Kamsun

Samlingsplats för alla länder och platser
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

birkebeineren wrote:Jag skulle vilja spika namnen som lagts fram i den här tråden och sen wikifiera dem.

Snibben, har du, eller någon annan, önskemål om ändringar? Annars rödfärgar jag och flyttar till wikin. Även om det inte finns så mycket information om namnen och platserna så är det en början.
Tja, jag tycker att det ser OK ut men vill dock lägga in följande tanke.
birkebeineren wrote: Porpura
Drottningdöme känd för sin purpurfärg, sina undersköna hängande trädgårdar och handelkontakter med alverna i Vahla. Namninspirerad av Snibbens Purpurhav, fornstaden Palmyra och ett östafrikansk kejsarrike i Fantomens värld. Trädgårdarna kommer från Babylon och alvkontakterna från en påbörjad idé om något helt annat...
Mellan Vahla och Purpurhavet ligger Kalsalsjön, Kamsunska ökenkusten, Kamsunska öknen och Kamsunska högländerna. Det finns alltså ingen naturlig handelsled mellan Vahla och Porpura. Därmed är det inte sagt att Porpuriska varor kommer till Vahla.

Betänk att vi talar om en medeltida handelsmodell med transithandel, inte modern direktimport.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Det behöver inte vara direktkontakt mellan Porpura och alverna utan den kan gå via mellanhänder. Alverna har redan goda kontakter med Handelsalliansen så det kan vara genom handlare här som alverna får sina eftertraktade varor. Frågan är också vilken väg handelsrutten går? Mina idéer är inte helt utvecklade ännu men tanken är att kontakten Vahla–Porpura finns och just det att den finns är anmärkningsvärd.

Hur har du tänkt dig Jian öster om Kanth? Flodvägen upp från Blodhavet, är det en möjlighet? Vi är farligt nära det onämnbara östra Altor här men ändå...

Annars finns vägen upp floden från Arcoon och över k'Tsi till Handelsalliansen och Kalsalsjön. Någon som skulle försvåra för just alver att bedriva handel den vägen?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

Kanske så här. (Osäker på om Porpura ligger i Fjärrkamsun eller är ett icke Kamsunskt rike/stadsstat)
Från Porpura fraktas varorna längs med den fjärrkamsunska kusten tills den når staden Un-Bot som ligger vid Iltbukten. Vidare skeppas de dyrbara färgämnen på åsnekaravaner längs med Kamsunöknens gränser och upp till de Kamsunska högländernas utlöpare där det paserar Y'irka-passet tills de når den bördiga flodalen som delar Östra kamsunöknen från övriga öknen för att sedan hamna i en av de största handelsplatserna på kamsunska ökenkusten. Staden ?? ligger i floddeltat och får ta emot mycket handel från just Fjärrkamsun och andra delar av den östra kamsunkusten, purpurkusten och blodkusten för vidare handel i Valgusjön (och därmed Vahla och Norra Ereb).

Naturligtvis finns det även möjlighet att handla västerut i Valgusjön också.
Karta för handelsvägen mellan Porpura och Vahla
Karta för handelsvägen mellan Porpura och Vahla
Blodhavet är tänkt att vara samma färg som blod, därav namnet. När Blodhavets blodröda vatten möter Valgusjöns blåa blir det purpurfärgat. Varför blodhavet är rött kan vi ju spekulera om?
Slam? (Medförda av ökenvindar? Finns naturligt på havsbottnen och virvlar upp med underströmmar?)
Mikrober?
Magi eller annan övernaturlig kraft?

Jag tänker mig också blodhavet som något som man ogärna seglar på. Sjömän brukar vara skrockfulla och blod är något de gärna har i ådrorna och inte seglar på?

Jag tror att kamsunerna är ett bättre på att sprida varor än Jian. Och mm Jian fick tillgång till purpurpigment skulle de nog använda dem själva istället för att sälja dem vidare.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Ser bra ut. Efter lite fundering så känns det också bäst om Jian inte är involverad i alvernas purpurhandel utan istället står utanför som en främmande makt med vad det nu kan innebära. Staden vid floddeltat som mynnar i Kalsalsjön är där Handelsalliansens handlare köper upp purpurfärgen och förmedlar den till alverna i Vahla. Vad alverna använder färgen till är helt okänt för omvärlden men de betalar bra.

