.2 Halvlängdsmän
4.5.3 Fågelmän
Notera återigen att jag delat Kargon i separata regioner med olika folk, men det rör sig alltså enbart om ett exempel. Termen "civiliserad" behöver givetvis definieras tydligt (eller så använder man helt enkelt något annat ord).

Jag exemplifierar hur beskrivningen av ett folk skulle kunna se ut genom mina nastroliter:
1 Befolkningsgrupper
1.1 Höglandsbor
1.2 Låglandsbor
1.3 Kustbor
1.4 Stadsbor


2 Kultur
2.1 Religion
2.1.1 Teologi
2.1.2 Folktro
2.2 Sägner och mytologi
2.3 Seder och bruk

2.3.1 Klostertjänst
2.3.2 Pilgrimsfärder
Observera att avsnitt 2.1 alltså inte är någon upprepning av religionstexten i översiktsdelen (se ovan), utan här presenteras den lokala varianten av religionen. Givetvis används korsreferenser till den övergripande religionsavdelningen i wikin.
Senast redigerad av 1 Baldyr, redigerad totalt 2009 gånger.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 22:59

Och här är slutligen "Stater och riken":
1 Trakoriska riket
1.1 Paratorna – den trakoriska hemön
1.1.1 Ilibaurien
1.2 Kolonier
1.2.1 Soblak
1.2.2 Saphyna
1.2.2.1 Gudienerslätten
1.2.2.2 Korjulme
1.2.2.3 Frimbolinerslätten

1.2.3 Kark
1.2.3.1 Hymbergond

2 Lydriken
2.1 Ruhl
2.2 Moskoriska hertigdömen
2.3 Urma
2.4 Heliga Kishatet
2.5 Fokale
2.6 Nastrôl
2.7 Bhannavil
2.8 Lasemosiska furstendömen
2.9 Milacke


3 Oberoende stater
3.1 Rung
3.2 Kargomitiska furstendömen
3.3 Gwondel Leigu
3.4 Björkrike
3.5 Dvärgriket i Kopparbergen
Exempel Nastrôl:
1 Samhälle
1.1 Styreskick
1.1.1 Klosterväsende
1.2 Samhällsklasser
1.2.1 Munkar
1.2.2 Plebejer
1.2.3 Pilgrimer

2 Ordnar
2.1 Nardor Brodrans sturske sinnen (Nardor-bröderna)
2.1.1 Organisation
2.1.2 Lära
2.1.2.1 Banzikan
2.1.2.2 Ceremonier

2.1.3 Kloster
2.2 Hyphererorden
2.2.1 ...
2.3 Felikerorden
2.3.1 ...
2.4 Shalukerna
2.4.1 ...
2.5 Utländska ordnar och sekter
2.5.1 Kafrilerorden
2.5.2 Ranzinerorden

3 Militärmakt
3.1 Struktur
3.1.1 Militära enheter
3.1.1.1 Stående förband
3.1.1.2 Reserver

3.2 Fästen och befäsningar
3.2.1 Borgen Faa
3.2.2 Eniaken
3.3 Grader
3.4 Teknologi
3.5 Taktiker

3.5.1 Gerillakrigföring

4 Relationer
4.1 Trakoriska riket
4.2 Moskorien
4.3 Heliga Kishatet
4.4 Övriga riken och länder

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-28 23:04

Slutligen behöver det påpekas att en disposition av naturen alltid är preliminär. Jag föreslår alltså inte att vi postar hela rubrik-trädet i wikin i nuläget, utan det räcker ju med huvudavdelningarna samt huvudrubrikerna (två-tre nivåer), till att börja med. Men i den takt som material tillkommer i wikin så bygger man ut strukturen, grovt efter mallen och efter behov.

Jag tror även att en dispositionsmall har ett egenvärde i sig, eftersom den ger projektets medlemmar en överblick över vilka ämnen och områden som kan och behöver beskrivas närmare.

Härmed förklarar jag ordet fritt!

/Baldyr

Användarvisningsbild
Brior
Fårodlare
Inlägg: 479
Blev medlem: 2007-01-27 15:34
Ort: Uppsala
Kontakt:

Inlägg av Brior » 2009-08-29 06:07

Spontant ser detta mycket bra ut Baldyr. (Därmed dömer jag inte ut något annat eftersom jag inte har koll.) I den bifogade strukturen borde man ganska enkelt kunna lägga in avsnitt med saker som tillkommit eller ändrats i romanerna om man så vill.

