Fil-Tofia

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Svartnissar i Philmark? Oupptäckt källmaterial? :shock:
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Angående Ingenmansön så kanske den består av både en klippa och en omgivande dymark? Klippdelen är inte större än att kärntornet som utgör mitten av Kejsarbron helt upptar dess yta. Klippan och tornet omges av dyig mark som ibland är torrlagd och ibland är översvämmad.
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

FilTofia folkslag.png

Raxorer och Svart-Nissar i Fil-Tofia alltså? :lol:

Jag skulle nog säga att det bitvis är självklart var de befinner sig.
Tydligen så mycket svartnissar att de räknas som många? Skog och berg?
Raxorerna är några jag vurmat länge för. Jag ser dem lite som de tredje folkslaget. Pennerna är adeln, men i nordvästra Zorakin är det raxorer som dominerar. Dvs. folket.
Svartnissar i Philmark? Oupptäckt källmaterial? :shock:
Nej då. Bara svårt att få in det antalet av just svartnissar som krävs för att nämnas på folkslagskartan. De bör ju vara ett antal som gör att folk vet om deras existens. Kanske matar skogshuggarna i Brynhildur dem och då låter nissarna dem vara i fred? Lite som rovdjur, får de maten utan strid håller de sig ur vägen.
Angående Ingenmansön så kanske den består av både en klippa och en omgivande dymark? Klippdelen är inte större än att kärntornet som utgör mitten av Kejsarbron helt upptar dess yta. Klippan och tornet omges av dyig mark som ibland är torrlagd och ibland är översvämmad.
Känns väl som en ok kompromiss?

Är alla ok med att spika förklaringarna till brons och därmed stadens existens?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Tydligen så mycket svartnissar att de räknas som många? Skog och berg?
Svartnissar i Philmark? Oupptäckt källmaterial? :shock:
Nej då. Bara svårt att få in det antalet av just svartnissar som krävs för att nämnas på folkslagskartan. De bör ju vara ett antal som gör att folk vet om deras existens. Kanske matar skogshuggarna i Brynhildur dem och då låter nissarna dem vara i fred? Lite som rovdjur, får de maten utan strid håller de sig ur vägen.
Skogshuggarna känner kanske inte till att det är svartnissar. De talar istället om oknytt och lägger ut små gåvor för att blidka dem. När saker försvinner skyller man därför på oknytten även om de inte alltid är svartnissarna som stjäl saker. Om man inte lägger ut gåvor så blir man totalt plundrad och ibland har till och med människor försvunnit.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Nissar eller oknytt, något är det iallafall som noggrant bör blidkas om inte saker skall hända. Det vet alla som regelbundet rör sig utanför stigar och timmerhuggarläger. Och heller inte de är säkra alltid, särskilt inte om natten. Ett knep jägare och andra erfarna besökare i skogen använder sig av är gafflar. Av någon anledning är det en mycket säker offergåva att ge.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Är alla ok med att spika förklaringarna till brons och därmed stadens existens?
Tycker det verkar som det.

Men vi behöver väl också bestämma när de två städerna växer upp till större samhällen? Har de exempelvis gjort det vid Lindskiarnerkriget 73-55 fO? Har intrycket från källorna att lindskiarnarna inte korsar Stirpaz och att kriget inte berör den kardiska sidan. Men i så fall varför? Var det inte i deras intresse eller lyckas de inte korsa floden? I krigets slutskede, 56 fO, går echterna med jarl Vidar Odise i spetsen för sina riddare över Stirpaz och driver lindskiarnarna mot Pharynx. Detta blir vändpunkten i kriget och kommer att lägga grunden till vänskapen mellan Zorakin och Kardien som sedan dess har bestått. Finns Fil och Tofia som städer då?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

Här borde finnas en liten öppning. Kan det vara så att från början var Fil den starkare delen av Tvillingstäderna. Lindskiarnarna korsar inte floden för att Kardierna försvarar bron. De tar även emot flyktingar från Zorakin. Tofia är mer av en by vid tillfället och utgör inget hot. Efter kriget flyttar de zorakiska flyktingarna över bron och slår sig ner på den zorakiska sidan. Kriget har gått hårt åt zorakiska marker och de tvingas handla med Kardien för att överleva. Tofia blir således en större handelsplats och Tofia blomstrar. Zorakerna i staden glömmer inte Kardiens hjälp under kriget och sammanhållningen över bron är stark. Tiden går och båda sidor stensätts och befästs.