Varför Blodhavet är rött? En spritt teori bland alkemister i Akrogal är att färgen kommer från det sjunkna Irendor och att det är därifrån underströmmarna som virvlar upp färgen härstammar från. Denna teori understöds av sjöfarare ute på Kimzhavet som observerat fenomenet under vissa väderförhållanden. Det sägs också att den krilloanska alkemisten Enenthera (som länge verkade i Traxilme) fått detta bekrftat av en doughon ute i Nafasirhavet.

Porpura ser jag före mig som icke-kamsunsk. Vilken kulturell koppling riket istället har är än så länge ovisst... Förslag?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

birkebeineren wrote:Ser bra ut. Efter lite fundering så känns det också bäst om Jian inte är involverad i alvernas purpurhandel utan istället står utanför som en främmande makt med vad det nu kan innebära. Staden vid floddeltat som mynnar i Kalsalsjön är där Handelsalliansens handlare köper upp purpurfärgen och förmedlar den till alverna i Vahla. Vad alverna använder färgen till är helt okänt för omvärlden men de betalar bra.
Stad och stad. Jag tänker mig ökenkustens handelsplatser mer som handelstationer med ett fåtal fast boende och byggnader. Komissionärerna från handelalliansen, lite anställd kamsunsk lokalbefolkning ca 100 - 150 personer vid lågsäsong. Vid hösgsäsong samlas Ökenkamsunerna, handlare från allaiansen, Blåkamsuner, Kanthianer och Jianer på dessa platser för att utföra tullfri handel. Man bor oftast i tält eller tillfälliga byggnader som men rest så länge man är på platsen.
birkebeineren wrote:Varför Blodhavet är rött? En spritt teori bland alkemister i Akrogal är att färgen kommer från det sjunkna Irendor och att det är därifrån underströmmarna som virvlar upp färgen härstammar från. Denna teori understöds av sjöfarare ute på Kimzhavet som observerat fenomenet under vissa väderförhållanden. Det sägs också att den krilloanska alkemisten Enenthera (som länge verkade i Traxilme) fått detta bekrftat av en doughon ute i Nafasirhavet.
Men varför är det rött?? OK, så den röda färgen kommer från Irendor men är det levande eller dött material,, organiskt eller oorganiskt??
Jag föreslår att det rör sig om mikrober. Den starka, varma underströmmen för in en massa näring och när de stiger upp till den lugna varma ytan i blodhavet så förökar sig dessa mikrober snabbt och får en röd färg. Inte nog med att de färgar havet rött som blod, de får det också att ta en tjock konsistens som blod och dofta som blod, och smaka som blod. Vattnet är naturligtvis mycket giftigt och en kallsup kan var dödlig eller i varje fall slå ut en kärnfrisk person i hög feber.
birkebeineren wrote:Porpura ser jag före mig som icke-kamsunsk. Vilken kulturell koppling riket istället har är än så länge ovisst... Förslag?
Det kan ju vara flera olika stammar som lever i någon form av konfederation. Jag har dock inte haft någon tanke bortom Kamsun (förutom Jian). Men de måste vandrat in från öster någon gång efter kamsunerna?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Jag har lagt upp alla(?) kartor över Kamsun i wikin så det blir lättare att orientera sig i geografin: http://erebaltor.se/wiki/index.php?title=Kamsun
Staden ?? ligger i floddeltat och får ta emot mycket handel från just Fjärrkamsun och andra delar av den östra kamsunkusten, purpurkusten och blodkusten för vidare handel i Valgusjön (och därmed Vahla och Norra Ereb).
Stad och stad. Jag tänker mig ökenkustens handelsplatser mer som handelstationer med ett fåtal fast boende och byggnader. Komissionärerna från handelalliansen, lite anställd kamsunsk lokalbefolkning ca 100 - 150 personer vid lågsäsong. Vid hösgsäsong samlas Ökenkamsunerna, handlare från allaiansen, Blåkamsuner, Kanthianer och Jianer på dessa platser för att utföra tullfri handel. Man bor oftast i tält eller tillfälliga byggnader som men rest så länge man är på platsen.
Menar du samma stad här, och ligger den vid Kalsalsjön eller Valgussjön? :?

