Kardien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

Jag har också valt att inte markera ut grannländer etc.
En gammal karta jag inspirerades av jobbade just så. Ett parti av Bretange (om jag minns rätt) såg ut som en ö för att kartan utelämnade allt utanför kartAns gränser. Tog en stund innan jag förstod vad jag tittade på trots att den var hyfsat korrekt och sentida. (1600-tal?, 1700-tal?)

Tyckte det bidrog till mystiken :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

Also, borde Insula Falco heta Insula Falko för att följa joriska regler?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Jag tycker den snarare är av senare datum, så kring år 0 känns bättre.
Jag tycker också Faltrakij såg bättre ut, stadens namn efter faltrakerna tagit över och fiskbyn växt ur sitt antika skal. Det förklarar också kronan som huvudstad, även om kartritaren misstog sig om när den blev huvudstad. :D
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Under Zeen-kungarnas tid ökade Incias handel med omvärlden genom byn Phalto-rach som fick en riktig hamn. Efter faltrakiernas erövrig brändes Katenkis och faltrakierna gjorde Phalto-rach, som med tiden fick namnet Faltrax, till sitt nya maktcentrum istället för tidigare Carigal som länge ockuperats av Incia. (På en del äldre kartor kan man se det zorakinska namnet Faltrakij för Faltrax.)
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Den lite annorlunda stavningen får gärna vara lite konstig. En blanding av lati/jori och svenska. Kan illustrera den västjoriska övergången mellan kejserlig jori och dagens kardiska.
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Skrev så här tidigare:
birkebeineren wrote: 2020-10-02 08:53Jag putsar förövrigt på en kort liten text om den gamla religionen i norra Kardien. Kommer med den snart.
Nu blev inte texten så kort men för att försöka få med alla idéer och kopplingar behövde den bli lite mer omfattande. Huvudtanken är att försöka fylla några stora hål i historien angående religion, både under Mörkertiden generellt och i norra Kardien dit LV konstigt nog sprider sig först fyrahundra år senare än i övriga Aidne. Häxbenämningen, språket erdir och en ny högtid till den aidniska kalendern är mest krydda. Även bitar till en tänkt historia bokom (delar av) magiskolan Häxkonst. Några gamla detaljer angående Monturerna finns även med för den som kan gissa, eller vänta på förhoppningsvis en förklaring i den tråden.

Texten kommer säkert att behöva korrigeras och putsas men så här ser den ut i nuvarande skick:

Religionen i norra Aidne

Innan Lysande Vägen kom till Kardien dyrkades de gamla joriska gudarna. Detta var ett arv från Kejsardömet Jorpagna som Aidnehalvön varit en del av sedan 990-talet f.O. Hos jorerna stod filosofin högt, med Zenos lära som främste exempel, men gudarna vördades både av staten och folket i allmänhet. Prästerskapet var offentligt anställda och de stora templen låg i de viktiga städerna. Efter Tredje konfluxen föll det joriska samhället samman men tron på gudarna överlevde och religionen stärktes även på många håll. I Aidne kom eftervart Mandelorden att överta mycket av rollen som det gamla statlige prästerskapet haft och även om dessa munkar dyrkar gudinnan Ingeril var det kunskap och utbildning i den gamla joriska traditionen som då likt nu ansågs viktigast. Denna gudinna var dock inte ensam.

I det stora joriska imperiet hade många gudomar dyrkats, inte bara de gamla gudarna från Golwyndakulturen. En av dessa var Khellillan som i norra och västra Aidne var modergudinna för stora delar av ursprungsbefolkningen som fanns här innan jorernas ankomst. Khellillan hade mycket gemensamt med älvfolkens Tevatenu och hennes budskap handlade om naturens balans och livgivande krafter. Under namnet Khelilal började hon efter vart dyrkas av många jorer och under Mörkertiden fick hon stor betydelse i vad som kom att bli norra Kardien. Kultens prästinnor benämdes häxor i enlighet med det gamla språket erdir som de nyttjade i sina ritualer och i sin magi. De bistod med läkedom, kloka råd och tröst när hjälp behövdes. De medlade fred, organiserade samarbeten och förrättade offer. Khelilal blev främst det enkla folkets gudinna men även stormän och ogdar lyssnade till häxprästinnornas ord. Kulten samarbetade även väl med den lärde Mandelordnen.

Vid tiden för Odos uppenbarelse och Lysande Vägens ankomst till Aidne spred denna nya tro sig snabbt till echterna i söder. Norra Kardien var dock mer motsträvigt. Solvandrare och andra tidiga representanter för Lysande Vägen tilläts samtala med folket men få lyssnade. Vissa skyllde detta på häxorna meden andra berättade att de mötts med respekt och även haft kloka samtal med Khelilals prästinnor. När Ovar I utropade sig till Kardiens första kung år 60 e.O. var det Khelilals prästinnor som stod vid hans tron, samt några mandelmunkar. Teologer både i Ekeborg och Arno har hävdat att det fanns en etinstrogen präst på plats men detta kan även vare en efterkonstruktion. Sant är dock att Ovar lät bygga et soltempel i Faltrax mot slutet av sitt liv.