När sedan fiskekriget mynnar ut i stridigheter mellan folken vill Fil-Tofia hålla sig neutralt. Det går till sist inte och istället för att förstöra staden med strider plockar man ut sina 30 bästa kämpar och resten är historia.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Här borde finnas en liten öppning. Kan det vara så att från början var Fil den starkare delen av Tvillingstäderna. Lindskiarnarna korsar inte floden för att Kardierna försvarar bron. De tar även emot flyktingar från Zorakin. Tofia är mer av en by vid tillfället och utgör inget hot. Efter kriget flyttar de zorakiska flyktingarna över bron och slår sig ner på den zorakiska sidan. Kriget har gått hårt åt zorakiska marker och de tvingas handla med Kardien för att överleva. Tofia blir således en större handelsplats och Tofia blomstrar. Zorakerna i staden glömmer inte Kardiens hjälp under kriget och sammanhållningen över bron är stark. Tiden går och båda sidor stensätts och befästs.

Att den kardiska sidan är väl försvarad passar med idén om echterna i Pilborgen som de byggt för att bevaka just gränsen. Flyktningarna som tas emot kan vara lokala raxorer från dagens Slättebo och eventuellt penniska krigare som isolerats i Brotornet på Ingenmansön när fiskeläget Tofia på den zorakiska sidan brunnits ner av lindskiarnar. Detta att penner och raxorer tvingas samman av hjälpen de får av echterna kan sen vara bidragande till att få slut på de konflikter penner och raxorer haft nere i Likermark (Fraxinus har skrivit om detta, bl.a. här: viewtopic.php?p=38648#p38648). Tofia blommar upp efter kriget och handeln utvecklas, först här och sen även i Fil runt echtena i Pilborgen. Det kan också vara först nu efter Lindskiarnerkriget som de två förstörda brovalvet jag föreslog tidigare lagas och gör Kejsarbron framkomlig.

Eftersom Fil-Tofia egentligen ligger ganska långt bort från echter och penners kärnområden på Divra och Grindanu så borde Tvillingstaden ha varit lite som en ö bakom raxorer och svartnissar(!) varifrån koloniseringen av Philmark och Slättebo utspelade sig.
Jeb wrote:När sedan fiskekriget mynnar ut i stridigheter mellan folken vill Fil-Tofia hålla sig neutralt. Det går till sist inte och istället för att förstöra staden med strider plockar man ut sina 30 bästa kämpar och resten är historia.
De Trettio Tappras slag utspelar sig innan Lindskiarnerkriget eller hur tänker du? Ett senare Fiskekrig?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

Haha. Det har du rätt i jag har lyckats blanda ihop årtalen (igen :oops: . Detta blev ju inget bra. Ska modifiera så det passar, men grundidén är tycker jag kan kvarstå. Det blir faktiskt bra:

Trettio tappras slag sätter stopp för stridigheterna mellan länderna. Fil-Tofia håller slaget för att det inte längre går att vara neutrala. Fred utlyses, men på landsbygden anser Zorakerna fortfarande att Kardierna har handlat orätt och det jäser under ytan. Åren går. I Fil-Tofia är alla vänner, men över Stirpaz råder en, om än inte våldsam, tydlig misstro mot Kardier. Allt det suddas ut när Kardien öppnar sina gränser för krigsflyktingar. Tänker mig att avståndet inte är så långt till Tofia om du är livegen och inte egentligen får fly överhuvudtaget. Bättre då att fly landet än att slå sig ner hos sina forna herrars svågrar och släktingar. Dessutom vet man under flykten inte omfattningen av konflikten.

