Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

OK. Då har vi Mercanas befolkning. Det är den största stadsstaten i Klomellien. Jag gissar att den har dubbelt så stor befolkning som någon annan stadsstat i landet: 400.000 individer. EA-boxen säger att det finns ”ungefär” 85% människor i Mercana och att ankor och halvlängdsmän tillsammans utgör resten, cirka 15%. Mitt förslag är således:
  • Mercana
    Befolkning: 400.000
    Människor: 83% (332.000)
    Ankor: 12% (48.000)
    Halvlängdsmän: 5% (20.000)
Detta skulle betyda att Mercana har 38% av alla Klomelliens människor, 48% av alla Klomelliens ankor och 11% av alla Klomelliens halvlängdsmän.

Alla med så långt?
Last edited by Albrekt on 2009-03-07 08:30, edited 1 time in total.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Mercena lär troligtvis även ha en ovanligt stor del stadslevande innevånare, speciellt i jämförelse med Sanzas och Triska, vilka är mer beroende av jorbruk (gäller kanske även Addiaska?)?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Staden Triska uppfattar jag inte som mera än en mötesplats för statens inflytelserika ätter samt möjligtvis en befästning man kan skydda sig i då man råkat kaxa med för många grannstater samtidigt.

Vad tror ni?
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Efter att ha börjat tänka på det här med befolkningssiffror börjar jag bli mer och mer konfunderad. :?

Om stadsstaterna i Klomellien har stadsbaserade civilisationer, så borde det väl mena att, precis som gtjorgo säger, de har ”en ovanligt stor del stadslevande innevånare.” Men om Mercanas befolkning är 400 000 och vi säger att en femtedel bor i staden, så blir stadens befolkning 80 000 – fyra gånger större än Pendon!!

Om vi istället säger att staden har 20 000 invånare, så betyder det att det bor 380 000 individer utanför stadsmurarna i Mercana – inte direkt vad man tänker sig om en ”stadsstat,” eller?

Eller borde Klomellien ha de befolkningssiffror som de gavs i EA-boxen? Då blir hela landet väldigt mycket mer glesbyggt än andra länder i Ereb Altor.

:? :? :? :?
Last edited by Albrekt on 2009-03-04 01:09, edited 1 time in total.
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

gtjorgo wrote:Staden Triska uppfattar jag inte som mera än en mötesplats för statens inflytelserika ätter samt möjligtvis en befästning man kan skydda sig i då man råkat kaxa med för många grannstater samtidigt.

Vad tror ni?
Mycket bra grund att bygga Triskas kultur på. 8) Fortsätt bygga!

:)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Vi börjar närma oss problemet med städernas befolkningsstorlek och de generellt ganska oövertänkta befolkningssiffrorna i Ereb. Enligt officiella källor är dessutom Pendon fjärde (eller femte) största staden i Kopparhavsområdet.

Nuvarande 23000 invånare i Pendon är satt som en kompromiss efter protester. Det finns de som vill att det ska vara högre befolkning och de som vill att det ska vara mindre befolkning i städerna (och Pendon).
Last edited by Fraxinus on 2009-03-04 07:06, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Samtidigt så hade ju exempelvis stadsstaterna i Grekland en förhållandevis stor andel med tillhörande landsbygdbor. Staden måste ju födas!
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Är Klomellien en nybyggarnation eller en gammal kulturnation? Har den rika mängder jordbruksmark eller mer obruten mark som skog, sump och berg. Dessa faktorer präglar i hög grad befolkningstalet.

Jag vill minnas att vi i något inlägg diskuterade att man inte slaviskt kan säga x20 eller x10. Vissa nationer är mer perifa och har sämre klimat och jordbruksmöjlighet. Jag vill minnas att Fafnir satt x 10 på ransard men behållit storleken på städerna. Jag tror att man måste avväga från land till land. Men att behålla de ursprungliga siffrorna tycker jag ger för lite folk i Klomellien.