Gillar oavsett beskrivningen av handelsplatserna Handelsalliansen använder.
Men varför är det rött?? OK, så den röda färgen kommer från Irendor men är det levande eller dött material,, organiskt eller oorganiskt??
Jag föreslår att det rör sig om mikrober. Den starka, varma underströmmen för in en massa näring och när de stiger upp till den lugna varma ytan i blodhavet så förökar sig dessa mikrober snabbt och får en röd färg. Inte nog med att de färgar havet rött som blod, de får det också att ta en tjock konsistens som blod och dofta som blod, och smaka som blod. Vattnet är naturligtvis mycket giftigt och en kallsup kan var dödlig eller i varje fall slå ut en kärnfrisk person i hög feber.
I vår värld skulle det kanske kallas mikrober men i Altor kanske blodalger? Det får oavsett gärna vara lite mystisk, vilket borde passa med att det kommer från Irendor med sina rykten om hemskheter och lämningar från tiden före Gudarnas Vrede. Giftigheten låter bra.
Det kan ju vara flera olika stammar som lever i någon form av konfederation. Jag har dock inte haft någon tanke bortom Kamsun (förutom Jian). Men de måste vandrat in från öster någon gång efter kamsunerna?
Jag tänker mig Porpura som en liten statsbildning, under ledning av en drottning. Porpurerna får kämpa hårt för att hävda sig mot mäktigare kamsunska statsbildningar men har än så länge lyckats. Detta kan mycket väl ha med att göra att porpurerna har blivit särskilt skicklig på att hantera det röda vattnet och utvinna färg, gift och alkemiska ingredienser.

Geografisk tänker jag mig Porpura omfatta södra och västra sidan av bergen mellan Purpurhavet och Blodhavet, en bit av kusten västerut fram till dit du ritat in handelsvägens början, samt några (men inte alla) av öarna som sträcker sig ut mellan de två haven.

Mellan Porpura och Fjärrkamsun, samt det stora området i inlandet mot Kamsunska högländerna, funderar jag på att låta följande idé befinna sig:
Stenskogen
Enorm förstenad skog där få om ens några växter eller varelser existerar. Skogen en av de lämningar efter Gudarnas Vrede som EA-boxen kort omtalar. Jag har alltid undrat vart dessa finns?
Porpurerna kan ha vandrat in österifrån, eller möjligen kommit över havet söderifrån? Tills vidare kan kanske härkomsten lämnas öppen? Har för mig att Adragoor tidigare skrivit något om en ännu ej beskriven språkfamilj här borta i östra Akrogal som eventuellt kan passas in.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

birkebeineren wrote:
Staden ?? ligger i floddeltat och får ta emot mycket handel från just Fjärrkamsun och andra delar av den östra kamsunkusten, purpurkusten och blodkusten för vidare handel i Valgusjön (och därmed Vahla och Norra Ereb).
Stad och stad. Jag tänker mig ökenkustens handelsplatser mer som handelstationer med ett fåtal fast boende och byggnader. Komissionärerna från handelalliansen, lite anställd kamsunsk lokalbefolkning ca 100 - 150 personer vid lågsäsong. Vid högsäsong samlas Ökenkamsunerna, handlare från allaiansen, Blåkamsuner, Kanthianer och Jianer på dessa platser för att utföra tullfri handel. Man bor oftast i tält eller tillfälliga byggnader som men rest så länge man är på platsen.
Menar du samma stad här, och ligger den vid Kalsalsjön eller Valgussjön? :?
Kalsalsjön. Kamsunkusten ligger i södra Kamsun och Kamsunska lenkusten i Norra (den går mellan Blåkamsun (kalsaliska kamsun) och Kanth. De bägge fårgetecknena är för att jag inte kom på något namn för städerna i nordöstra Kamsun.

