Nye/Oppdaterte Stridsregler

Skriv om ditt projekt, dela med dig av husregler.
Post Reply
User avatar
Gaurhir
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-10-14 00:09

Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Gaurhir »

Jeg er ny her, så jeg tenkte å begynne med å dele noen av mine egne nye/oppdaterte regler for strid. Disse er generelt sett utviklet for å gjøre systemet noe mindre dødelig, men samtidig beholde så mye som mulig av realismen. Jeg ble aldri særlig glad i handlingssystemet fra Krigarens Handbok (altfor uryddig og lite brukervennlig), og kampreglene fra Expert ble for ensformige, så vi bestemte oss for å lage noe midt i mellom.
Som sagt så har vi forsøkt å redusere dødligheten, og vi har forsøkt å "forenkle" reglene uten å miste noe viktig. Med forenkle sikter jeg i utganspunktet til handlingsreglene, som etter endel testing har vist seg å være brilliante. Jeg får ikke til å legge ut alt her på en gang. Må scanne inn endel excel filer osv. Er ikke særlig flink med data, men jeg regner med at det er lettest å legge dem inn her som "bilder"...?

Anyhow... her er en solid smakebit på stridsreglene jeg sikter til. Enkelte ting er ikke fullstendig forklart. Det skyldes entent at vi ikke har skrevet en forklaring ennå (husker masse ting i hodet), eller at det er nærmere forklart i et annet dokument (f.eks. Stridsvane).


ABS på Våpen
Et våpens ABS er lik våpenets ordinære BV (Ingen bonuser for god kvalitet etc).

Parering med Lette Våpen
Dersom man skal parere angrep mot våpen som er 1 klasse tyngre enn forsvarerens eget våpen, trekker man fra våpenets ABS fra angriperens skade.
Dersom angriperens våpen er 2 klasser tyngre, har man kun ½ ABS.
I et angrep der våpenet er 3 klasser tyngre har man ingen ABS.
Dersom vektforskjellen mellom våpnene er mindre enn 1 klasse, parerer man som vanlig.

Ved Perfekt parering tar man ingen skade.

Stridsvane (SV)
Se egen tabell.

Våpenferdigheter – Kostnad (errata)
Kostnaden på alle ordinære våpenferdigheter er 3 i stedet for 2. Våpenferdigheter deles inn i følgende grupper:
Dolker
Enhåndssverd
Enhåndsøkser
Kjettingvåpen & Pisker
Krossvåpen
Stikkvåpen
Tohåndsvåpen
Bue
Armbrøst
Kastevåpen
Skjold

Finte
Alle som forsøker å angripe en motstander kan forsøke en finte. Den kan ikke kombineres med våpenteknikker eller oppdelte angrep, og kan kun benyttes èn gang per SR. For at finten skal lykkes må angriperen lykkes med et normalt SMI kast. Deretter kaster man for angrep og eventuell parering som vanlig, men med følgende modifikasjoner: Forsvareren får CL -3 på pareringen. Angriperen får CL -2 og Skade -2 på angrepet.
Dersom forsvareren har gått på finten minst 1 gang tidligere denne kampen, kan han oppheve de negative modifikasjonene på pareringen ved å lykkes med et normalt REF kast.

Forbedret Finte
Spesiell egenskap man kan få gjennom Stridsvane. Den fungerer identisk med vanlig Finte med unntak av at angriperen ikke får negative modifikasjoner på verken skade eller CL.

Avvæpne
Man kan aldri avvæpne et tohåndsvåpen eller et våpen som er 2+ grader tyngre enn ens eget. Det finnes to måter å avvæpne en motstander på:
#1 Utføres i stedet for et ordinært angrep. Dersom angrepet mot våpenet lykkes og motstanderens eventuelle parering mislykkes, må man overvinne forsvarerens FV i sitt våpen med sitt eget. Hvis det lykkes, kastes våpenet 1T3 ruter vekk i tilfeldig retning. Dersom man lykkes perfekt kan angriperen selv ta våpenet i en ledig hånd.
#2 Utføres etter en vellykket parering på et mislykket angrep. Kan kun utføres med et passende redskap, som f.eks. en parerdolk. Motstanderen må lykkes med et normalt STY kast, eller så kastes våpenet 1T3 ruter vekk i tilfeldig retning. Dersom man lykkes perfekt kan forsvareren selv ta våpenet i en ledig hånd.

Dersom man mislykkes med et avvæpningsforsøk, har man CL -3 på neste handling.

Kastevåpen
Kastevåpen kan kun pareres med skjold, og bare hvis man ser angrepet før våpenet er nærmere enn 10 meter. Angriperens CL kan også reduseres med differansen av Unnvike, men man må også da se angrepet før motstanderen kaster våpenet.
En rytter kan kun parere et kastevåpen dersom det kommer fra samme side som skjoldarmen.

Skytevåpen
Skytevåpen (bue og armbrøst etc) kan ikke pareres. Skjold dekker bestemte kroppsdeler, som avgjøres av dets størrelse. Man kan forsøke å Unnvike skytevåpen, men har ½ CL mot armbrøst.
Dersom avstanden til skytteren < 50 meter , har man (ytterligere) ½ CL.
Dersom avstanden til skytteren < 20 meter, har man 1/10 CL.

