Kardien

Samlingsplats för alla länder och platser
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Den forntida hjältinnan Brynhildur - fritt fram att hitta på! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kan det ha varit jarladottern Brynhild från jordukaerlarnas kolonier i Nordmark som gett skogen namn? Hon som gifte in sig i echterfolket, höll samman hövdingarna under 100-talet fO och var mor till Vidar Odise som hon gav i arv sin familjs jarlatitel?
clercon
Caddisk Bågskytt
Posts: 132
Joined: 2012-07-08 14:02
Location: Eslöv
Contact:

Post by clercon »

OK jag tänkte att jag skulle ge mig på att rita en karta över Ekeborg (förutsatt att det finns ett intresse för det hela). Efter att ha läst igenom beskrivningen av staden på wikin så gjorde jag en snabb skiss.

Ser den korrekt ut? Vad är rätt och vad är fel? Hur stor är staden idag (invånare)? etc. Jag slänger upp min skiss här så att vi har något att utgå ifrån.

Image
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ser ganska rätt ut. Storleken på stadsdelarna är svår att avgöra utifrån texten men jag tycker det ser bra ut. Möjligen Nya staden bör vara större? Få gärna med begravningsplatsen och det stora palatset som ligger utanför murarna om det låter sig göra.

Skall läsa genom beskrivningen i wikin igen och se om jag har fler tankar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Hittade beskrivningen till slottet i Ekeborg: http://www.erebaltor.se/wiki/index.php? ... _i_Ekeborg
clercon
Caddisk Bågskytt
Posts: 132
Joined: 2012-07-08 14:02
Location: Eslöv
Contact:

Post by clercon »

birkebeineren wrote:Hittade beskrivningen till slottet i Ekeborg: http://www.erebaltor.se/wiki/index.php? ... _i_Ekeborg
Med tanke på att det i beskrivningen står att slottet ligger ett par jfärdingsväg från Ekeborg så lär det inte kunna vara med på en karta över staden. I alla fall inte om man beaktar att 1 fjärdnigsvär är ca 2,6 km. Så gissningsvis liger slottet en mil utanför staden.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Då får heller slottet synas på en eventuell karta med större skala. Hittade även i beskrivningen att ute på en ö i Ekeborgsfloden någon mil utanför staden ligger den såkallade Kerisgassens stad.

Hur som helst så har jag läst genom stadsbeskrivningen igen och tycker fortfarande att din skiss ser bra ut. Begravningsplatsen och Valentin Echtes mausoleum precis norr om Echterborgen behöver dock kanske lite mer plats för att synas på kartan?
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Gamla staden borde väl ligga nära hamnen trodde jag?
clercon
Caddisk Bågskytt
Posts: 132
Joined: 2012-07-08 14:02
Location: Eslöv
Contact:

Post by clercon »

Mikael wrote:Gamla staden borde väl ligga nära hamnen trodde jag?
Efter att ha läst följande text på Wikin "Ekeborg sträcker sig från Echterborgen på toppen av Hövdehögen via den lite nedgågna Gamla stan, förbi Solstadens både religiösa och värdsliga prakt, över Nya stadens utspridda och lantliga bebyggelse för att avsluta med den myllrande Linhamnen." så drog jag slutsatsen att det såg ut som i skissen.

Hur tror ni andra?
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Enligt texten så byggs Linhamnen först samman med den övriga staden helt nyligen, när Nystaden etableras och kringgärdas av en stadsmur. Hur långt det är mellan hamnen och de äldre stadsdelarna är inte helt klart men jag tycker skissen ser ok ut.

Anledningen till att hamnen och den äldsta staden ligger en bit ifrån varandra beror väl på att Echterborgen ursprungligen var en högt belägen tillflyktsort och först senare gjordes till en stad med behov av en hamn. I hamnen bedrevs även slavhandel (tills denna förbjöds 34 eO) och echterna ville kanske inte bo alltför nära denna verksamhet?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag har inget konstruktivt att delta med.
Men glädjer mig stort över möjligheten att få se ännu en fantastisk karta!
Hurra! :D
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Fafnir wrote:Jag har inget konstruktivt att delta med.
Men glädjer mig stort över möjligheten att få se ännu en fantastisk karta!
Hurra! :D
Kan bara instämma! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Clercon: Säg bara till om du behöver hjälp eller åsikter angående Ekeborgskartan! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Solkatedralen i Ekeborg