Tänker mig dock att staden är en kolonistad för Handelsalliansen. Förelsår att den heter S'Alui och är under två månader varje höst en av Altors största färgmarkander (färgämmnen) - indigo från Blåkamsun, purpur från Porpuria, gyllengul pucherit och cinnoberrött från Jian, svart från galläpplen i Tandakaj, grönt från ormbunkar växandes i Vahla, orange minium från Kanth och många fler färger säljs och köps här. Övriga tiden på året är det en en liten byhåla.
I vår värld skulle det kanske kallas mikrober men i Altor kanske blodalger? Det får oavsett gärna vara lite mystisk, vilket borde passa med att det kommer från Irendor med sina rykten om hemskheter och lämningar från tiden före Gudarnas Vrede. Giftigheten låter bra.
Tänker mig lite mer nasty än alger. Bakterier eller Protozoer (urdjur tex amöbor), sånt som gör dig riktigt sjuk. Visst kan man bli sjuk av alger men små djur är nästan värre. I Altor är är det naturligtvis så att man tycker det är blod med undantag för en del lärde. När dessa djur sköljs upp på stränderna bildas en slemmig massa kallad blodslem, vilket de som bor där har räknat ut färgar havet rött. Porpurerna åker upp till blodhavet och samlar in detta blodslem för att senare raffinera det till purpurfärgämnen. Det går åt nästan två tunnor blodslem för att färga 1meter tyg, men färgen är mycket beständig (Är inte den berömda yndariska mattan purpurfärgad?)
Det kan ju vara flera olika stammar som lever i någon form av konfederation. Jag har dock inte haft någon tanke bortom Kamsun (förutom Jian). Men de måste vandrat in från öster någon gång efter kamsunerna?
Jag tänker mig Porpura som en liten statsbildning, under ledning av en drottning. Porpurerna får kämpa hårt för att hävda sig mot mäktigare kamsunska statsbildningar men har än så länge lyckats. Detta kan mycket väl ha med att göra att porpurerna har blivit särskilt skicklig på att hantera det röda vattnet och utvinna färg, gift och alkemiska ingredienser.

Geografisk tänker jag mig Porpura omfatta södra och västra sidan av bergen mellan Purpurhavet och Blodhavet, en bit av kusten västerut fram till dit du ritat in handelsvägens början, samt några (men inte alla) av öarna som sträcker sig ut mellan de två haven.
OK. Jag förstår vart du menar.
Jag har ännu inte tänkt några större tankar om Fjärrkamsun, mer än att det är långt bort även för en kamsun från Främre Kamsun.
Mellan Porpura och Fjärrkamsun, samt det stora området i inlandet mot Kamsunska högländerna, funderar jag på att låta följande idé befinna sig:

Stenskogen
Enorm förstenad skog där få om ens några växter eller varelser existerar. Skogen en av de lämningar efter Gudarnas Vrede som EA-boxen kort omtalar. Jag har alltid undrat vart dessa finns?
Bra, min enda tanke har varit att det är till stor del ett setrilt område, antagligen öken. Stenskogen passar bra in här.

De Kamsunska högländerna är dock inte sterilt.
Det Kamsunska höglandet är Kamsunernas urhem, eller åtminstone det äldsta hem man känner till. Några legender säger att man vandrade in österifrån men många Äldste menar att denna vandring började i just i de västraste delarna höglandet. Kamsunerna hävdar att de själva lärt sig bronsgjutningens konst, utan inblandning från andra, och det kan mycket väl tänkas att det är så då det Kamsunska höglandet är rikt på tenn - varifrån de fick kopparen är dock okänt.
Kamsunerna i Höglandet är inte rika borgare och köpmän i vackra städer utan herdar och bönder i små byar. Byarna styrs oftast av ett äldsteråd av män och ett äldsteråd av kvinnor. De stora hjordarna av krullpälslamor och skruvhornsgetter vallas gemensamt av byarna men varje man vet exakt vilka djur som tillhör hans familj. Av Krullpällslamornas ulI vävs vackra och värmande tyger. I bergen finns det dock varelser som vill denna boskap illa. Förutom varg, björn och örn finns det även mantikoror, det sägg även att det finns Rockfåglar i bergen.
Terassodlinarna ger ett litet tillägg till kosten med främst grönsaker men även tåligare spannmål som korn och råg.
Då bergen har gott om tenn utgör detta en av de få exportvaror härifrån. Uppköpare rör sig från västraste högländerna mot öster där transporterna går ut via kamsunkusten i söder eller ökenkusten i norr.
Last edited by Snibben on 2016-11-15 13:38, edited 1 time in total.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