Handlinger i Strid
I utgangspunktet har alle kun 1 ordinær handling i strid. Dette antallet kan modifiseres med ekstra våpen/skjold, og/eller ved å fordele ens FV på flere handlinger.

Taktikk
Etter hver SR får alle som har deltatt i kampen slå et kast for taktikk. Dersom det lykkes får man vite hvor høyt FV én av motstanderne har.

Forsvar
En persons forsvar trekkes fra på motstanderens CL når han forsøker å angripe. Forsvar regnes ut medfølgende formel:
SMI-G – STØ-G + Høyeste FV på våpen-G – Rustningsklasse.

En person kan effektivt sett aldri overstige Forsvar 10.

Strid med Kjettingvåpen
Alle som forsøker å parere at angrep fra et kjettingvåpen får -5 på CL. Angriperen risikerer Fommel på alle kast med verdier på 19-20.

Initiativ
På starten av hver SR skal alle stridende avgjøre turordningen. En persons verdi for initiativ er: 1T10 + SMI-G + SV. Den første stridsrunden er også våpenlengden meget relevant. Man får +2 på initiativ for hvert steg høyere enn motstanderen man har på våpenlengde.
En berserk har alltid +2 på initiativ.
Dersom man blir skadet i en SR, får man -2 på initiativet neste runde.

Skader i Kamp
Hver gang en person blir skadet i et handlingstilfelle, får han ikke utføre offensive handlinger for resten av samme SR. I tillegg får han -2 på initiativet neste runde.
Man får -1 på CL for hvert KP man har i skade i en kroppsdel man må aktivt bruke for å utføre en bestemt handling.

Skjold
Pareringer med skjold er lettere enn pareringer med våpen. Dette innebærer at man alltid får benytte seg av skjoldets hele ABS; altså ingen avdrag for størrelse etc.
Ved Perfekt parering tar man ingen skade.
Et skjolds BV er likt med 1,5xABS.

Oppdeling av Angrep & HV
Enhver kjempende kan dele opp sitt FV i en gitt våpenferdighet for å få en ekstra handlig. Alle våpen har en Hurtighetsverdi (HV), som viser hvilke modifikasjoner man får for å dele opp FV’et på denne måten. Disse modifikasjonene er hovedsakelig negative, og skal trekkes fra eller legge til hvert angrep eller parering med den aktuelle våpenferdigheten denne SRen.
EKS: Balderbrå har FV 15 på Langspyd. Langspyd har HV -3. Han kan da dele opp sine FV 15 i to handlinger, men må trekke fra 3 på CL på begge to, f.eks. CL 4 (7-3) og CL 5 (8-3).

Penetreringsverdi (PV)
Alle stikkvåpen, piler og armbrøstlodd har en penetreringsverdi (PV). Denne verdien representerer våpenets evne til å trenge gjennom rustning, og trekkes derfor fra på motstanderens ABS ved treff.

Unnvike
Man kan forsøke å unnvike ethvert angrep. Man kaster da for REF, og differansen trekkes fra motstanderens CL. Dette gjelder også for avstandsvåpen, men da må man se prosjektilet komme. Armbrøstlodd er derimot for raske til at det vil ha noen effekt å prøve å unnvike dem. Den som unnviker kan ikke gjøre offensive handlinger denne stridsrunden, og et angrep som er forsøkt unnveket kan ikke pareres.

Skjoldangrep
Alle som bærer et skjold i kamp kan bruke dette offensivt ved å forsøke å slå motstanderen med det. Man benytter da den normale ferdigheten for Skjold, men har CL -8. Skaden fra skjold er listet opp i våpentabellen.

1-2H Våpen i 2 Hender
Dersom man benytter et 1-2H våpen i 2 hender får man +1 på skade og -1 på HV ved hvert angrep og parering.

---

Det var alt for nå. Kommer til å legge ut mer etterhvert. Spør gjerne hvis det er noe dere lurer på, så skal jeg gjøre mitt beste for å forklare. Kom også gjerne med forslag :wink:

Mvh
Thomas Caspersen
Last edited by Gaurhir on 2007-11-29 03:42, edited 1 time in total.
User avatar
Rickard
Hynsolgisk Shaman
Posts: 477
Joined: 2007-02-06 00:42
Location: Malmö
Contact:

Re: Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Rickard »

Välkommen till forumet. :) Massivt inlägg (på danska dessutom!) men jag ska göra mitt bästa. I grund ser det ut som ett gediget system.

Som spelare skulle jag favorisera ett högt värde i tvåhandssvärd, för det verkar ha mest fördelar. Med parerdolken så kan du få fler handlingar och kunna avväpna som en defensiv manöver, men eftersom tvåhandssvärd inte går att avväpna så försvinner den fördelen.

Jag tänkte ge lite kommentarer på hur man kanske kan göra systemet ännu mer enhetligt (mer förenklat) och kanske ge några funderingar.

