Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:Då måste stadskartan göras om ordentlig (även den tillbyggnad av staden jag har beskrivit) I dag får jag max in 20000-25000 invånare innanför den gamla stadsmuren och med god vilja maximalt 35000 invånare i min egen beskrivna utbyggnad åt väster.
Precis. stadskartan i Ivanhoe blir då "gamla Pendon" såsom staden såg ut i för 400 år sedan eller så.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Personligen tycker jag att 80000 känns väl häftigt. Men 20000 är en aning för lite. Ett annat problem är att Caddos metropoler redan är satta. Tyvärr i spannet 25000-35000 inv vill jag minnas. Och ett par av Caddos städer är större än Pendon enligt officiella källor.
Last edited by Fraxinus on 2009-03-04 22:12, edited 2 times in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Just den här delen av diskussionen borde nog för övrigt vara på annan plats!
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Ska jag vara djärv och använda dessa siffror?

Mercana: 30 000 stadsbor, 10 000 bönder/fiskare (med förväntningen att Pendons befolkning kommer att sättas >30 000)
Addiaska: 10 000 stadsbor, 60 000 bönder/fiskare
Bosza: 4 000 stadsbor, 4 000 bönder/fiskare
Hamur: 11 000 stadsbor, 11 000 jägare/gruvarbetare
Hisskov: 10 000 stadsbor, 40 000 bönder/fiskare
Melorgh: 5 500 stadsbor, 16 500 bönder/fiskare
Nya Arno: 4 500 stadsbor, 22 500 bönder/fiskare
Sanzas: 12 000 stadsbor, 72 000 bönder/fiskare
Triska: 20 000 adel/borgare/handelsmän, 120 000 bönder/fiskare
Yolev: 7 000 stadsbor, 42 000 bönder/fiskare

Hela Klomelliens befolkning hamnar då på 512 000.

Vad bör justeras? Frågor?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Jag skulle gärna sparka ner många av städernas befolkning än mer. Ytterst då Triska som jag nämnt förrut men även Hisskov och sanzas känns mer som lätt förvuxna byar med etablerade samlingcentran än stora städer. 20.000 innevånare hade inte ens sthlm på 1500 talet.
Att Mercana är stort (30 000) tycker jag låter sunt, men Triskernas något primitiva jordbrukskultur tycks inte vara i behov av dessa siffror.

De 20.000 som gällde i EA boken tycker jag nog gällde snarare för hela staten inte endast staden. Denna siffra kan vi gångra med 5 eller dylikt. Staden torde dock vara mindre (om ens en riktig stad, snarare ett hov eller mötesplats för styrande ätter)Sanzas beskrivs inte heller som mera än ett bysamhälle, 12.000 är nog mer än vad Kalmar hade under medeltiden, detta var vår kanske tredje viktigaste stad då (Stockholm, Uppsala..)? Jordbruksstaterna torde ha mera utav bysamhällen än metropoler även om det är stadsstater vi talar om.
Jag anser dock att Mercenas, Addiaskas, Hamurs (tättbefolkat gruvsamhälle, tänk Klondike),Nya Arnos, Birkhos (tätbebodd vättegrotta med gruvdrift?) Yolevs (större fiskehamn med tillhörande hovstat)Boszas (som jag uppfattar som en stadsstat av italienskt/grekiskt snitt ala Florens, Thebe) innevånarantal tycks mig stämma i din uppräkning Albrekt
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Okej. Kanske så här:

Hisskov: 5 500 stadsbor, 33 000 bönder/fiskare
Sanzas: 6 000 stadsbor, 36 000 bönder/fiskare
Triska: 2 000 adel/borgare/krigare (med fast bosättning i "huvudstaden"), 80 000 andra (spridda över landet i bysamhällen, etc.)

Då landar vi på en total klomellisk befolkning (exklusive svartfolk) på 400 500.