Efter kriget hyllas Kardiens insats och man blickar över Stirpaz på hjältar istället för illgärningsmän. Trettio tappras slag får en ny större betydelse och har gått till historien som vändpunkten folken emellan.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Har börjat på en kortfattad historisk sammanställning över Fil-Tofias historia där ovanstående idéer passas in. Återkommer med den.

Vad är nästa steg på listan? Geografin? Hur ser Tvillingstaden och dens närmaste omgivningar ut?
Jeb
Hynsolgisk Shaman
Posts: 599
Joined: 2007-07-09 08:26
Location: Lysekil

Re: Fil-Tofia

Post by Jeb »

Har börjat på en kortfattad historisk sammanställning över Fil-Tofias historia där ovanstående idéer passas in. Återkommer med den.
Kul!
Vad är nästa steg på listan? Geografin? Hur ser Tvillingstaden och dens närmaste omgivningar ut?
Det vi vet är;
Ingemansön och tornet som bör få en kortare beskrivning.
Bron givetvis.
Pilborgen och muren.

Jeb stuff;
Tofia
Bastionen (ruin av gamla fängelset) Delvis fortfarande i bruk som stenbrott för straffångar.
Förstad (Namnlös) till Tofia. Slumlika kvarter utanför muren.
Williams tre båtar. En port (O-O-O) bestående av tre torn och två portar i sydöst. Öppningen leder från Tofias innerstad till hamnen. Döpt efter hertig William Stirzbergs tre båtar i Sjöslaget vid Selime viewtopic.php?p=14998#p14998%20)
Rangvald den Skönes torg. Ett torg i innerstaden där handlare från världens alla hörn samlas för att kränga varor.
Det Stirzbergska palatset. Hertigfamiljens residens när de är i staden.
Ett flertal kapilelhus, ex Greverydska orderns, Solriddarna, Krukmakargillet osv.
Undervägarna; Avloppssystemet under staden. Jag anser att det skall vara såpass fantasy att man kan stå nästan raklång i dem. En äventyrsplats för god att förbise.
Brigantiaparken. En park namngiven efter Fru Brigantia den Synska.
Broder Lazareths sjukstuga. Vårdcentral för hela Fil- Tofias innevånare. Finansieras av rådet ihop med kyrkan.
Div. Timmerkajen. Fiskpiren, Kasarna (backar som leder från hamnen upp till rikemansdelarna i Tofia)

Tänkvärt?:
Rådhus, Handelshus, Läroverk, Krogar/ Värdshus, Vaktstuga/ garnison, Lysande vägen och ev. övriga religioners byggnader.

Fil
Förstaden Phil-Favela utanför västra muren. Inte att förväxla med kåkarna i Bark, som egentligen inte tillhör Fil.
Poulins Klockgjuteri. Bronsgjutare och överhuvud för Fils tjuvgille.
Fru Histrums hem för olydiga gossebarn. Barnhem specialicerat på barn som behöver extra vård.
viewtopic.php?f=7&t=1163#p39010
Soltorget. Det stora torget i Fil. Används för handel och ceremonier.
Larmklockan- (Något smeknamn typ Hesa Fredrik). Stor bronsklocka monterad i västra porttornet. Hörs över hela Fil och varnar vid fara.
Ryggkullen. Plats utan för muren där stadens invånare tar sig för utomäktenskapliga möten. Flera sovsalar och billiga krogar finns i kvarteret.
Hertig Dagges residens. Där Daggarna bor när de är i Fil.
Fattighuset-Lusladan. De gamla och allra fattigaste låses in här för att tyna bort.
Jorerbrunnen. En av flera brunna, men den enda fungerande sedan Jorpagnertiden. Vattnet filtreras och lagras i underjordiska cisterner. Jorerbrunnen anses ha stans finaste vatten och bevakas därför dygnet runt. Vill man dricka här kostar det en slant.