Parering med Lette Våpen
Dersom man skal parere angrep mot våpen som er 1 klasse tyngre enn forsvarerens eget våpen, trekker man fra våpenets ABS fra angriperens skade.
Dersom angriperens våpen er 2 klasser tyngre, har man kun ½ ABS.
I et angrep der våpenet er 3 klasser tyngre har man ingen ABS.
Dersom vektforskjellen mellom våpnene er mindre enn 1 klasse, parerer man som vanlig.
Intressant regel. Rätt vettig också.
Stridsvane (SV)
Se egen tabell.
Var då? :)
Våpenferdigheter – Kostnad (errata)
Kostnaden på alle ordinære våpenferdigheter er 3 i stedet for 2. Våpenferdigheter deles inn i følgende grupper:
Dolker
Enhåndssverd
Enhåndsøkser
Kjettingvåpen & Pisker
Krossvåpen
Stikkvåpen
Tohåndsvåpen
Bue
Armbrøst
Kastevåpen
Skjold
Att slåss med krossvapen och yxor är ungefär samma taknik, så det vore logiskt att slå ihop dem. Det kan du även göra i balanssyfte, då båda grupperna är sämre än både svärd, stick- och tvåhandsvapen.
Finte
Alle som forsøker å angripe en motstander kan forsøke en finte. Den kan ikke kombineres med våpenteknikker eller oppdelte angrep, og kan kun benyttes èn gang per SR. For at finten skal lykkes må angriperen lykkes med et normalt SMI kast. Deretter kaster man for angrep og eventuell parering som vanlig, men med følgende modifikasjoner: Forsvareren får CL -3 på pareringen. Angriperen får CL -2 og Skade -2 på angrepet.
Dersom forsvareren har gått på finten minst 1 gang tidligere denne kampen, kan han oppheve de negative modifikasjonene på pareringen ved å lykkes med et normalt REF kast.
Blir det inte väldigt många slag? Jag menar, försvararen slår ju ändå ett försvarsslag. Ett lyckat försvarsslag kan man tolka som att försvararen inte gick på finten.

Jag gillar inte att det är ett fast värde, utan spelaren borde få välja hur mycket avdrag som denne vill ge. Säg att personen vill ge -4 till försvararen och får då själv skada och CL -4 på sina slag. Du har en begränsning där redan i form av att anfallaren inte kan finta med hur hög siffra som helst, då personen antingen inte kan anfalla (för lågt färdighetsvärde) eller inte kan göra någon skada.
Forbedret Finte
Spesiell egenskap man kan få gjennom Stridsvane. Den fungerer identisk med vanlig Finte med unntak av at angriperen ikke får negative modifikasjoner på verken skade eller CL.
Den här skulle man kunna göra om, så att skadan inte sänks, utan endast färdighetsvärdet. Jag vet dock inte hur färdigheten Stridsvana fungerar.
Avvæpne
/.../
#2 Utføres etter en vellykket parering på et mislykket angrep. Kan kun utføres med et passende redskap, som f.eks. en parerdolk. Motstanderen må lykkes med et normalt STY kast, eller så kastes våpenet 1T3 ruter vekk i tilfeldig retning. Dersom man lykkes perfekt kan forsvareren selv ta våpenet i en ledig hånd.
Räknas en ledig arm som "passende redskap"? Det är faktiskt rätt vanligt att man brottas och tar tag om den andres vapen under strid.
Skytevåpen
Skytevåpen (bue og armbrøst etc) kan ikke pareres. Skjold dekker bestemte kroppsdeler, som avgjøres av dets størrelse. Man kan forsøke å Unnvike skytevåpen, men har ½ CL mot armbrøst.
Dersom avstanden til skytteren < 50 meter , har man (ytterligere) ½ CL.
Dersom avstanden til skytteren < 20 meter, har man 1/10 CL.
Varför har du inte modifikationer som -5 och -10? Det är jobbigt att räkna med division, även vid enkla uträkningar.
Dersom man blir skadet i en SR, får man -2 på initiativet neste runde.
Intressant regel. Du borde ha markörer som säger +2 på ena sidan och -2 på den andra sidan. Skulle kanske underlätta när du ska strida med spelledarpersoner.
Skader i Kamp
/.../
Man får -1 på CL for hvert KP man har i skade i en kroppsdel man må aktivt bruke for å utføre en bestemt handling.
Striderna blir väldigt utdragna om man kör med detta. Låt det istället vara endast den högsta skadan som ger modifikation. Fast det kanske var så du menade?

Exempel:
4 i skada i armen och 3 i bröstet ger -4 på CL i alla handlingar.
Oppdeling av Angrep & HV
Enhver kjempende kan dele opp sitt FV i en gitt våpenferdighet for å få en ekstra handlig. Alle våpen har en Hurtighetsverdi (HV), som viser hvilke modifikasjoner man får for å dele opp FV’et på denne måten. Disse modifikasjonene er hovedsakelig negative, og skal trekkes fra eller legge til hvert angrep eller parering med den aktuelle våpenferdigheten denne SRen.
Ett tips är att "hurtighetsvärdet" är detsamma som vapenklassen. Då blir det lättare att dela upp attacker med dolk än med tvåhandssvärd.
1-2H Våpen i 2 Hender
Dersom man benytter et 1-2H våpen i 2 hender får man +2 på både skade og CL ved hvert angrep og parering.
Varför då?

