Absolut Moral och Polyteism

Esoteriska tankar om Altors metafysik och kosmologi

Moderator: Brior

lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Absolut Moral och Polyteism

Post by lawisendro »

En intressant tanke... Om vi utgår ifrån att Ereb Altor har en metafysik med polyteistiskt tänk... kan då absolut moral existera... något jag bollar med i mina egna texter i andra sammanhang.

Jag som kristen hävdar att Gott/Ont är Gott/Ont för att Gud som skapare har den moraliska auktoriteten att hävda vad som är rätt/fel för oss.

Om världen är polyteistisk i sin metafysik, hmm...? Jag har en idé, men jag skulle gärna höra era idéer. Min idé funkar dock ej till EA, så diskussionen kan bli intressant... =)
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Tja i vår värld har vi ju Aristoteles som menade att en rättrådig människa är en människa som styrs av sitt förnuft. En förnuftig person är enligt Aristoteles en person som följer den gyllene medelvägen, dvs väljer en vägen mellan överflöd och underskott i handling (i sverige så har vi uttrycket "lagom är bäst"). Detta kännetecknar enligt Aristotelse en dygdig person. En förnuftig och därmed dygdig person är en person som känner lycka av att välja denna måttfulla medelväg....teoretiskt sett är alltså dygdig person en person som uppmuntrats att handla måttfull när man var barn och därför känner lycka när man handlar måttfullt när man är vuxen.

Epikuros menade att om man inte är måttfull blir man olycklig därför att man för eller senare kommer att lida för att man inte var måttfull från första början. Översatt: Om man äter måttlöst och rör på sig för lite blir man fet, sjuk och därmed i slutändan olycklig. Om man däremot äter måttfullt och motionerar måttfullt håller man sig frisk längre och mår bättre och är där med lyckligare. Och de gånger när man måttfullt äter något sötsak man verkligen tycker om blir upplevelsen förstärkt just för att man inte äter godsaken var eviga dag. Så oavsett bakgrund så kommer man oundvikligen till samma slutsatsen. Följer man den gyllen medelvägen mår man bra och blir sannolikt lyckligare. Lever man måttlöst och utsvävande kommer man till slut må dåligt om inte annat så pga sjukdomar. Förnuft baserat på det naturliga urvalet så att säga.

Och som bekant är levde Aristoteles och Epikuros i polyteistiska världar.

Trakorier som tillber Kastyke tycker med stor sannolikhet att ovanstående slutsatser är rena rappakaljan.
Last edited by Fraxinus on 2012-07-24 20:48, edited 1 time in total.
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Intressant... men om man vänder på det blir det mycket konsekvens-etik över moralen. Det är gott för att det är den mest gynnsamma vägen. För att följa mat/motionsexemplet så är det "rätta" rätt då det är de andra alternativen är mindre nyttiga. :) :shock: :)
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Fraxinus wrote:Lever man måttlöst och utsvävande kommer man till slut må dåligt om inte annat så pga sjukdomar. Förnuft baserat på det naturliga urvalet så att säga.

Trakorier som tillber Kastyke tycker med stor sannolikhet att ovanstående slutsatser är rena rappakaljan.
Jo precis...jag tydliggjorde det med en lite editering. Och så finns det förstås de som tycker det är rena rappakalja. Hellre njuta av överflöd en kort tid och sedan dö i förtid än att njuta måttfullt under ett långt tråkigt liv.
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Visst e det intressant? :lol:

Kishatets Shamashkrystaloktrater lär väl nå exakt samma slutsats som de Paratornska Krämarna? Detta från andra hållet "(Medelmåtta är en farlig väg, endast totak askes kan blidka Shamash" etc.)
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Och enligt Epikuros skulle det innebära att man dog uthungrad, troligen av svält, utan att ha fått uppleva njutning. Också förkastligt.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Sedan har vi ju givetvis polyteistiska trosuppfattningar och ritualer som kan ge en helt syn på förnuftigt handlande. Ta exempelvis den Mesopotamiska seden att prästinnor utförde rituella samlag med präster en viss tid på året för att säkerhetsställa en god skörd. Men inte nog med det. Det berättas att man även uppmuntrade befolkningen som besökte den heliga staden vid denna högtid att själva kasta sig loss i ohämmat kopulerande. Ju fler som hade sex den dagen desto sannnolikare var det att man fick en god skörd. Det fanns således en kader av vad vi idag skulle kalla prostituerade som närmast hade en helig plikt att ha sex med som många som möjligt under en viss högtid för att säkerhetställa gudarnas välvilja. Ur deras synvinkel var detta ett synnerligen förnuftigt handlande för annars riskerade man hela landets skörd. Det hade ur den synvinkeln varit närmast moraliskt tvivelaktigt att inte inlåta sig i sexuellt umgänge vid sådan högtid.
Last edited by Fraxinus on 2012-07-24 21:29, edited 1 time in total.
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Min tanke är att om De existerande gudarna i Aesir hävdar en viss moral som sann, och Etin lär en annan som god, och De Unga Gudarna hävdar sin moral som god... finns det då en Absolut Moral som oberoende av de olika gudarna är absolut? Kan det finnas säg, en ofrånkomligt god resp. ond handling?
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det skulle vara en form av gyllene medelvägen. Men den är svår att uppnå och välts sannolikt helt över huvudet av vissa gudars och religioners moralfilosofi som exempelvis Kastyke, eller Olem eller Zeriss (är lite dåligt påläst på vemsom är vem bland de unga gudarna)
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Absolut moral, intressant. Om den existerade så bör den ligga på en högre nivå än Erebs gudavärld, dvs tillbaks hos skapelsegudarna som skrev den stora väven och skapade Allt. Deras kamp mot sina avundsjuka kaossyskon skulle av skaparna då betraktas som absolut god och kaos som ont, något som sipprat ner till lägre gudars läror. Kanske?
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Hmm... intressant =)

Jag skrev, till en egen, ännu ej färdigställd kampanjvärld samman en förklaring.

Skrev orginalposten med den som källa till filosoferandet. Inser nu när du, Mikael, tar upp en liknande idé att den kanske kan tolkas om till vårt EA. =)

Överguden, Skaparen skapade Universum. Denne Gud dikterade med skaparens auktoritet vad som skall vara rätt och fel för de som skulle komma att leva.

Han skapade även människorna, med sin fria vilja att lyda honom, ty han bedömde det vämjeligt att påtvinga sin moral istället för att låta de som vill följa hans ord.

Under sig skapade Skaparen ett hov av lägre gudar. Gudarna gavs i uppgift att tolka och inkarnera hans vilja i kött. Gaia (Min motsvarighet till Tevatenu) skapade alverna och älvfolken för att inkarnera ÖverGudens vilja att hans verk skulle förvaltas. Terra (Karkor) formade dvärgarna för att bli de största hantverkarna, ty Skaparens vilja var att folken skulle förädla de resurser som var dem givna. Fler gudar existerade självklart, och dessa skapade sina raser för att vandra jorden.

Sedan blev det ett uppror. En grupp av undergudar ifrågasatte skaparens auktoritet att diktera gott och ont. De skapade sina egna varelser. De formade de odödas existens som en kommentar till Skaparens älskande av liv, orcherna, skapta av rebellgudarnas ledare Orcus blev närmast antitesen till människor och alver och dvärgar och hober och blablabla.


Således skaptes en värld med många Goda Gudar, tolkare och belysare av olika punkter och strofer ur Skaparens befallningar till det skapade. De rebelliska gudarna är således onda, men enligt de själva har skaparen ingen högre rätt att ensam diktera moral. De motsätter sig alltså absolut moral.
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Om jag minns rätt så var även var ErebAltors skapelsegudar flera till antalet. Men jag kan ha fel.
Last edited by Fraxinus on 2012-07-25 00:05, edited 1 time in total.
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Må så vara. Texten är som sagt en från en kampanjvärld jag utarbetar.

Om vi vill ha absolut moral så kan man ju, för att undvika att trampa folk på tårna, nämna att Skapargudarna enades om Gott/Ont, och att ngn variant skedde på ovanstående. Om vi då säger ATT det finns goda/onda gudar och sedan lämnar det fritt för var SL att säga vilka som i hans spel är dessa så löses en evighet av moralfilosofiska debatter. :D :D
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det har förekommit en hel diskussioner om hur ErebAltors skapelseberättelse. Jag vet att man gjort jämförelsen med en väv av runor. Jag kommer inte exakt ihåg vad skapelsegudearna gjorde efter de skapat väven men jag har för mig att de helt enkelt drog sig tillbaka för att beskåda händelseutvecklingen på avstånd. Ur ett sådant perspektiv kan man både påstå att det finns en absolut moral och samtidigt hävda att det inte finns en absolut moral. Det finns således utrymmer för egna tolkningar.
lawisendro
Zorakisk Väpnare
Posts: 78
Joined: 2010-07-18 20:29

Post by lawisendro »

Precis. Allt öppet för var grupp :)
Nungwam concedû
Mitt motto på Jori
Post Reply