Brikho har jag inte kommenterat, då det inte verkade upptaget i ursprungliga källors beräkningar och eftersom jag inte har någon klar ide (ännu) om hur ett svartfolkssamhälle borde se ut.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Generellt tycker jag att det kunde varit högre siffror på landsbygdsbefolkningen i förhållande till stadsbefolkningen. Unde medeltiden så var andelen stadsbefolkning i förhållande till landbygdsbefolkning alltid i minoritet. I Norditalien var skillnaden minst mellan stad och land, ca 33-40 % borgare och 66-60 % bönder. I Central-europa låg förhållandet på 10/100.

Så förhållandet 30000/10000 invånare i Mercana känns lite konstigt. Jag skulle ha gått på mellan 20/30 (tusen) till 30/30 i stad/landsbygd. Men å andra sidan är inte det här europa! Och det ger eventuellt en viss krydda och (rejäl) svaghet till Mercana med så lite landsbygdbefolkning:

Addiaska ok!

Bosza skulle jag kanske satt 4000-5000/12000-15000 med hänvisning till gtjorgos Florens.

Triska........kanske en kompromiss? 5000 i stadsbefolkning och 60000-100000 i landsbygden.

Sanza....kanske något högre landsbygdsbefokning (med tanke på storlek och närhet till flod)?

Övrigt ser det bra ut.
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Okej. Nytt försök:

Mercana: 30 000 stadsbor, 30 000 bönder/fiskare (med förväntningen att Pendons befolkning kommer att sättas >30 000, annars 20 000 stadsbor)
Addiaska: 10 000 stadsbor, 60 000 bönder/fiskare
Bosza: 4 500 stadsbor, 13 500 bönder/fiskare
Hamur: 11 000 stadsbor, 11 000 jägare/gruvarbetare
Hisskov: 5 500 stadsbor, 33 000 bönder/fiskare
Melorgh: 5 500 stadsbor, 16 500 bönder/fiskare
Nya Arno: 4 500 stadsbor, 22 500 bönder/fiskare
Sanzas: 6 000 stadsbor, 50 000 bönder/fiskare
Triska: 5 000 adel/borgare/krigare (med relativt fast bosättning i "huvudstaden"), 80 000 andra (spridda över landet i bysamhällen, etc.)
Yolev: 7 000 stadsbor, 42 000 bönder/fiskare

Total klomellisk befolkning (exklusive svartfolk) då 446 500.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Ser bra ut enligt mig!

Triska är trots allt en stad (ser jag i EA boken :oops: ) så 5.000 innevånare torde vara lagom stort.
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Ett problem med detta är att EA boxen säger att Hamur är fjärde största stadsstat. Det är Hamur inte här. Hamur blir näst största stad och åttonde största provins i Klomellien. :(
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Sanza har kanske som du sade innan endast 36000-44000 innevånare på landsbygden.

Samtidigt har kanske Hamur, Erebs klondike, en större "landsortsbefolkning?" Kanske nästan lika många som Sanza? Det skulla väga upp en del och föra upp Hamur till sin rättmätiga ställning.

Tänk er! Hamur, stadstaten där det är lika lätt att muta in ett område för att söka malm som det är att förlora det. Antingen genom spelskuld och/eller "indrivning" eller genom regelrätt stöld (med allvarlig risk för den ursprunglige ägarens liv och hälsa). En plats där handen inte är långt från armborstets avtryckare. Platsen där man kan hitta en guldgrävare boende under nästan varenda gran.

Hela områden är nedlusade med hyddor och tält och små samhällen där lyckosökare i form av dvärgar, människor, vättar och vargmän (?) om vart annat lever under mer eller mindre usla förhållanden i sina försöker hitta rikedom antingen den ärliga vägen i form av grävandet efter malm eller genom den oärliga vägen i form av taskspel, plundring och mord.

Men en del lyckas bättre än andra och det genom att helt enkelt strunta i malmruschen och istället arbeta som jägare eller hantverkare och bli leverantörer i form av mat, kläder, stövlar, vapen, sprit etc eller som försäljare av den nästan legendariska ödlearten Samlamalmer.[/b]
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

gtjorgo wrote:Ser bra ut enligt mig!