Så här tänker jag regionen Fjärrkamsun/ Kamsunska högländerna/ Puprurhavet och Blodhavet samt Jian och större delen av Kanth.
Kamsun och Porpura.png
Un-Bot är den största staden och handelsplatsen i Fjärrkamsun. De flesta varorna är färgämnen från Porpura. som skall vidare till s'Alui och tenn från de Kamsunska högländerna, vilket skeppas västerut över Kimzhavet mot Främre kamsun och staden Arcoon. Hade det inte varit för dessa varor hade Un-Bot troligen varit ytterligare en av de små obetydliga dussinstadsstaterna som ligger utsållade längs med kamsunkusten. Un-Bot kan dock inte mäta sig med de större kamsunska handelsstäderna i öster.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Snibben wrote:Så här tänker jag regionen Fjärrkamsun/ Kamsunska högländerna/ Puprurhavet och Blodhavet samt Jian och större delen av Kanth.
Kamsun och Porpura.png
Un-Bot är den största staden och handelsplatsen i Fjärrkamsun. De flesta varorna är färgämnen från Porpura. som skall vidare till s'Alui och tenn från de Kamsunska högländerna, vilket skeppas västerut över Kimzhavet mot Främre kamsun och staden Arcoon. Hade det inte varit för dessa varor hade Un-Bot troligen varit ytterligare en av de små obetydliga dussinstadsstaterna som ligger utsållade längs med kamsunkusten. Un-Bot kan dock inte mäta sig med de större kamsunska handelsstäderna i öster.
Ser bra ut. Porpura har fått lagom stor utsträckning.

När det gäller Stenskogen så tänkte jag mig ursprungligen en skog bestående av någon typ av vanliga träd i sten, som de "förstenade skogar" det står om i EA-boxen, men sen hittade jag exempler från Madagaskar i vår värld som kanske passar bättre här...

Image

Image

Image

(För ytterligare inspiration, bildgoogla: stone forests of madagascar)

I dessa skogar kan det finnas följande fasligheter så betänk er noga: :wink:

Image

(Hittade bilden relaterad till Madagaskar, dra upp den till adressfältet så syns hela)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Snibben wrote:Stad och stad. Jag tänker mig ökenkustens handelsplatser mer som handelstationer med ett fåtal fast boende och byggnader. Komissionärerna från handelalliansen, lite anställd kamsunsk lokalbefolkning ca 100 - 150 personer vid lågsäsong. Vid hösgsäsong samlas Ökenkamsunerna, handlare från allaiansen, Blåkamsuner, Kanthianer och Jianer på dessa platser för att utföra tullfri handel. Man bor oftast i tält eller tillfälliga byggnader som men rest så länge man är på platsen.
Snibben wrote:Tänker mig dock att staden är en kolonistad för Handelsalliansen. Förelsår att den heter S'Alui och är under två månader varje höst en av Altors största färgmarkander (färgämmnen) - indigo från Blåkamsun, purpur från Porpuria, gyllengul pucherit och cinnoberrött från Jian, svart från galläpplen i Tandakaj, grönt från ormbunkar växandes i Vahla, orange minium från Kanth och många fler färger säljs och köps här. Övriga tiden på året är det en en liten byhåla.
Gillar det här med en stad som växer upp under endast en kort period. Samtidigt så låter S'Alui ändå som en ganska betydelsesfull plats som rimligtvis många skulle vilja kontrollera. Kan det tänkas att S'Alui är lite som Staden O i Ereb där alla handlar med alla? Men är den då endast periodvis bebott? Platsen ligger vid en flodmynning på en ökenkust vilket borde kunna förklara en permanent bosättning av lite storlek. Eller är det så att det finns skäl till man inte kan bo där året om? Rasande ökennomader? Hemska sandstormar? Uråldrig förbannelse? Sjunkhål i havet utanför?