Kanske kunde man klämma in namngivna personer någonstans i systemet på respektive bostadsplats samt lägga in "myter" någonstans under religion i den mån dessa inte är knutna till en specifik gud?

Användarvisningsbild
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 761
Blev medlem: 2008-03-12 19:39
Ort: Uppsala

Inlägg av leinder » 2009-08-29 07:22

Guld Baldyr! Kanske ge utrymme för att visa upp hird vs legotrupper separat i militära styrkor?
Kanske kunde man klämma in namngivna personer någonstans i systemet på respektive bostadsplats samt lägga in "myter" någonstans under religion i den mån dessa inte är knutna till en specifik gud
Precis. Kom ihåg färg och doft vi skrev om :lol:

Annars ser det topp ut.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 7018
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2009-08-29 08:19

Efter en första överblick tycker jag det ser riktigt bra ut Baldyr, blir väldigt detaljerat men tror det är både nödvändigt och praktisk för ett "land" som Trakorien. Svårigheter och eventuella utvecklingar resp förenklingar avseende disponeringen kan vi ta upp undervägs. Hela rubrik-trädet i en artikel blir nog rätt rörigt men det går att både hänvisa till en huvudartikel och även att dela upp en gren så att texterna närmast stammen hamnar i en artikel och de längre ut i en annan.

Under arbetet med Nargur har jag i wikifieringen av språkbeskrivningen (och därmed även tillhörande kulturer) exprimenterat med disponeringen, vad som är bra och fungerar bäst kan diskuteras. Oavsett tycker jag dock att rubrikträdet ger en god översikt i innehållsförteckningen och således är mycket användbar.

Hela språkträdet: Narguri
Exempel för en undergrupp: Västnarguri

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-29 10:44

Brior skrev:Kanske kunde man klämma in namngivna personer någonstans i systemet på respektive bostadsplats samt lägga in "myter" någonstans under religion i den mån dessa inte är knutna till en specifik gud?
Viktiga personligheter skulle nog kunna beskrivas i det sammanhang där de hör hemma (en militär befälhavare i samband med militärkapitlet o s v). Annars tror jag att en sådan avdelning skulle kunna få plats i geografidelen (där bland annat platser så som städer redan återfinns). Folkslagsdelen behandlar ju främst kulturen i sig och politikdelen samhället i stort. Fast alla goda förslag tål ju att diskuteras.

Vad gäller mytologi så tog jag visst upp det i mitt exempel med Nastrôl, där det sorterade in under Folk och folkslag / (---) / Nastroliter / Kultur / Sägner och mytologi. Varje kultur har ju sina egna sägner och sin egen variant av de religioner och kulter som förekommer där.
leinder skrev:Kanske ge utrymme för att visa upp hird vs legotrupper separat i militära styrkor?
Jajjamän, det skulle det exempelvis göra i avsnittet om Trakoriska riket (under "Militärmakt"). Fast i mitt exempel med Nastrôl så föreställer jag mig snarare en slags folkarmé (med munkar som befälhavare) som mobiliseras vid behov. Man har visserligen stående styrkor (exempelvis på huvudorten) men man torde däremot inte förlita sig på några legotrupper.

Apropå legotrupper så hade jag en idé om att de första kondottiärtrupperna i Trakorien var avfälliga munkar från Nastrôl. Vi får väl se om jag lyckas få ihop det på ett vettigt sätt...
birkebeineren skrev:Svårigheter och eventuella utvecklingar resp förenklingar avseende disponeringen kan vi ta upp undervägs. Hela rubrik-trädet i en artikel blir nog rätt rörigt men det går att både hänvisa till en huvudartikel och även att dela upp en gren så att texterna närmast stammen hamnar i en artikel och de längre ut i en annan.
Jag föreställer mig som sagt att man bara inkluderar huvudavdelningar och -nivåer i dagsläget, när det ju egentligen inte finns något material i wikin.