Under hela den ovariska dynastin var Khelilal norra Kardiens viktigaste gudinna. Flera stormän och ogdar övergick eftervart till att följa Lysande Vägen då de såg hur framgångsrika echterna och zorakierna i söder var. Det nordkardiska folket vände sig dock till häxorna, och även några av kungarna så som den beryktade Mickel Jägaren som sades ha ingått äktenskap med en översteprästinna. Under den brandiska dynastin kom detta att ändras. Kungarna blev etinstrogna och stora delar av adeln. Flera solkloster etablerades i norra Kardien och soltempel i alla städer. Khelilal stod dock stärk hos folket och häxorna hade fortfarande en mycket viktig roll. Under kung Kippin I på 340-talet e.O. bröt det ut en öppen konflikt med häxorna och efter vart började de förföljas. Konflikten var mycket upprivande för norra Kardien och starkt medverkande till Maktövertagandet 424 e.O. när den echthiska dynastin tog över kungatronen.

Dyrkan av Khelilal förbjöds helt och hållet, med undantag av penternas Khellillan, folket svor troskap till exarken i Ekeborg och de överlevande häxorna tvingades lämna landet. Vidar II Rättråde hade lyckats med det ingen annan kunnat och spridit Lysande Vägen till hela kungariket. Fortfarande är det ändå så att i de mer avlägsna delar av norra Kardien lyser det från många Häxhögar under vårens Treldarsafton.
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Bra. Hur gör vi med de jordiska kolonierna i nordligaste Nordmark? Övergav de Aesir genast eller levde tron kvar tills jorderna gick upp i ursprungsbefolkningen? Jag har alltid sett de jordiska influenserna som en kul krydda till Nordmarkarna i norr. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Skrev först några meningar om det jordiska arvet men redigerade bort det då jag tyckte texten blev så lång. Kan försöka fläta in dessa igen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Nytt utkast:

Religionen i norra Aidne

Innan Lysande Vägen kom till Kardien dyrkades de gamla joriska gudarna. Detta var ett arv från Kejsardömet Jorpagna som Aidnehalvön varit en del av sedan 990-talet f.O. Hos jorerna stod filosofin högt, med Zenos lära som främsta exempel, men gudarna vördades ändå både av staten och folket i allmänhet. Prästerskapet var offentligt anställda och de stora templen låg i de viktiga städerna. Efter Tredje konfluxen föll det joriska samhället samman men tron på gudarna överlevde och religionen stärktes även på många håll. I Aidne kom eftervart Mandelorden att överta mycket av rollen som det gamla statlige prästerskapet haft och även om dessa munkar dyrkar gudinnan Ingeril var det kunskap och utbildning i den gamla joriska traditionen som då likt nu ansågs viktigast. Denna gudinna var dock inte ensam.

I det stora joriska imperiet hade många gudomar dyrkats, inte bara de gamla gudarna från Golwyndakulturen. En av dessa var Khellillan som i norra och västra Aidne var modergudinna för stora delar av ursprungsbefolkningen som fanns här innan jorernas ankomst. Khellillan hade mycket gemensamt med älvfolkens Tevatenu och hennes budskap handlade om naturens balans och livgivande krafter. Under namnet Khelilal började hon efter vart dyrkas av många jorer och under Mörkertiden fick hon stor betydelse i vad som kom att bli norra Kardien. Kultens prästinnor benämdes häxor i enlighet med det gamla språket erdir som de nyttjade i sina ritualer och i sin magi. De bistod med läkedom, kloka råd och tröst när hjälp behövdes. De medlade fred, organiserade samarbeten och förrättade offer. Khelilal blev främst det enkla folkets gudinna men även stormän och ogdar lyssnade till häxprästinnornas ord. Kulten samarbetade även väl med den lärde Mandelordnen.

Inspirationsbild: http://ackegard.com/gallery/v/character ... n.jpg.html

Bidragande till att tron på Ingeril och Khelilal stod extra starkt i norra Aidne var det att när jordakerna från Kard dök upp längs kusterna, och sedan även bosatte sig här, så lät de ofta gudinnedyrkarna vara och plundrade heller de som tillbad de gamla gudarna. Anledningen var att de såg likheter med sin egen urgamla tro på en klok och skapande modergudinna som fast de nu dyrkade Aesirs mäktiga skara fortsatt var en del av deras myter. Vissa lärde har hävdat att jordakerna tolkade de gamla gudarna som en slags onda vaenir och därför bekämpade dessa. Andra har visat till likheter mellan Khelilal och aesirgudinnan Frajír som dagens nordmarkare berättar om i sina sagor. Att de gamla gudarnas tempel var där rikedom samlades under tidig Mörkertid lär också ha spelat en viktig roll.