Eller snarare, varför det det då standard att det är ett 1H-vapen när man ändå tjänar på att hålla det i två händer?

Alltid kul att se andras tankar i stridssystem. Om du vill veta lite mer om medeltida stridskonst, så kan du läsa och ställa frågor i följande wiki. Han har även skrivit artiklar i hur man bör designa stridssystem för att få dem mer realistiska.
Ni har en spelvärld, men har ni ett regelsystem?
Matiné (läs reglerna)
User avatar
Gaurhir
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-10-14 00:09

Re: Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Gaurhir »

Skal prøve å gi et kortfattet svar her. Har ikke tid til mer i kveld.
Rickard wrote:Välkommen till forumet. :) Massivt inlägg (på danska dessutom!) men jag ska göra mitt bästa. I grund ser det ut som ett gediget system.
Jo, takk :) Jeg er faktisk norsk. Bor i Oslo. :wink:
Rickard wrote:Som spelare skulle jag favorisera ett högt värde i tvåhandssvärd, för det verkar ha mest fördelar. Med parerdolken så kan du få fler handlingar och kunna avväpna som en defensiv manöver, men eftersom tvåhandssvärd inte går att avväpna så försvinner den fördelen.
Tunge våpen er stort sett "bedre" enn lette våpen. Det er bare en av livet realiteter :wink:


Rickard wrote:
Parering med Lette Våpen
Dersom man skal parere angrep mot våpen som er 1 klasse tyngre enn forsvarerens eget våpen, trekker man fra våpenets ABS fra angriperens skade.
Dersom angriperens våpen er 2 klasser tyngre, har man kun ½ ABS.
I et angrep der våpenet er 3 klasser tyngre har man ingen ABS.
Dersom vektforskjellen mellom våpnene er mindre enn 1 klasse, parerer man som vanlig.
Intressant regel. Rätt vettig också.
Det ble endel pinlige situasjoner som oppstod i løpet av årenes gang, der personer problemfritt parerte tohåndssverd med dolker. Det har lite eller ingenting med virkeligheten å gjøre, så vi bestemte oss for å forandre det. Av alle tingene som har blitt endret, er nok dette det mest nødvendige. Har også justert BV på mange av våpnene, f.eks Parerdolk. 4 forskjellige vektklasser på "ordinære" våpen (1-4). Spesielle tilfeller som trestammer må behandles seperat, men ABS 0 kommer nok til å være et mye brukt begrep der :wink:
Vektklasser og varierende ABS bidrar også til at Skjold blir bedre å parere med enn våpen, noe som er veldig sant i virkeligheten.
Rickard wrote:
Stridsvane (SV)
Se egen tabell.
Var då? :)
Stridsvane er på et eget Excel ark, så jeg får ikke til å copy-paste'e det hit med en gang. Enkelt forklart er Stridsvane en ferdighet som man kun kan øke gjennom erfaring. Erfaring får man gjennom å være i kamp. For hvert steg man får i Stridsvane, får man velge seg en spesiell egenskap. Disse inkluderer Forsvar, +1 SB, +1T4 KP (totale KP), Avansert Finte, Ignorere Skade, Forutse Blotte mm. Litt Dungeons & Dragons aktig med andre ord.
Rickard wrote:
Våpenferdigheter – Kostnad (errata)
Kostnaden på alle ordinære våpenferdigheter er 3 i stedet for 2. Våpenferdigheter deles inn i følgende grupper:
Dolker
Enhåndssverd
Enhåndsøkser
Kjettingvåpen & Pisker
Krossvåpen
Stikkvåpen
Tohåndsvåpen
Bue
Armbrøst
Kastevåpen
Skjold
Att slåss med krossvapen och yxor är ungefär samma taknik, så det vore logiskt att slå ihop dem. Det kan du även göra i balanssyfte, då båda grupperna är sämre än både svärd, stick- och tvåhandsvapen.
Helt enig. Disse kategoriene var blant det materialet jeg ikke hadde skrevet ned på forhånd. Har pleid å gjøre en skjønnsmessig bedømmelse.

Rickard wrote:
Finte
Alle som forsøker å angripe en motstander kan forsøke en finte. Den kan ikke kombineres med våpenteknikker eller oppdelte angrep, og kan kun benyttes èn gang per SR. For at finten skal lykkes må angriperen lykkes med et normalt SMI kast. Deretter kaster man for angrep og eventuell parering som vanlig, men med følgende modifikasjoner: Forsvareren får CL -3 på pareringen. Angriperen får CL -2 og Skade -2 på angrepet.
Dersom forsvareren har gått på finten minst 1 gang tidligere denne kampen, kan han oppheve de negative modifikasjonene på pareringen ved å lykkes med et normalt REF kast.
Blir det inte väldigt många slag? Jag menar, försvararen slår ju ändå ett försvarsslag. Ett lyckat försvarsslag kan man tolka som att försvararen inte gick på finten.