Om man x 5 får man 600000 invånare i hela Klomellien. Det skulle kanske ge 200000 invånare i staten Mercana. Om man tänker sig att ca 10 % bor i staden så ger det 180000 - 20000 i staden Mercana.
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Fraxinus wrote:Är Klomellien en nybyggarnation eller en gammal kulturnation? Har den rika mängder jordbruksmark eller mer obruten mark som skog, sump och berg. Dessa faktorer präglar i hög grad befolkningstalet.
Ett problem med Mercana är att källorna säger att det är störst av stadsstaterna, men det sägs också att landet omkring Mercana är torrt och därför glesbyggt. Detta kan kanske tolkas som att Mercana är den största staden men en av de mindre provinserna, när det gäller befolkning. Den största stadsstatbefolkningen nämnd i källorna är 20 000 för Triska.

Den totala befolkningen för Klomellien är i källorna nämnd som 125 000.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jo jag vet att man tidigare satt invånarantalet i Klomellien till 125000, liksom man satt invånarantalet i Zorakin till 250000. En siffra som jag anser direkt felaktig. Särskilt med tanke på att bara residentstäderna i Zorakins hertigdömen tillsammans omfattar ca 50000 invånare enligt officiella källor.

Redan i förhållandet mellan dessa enstaka städer och landsbygden i övrigt försvann logiken och realismen i de ursprungliga befolkningssiffrorna direkt. Men många har även ansett att det för vissa länder är i minsta laget med x10-principen.

Sannolikt fanns det ofta ingen ordentlig tanke om vad som är en realistisk befolkningssiffra för länder respektive städer när man först utformade Erebaltor.

Därför så tror jag att vi måste göra om befolkningssiffrorna generellt och känna oss för vad som kan vara rimligt. I Mercanas fall så bör denna stadsstat ha en högre befolkning i staden än Addiaska då Mercana har en längre historia som stor handelsmetropol. Men kanske så har Addiaska en större kust- och landbygdbefolkning än Mercana. Strukturen i Addiaska är kanske mer "feodal" (Kardien som förebild?) med byar som kontrolleras av en adelsman eller köpman. Till byarnas och herrefolkens försvar har man kanske uppfört enklare befästningar som mottar, dvs en uppbygd kulle med träpallisader tillsammans med kallstensmurar och något blockhus i trä eller sten och i enstaka fall enklare stenborgar. Staden Addiaska själv är kanske mindre (10000 invånare?) än Mercana men har fullgod ringmur etc och är centrumet i en militant feodal stadstat som Sparta med sina kungar. Jämför Athen med sina aristokratiska köpmansfamiljer = Mercana. En stadsstat är oftast inte bara en stad. Det är en stad som kontrollerar omfattande landområden, kust och fiskevatten. Då krävs det även landbygdsbefolkning för att driva detta.

Så jag anser att Klomellien 125000 invånare måste upp en bit. Frågan är bara hur mycket? 600000 (x5)? Eller 1250000 (x10)?
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Jag satte 1 250 000 som befolkningstal för Klomellien på wikin, men är väldigt villig att justera detta för att få den balans du förordar så bra, Fraxinus.

Jag lade till idén om att Maure, som strömmar genom sumpiga områden, drar med sig gödning som mercanska bönder nyttjar genom bevattningssystem. Mercana kan också ha rikligt med fiskarbefolkning, både längs Maure och längs havskusten. Detta möjliggör en utökning av den lantliga befolkningen, men källmaterialet säger att landet i norr är glesbygd, så vi måste hålla igen något. Mercana är ju handelsmetropol och tanken är väl att mycket av livsmedlen för stadens konsumtion kommer in genom handel med inlandet så väl som med utlandet.