Detta är lite jag vill bolla med er. Vi kan väl dra ifrån och lägga till så det passar?
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Så här ser min sammanställning ut så här långt. Försökt hitta relevanta händelser i källorna och hur dessa kan ha påverkat Fil-Tofia. Även lagt till några förslag som tillkommit i den här tråden. Kom gärna med kommentarer och förslag till vidareutveckling och nya idéer.

Fil-Tofias Historia

998-995 f.O. (officiella årtal med viss utveckling på forumet)
Aidne erövras av Kejsardömet Jorpagna under fältherren Vesion. Två provinser etableras, Aidna Citerius (Närmaste Aidne) i dagens Zorakin och Aidna Ulterius (Bortersta Aidne) i dagens Kardien. Floden Stirpaz blir gräns mellan de två provinserna.

Förslag: Kejsarbron över Stirpaz byggs under kriget. Två joriska garnisonsstäder växer upp på var sin sida av floden. Detta blir grunden till Fil-Tofia.

599-598 f.O.
Tredje konfluxen inträffar. Kejsardömet Jorpagna faller samman. I Aidne bryter ett inbördeskrig ut.

Förslag: De joriska garnisonsstäderna brinner ner under kriget och flera brovalv i Kejsarbron rivs ner. Landförbindelsen över Stirpaz bryts för en mycket lång tid framåt.

595 f.O.
En mann vid namn Valien Echte lyckas få slut på stridigheterna genom att tillfångata advokaten Dirivin och generalen Jegher som leder var sin sida i inbördeskriget. Ett viss lugn uppstår i Aidne.

590 f.O.
Valien Echte dör och hans följeslagare echterna isolerar sig på Divras udde.

340-180 f.O.
Stridigheter mellan echter och penner om fiskerättigheterna till floden Stirpaz.

Förslag: Stridigheterna involverar även en ursprungsbefolkning kallad snoaraner. Echterna etablerar sig i vad de kallar Pilborgen på den västra sidan av Stirpaz.

178 f.O.
De Trettio Tappras slag.

Förslag: På den leriga dymarken nedanför Brotornet på ön i mitten av Stirpaz möter trettio echtiska krigare trettio penniska krigare som kommer ut från Brotornet. Alla sextio stupar.

100 f.O.
Echterna har byggt upp ett stabilt rike på Divra.

Förslag: Echterna har ytterligar befäst Pilborgen och utgör en stående militär styrka i områdev vid nedre Stirpaz. En befolkning huvudsakligen bestående av fiskare har vuxit fram på båda sidorna av floden.

73-55 f.O.
Lindskiarnerkriget.

Vad händer vid Fil-Tofia? Flyr hela befolkningen över till den kardiska sidan dit lindskiarnarna inte kan/vill gå? Slättebo helt under kontroll av lindskiarnarna.

57 f.O.
Echternas jarl Vidar Odise korsar Stirpaz med sina riddare för att bistå zorakierna. Lindskiarnarna pressas tillbaka mot Pharynx.

Förslagsvis använder echterna Kejsarbron över Stirpaz. Kanske är det nu en tidigare förstörd bro återuppbyggs?

56 f.O.
Vidar Odise och Valien Valiensson sluter förbund. Att Fil tillhör echterna och Tofia pennerna fastställs.

55 f.O.
Kungariket Zorakin utropas. Stora Tinget hålls där grunden till Zorakins länsindelning görs.

Vilken status får Tofia efter Stora Tinget? Huvudstad i grevskapet (se Tronföljdskriget nedanför) Slättebo eller möjligtvis en slags kunglig stad?

60 e.O.
En hövding (en ogd) vid namn Ovar utropar sig till kung av norra Kardien. Echterna ger honom ett visst stöd.

60-130 e.O.
Pirater från Morëlvidyn gör räder längs Zorakins kuster.

Möjligtvis även helt inne i Stirpazviken där det berör Fil-Tofia? De såkallade Svartanksöarna ute i Stirpazviken (enligt utvecklig på forumet) fick möjligen sitt namn under denna period?