Jag tror att någonting liknande skulle kunna räcka, tills vidare:
1 Översikt
1.1 Trakoriska öarna
1.2 Kultur
1.3 Religion

1.3.1 De Joriska bruksgudarna
1.3.2 Trocuspa-kulten
1.3.3 Shamash-kyrkan
1.3.4 Kastyke-kyrkan
1.3.5 Inashtar-kulten
1.3.6 Remuntra-dyrkan
1.4 Historia
1.4.1 Trakoriens tidiga historia
1.4.1.1 Saphynas forntid
1.4.1.1.1 Sagor och berättelser

1.4.2 Tidslinje
1.4.3 Trakoriens nära framtid

2 Geografi
2.1 Palamux
2.1.1 Lasemos
2.1.2 Bhannavil
2.1.3 Vildländer
2.1.4 Ögrupper
2.1.5 Nastrôl
2.1.6 Fokale
2.1.7 Övre Moskorien
2.1.8 Nedre Moskorien
2.1.9 Ziddisbar
2.1.10 Öarna i Trakoriska sjön
2.1.11 Kargom
2.1.12 Stormbältets öar
2.2 Trinsmyra
2.2.1 Kark
2.2.2 Milacke
2.2.3 Rung
2.2.4 Vulferveden
2.3 Paratorna
2.3.1 Bralorge
2.3.2 Karramak
2.3.3 Paraltro
2.3.4 Hesipa
2.3.5 Hoejdar
2.3.6 Ruhl
2.3.7 Ilibaurien
2.3.8 Vildmark
2.4 Saphyna
2.4.1 Korjulme
2.4.2 Gudienerslätten
2.4.3 Frimbolinerslätten
2.4.4 Vildmark
2.5 Kolonier
2.5.1 Bzegusta
2.5.2 Marjura
2.5.3 Torilia

3 Folk och folkslag
3.1 Civiliserade folk
3.1.1 Lasmosier
3.1.2 Moskorier
3.1.3 Nastroliter
3.1.4 Paratornier
3.1.5 Ilibaurier
3.1.6 Saphynier
3.2 Ociviliserade folk
3.2.1 Kargomiter
3.2.2 Milacker
3.2.3 Karker
3.2.4 Rungler
3.2.5 Barbosker
3.3 Barbarfolk
3.3.1 Tolgulder
3.3.2 Björkebeningar
3.3.3 Hueler
3.3.4 Skecker
3.4 Ickemänskliga folk
3.4.1 Alver
3.4.2 Dvärgar
3.4.3 Ankor
3.4.4 Vargmän
3.4.5 Övriga raser

4 Stater och riken
4.1 Trakoriska riket
4.1.1 Paratorna – den trakoriska hemön
4.1.2 Kolonier
4.1.2.1 Soblak
4.1.2.2 Saphyna
4.1.2.3 Kark
4.2 Lydriken
4.2.1 Ruhl
4.2.2 Moskoriska hertigdömen
4.2.3 Urma
4.2.4 Heliga Kishatet
4.2.5 Fokale
4.2.6 Nastrôl
4.2.7 Bhannavil
4.2.8 Lasemosiska furstendömen
4.2.9 Milacke
4.3 Oberoende stater
4.3.1 Rung
4.3.2 Kargomitiska furstendömen
4.3.3 Gwondel Leigu
4.3.4 Björkrike
4.3.5 Dvärgriket i Kopparbergen
Ovanstående är alltså en förenklad modell som torde passa bättre som en ren mall. Jag har avlägsnat mellan-nivåer som inte gör någon nytta så länge mängden material inte utgör något problem. Senare kan man börja dela in och gruppera avdelningar för att öka översikten.

Den tredje rubriksnivån skulle alltså enbart bestå av just rubriker i dagsläget. Den hugade kan sedan börja fylla i översiktlig text under respektive rubrik, vilken sedan utvidgas till en egen huvudartikel när verkshöjden så att säga expanderar.

Notera rubrik 1.4.1.1 respektive 1.4.1.1.1 (rödmarkerade ovan). Där föreställer jag mig alltså att Mikaels pågående arbete med Saphyna skulle hamna i dispositionen. Sedan bygger man givetvis på med resterande öar, med sina egna tidslinjer och berättelser, men enbart Saphyna torde behövas i dagsläget.
birkebeineren skrev:Under arbetet med Nargur har jag i wikifieringen av språkbeskrivningen (och därmed även tillhörande kulturer) exprimenterat med disponeringen, vad som är bra och fungerar bäst kan diskuteras. Oavsett tycker jag dock att rubrikträdet ger en god översikt i innehållsförteckningen och således är mycket användbar.
Jag tycker också att det ser väldigt överskådligt ut.