En annan tanke med Klomellien är att landet är fullt av oländig terräng. Detta för att ge mer anledning till varför klomullerna är så viktiga. Vi har hittills tänkt oss lösningen att mycket av klomellien är sankt, vilket är en svår terräng för hästar men perfekt för klomuller. Addiaska är en stat grundad på utländska principer och jag kan tänka mig att echterna här har importerat ingenjörer för att dika ut våtmarker för att skapa mark för bönder att odla på och riddare att dundra fram på.

Sansza är en annan stat med mycket lantbruk, men andra stater kan inte förväntas ha en stor andel bönder om landet är mestadels sankt eller bergigt. Yolev beskrivs som en stat som livnär sig nästan utslutande på fisk.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Albrekt wrote:
Fraxinus wrote:Är Klomellien en nybyggarnation eller en gammal kulturnation? Har den rika mängder jordbruksmark eller mer obruten mark som skog, sump och berg. Dessa faktorer präglar i hög grad befolkningstalet.
Ett problem med Mercana är att källorna säger att det är störst av stadsstaterna, men det sägs också att landet omkring Mercana är torrt och därför glesbyggt. Detta kan kanske tolkas som att Mercana är den största staden men en av de mindre provinserna, när det gäller befolkning. Den största stadsstatbefolkningen nämnd i källorna är 20 000 för Triska.
Tycker jag låter mycket bra. För mig får Mercana gärna vara en stor stad med erebiska mått mätt, men omgivande landsbygd behöver inte vara så tätbefolkad. Som handelsstad kan man köpa sig spannmål från inre delarna av Klomellien eller fån andra länder.

Jag tycker att staden mercanas befolkning bör vara 3-4 ggr större än någon annan klomellisk stad.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Som jag sade tidigare.

Mercana har vissa drag av Athen över sig. De har jordbruksmark men inte så mycket som Addiska (Sparta) och kanske inte tillräckligt för att vara självförsörjande. Det var Athens handel och marin som länge gjorde staden viktigast tills staden förlorade det Peleponnesiska kriget mot en Sparta-ledd allians (Mercana vs Addiaska). Man förlorade huvudsakligen för att Spartanen Lysander lyckades besegra den Athenska flottan och för att Athen utöver den påföljande belägringen till land och till sjöss råkade ut för en ännu värre motståndare. En svår pest kom att härja staden och till slut göra den i det närmaste försvarlös.

Regil, en fråga! Tycker du att Mercana ska vara lika stor eller större än Pendon? "Kopparhavsländerna femte största stad" (enligt officiella källor). För det blir den om den är 3-4 gånger större än alla andra Klomelliska städer.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:Som jag sade tidigare.

Mercana har vissa drag av Athen över sig. De har jordbruksmark men inte så mycket som Addiska (Sparta). Det var Athens handel och marin som länge gjorde staden viktigast tills staden förlorade det Peleponnesiska kriget mot en Sparta-ledd allians (Mercana vs Addiaska). Man förlorade huvudsakligen för att Spartanen Lysander lyckades besegra den Athenska flottan och för att Athen utöver den påföljande belägringen till land och till sjöss råkade ut för en ännu värre motståndare. En svår pest kom att härja staden och till slut göra den i det närmaste försvarlös.

Regil, en fråga! Tycker du att Mercana ska vara lika stor eller större än Pendon? "Kopparhavsländerna femte största stad" (enligt officiella källor). För det blir den om den är 3-4 gånger större än alla andra Klomelliska städer.
Jag tycker ju att Pendon skall ha 80 000 invånare!!! :D

Annars så tycker jag att Mercana skall vara en ganska så stor stad, får gärna vara större än Ekeborg. annars så blir det inget roligt, det måste få vara lite riktig stadskänsla över Mercana.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Då måste stadskartan göras om ordentlig (även den tillbyggnad av staden jag har beskrivit) I dag får jag max in 20000-25000 invånare innanför den gamla stadsmuren och med god vilja maximalt 35000-40000 invånare i min egen skapade utbyggnad åt väster.
Last edited by Fraxinus on 2009-03-04 22:02, edited 2 times in total.
Post Reply