Page 1 of 1

Dharbia

Posted: 2013-04-16 18:01
by Gabriel
Dharbia är ett land skapat av EA-projektet och beläget i Akrogal norr om Kalmurri.

/Admin.

Posted: 2013-04-16 20:42
by Spelknepe
Gabriel wrote:
Adragoor wrote:Dharbia är en liten jordbrukande nation som ursprungligen grundades som en handelskoloni under Imperium Jorpagnums tid. Landet var länge en provins under Kalmurri, men blev ett självständigt kungadöme för ett par hundra år sedan efter inbördes stridigheter i Kalmurri. Huvudstaden, också vid namn Dharbia är slutstation för den norra karavanvägen genom Akrogal och viss handel, i huvudsak omesörjd av ett par ankiska handelshus, sker med Ereb. Språket är en gammaljorisk dialekt med vissa kalmurriska inslag och religionen är ett slags dyrkan av elementarandar. För många år sedan skrev jag en komplett beskrivning av landet men denna bör nog revideras en del för att passa bättre med det nya Altor som växer fram här.
Jag skulle gärna vilja se Dharbia som ett ganska rått ställe, där oberoendet från Kalmurri inkluderar en sorts vild, envis självständighet rörande sin egna historia, religion och kultur. Där man håller lite 'vakt' mot alla former av Kalmurrisk kultur och där det finns flertalet lagar som mycket hårt bestraffar de som försöker vara O-Dharbiska.

Ex:
"För den som Kalmurrisk valuta eller annat pengar på papper innehava vänta spöstraff samt förstörande av densamma."

"Ej land eller i Dharbia verkande handelshus må ägas av Kalmurrisk innevånare - ej heller i andra eller tredje hand, mot gäld av avrättning och konfiskering."

"Mot bärande av kläder eller byggande av struktur som må anses Kalmurrisk ges spöstraff och allmän förödmjukelse."

"Alla utlänningar som kan misstänkas vara i Kalmurrisk sold eller gå deras ärenden kan utvisas av rättsliga tjänare - samt ägodelar och tjänare beslagtas för att bekosta sagda utvisning."

Språk: Man kan nog tänka sig en variant/förvränging av Kejserlig Jori som det språk som kallas Dharbiska?

När det gäller ytan så tycker jag att ytan är ganska rejäl. Varför är riket ganska litet?

Hur är klimatet, är det inte ganska långt norrut?
Adragoor har gjort en karta över Dharbia. Slå dig ihop med honom, tror han har en del material och tankar om Akrogal redan! :)

http://hem.passagen.se/adragoor/spelsid ... rbiaa4.JPG

Posted: 2013-04-23 17:40
by Spelknepe
Dharbia (100%)

Adragoor: Egentligen skulle jag kunna ta med de flesta namnen på din handkarta. Vad tror du om det?

Image

Posted: 2013-04-23 18:02
by Adragoor
Absolut! Ju fler namn på en karta desto bättre!

Posted: 2013-04-24 16:42
by Adragoor
Även karavanvägen som kommer in från Kernath och Ödelandet skulle kunna läggas till på kartan. Vägen går över bergen till Soghi sen via Homlun, Url och Ferios till Dharbia. Inom Dharbia naturligtvis på det existerande vägnätet (som syns svagt på min karta).

Posted: 2013-04-24 16:47
by Adragoor
Karavanvägen:
Image

Posted: 2013-05-07 05:00
by birkebeineren
När är det tänkt att Dharbia fick sin joriska befolkning? Före Tredje konfluxen någon gång eller under tidig Mörkertid?

Posted: 2013-05-07 05:30
by Adragoor
birkebeineren wrote:När är det tänkt att Dharbia fick sin joriska befolkning? Före Tredje konfluxen någon gång eller under tidig Mörkertid?
Före tredje konfluxen när Dharbia var en liten kejserlig gruvkoloni. Idag är jorerättlingarna tämligen uppblandade med diverse akrogaliska folk, vilka dock tidigt tog till sig jorernas språk och utmejslade en säregen dharbisk kultur med element lånade från flera folkslag. Skicket att dyrka mäktiga elementarer menar man till exempel kommer från shizagerna, ett barbariskt folk som levde i Dharbia på 800-talet f.O. när sjöfararen Maxilme Gladiuz på kejsarens order grundade kolonin.

Re: Dharbia

Posted: 2014-11-19 09:51
by birkebeineren
Dharbträck
Illaluktande men mycket potent drog som eftertraktas av Erebs drogblandare. Handlas i Dharbia på östsidan av Masevabukten och har därifrån fått sitt erebiska namn. I bortre Akrogal där drogen har sitt ursprung kallas den asafetida.

Re: Dharbia

Posted: 2017-02-08 21:37
by birkebeineren
Från Nidland/Lhassu:
802 f.O.
Ståthållaren Darba låter utrusta en sjöexpedition under Maxilme Gladiuz för att utforska den akrogaliska sidan av Masevabukten. Området närmast Demontungan skall dock undvikas. Det visar sig att små fickor av margyler fortfarande finns kvar i norra Furgia men att de verkar fullt upptagna med inbördes strider.

801 f.O.
Långt i norr där Trimbusbergen möter Masevabukten etablerar Gladiuz kontakt med de akrogaliska shizagerna. Detta blir grunden till vad som snart blir en framgångsrik gruvkoloni under namnet Darbinia, senare Dharbia, efter ståthållare Lukiuz Darba.

Re: Dharbia

Posted: 2017-04-23 06:08
by birkebeineren
Image
Ståthållare Lukiuz Darba