Jag gillar inte att det är ett fast värde, utan spelaren borde få välja hur mycket avdrag som denne vill ge. Säg att personen vill ge -4 till försvararen och får då själv skada och CL -4 på sina slag. Du har en begränsning där redan i form av att anfallaren inte kan finta med hur hög siffra som helst, då personen antingen inte kan anfalla (för lågt färdighetsvärde) eller inte kan göra någon skada.
Forbedret Finte
Spesiell egenskap man kan få gjennom Stridsvane. Den fungerer identisk med vanlig Finte med unntak av at angriperen ikke får negative modifikasjoner på verken skade eller CL.
Den här skulle man kunna göra om, så att skadan inte sänks, utan endast färdighetsvärdet. Jag vet dock inte hur färdigheten Stridsvana fungerar.
Finte og Forbedret Finte er ikke helt gjennomarbeidet, så det er definitivt åpenrom for forbedringer. Skal tenke litt på forslagene dine.
Rickard wrote:
Avvæpne
/.../
#2 Utføres etter en vellykket parering på et mislykket angrep. Kan kun utføres med et passende redskap, som f.eks. en parerdolk. Motstanderen må lykkes med et normalt STY kast, eller så kastes våpenet 1T3 ruter vekk i tilfeldig retning. Dersom man lykkes perfekt kan forsvareren selv ta våpenet i en ledig hånd.
Räknas en ledig arm som "passende redskap"? Det är faktiskt rätt vanligt att man brottas och tar tag om den andres vapen under strid.
Ubevæpnet strid og alle former for grappling er noe jeg ennå ikke har utarbeidet. De eksisterende reglene er altfor dårlige. Skaden på slag og spark er så høye at det er livsfarlig å havne i neveslagsmål, og kampene blir ofte lite realistiske. Ser fram til å få ryddet opp i det i fremtiden.
Rickard wrote:
Skytevåpen
Skytevåpen (bue og armbrøst etc) kan ikke pareres. Skjold dekker bestemte kroppsdeler, som avgjøres av dets størrelse. Man kan forsøke å Unnvike skytevåpen, men har ½ CL mot armbrøst.
Dersom avstanden til skytteren < 50 meter , har man (ytterligere) ½ CL.
Dersom avstanden til skytteren < 20 meter, har man 1/10 CL.
Varför har du inte modifikationer som -5 och -10? Det är jobbigt att räkna med division, även vid enkla uträkningar.
En smaksak egentlig. Har ingen problemer med systemet uansett hva man velger, så lenge det er innefor rimelighetens grenser :wink:
Rickard wrote:
Dersom man blir skadet i en SR, får man -2 på initiativet neste runde.
Intressant regel. Du borde ha markörer som säger +2 på ena sidan och -2 på den andra sidan. Skulle kanske underlätta när du ska strida med spelledarpersoner.
Ja, markører er definitivt en fordel. Initiativ er noe jeg har gjort endel mer komplisert, mest fordi jeg synes det er en viktig del av kampen. Det er nemlig uhyre viktig i virkeligheten. Har forsøkt å unngå alt som heter "vinner automatisk initiativet" etc.
Rickard wrote:
Skader i Kamp
/.../
Man får -1 på CL for hvert KP man har i skade i en kroppsdel man må aktivt bruke for å utføre en bestemt handling.
Striderna blir väldigt utdragna om man kör med detta. Låt det istället vara endast den högsta skadan som ger modifikation. Fast det kanske var så du menade?

Exempel:
4 i skada i armen och 3 i bröstet ger -4 på CL i alla handlingar.
Ja, det ver mer eller mindre det jeg mente, men at man bare regner med skader i kroppsdeler man må bruke. Skade i beinet gir ingen avdrag på Sjakk f.eks.
Rickard wrote:
Oppdeling av Angrep & HV
Enhver kjempende kan dele opp sitt FV i en gitt våpenferdighet for å få en ekstra handlig. Alle våpen har en Hurtighetsverdi (HV), som viser hvilke modifikasjoner man får for å dele opp FV’et på denne måten. Disse modifikasjonene er hovedsakelig negative, og skal trekkes fra eller legge til hvert angrep eller parering med den aktuelle våpenferdigheten denne SRen.
Ett tips är att "hurtighetsvärdet" är detsamma som vapenklassen. Då blir det lättare att dela upp attacker med dolk än med tvåhandssvärd.
Har delt inn hurtighetsverdiet fra 0 (Trestav og Dolk) til -4 (Tohånds Stridsgissel). Synes dette systemet fint reflekterer de enkelte våpens positive og negative sider.
Rickard wrote:
1-2H Våpen i 2 Hender
Dersom man benytter et 1-2H våpen i 2 hender får man +2 på både skade og CL ved hvert angrep og parering.
Varför då?