/Baldyr

Mikael
Admin
Inlägg: 5077
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-08-29 19:43

Har inga invändningar mot dispositionen, Trakorien liksom Klomellien (och Morëlvidyn, Efaro mfl) är "länder" som skulle kunna följa denna mer omfattande och delade presentation. Jag har bara en önskan. När jag använder en wiki vill jag hitta en sida (Trakorien) där jag snabbt kan få info om Trakorien. För detaljer eller mer fyllig text om en plats, stad eller område, ser jag gärna en länk till huvudartikel Tricilve tex. På det viset blir inte heller wikisidan Trakorien evighetslång, och Tricilve (m.m.) får egna sidor. Blir mer överskådligt och snyggare tycker jag.

Användarvisningsbild
Brior
Fårodlare
Inlägg: 479
Blev medlem: 2007-01-27 15:34
Ort: Uppsala
Kontakt:

Inlägg av Brior » 2009-08-29 19:56

Mikael skrev:Har inga invändningar mot dispositionen, Trakorien liksom Klomellien (och Morëlvidyn, Efaro mfl) är "länder" som skulle kunna följa denna mer omfattande och delade presentation. Jag har bara en önskan. När jag använder en wiki vill jag hitta en sida (Trakorien) där jag snabbt kan få info om Trakorien. För detaljer eller mer fyllig text om en plats, stad eller område, ser jag gärna en länk till huvudartikel Tricilve tex. På det viset blir inte heller wikisidan Trakorien evighetslång, och Tricilve (m.m.) får egna sidor. Blir mer överskådligt och snyggare tycker jag.
Jag konkurrerar!

... ööh, jag menar "I concur!"

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-29 19:59

Mikael skrev:Har inga invändningar mot dispositionen, Trakorien liksom Klomellien (och Morëlvidyn, Efaro mfl) är "länder" som skulle kunna följa denna mer omfattande och delade presentation.
En disposition måste givetvis alltid anpassas till ändamålet, men visst kan man kopiera den i den mån den nu kan anpassas till andra regioner eller geografiska enheter.
Mikael skrev:Jag har bara en önskan. När jag använder en wiki vill jag hitta en sida (Trakorien) där jag snabbt kan få info om Trakorien. För detaljer eller mer fyllig text om en plats, stad eller område, ser jag gärna en länk till huvudartikel Tricilve tex. På det viset blir inte heller wikisidan Trakorien evighetslång, och Tricilve (m.m.) får egna sidor. Blir mer överskådligt och snyggare tycker jag.
Det utgick jag faktiskt redan ifrån själv. Så fort ett ämne inte ryms under en rubrik (och blir säg längre än tiotalet stycken, alternativt behöver delas upp under egna underrubriker) så postar man det som en ny huvudartikel istället, och lämnar kvar en länk under den ursprungliga rubriken.

Ditt exempel med Tricilve skulle kunna utveckla sig ungefär såhär:

Någon börjar fylla avsnittet "Paratorna" (under "Geografi") med information. I avsnittet "Bralorge" finns lämpligen avdelningen "Städer". (Jfr med mitt eget exempel ang Nastrôl.) Tricilve listas först som en rubrik i huvudartikeln "Bralorge (paratorniskt län)" och förses med en översiktlig text jämte andra städer (alltså det projekt som jag själv startat upp med Saphynas och nu även Palamoxi städer). När det sedan blir dags att skriva en mera genomgripande beskrivning av Tricilve läggs detta givetvis in som en egen huvudartikel, länkad från Bralorge-artikeln. (Ingenting hindrar dock att den tidigare översiktstexten finns kvar, fast aningen omarbetad och försedd med länk till den utökade beskrivningen.)

Det är i alla fall så jag föreställer mig att wikin fungerar. Rätta mig gärna om jag har fel.

/Baldyr

Mikael
Admin
Inlägg: 5077
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-08-29 21:35

Ta en titt på Trakorien så finns exempel där redan med Tricilve och Torilia...tror jag iaf. Det saknas dock en kort sammanfatande text inna länken, bara några få rader lång.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-08-29 21:54

Mikael skrev:Ta en titt på Trakorien så finns exempel där redan med Tricilve och Torilia...tror jag iaf. Det saknas dock en kort sammanfatande text inna länken, bara några få rader lång.
Det är det jag har sneglat på, ja. Antingen har jag missförstått någonting eller så pratar vi runt varandra.

Oavsett så tror jag att någon vänlig admin kommer att lösa alltsammans fin-fint. Jag kom bara med ett förslag till disposition, men jag kommer knappast att implementera någonting själv. Du kanske vill ta tag i detta själv? (Låt inte mig hindra dig i så fall.)

/Baldyr

Skriv svar