Vid tiden för Odos uppenbarelse och Lysande Vägens ankomst till Aidne spred denna nya tro sig snabbt till echterna i söder. Norra Kardien var dock mer motsträvigt. Solvandrare och andra tidiga representanter för Lysande Vägen tilläts samtala med folket men få lyssnade. Vissa skyllde detta på häxorna meden andra berättade att de mötts med respekt och även haft kloka samtal med Khelilals prästinnor. När Ovar I utropade sig till Kardiens första kung år 60 e.O. var det Khelilals prästinnor som stod vid hans tron, samt några mandelmunkar. Teologer både i Ekeborg och Arno har hävdat att det fanns en etinstrogen präst på plats men detta kan även vare en efterkonstruktion. Sant är dock att Ovar lät bygga et soltempel i Faltrax mot slutet av sitt liv.

Under hela den ovariska dynastin var Khelilal norra Kardiens viktigaste gudinna. Flera stormän och ogdar övergick eftervart till att följa Lysande Vägen då de såg hur framgångsrika echterna och zorakierna i söder var. Det nordkardiska folket vände sig dock till häxorna, och även några av kungarna så som den beryktade Mickel Jägaren som sades ha ingått äktenskap med en översteprästinna. Under den brandiska dynastin kom detta att ändras. Kungarna blev etinstrogna och stora delar av adeln. Flera solkloster etablerades i norra Kardien och soltempel i alla städer. Khelilal stod dock stärk hos folket och häxorna hade fortfarande en mycket viktig roll. Under kung Kippin I på 340-talet e.O. bröt det ut en öppen konflikt med häxorna och efter vart började de förföljas. Konflikten var mycket upprivande för norra Kardien och starkt medverkande till Maktövertagandet 424 e.O. när den echthiska dynastin tog över kungatronen.

Dyrkan av Khelilal förbjöds helt och hållet, med undantag av penternas Khellillan, folket svor troskap till exarken i Ekeborg och de överlevande häxorna tvingades lämna landet. Vidar II Rättråde hade lyckats med det ingen annan kunnat och spridit Lysande Vägen till hela kungariket. Fortfarande är det ändå så att i de mer avlägsna delar av norra Kardien lyser det från många Häxhögar under sommarens Treldarsafton.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2087
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Re: Kardien

Post by Fafnir »

C15E9816-B1CB-4A19-8DF6-A49C7E4BC7BD.jpeg
Kartan som försvann vid uppdateringen.

Edit. Hmm. Det tycktes funka sådär...
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Fafnir wrote: 2020-12-30 01:16 C15E9816-B1CB-4A19-8DF6-A49C7E4BC7BD.jpeg

Kartan som försvann vid uppdateringen.

Edit. Hmm. Det tycktes funka sådär...
Vill du prova igen Fafnir? Annars kan jag göra ett försök om du skickar bilden till mig.
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Rödmarkerat texten om Religionen i norra Aidne ovanför.

För den som letar finns det små spår som kan kopplas till flera företeelser annorstädes. Och visste ni att att Menedine av Bry var Khelilalprästinna?
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Hej, jag tror inte jag fick svar på min fråga från Incia rikets tid:
När faltrakierna tog över och grundade det blivande Kardien, tog de då över Inciarikets kungaregalier (krona och spira)?
Och är det desamma som används av Echterna idag?
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Kardien

Post by birkebeineren »

Mikael wrote: 2021-02-18 10:42 Hej, jag tror inte jag fick svar på min fråga från Incia rikets tid:
När faltrakierna tog över och grundade det blivande Kardien, tog de då över Inciarikets kungaregalier (krona och spira)?
Och är det desamma som används av Echterna idag?
Jag har tänkt det så att när Ovar Förstekung kröntes i Faltrax 60 eO så var det med god hjälp av Khelilals häxprästinnor. Finns några omständigheter här som jag tänkt har betydelse för ett äventyr jag skriver på. Men om det passar med dina idéer kan prästinnorna vara de som hittat det gamla riket Incias kungaregalier og ger dessa till den nye faltrakiska kungen. Dessa kan sen också vara de regalier som echterna övertog alla eller några av. Kan lägga några ord om detta i texten. En hel uppsättning regalier eller bara några utvalda delar?
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Kardien

Post by Mikael »

Eller så försvann regalierna som plundrade skatter efter faltrakernas invasion. Det tog ju lång tid mellan Incias fall/faltrakernas erövring och när Ovar blir kung.
Post Reply