Eller snarare, varför det det då standard att det är ett 1H-vapen när man ändå tjänar på att hålla det i två händer?
Ja, det er et godt spørsmål, ett jeg har stilt meg selv flere ganger. Men se på det motsatt. Hvis du har et våpen eller skjold i skjoldarmen, så blir våpenhånden "forstyrret". Det er elementær fysikk. Så i stedet for å gi en variabel negativ differanse til de som bruker begge hendene (litt uoversiktlig å holde styr på i kamper med flere personer), så syntes jeg det var enklest å gi en bonus til de som holder våpenet i begge hender. Men prinsippiellt sett så er jeg enig i at det ikke er 100% riktig.
Rickard wrote:Alltid kul att se andras tankar i stridssystem. Om du vill veta lite mer om medeltida stridskonst, så kan du läsa och ställa frågor i följande wiki. Han har även skrivit artiklar i hur man bör designa stridssystem för att få dem mer realistiska.
Takk for tipset. Skal se nærmere på det så snart jeg får tid.
User avatar
Rickard
Hynsolgisk Shaman
Posts: 477
Joined: 2007-02-06 00:42
Location: Malmö
Contact:

Re: Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Rickard »

Jo, takk :) Jeg er faktisk norsk. Bor i Oslo. :wink:
:oops: Förklarar visserligen varför det var så lätt att läsa texten. :)
Det ble endel pinlige situasjoner som oppstod i løpet av årenes gang, der personer problemfritt parerte tohåndssverd med dolker. Det har lite eller ingenting med virkeligheten å gjøre, så vi bestemte oss for å forandre det.

Tja, jag brukade alltid förklara det med att man undviker utan att använda vapnet. Det är också väldigt sällan som man gör en ren blockering, utan istället styr undan vapnet. Men jag gillar ändå regeln, för den känns trovärdig.
Stridsvane er på et eget Excel ark, så jeg får ikke til å copy-paste'e det hit med en gang
Om det inte är alltför stort, så kanske du kan använda "print screen" och klistra in det i ett ritprogram (MS Paint). Det kräver dock att du kan lägga upp bilden på internet och länka till den, för det går inte att bifoga filer i detta forum.
Rickard wrote:
Avvæpne
/.../
#2 Utføres etter en vellykket parering på et mislykket angrep. Kan kun utføres med et passende redskap, som f.eks. en parerdolk. Motstanderen må lykkes med et normalt STY kast, eller så kastes våpenet 1T3 ruter vekk i tilfeldig retning. Dersom man lykkes perfekt kan forsvareren selv ta våpenet i en ledig hånd.
Räknas en ledig arm som "passende redskap"? Det är faktiskt rätt vanligt att man brottas och tar tag om den andres vapen under strid.
Ubevæpnet strid og alle former for grappling er noe jeg ennå ikke har utarbeidet. De eksisterende reglene er altfor dårlige. Skaden på slag og spark er så høye at det er livsfarlig å havne i neveslagsmål, og kampene blir ofte lite realistiske. Ser fram til å få ryddet opp i det i fremtiden.
Vad jag menade var är att alla enhandsvapen borde man kunna avväpna med, då man har en ledig vapenarm.
Rickard wrote:
Skader i Kamp
/.../
Man får -1 på CL for hvert KP man har i skade i en kroppsdel man må aktivt bruke for å utføre en bestemt handling.
Striderna blir väldigt utdragna om man kör med detta. Låt det istället vara endast den högsta skadan som ger modifikation. Fast det kanske var så du menade?

Exempel:
4 i skada i armen och 3 i bröstet ger -4 på CL i alla handlingar.
Ja, det ver mer eller mindre det jeg mente, men at man bare regner med skader i kroppsdeler man må bruke. Skade i beinet gir ingen avdrag på Sjakk f.eks.
Varför inte? Jag skulle vara rätt ofokuserad om jag hade en pil i rumpan. :)
Rickard wrote:
1-2H Våpen i 2 Hender
Dersom man benytter et 1-2H våpen i 2 hender får man +2 på både skade og CL ved hvert angrep og parering.
Varför då?

Eller snarare, varför det det då standard att det är ett 1H-vapen när man ändå tjänar på att hålla det i två händer?
Ja, det er et godt spørsmål, ett jeg har stilt meg selv flere ganger. Men se på det motsatt. Hvis du har et våpen eller skjold i skjoldarmen, så blir våpenhånden "forstyrret". Det er elementær fysikk.
Nu förstår jag ordet "forstyrret" (say it in english please ;)), men jag håller inte med. Om vi snackar svärd, så visst känns enhandssvärd känns lite tyngre (1,0 - 1,4 kg) än tvåhandssvärd (1,5 - 2.6 kg) men den skillnaden är marginell. Särskilt som svärd är välbalanserade.

Just för svärd så kunde man greppa med den lediga handen en bit upp på svärdsegget och på så sätt få bättre stötkraft (tekniken kallas "halvsvärd"). Fast det gav sämre räckvidd och sämre huggskada, så det användes inte mot icke-rustade motståndare. Rent regelmässigt kanske jag skulle ge +2 på penetreringsvärdet om man gjorde så med svärd.

I övrigt, vapen är gjorde för att hållas på ett speciellt sätt. Att hålla med två händer är någon konstig rollspelsaktigt påhitt, som i verkligheten mer hindrar än är bättre. Som sagt, med de där reglerna så kommer alla som har enhandsvapen att hugga med två händer varpå du har en värld där det endast finns tvåhandsvapen. Att tvåhandsvapen skulle vara mer ohanterbara från enhandsvapen vet jag inte varifrån du får - de kräver ju två händer för att manövreras för att jämna ut den skillnaden. Skulle det finnas vapen som hade dålig manöverförmåga (en- som tvåhandsvapen), så skulle de inte existera länge.