Triska är trots allt en stad (ser jag i EA boken :oops: ) så 5.000 innevånare torde vara lagom stort.
Jag gillar ändå dina idéer om Triska, gtjorgo! Bara för att platsen ses som en stad av utlänningar, betyder inte att den är som andra städer. Dina beskrivningar fick mig att tänka att det kanske är lite ”nomad-stil” på huvudstaden. Den började kanske som ett samlingsställe för klan- eller ättemöten och blev efter hand mer och mer permanent. Först kom ett eller flera tempel, sedan permananeta byggnader för de rikaste klanerna som ju tillbringar mycket tid där, etc. Samtidigt lockar de konstanta samlingarna handlare, tiggare och andra som aldrig riktigt har anledning att återvända till sina hembyar.

Kulturellt ser triskerna det som att alla tillhör en by utanför huvudstaden som de härstammar ifrån och där de egentligen hör hemma.

Jag tänker mig staden som en korsning mellan en aztekisk stad som Teotihuacán, en mongolisk samlingsplats och en europeisk medeltida stad.

Vad tror du, gtjorgo?
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Det tror jag på Albrekt!

Några har stannat kvar på den gamla mötesplatsen och slagit sig till rot. Här finns kanske även en av det större uppfödningsplatserna för klomuller eller kanske ett exercisfält där ätternas huskarlar tränar bondeuppbåden inför plundringstågen? I egentlig mening är kanske Triska ingen stad (ingen är skriven i den till exempel) men ändock lever vissa här mer eller mindre permanent. Stadens storlek ökar betydligt inför de återkommande stormötena som hålls här då månglare (även från grannstaterna) söker sig mot den tillfälliga folkansamlingen.

Fraxinus. Detta är en förträfflig lösning om det är ädelmetaller de håller på med Hamur, rör det sig om järn blir jag mera tveksam. Detta ändrar dock inte det faktum att en stor del av malmbrytarna med stor möjlighet håller till utanför staden.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Albrekt wrote:Okej. Nytt försök:

Mercana: 30 000 stadsbor, 30 000 bönder/fiskare (med förväntningen att Pendons befolkning kommer att sättas >30 000, annars 20 000 stadsbor)
Addiaska: 10 000 stadsbor, 60 000 bönder/fiskare
Bosza: 4 500 stadsbor, 13 500 bönder/fiskare
Hamur: 11 000 stadsbor, 11 000 jägare/gruvarbetare
Hisskov: 5 500 stadsbor, 33 000 bönder/fiskare
Melorgh: 5 500 stadsbor, 16 500 bönder/fiskare
Nya Arno: 4 500 stadsbor, 22 500 bönder/fiskare
Sanzas: 6 000 stadsbor, 50 000 bönder/fiskare
Triska: 5 000 adel/borgare/krigare (med relativt fast bosättning i "huvudstaden"), 80 000 andra (spridda över landet i bysamhällen, etc.)
Yolev: 7 000 stadsbor, 42 000 bönder/fiskare

Total klomellisk befolkning (exklusive svartfolk) då 446 500.
Total befolkning 446 tusen. I städer ca 90 tusen. Jag skulle vilja ha fler bönder att försörja stadsbefolkningen. 10 till 1 borde det nog vara åtminstone. Sanzas och addiaska kan gott få mycket högre landsortbefolkning. och vem ger mat åt hamurs stackars hungriga mässingssmeder och gruvarbetare? Det måste finnas bönder och herdar! ´
Vill man inte baka in fler i stadsstaterna kan det väl tänkas finnas stadsstatslösa människor?
User avatar
Albrekt
Erebosisk Köpman
Posts: 303
Joined: 2008-11-22 14:08
Location: Jakarta, Indonesien

Post by Albrekt »

Jag är öppen för lösningar här, Regil. Kom dock ihåg att vi måste ha en historisk strategisk fördel med klomuller framför andra sorters transport inom Klomelliens gränser. Om landet är dränerat och uppodlat, varför inte använda hästar, som i resten av Ereb? Klomuller exporteras inte för att användas i andra länder, så hästar måste vara att föredra när terrängen tillåter. Kom också ihåg att redan EA boxen säger att livsmedel är en av Klomelliens viktigaste importvaror. Hur mycket mat kan komma in den vägen?
Post Reply