126 e.O.
Svartfolk strömmar ner genom Blotferpasset och härjar över hela norra Grindanu.

Berör detta Fil-Tofia? Attackerar svartfolken tvillingstaden? Blir Tofia isolerad från resten av Zorakin bakom svartfolkens linjer men klarar sig bra tack vara närheten till Fil? Förstärker detta bara banden mellan städerna?

196 e.O.
Första soltåget mot Efaro avgår från Skapen väster om Fil-Tofia.

278-280 e.O.
Stora Schismen. Lysande Vägen splittras i två grenar.

284/292-308 e.O. (utveckling på forumet)
Tronföljdskriget. Inbördeskrig i Zorakin mellan kung Girlof IIs tre söner: Borodrik II, Iberiko Bastarden och Valien IV den store. Konflikten handlar i mycket stor grad om religion med bakgrund i Stora Schismen som splittrat Lysande Vägen. Borodrik II stöttade den aidniska grenen men bekämpades av Iberiko som stöttade den dalkiska grenen. Slutligen segrar Valien IV och den aidniska grenen av Lysande Vägen.

Enligt en inte helt utvecklad idé av Fraxinus så är Slättebo innan kriget ett markgrevskap (och innan dess ett grevskap i Dreverike) men görs till ett hertigdöme under Iberikos regering. Iberikos hertig avsätts sen av kung Valien IV och en greve/baron lojal mot honom blir ny hertig (namnen heller inte helt utredda än… ).

Detta lär påverka Tofia både under och efter kriget.


370-394 e.O. (officiella årtal med viss utveckling på forumet)
Sjökriget. Zorakin stödjer Berendien i deras krig mot Felicien. Felicien plundrar längs kusterna av Zorakin och sätter landet i blockad. Handeln blir kraftigt lidande, framför allt till havs.

Tofias handel blir lidande, troligtvis även Fils, då felicierna blockerar Stirpazviken. Sjöhandel mellan Zorakin och Kardien lär dock kunna fortsätta då felicierna troligtvis inte vågar sig allt för långt in i viken och landhandel över Kejsarbron kan fortsätta obehindrat. Möjligtvis ökar handeln över bron och Tofia, tillsammans med Fil, upplever en viss ekonomisk växt. Detta då som ett undantag från resten av Zorakin som blir kraftigt lidande under Sjökriget och även under lång tid efter.

392 e.O. (utveckling på forumet)
Hertigen av Slättebo stupar i Sjöslaget vid Selim utan arvinge. Ny hertig av slättebo blir William xxx (Stirzberg?).

424 e.O.
Echterna tar över kungamakten i Kardien och Philmark blir ett hertigdöme med Fil som huvudstad.

484-485 e.O. (utveckling på forumet)
Invasionen av Philmark och Belägringen av Fil-Tofia.

485 e.O. (utveckling på forumet)
Traktatet i Tofia ingås mellan kung Vidar III Ankkuvaren av Kardien och kung Ragnvald den Sköne av Zorakin.

Fortsättning följer...
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Fil-Tofias Historia

998-995 f.O. (officiella årtal med viss utveckling på forumet)
Aidne erövras av Kejsardömet Jorpagna under fältherren Vesion. Två provinser etableras, Aidna Citerius (Närmaste Aidne) i dagens Zorakin och Aidna Ulterius (Bortersta Aidne) i dagens Kardien. Floden Stirpaz blir gräns mellan de två provinserna.

Förslag: Kejsarbron över Stirpaz byggs under kriget. Två joriska garnisonsstäder växer upp på var sin sida av floden. Detta blir grunden till Fil-Tofia.
Några förslag (Kursiva texter är från Wikin)

994 f.O. / 71 PV
Aidne. Vesion har med sin jorpagniska här lyckats ockupera södra Aidnehalvön från vattnet vid Kopparhavets norra kust upp till Aidnebergen.


993 f.O. Byggs en flytbro över Stirpaz för att snabbt få fram imperiets legioner.

990 f.O börjar man anlägga bro med stenfundament och trävalv. Bron står klar 988 f.O.