Observera att jag har läst mig till det jag säger och på höjd har snackat med sådana som utövar medeltida stridskonst, så jag har själv inga praktiska erfarenheter.
Ni har en spelvärld, men har ni ett regelsystem?
Matiné (läs reglerna)
User avatar
Gaurhir
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-10-14 00:09

Re: Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Gaurhir »

Rickard wrote:Tja, jag brukade alltid förklara det med att man undviker utan att använda vapnet. Det är också väldigt sällan som man gör en ren blockering, utan istället styr undan vapnet.
Ja, selvsagt :wink:
Man hadde dødd hver gang hvis man forsøker å blokkere et tohåndssverd med en dolk. Men selv med "ekte" kamper bør det være en betydelig ubalanse mellom veldig lette våpen og veldig tunge våpen. Har prøvd ut dette systemet en god del nå, og synes det fungerer fint. Hadde først tenkt at ABS først skulle spille inn når det var forskjell i tyngde, men det fungerer fint å ha det til stede selv med jevntunge våpen. Som du sier, det kjennes troverdig :)

Rickard wrote:
Skader i Kamp
/.../
Man får -1 på CL for hvert KP man har i skade i en kroppsdel man må aktivt bruke for å utføre en bestemt handling.
Striderna blir väldigt utdragna om man kör med detta. Låt det istället vara endast den högsta skadan som ger modifikation. Fast det kanske var så du menade?

Exempel:
4 i skada i armen och 3 i bröstet ger -4 på CL i alla handlingar.
Ja, det ver mer eller mindre det jeg mente, men at man bare regner med skader i kroppsdeler man må bruke. Skade i beinet gir ingen avdrag på Sjakk f.eks.
Varför inte? Jag skulle vara rätt ofokuserad om jag hade en pil i rumpan. :)
Hehe, det er forsåvidt sant det. Men i et rollespill er det ikke alltid fordelaktig å ha ting så realistisk som mulig. Av flere årsaker. Hvis skader får for stor betydning går spillet mye tregere, både kamper (se Eon) og framdriften i eventyr. Så jeg har valgt å prøve en mer liberal innstilling til skader i en periode for å se hvordan det fungerer. Resultatene hittil har vært oppløftende. Litt av vitsen er å finne et regelsystem som både beholder en ønskelig mengde realisme og er et godt virkemiddel for å gjøre strid spennende.
Vet ikke om noen av dere har erfaringer med Western, men vi spilte det ganske mye en periode for 6-7 år siden. En gjennomsnittlig shootout med 8-10 personer der tok en liten EVIGHET. Så bottom line er; ønsker man optimal realisme så kan man like godt bruke Eons system. Vi kommer neppe til å klare å lage noe som tar mer hensyn til realisme. Men tidkrevende er det. For tidkrevende etter min mening.
Akkurat dette med effekten på skader er meget viktig. Jeg har alltid vært en stor motstander av fri tilgang på healing potions og hurtigvirkende legende urter. Synes de skaper et destruktivt forhold til skader og forsiktighet. Å redusere betydningen av skadene var et bedre alternativ, selv om det ikke er perfekt på noen måte.
Rickard wrote:Nu förstår jag ordet "forstyrret" (say it in english please ;)), men jag håller inte med. Om vi snackar svärd, så visst känns enhandssvärd känns lite tyngre (1,0 - 1,4 kg) än tvåhandssvärd (1,5 - 2.6 kg) men den skillnaden är marginell. Särskilt som svärd är välbalanserade.

Just för svärd så kunde man greppa med den lediga handen en bit upp på svärdsegget och på så sätt få bättre stötkraft (tekniken kallas "halvsvärd"). Fast det gav sämre räckvidd och sämre huggskada, så det användes inte mot icke-rustade motståndare. Rent regelmässigt kanske jag skulle ge +2 på penetreringsvärdet om man gjorde så med svärd.

I övrigt, vapen är gjorde för att hållas på ett speciellt sätt. Att hålla med två händer är någon konstig rollspelsaktigt påhitt, som i verkligheten mer hindrar än är bättre. Som sagt, med de där reglerna så kommer alla som har enhandsvapen att hugga med två händer varpå du har en värld där det endast finns tvåhandsvapen. Att tvåhandsvapen skulle vara mer ohanterbara från enhandsvapen vet jag inte varifrån du får - de kräver ju två händer för att manövreras för att jämna ut den skillnaden. Skulle det finnas vapen som hade dålig manöverförmåga (en- som tvåhandsvapen), så skulle de inte existera länge.

Observera att jag har läst mig till det jag säger och på höjd har snackat med sådana som utövar medeltida stridskonst, så jag har själv inga praktiska erfarenheter.
Jeg må vel egentlig innrømme at du har en god del solide argumenter her.