Image
Solkatedraler
Solkatedralen är ett bontisâts huvudsäte, och därmed också bontisâlens hemvist. Solkatedraler kallas även stortempel eller tadoser. Vid stora religiösa högtider är det vanligt att man reser till närmsta solkatedral för att fira med sin bontisâl, även om resan kan ta flera dagar. En solkatedral är alltid en mäktig syn. De är större och pampigare än vanliga bytempel, och ofta rikt utsmyckade med gyllene kupoler och omgärdade av tinnar och torn. På insidan påminner de om andra tempel, men mycket större och storslagnare. Ofta pryder statyer av helgon väggarna, och pemoden är högt upphöjd och vackert ornamenterad. De mest kända solkatedralerna är naturligtvis exarkernas tadoser i Arno och Ekeborg, men även katedralerna i Pallin, Ventimiglia och Pendon är kända för sin prakt.
Exarkens palatstados
Vid Pergons torg breder hon ut sig i all sin prakt. Exarkens palatstados, uppförd i berendisk marmor och smaragdguld från bortre Akrogal. Ett imponerande bygge, uppfört för att imponera inte bara på echter och andra rättroende utan också får att bräcka de kätterska dalkerna. Fyra större och ett dussintal mindre torn skjuter upp mot himlen och däremellan vilar de mäktiga domer som bygger upp själva solkatedralen. Invändigt domineras tadosen av den enorma Odosalen som utan problem rymmer hela Ekeborgs befolkning. Här hålls alla större mässor och under pemoden i dess mitt vilar kungarna från den echtiska dynastin, ständigt i Etins ljus. Vid sidan av Odosalen finns andra salar och det kan pågå ett flertal ceremonier och bönestunder parallellt i tadosen. I helgonsalen förvaras reliker från storheter som S:t Botvid den dubbelt ångerfulle och S:t Eril martyren. Här finns ett flertal bönepemoder där de fromma kan tillbe sina helgon. Åtminstone en gång om dagen hålls en större bönestund som leds av en bontisâl eller högre och nästan ständigt finns det en riark att ansluta sig till i tillbedjan. Om natten lyses tadosens insida upp av otaliga vaxljus, glödande rökkar och ljuset från Pergons torg. Exarkens palatstadosen är målet för de pilgrimsfärder som de som följer läran bör bege sig på en gång i livet: för att skåda hans helighet Exarken och erhålla dennes välsignelse. De flesta anländer med båt till hamnen. Redan från Ekeborgsbukten kan man se Palatstadosen och många pilgrimer som anländer under dygnets mörka timmar har svimmat av hänförelse då de sett tadosen återspegla Etins ljus. I Linhamnen inkvarteras man gärna i härbärget Pilgrimmen. Varje morgon leds sedan de nyanlända pilgrimerna av en riark i procession till Palatstadosen. Här förättar man så den frommes bön, ber inför St:a Seved, alla pilgrimers skyddshelgon och tackar Etin för att man har klarat resan. Sedan följer minst en fortdag av bön, reningsceremonier, andlig hänförelse och turistande i Ekeborg. En fortdag är vad som krävs för att genomgå alla de ceremonier som renar sinnet så att pilgrimen är redo att erhålla Exarkens välsignelse. Dagen före Odosdagen fastar man och nästa morgon, i solupgången, sker det stora ögonblicket alla har väntat på då hans helighet Exarken personligen ger varje Pilgrim sin välsignelse och en välsignad medalj i guld med en rundsol präglad på ena sidan och Exarkens porträtt på den andra. Myntet gäller som bevis för att pilgrimen har besökt palatstadosen och Exarken, men inte som betalningsmedel. Att söka avyttra den räknas som ett budbrott mot Odos sjätte bud.
Största tillströmningen av pilgrimer sker vid sommarfesteveckan. Då svämmar Ekeborg över av tillresta, inte bara från fjärran utan också echter från hela Divras udde. Tältläger ordnas på kungsängarna och här firar man även Soldagen med ringdanser och långdanser där tiotusentals människor (och tusentals halvlängdsmän) deltar. Då solen står mitt på himlen ansluter exarken och leder sina tillbedjare i bön. Ifall Soldagen är mulen ansluter inte exarken förrän strax innan solen slutligen bryter genom molnen. Då ceremonin är över tar ett mer världsligt festande över och varar till dess att solen åter går upp på morgonen. Då ber man en kort bön till Etin och går slutligen och lägger sig.
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Satt och jämförde Spelknepes kartor över Kardien och noterade att Divras udde blivit betydligt mer skogbeväxt i den nya versionen. I wikin står att
Divras udde är den varmaste och torraste delen av Kardien. Här finns inga stora skogar, men en del mindra och det dominerande jordbrukslandskapet bryts ständigt av skogspartier, dungar och halvöppna ängsmarker. De sydöstra delarna av Divra består av ett torrt stäpplandskap där boskapshjordar strövar fritt och det är långt mellan byarna.
Detta borde kanske korrigeras så att udden ser lite torrare ut...
Post Reply