960-talet f.O. / 105 PV
Tolan. Många veteraner från fälttågen på Aidne-halvön får jordlotter på Tolan som pensioner. Detta visar sig vara en populär belöning, då det är en lugn landsända av imperiet med mycket god jord och behagligt klimat. Befolkningen ökar och städerna Tremium, Entichon, Lindarium och Nemeii blomstrar. Opa-dalen odlas snabbast upp, och från den här tiden härstammar några av de äldsta och finaste vingårdarna.


975 f.O. börjar bygga om bron till en stenbro. Fundamenten stärks och nya valv slås. På grund av oroligheterna i Grevelia 972 och 970 står bygget still tidvis men bron är helt färdigbyggd tio år senare 965. f.O.

850-828 f.O. / 215-237 PV
Aidne. Barbarfolket Kaserna kommer nervandrande norrifrån. Penter och Kaser kämpar om Faltraxnäs och Kaserna tvingas tillbaks norrut. Penterna tar tilfället i akt och utvidgar sitt område fram till Gridefloden. Barbarstammen Divrena ges ett stort område som buffert mot Penterna. Divrerna jorifieras snabbt.


863 f.O. - 828 f.O Under härförarnas krig skadas bron allvarligt av en synnerligt stor vårflod. Intresset att laga den är svalt bland härförarna som till och med ser den som en strategisk svag punkt och Härföraren i Aidne Ulterius låter till och med riva stora delar av den då han misstänker att hans rival i Aidna Citerius tänker anfalla honom.

824 f.O. Kejsarinnan Zenobia beordrar att bron skall återuppföras. Bron blir nu bredare och stabilare än den varit förut.

670 f.O. börjar man att bygga på de bägge porttornen och kärntornet. Tidigare har brons främsta uppgift varit att transportera legioner (och handel också) men med förändringar i krigstaktik och strategi bedöms dessa behövas. Förvisso går det inte längre att marschera 4000 man per dag över bron men den taktiska fördelen anses överväga detta.
birkebeineren
Admin
Posts: 7200
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Fil-Tofia

Post by birkebeineren »

Jeb wrote:Det vi vet är;
Ingemansön och tornet som bör få en kortare beskrivning.
Bron givetvis.
Pilborgen och muren.

Jeb stuff;
...
Tycker det mesta kan få plats som det är i projektets Fil-Tofia. :)

Några kommentarer:
Jeb wrote:Förstad (Namnlös) till Tofia. Slumlika kvarter utanför muren.
Lill-Fia?
Jeb wrote:Williams tre båtar. En port (O-O-O) bestående av tre torn och två portar i sydöst. Öppningen leder från Tofias innerstad till hamnen. Döpt efter hertig William Stirzbergs tre båtar i Sjöslaget vid Selime viewtopic.php?p=14998#p14998%20)
Ser att du studerat wikin noggrant. :wink: Tycker vi kan spika William Stirzberg som den baron (alternativt greve) som blir ny hertig efter Selim. Hertigen som stupar arvlös föreslår jag i samma veva att kan få bli Obrian Borvix.
Jeb wrote:Undervägarna; Avloppssystemet under staden. Jag anser att det skall vara såpass fantasy att man kan stå nästan raklång i dem. En äventyrsplats för god att förbise.
Låter bra. Gillar namnet.
Jeb wrote:Broder Lazareths sjukstuga. Vårdcentral för hela Fil- Tofias innevånare. Finansieras av rådet ihop med kyrkan.
Tänker du att den drivs av en munkorden? I så fall finns S:t Mellins Orden som sägs ha särskilt intresse för läkekonst även om den inte alls är färdigutvecklat.
Jeb wrote:Hertig Dagges residens. Där Daggarna bor när de är i Fil.
Kan detta vara Pilborgen? Eller skall vi låta det vara två olika platser?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1125
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Re: Fil-Tofia

Post by Snibben »

Har börjat kladda lite på en karta för Fil-Tofia.
Fil-Tofia Karta.png
Post Reply