Oavsett om S'Alui är permanent eller inte så kan det kanske tänkas att det finns flera platser längs Kamsunska ökenkusten där en marknad under kortare perioder växer upp? Med möjligheter för djärva handlare från land och hav att knyta tillfälliga med lukrativa förbindelser?
Snibben wrote:Tänker mig lite mer nasty än alger. Bakterier eller Protozoer (urdjur tex amöbor), sånt som gör dig riktigt sjuk. Visst kan man bli sjuk av alger men små djur är nästan värre. I Altor är är det naturligtvis så att man tycker det är blod med undantag för en del lärde. När dessa djur sköljs upp på stränderna bildas en slemmig massa kallad blodslem, vilket de som bor där har räknat ut färgar havet rött. Porpurerna åker upp till blodhavet och samlar in detta blodslem för att senare raffinera det till purpurfärgämnen. Det går åt nästan två tunnor blodslem för att färga 1meter tyg, men färgen är mycket beständig (Är inte den berömda yndariska mattan purpurfärgad?)
Låter bra.

Om den yndariska mattan:
Mikael wrote:I Pendons slott finns en tjock ovärderlig matta med inslag av purpurfärgat pegastagel. (Aidne s 26) Den är sannolikt gammal då vad jag förstått av Slutstriden mattvävning knappast förekommer på det fördömda Yndar idag.
Snibben wrote:De Kamsunska högländerna är dock inte sterilt.
Det Kamsunska höglandet är Kamsunernas urhem, eller åtminstone det äldsta hem man känner till. Några legender säger att man vandrade in österifrån men många Äldste menar att denna vandring började i just i de västraste delarna höglandet. Kamsunerna hävdar att de själva lärt sig bronsgjutningens konst, utan inblandning från andra, och det kan mycket väl tänkas att det är så då det Kamsunska höglandet är rikt på tenn - varifrån de fick kopparen är dock okänt.
Kamsunerna i Höglandet är inte rika borgare och köpmän i vackra städer utan herdar och bönder i små byar. Byarna styrs oftast av ett äldsteråd av män och ett äldsteråd av kvinnor. De stora hjordarna av krullpälslamor och skruvhornsgetter vallas gemensamt av byarna men varje man vet exakt vilka djur som tillhör hans familj. Av Krullpällslamornas ulI vävs vackra och värmande tyger. I bergen finns det dock varelser som vill denna boskap illa. Förutom varg, björn och örn finns det även mantikoror, det sägg även att det finns Rockfåglar i bergen.
Terassodlinarna ger ett litet tillägg till kosten med främst grönsaker men även tåligare spannmål som korn och råg.
Då bergen har gott om tenn utgör detta en av de få exportvaror härifrån. Uppköpare rör sig från västraste högländerna mot öster där transporterna går ut via kamsunkusten i söder eller ökenkusten i norr.
Låter också bra. Kul med antydningar om mantikoror och rockfåglar, mycket sällsynta varelser men som ändå behöver omtalas som förekommande på Altor.

Krullpälslaman besläktad med silkespälslaman?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kamsun

Post by Mikael »

Fantastiskt spännande, har varit i en liknande stenskog nära Kunming i Kina, häftig labyrint.

Pojkar, vill bara påminna om att området ska var i princip ogenomfarbart för att hålla östra och västra klothalvorna isär. Naturligtvis kan det ändå förekomma handel och kontakter, men se till att inte överdriv utan hålla det på den farofyllda ovanlighetsnivån är ni snälla.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

Mikael wrote:Fantastiskt spännande, har varit i en liknande stenskog nära Kunming i Kina, häftig labyrint.

Pojkar, vill bara påminna om att området ska var i princip ogenomfarbart för att hålla östra och västra klothalvorna isär. Naturligtvis kan det ändå förekomma handel och kontakter, men se till att inte överdriv utan hålla det på den farofyllda ovanlighetsnivån är ni snälla.
Du kan vara lugn, Mikael. Vad som vi beskriver med Kamsunska höglandet och Porpura civilisationens sista utposter västerut. Nedanför ligger Döda kusten, Torra kusten och Yndar, alltså inga särskilda trevliga platser. Jian skulle väl vara undantaget men vi vet ännu inte så mycket om detta rike? :wink:
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

En sammanfattning av Kamsuns olika delar:

Främre Kamsun – Genom främre Kamsun slingrar sig den stora karavanleden från Furgia i Sydväst, Kalmurri i Nordväst och Handellsalliansen, via bortre Kamsun, samt Arcoon i söder för att alla sluta upp i staden k`Tsi. Landskapet är skog, odlade fält, vinodlingar och fruktträdgårdar. På Nafasir havet stävar koggliknande båtar fram mellan välmående städer som Arcoon, Parrun och p´Stal med flera. Handeln som sker mellan västra och Östra Akrogal har gjort köpmännen och deras städer rika och välmående. I dessa små länder tillverkas också många lyxvaror bland annat kamsunsk papir. Rika köpmän lockar dock till sig pirater och rövare. I norr gör slättens nomader plundringståg. För det mesta når dessa sällan långt men ibland har det hänt att de nåt ända in till karavleden, något som dock inte tolereras av Furgia som brukar skicka stöd till de kamsunska stadstaterna. I söder härjar Margyliska pirater som håller till på piratkusten. Själva Arcoonbukten är dock piratfri och relativt säker.

Bortre Kamsun – Karavnleden letar sig här nordöst upp genom ett slättlandskap med små odlade ytor. Städerna Fassa, Desos och Nesson är de intressanta punkterna som ligger längs med karavnleden. Desos och Nesson är egna stadsstater med Fassa lyder under x’Sandi. I söder Ligger Juvelkusten, där klipporna glittrar som vore de gjorda av ädla stenar. Den främsta av städerna här är Astoon som ligger på en ö mitt i bukten. Tillasammans bildar de kamsunska stadstaterna längs med juvelkusten en antipiratliga mot piratkustens pirater. Längs med juvelkusten finns korallrev som letar sig ut i kimzhavet och följer längs med kamsunkusten vidare österut. På dessa korallrev lever stora ostronbankar vilka skickliga pärlfiskare dyker efter. Pärloran är dock väldigt små och vad man egentligen är ute efter är pärlemoren i skalen. Juvelkusten leverera pärlskal, korall och vackra snidade föremål av korall. I öster övergår bortre kamsun till kamsunka öknen och i sydöst till fjärrkamsun. I nordöst gränsar Bortre Kamsun mot Handelsalliansen och den onda stadsstaten Ka-Arch.

Kamsunska öknen – Den kamsunska ökenen består av sand, sten och salt. Definns väldig få oaser och de som finns ligger oftast i utkanten av öknen. Hade det inte varit för ökenen stora saltavalggringar hade den troligtvis varit obebodd. De ökennomader som idag finns handlar framför allt med salt. Det är omöjligt att korsa öknen rakt igenom.

Blåkamsun – Längs med Kalsalsjöns södra stränder ligger Blåkamsun. Området har fått sitt namn eftersom kamsunerna som lever i området gärna färgar sina kläder blå. I Blåkamsun lever dessutom de blåa ankorna, en variant av erbes intelligenta ankor som varken har vi, brun eller svart fjäderdräkt utan just blå. Främst lever ankorna som handelsmän och sjöfarare.
Kamsunska ökenkusten – Mellan Blåkamsun och Kanth går den kamsunska öknen ända fram till kusten. Ökenkusten har inga egentliga städer men däremot små handelsplatser vid viktiga färskvattenkällor. Undantaget är hamnen s’Alui och dess färgmarkand. Även om inte själva handelsplatsen har en stor fast befolkning lever flera bönder i floddeltat och längs med floden Alu som flyter från höglandet och norrut mot Kalsalsjön.

Kanth – Emiratet Kanth bebos av kamsuner och var en gång i tiden ett av dessa små riken. 86 eO började emir Agwrze ett krigståg mot sina grannar som snart föll till föga och gav upp. Kanth bredde ut sig och kunde ha blivit ett mindre imperium om inte emir Agwrze dött av en tarminfektion. Hans son, emir Zagwarra, var inte intresserad av att för krig utan ville föra en bekväm livstill. Zagwarra var dock mycket intreserrad av konst, kultur och arkitektur. Många vackra och intressanta palats och trädgårdar anlades under hans regeringstid. Kanth är än idag en plats med annorlunda arkitektur och exotiska upplevelser.

Fjärrkamsun – Denna del av Kamsun är glest befolkad och de som bor här är främst bönder och herdar. Fjärrkamsuns största stad är Un-Bot genom vilket purpurfärger, från Porpura, gås vidare norrut till s’Alui på kamsunska ökenkusten.

Kamsunska högländerna - Det Kamsunska höglandet är Kamsunernas urhem, eller åtminstone det äldsta hem man känner till. Några legender säger att man vandrade in österifrån men många Äldste menar att denna vandring började i just i de västraste delarna höglandet. Kamsunerna hävdar att de själva lärt sig bronsgjutningens konst, utan inblandning från andra, och det kan mycket väl tänkas att det är så då det Kamsunska höglandet är rikt på tenn - varifrån de fick kopparen är dock okänt.
Kamsunerna i Höglandet är inte rika borgare och köpmän i vackra städer utan herdar och bönder i små byar. Byarna styrs oftast av ett äldsteråd av män och ett äldsteråd av kvinnor. De stora hjordarna av krullpälslamor och skruvhornsgetter vallas gemensamt av byarna men varje man vet exakt vilka djur som tillhör hans familj. Av Krullpällslamornas ulI vävs vackra och värmande tyger. I bergen finns det dock varelser som vill denna boskap illa. Förutom varg, björn och örn finns det även mantikoror, det sägg även att det finns Rockfåglar i bergen.
Terassodlinarna ger ett litet tillägg till kosten med främst grönsaker men även tåligare spannmål som korn och råg.
Då bergen har gott om tenn utgör detta en av de få exportvaror härifrån. Uppköpare rör sig från västraste högländerna mot öster där transporterna går ut via kamsunkusten i söder eller ökenkusten i norr.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kamsun

Post by birkebeineren »

Känner att jag snart vill börja äventyra i Kamsun. :)

...men då ställer sig några frågor genast:

Hur ser en kamsuner ut?
Hur klär sig en kamsuner?
Vilken typ av magi används i Kamsun?
Vilka vapen och rustningar används av kamsunerna?

Det ser troligen inte likadant ut i hela Kamsun men vilka är då skillnaderna och vilka är gemensamheterna?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1098
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Kamsun

Post by Snibben »

birkebeineren wrote:Känner att jag snart vill börja äventyra i Kamsun. :)

...men då ställer sig några frågor genast:

Hur ser en kamsuner ut?
Hur klär sig en kamsuner?
Jag föreställer mig dem lite som Turkfolk och bär lika skiftande dräkter. Allt från de jordfärgade plaggen man bär i Afganhistan till de färgsprakande dräkter i nordvästra kina
birkebeineren wrote: Vilken typ av magi används i Kamsun?
Stora delar av Kamsun var ju under Margyliskt styre så de är nog inte speciellt förtjusta i Nekormanti eller Demonologi.
Spiritsim, Animism och Häxkonster är väl typiskt för bymagiker/häxor. Kanske är Illusionisten vanlig i Kamsun som är så känd för att tillverka vackra och lyxiga varor.
birkebeineren wrote: Vilka vapen och rustningar används av kamsunerna?
Skiljer sig enormt. I Främrekamsun påminner de om Furgiska rustningar. I Kamsunska högländerna bär man linne och läder. I Kanth har man brynjor och läder mm.
birkebeineren wrote: Det ser troligen inte likadant ut i hela Kamsun men vilka är då skillnaderna och vilka är gemensamheterna?
Post Reply