Hva synes du om at man f.eks får +1 skade men -1 HV hvis man holder et 1-2H våpen i 2 hender? Man legger mer kraft bak slaget, men er tregere. Da er det et mulig strategisk valg dersom man skal "pounde" en motstander, men mest sannsynlig ikke noe en rutinert kriger vil gjøre hele tiden.
User avatar
Rickard
Hynsolgisk Shaman
Posts: 477
Joined: 2007-02-06 00:42
Location: Malmö
Contact:

Re: Nye/Oppdaterte Stridsregler

Post by Rickard »

Gaurhir wrote:Hva synes du om at man f.eks får +1 skade men -1 HV hvis man holder et 1-2H våpen i 2 hender? Man legger mer kraft bak slaget, men er tregere. Da er det et mulig strategisk valg dersom man skal "pounde" en motstander, men mest sannsynlig ikke noe en rutinert kriger vil gjøre hele tiden.
Jag vet inte hur det är i verkligheten, men sett ur ett rent spelmässigt perspektiv så låter det rimligt. Jag hade förvisso lika gärna sett den regeln för alla vapen. Har en sådan regel i mitt DoD-system också. :)
Ni har en spelvärld, men har ni ett regelsystem?
Matiné (läs reglerna)
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag anser inte att man blir trögare i hanteringen av vapnet i två händer. Tvärtom ger det bättre stadga och kontroll (förutsatt att greppet/hjaltets storlek tillåter tvåhandsfattning.

Tvåhandsfattning gör dessutom att "den lediga" handen inte "flaxar runt" utan är med i kontroll i striden. Om man inte har ett vapen i vardera hand alternativt vapen+slöld, så är dett vettigt att nyttja båda händerna på vapnet.

Jag grundar mina reflektioner på faktiska blankvapen strider:)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Gaurhir
Jordakisk Bärsärk
Posts: 20
Joined: 2007-10-14 00:09

Post by Gaurhir »

Fafnir wrote:Jag anser inte att man blir trögare i hanteringen av vapnet i två händer. Tvärtom ger det bättre stadga och kontroll (förutsatt att greppet/hjaltets storlek tillåter tvåhandsfattning.

Tvåhandsfattning gör dessutom att "den lediga" handen inte "flaxar runt" utan är med i kontroll i striden. Om man inte har ett vapen i vardera hand alternativt vapen+slöld, så är dett vettigt att nyttja båda händerna på vapnet.

Jag grundar mina reflektioner på faktiska blankvapen strider:)
Brukes ikke den ledige hånden for å bedre balansen når man slår?

Rekkevidden bør vel også være bedre med 1 hånd enn med 2.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Visst kan man öka räckvidden med en hand. Ställningen mot motståndaren förändras också ngt vid tvåhandsfattning.

Det fina är att genom att släppa greppet med ena handen så kan jag öka min räckvidd i det slaget. När jag sedan går tillbaka till grundläge kan jag snabbt åter byta till tvåhandsgrepp om det passar mig för att exempelvis kunna lägga mer tyngd i en offensiv parad.

Det är oerhört svårt att gestalta faktisk strid i rollspel. Exempelvis så är omgivning och teräng en viktig faktor i strid. Daggvått gräs och hala sulor är ingen hit, liksom låga stubbar och stenar. Inomhus ska vi inte ens prata om.

I dessa fall så nöjer jag mig nog dock med att konstatera att strid i rollspel skiljer sig från verklighet. Daggvått gräs och stubbar kan jag nyttja i målande beskrivningar vid misslyckande av slag och fummel :twisted:
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Rickard
Hynsolgisk Shaman
Posts: 477
Joined: 2007-02-06 00:42
Location: Malmö
Contact:

Post by Rickard »

Fafnir wrote:Jag anser inte att man blir trögare i hanteringen av vapnet i två händer. Tvärtom ger det bättre stadga och kontroll (förutsatt att greppet/hjaltets storlek tillåter tvåhandsfattning.
Hmm, vad för sorts vapen talar vi om, så vi inte pratar förbi varandra? :)
Ni har en spelvärld, men har ni ett regelsystem?
Matiné (läs reglerna)
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag har mestadels slagits med svärd. Främst "bredsvärd", men även saex och "bastard". Har även fajtats med yxa, dolk/kniv, stridsklubba(hjälmkrossare), spjut och pålyxa/hillebard

Nyttjat Vikinga sköld (stor rundsköld), öh, "riddarsköld" och bucklare.

Körde tillsammans med Balders Hird för några år sedan. Mina publika meriter var som vikingakämpe på tv-såpan Baren för några år sedan och under invigningen av armémuseum i stockholm. Annars var det en gång i veckan först i nynäs och sedan i en byggnad på kvarnholmen tills den revs. Därefter fick jag för ont om tid och fick lägga ned.

Mina tänk gäller mest med svärd. Sedan anser jag att tvåhandsfattning på enhandsvapen inte är ett alternativ till sköld/sekundärvapen utan ett bra komplement om detta saknas:) (I showfight lägger man dock ofta betydligt mer kraft i tvåhandshuggen, just för att det ska se ballt ut varför vi bidrar till +1 i skada "myten" :twisted: )
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply