Klomellien

Samlingsplats för alla länder och platser
Användarvisningsbild
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1380
Blev medlem: 2007-03-12 20:26
Ort: Lund

Inlägg av Adragoor » 2009-12-11 15:12

gtjorgo skrev:ja. Min barbia-bok (siratsias vita formelbok) består mer eller mindre av en ica-kasse lösa blad.
Det gör nog allas. Dock inte min! Med hjälp av försiktig isärplockning, rensning från limrester och en limbindningsapparat är den numera mer hållbar än när den inköptes!

Torquemada
Erebosisk Köpman
Inlägg: 393
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Inlägg av Torquemada » 2009-12-11 15:39

Mina viktigaste böcker, Nattens Fasor och Chocks grundregler, håller ännu ihop, då de aldrig bands ihop med hjälp av lim. Häftklamrar och trådbindning, för den långa evigheten.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-02 01:28

Triskisk oligark med huskarlar som lyssnar till ett kväde?

http://herotod.files.wordpress.com/2009 ... riors1.jpg

Kan även måhända vara belgother?

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2031
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2010-01-02 02:26

Tjusig bild. Kan mycket väl vara även belgother :)
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-30 15:16

Triska

Etymologi:

Triska är en förkortning av "Triot iordh tho skoea" vilket betyder "Den jord som styrs av tre", på Triskisk gammal dialekt. Detta hänvisar till att stadsstaten alltid haft tre oligarker/hövdingar som styrt området, tillsammans (om än ej alltid med full koncensus, många triskeroligarker har "bytts ut" med hjälp av sina "bröder" i oligarkstyret).

Geografi:

Beskrivning av triskas belägenhet samt landskap

Statsskick:.

Triska är en oligarki styrd av statens tre mäktigaste ätter, Peffomir, Vildbete och Cudda (hoo'Cuddite på Dyliska). Ledarna för de nämnda ätterna kallar sig Triskeroligarker och anser sig vara de rättmätiga ledarna för staten. Dessa kontrollerar tillsammans större delen av Triskas yta antingen via ägande/beskydd av marken eller via svagare ättöverhuvuden som får agera som vasaller. Dessa småhövdingar tar sig ibland titeln oligark(dvs. säga man är en av de få som bestämmer) men har inte samma befogenheter eller makt som de tre triskeroligarkerna.

Under oligarkerna finner man huskarlarna i den triskiska hierarkin. Denna grupp består av krigarna i oligarkernas omedelbara närhet. De lever på oligarkernas gårdar, äter med dennes familj samt försörjs av oligarkerna både då det gäller mat samt via utdelning av gåvor. Dessa gåvor kommer oftast i form av plundringar från oligarkernas grannar. Huskarlarna tjänar på detta sätt pengar eller värdesaker, något som är ovanligt i Triska som i övrigt främst använder sig av natura och byteshandel inom stadsstaten. För den sittande oligarken gäller det att leverera. Om inte huskarlarna får så mycket byte de anser sig ha rätt till kan dessa mycket väl välta oligarken av tronen. Att vara usurpator inom triska är inget skällsord utan en titel man bär med stolthet. Enligt triskern innebär det bara att man tagit över efter någon som det uppenbarligen fanns missnöje med samt att man genom ”kuppen” ställt saker och ting till rätta. För att över huvud taget kunna räkna sig som huskarl måste man inneha en anställning hos en oligark. Vissa män söker sig ofta till Mercana, Sandzas eller andra statsstater för att samla på sig ett rykte, ett namn. Med denna ryktbarhet ökar chansen att en oligark vill ha krigaren i sin trupp, eller sitt bord som det ibland kallas. Under denna tid kan huskarlen även samla på sig en mindre förmögenhet om denne varit framgångsrik.

Efter huskarlarna befinner sig övriga delar av det triskiska samhället. Dessa består främst av jordbrukare, boskapsskötare samt fiskare. Även hantverkare, folk inom underhållningsbranschen samt köpmän finns i denna kategori även om dessa grupper inte utgör en stor del av stadsstatens befolkning. Bönderna betalar i natura till oligarkerna (ofta via huskarlar som agerar skatteindrivare) vilka i gengäld skall beskydda undersåtarna från faror. Oftast rör sig betalningen om spannmål, mejeriprodukter samt skinn och timmer. Denna summa förhandlas fram individuellt mellan husbonden i fråga och oligarken eller den senares ombud. Militärtjänst i form av uppbåd är var triskisk självägande mans plikt då den styrande oligarken kallar. Dock satsar triskerna vanligtvis på småräder eller lågintensitetskrig där det är för dyrt för oligarken att hålla en för stor styrka på fötter. Bönderna lever i triska ett hårt och osäkert liv. Vissa år kan jordbruket ge god avkastning med överflöd av mat på bordet för att nästa år drabbas av missväxt med svält som följd. För att minska på folkets oumbäranden i kristiderna brukar oligarkerna söka plundra sina grannar eller grannstater för att dels täppa igen matunderskottet och dels kan ett misslyckat fälttåg innebära att färre munnar finns att mätta. Även de självägande bönderna kan vräka oligarker om detta än dock är långt ovanligare än att huskarlarna ägnar sig åt dylik aktivitet. Oligarkerna vet av bitter erfarenhet att en hungrig undersåte är farligare än en död undersåte.

Ätterna:

Av de tre triskeroligark-ätterna är Cudda den som hållit sig på toppen längst. Cudda styrs av Triskeroligarken Hurgea ”Oxbringan” av Cudda (Hurgaey ”Aloxin” hoo’Cuddite på dyliska) sedan en lång tid tillbaka. Ätten har varit en kraft i staten sedan Jordernas tillbakadragande från Klomellien den senare delen av 400talet e.O. Man livnär sig mest på jordbruk och boskapsskötsel men hamnar ibland i konflikt då skördar slagit fel eller då huskarlarna behöver ”stimulans”. Just nu är man tillsammans med ätten Vildbete indragna i ett lågintensitetskrig med Hamur efter en kortsiktigt uttänkt raid mot hamuriska malmtransporter på Jaggaracksjön. Utmärkande för ätten Cudda är ingiftet med exildyler från Klomellerbergets sluttningar. Denna grupp dyler hade kring år 500e.O dragit det kortaste strået i en längre klanfejd. De flydde söderut och fann till sist sitt beskydd hos Cudda.

Ätten Peffomirs ledare Avin Melegha av Peffomir skiljer sig något från de två andra oligarkerna. Han söker ofta fredliga lösningar med grannstaterna och hans ätt har bland annat goda relationer med staten Mercanas styrande. Utöver den dominerande näringen jordbruk sysslar ätten även med uppfödning samt försäljning av stridsklomuller till andra stater. Man har avlat fram så pass stora klomuller att man kan sätta plattformar att strida ifrån dem, något som skattas högt av klomelliska härförare över större delen av landet (då är ej Hamur eller Brikho inräknat). Avin Meleghas svala inställning till plundring har gjort honom något impopulär hos huskarlarna men de låter honom hållas så länge handeln med bl.a. klomullerna ger rikedomar till kämparna.

Nyaste oligarken är Barsane ”fetansikte” av Vildbete. Denne storväxte krigare avsatte sin föregångare då denne inte ansågs leverera det som krävdes. Den avsatte triskeroligarken (Doun Kimrdrapa av Wemerkrök) fick i alla fall förmånen att avsluta sitt liv i heroisk kamp, ansåg resterande huskarlar och slöt snart upp bakom Barsane. Sedan dess har ”Fetansikte” genomdrivit några aggressiva räder mot dels Sandzas odlingsområden samt dels mot Hamuriska malmtransporter, något som dragit in dem och Cudda i ett långdraget krig med ”de envisa bergsgetterna”. Barsane är den som har mest att förlora i ära på ett tillbakadragande från Hamur.

En ”ätt” är till sin form mycket mindre än en klan. Man härleder inte som hos klaner till en anfader. Därmed blir grupperna mindre då inte alla ättlingar till en viss figur tillhör samma grupp/klan. Triskernas ätt-system påminner snarare om de feodala adelsfamiljerna ner mot aidne. Endast den äldste sonen i syskonskaran har rätt att föra ättnamnet vidare till sina barn, de yngre syskonens (samt flickornas) får endast behålla en patronym (dvs en -son ändelse likt svensson) vilken ändras med var generation. Patronymen på Triskiska är -ir och betyder av eller ur. Märk väl att ätten Peffomir är ett sådant -son namn. Detta är dock ovanligt samt kommer ur en tilltrasslad situation där den näst äldste sonen helt plötsligt befann sig på oligarktronen samt inte var nog kvicktänkt för att komma på ett nytt ättnamn. Vanligare är ättnamn som bygger på en egenskap ett påstått hjältedåd eller identifikation med ett djur som symboliserar styrka eller visdom etc.

Ätterna blir sällan särskilt stora då endast den äldste sonens barn får föra namnet vidare. Att triskerna (kanske snarare otillfredställda huskarlar) därtill ofta välter oligarkerna av sin tron gör att få ätter hinnar växa till sig för att utgöra en permanent maktbas (här är Cudda något av ett undantag).

Därtill kan ju vem som helst med nog med makt välja att skapa en ätt. Dock kan denne oligark bara hävda så mycket makt och prestige som hans grannar tillåter honom. Kaxiga småoligarker utan uppbackning i realiteten lär sällan bli särskilt långlivade i Triska.

De flesta Trisker är inte med i en ”ätt”. Inte heller de flesta Huskarlar tillhör någon ätt dvs om de inte usurperar tronen likt Barsane Vildbete gjorde och därmed skapar en egen ätt i egenskap av oligartron. De oligarker som inte räknas som triskeroligarker har dock även de ätter, om än ej lika respekterade som oligarkernas. Respekt hos triskerna är dock något som bygger på pragmatism. Även om Barsane är en usurpator utan legitima rättigheter till wemerkröks gamla tron möts han av lika mycket respekt som Hurghea av Cudda vars ätt suttit som triskeroligarker sedan stadsstatens födelse. Makt är ofta desamma som möjlighet till våld hos triskerna och då kan fina stamtavlor inte hjälpa allena.
I denna våldsamma matchokultur är plundring är en viktig del (framförallt i relationen mellan oligarkerna och huskarlarna där delandet av bytet i form av gåvor från oligarken är det bästa sättet att skapa lojalitetsband). Kvinnorna får stå tillbaka och saknar hos triskerna den socialt starka ställning som finns hos jorderna och även kanske ranerna. Hos triskerna är kvinnan främst en handelsvara man använder för att skapa pakter och band mellan familjer.

Bönderna och fiskarna står utanför ätterna om än under respektive oligarks "beskydd". Samma sak gäller folk som kommer utifrån om dessa inte gift in sig i ätterna. Ibland räknas även felaktigt oligarkernas hushåll till ätterna (tex Cuddas fåraherdar).
Senast redigerad av 2 gtjorgo, redigerad totalt 2010 gång.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-30 15:17

Befolkning:.

Triskas befolkning är, näst Mercanas, den största i hela Klomellien. Man livnär sig till största del av jordbruk i form av spannmål och bönor. Vid god skörd kan man sälja överskottet men vid de återkommande missväxtperioderna drivs man till att få försörjning från ”annat håll”. Triskerna utgörs till största del av sydnargurer som anlände i och med den Tredje stora vandringen men har med tiden blivit uppblandade med dels mireler på vägen samt dyler och jorer väl i Klomellien. Utöver Människofolken finns här även grupper av Vargmän (främst i Izhaskogen) samt dvärgar (ytterst kolare som arbetar i Izhas utkanter). Vidare finns en liten enklav ankor som under ätten Peffomirs beskydd har småskalig handel med de olika småoligarkerna.
Även en liten grupp råttmän går att finna inom triskas stadsstatsgränser. Råttmännen följde med Sydnargurierna under den tredje vandringen och har sedan bott med Triskerna i egenskap av nötsamlare och skickliga fiskenäts reparatörer. Ytterligare en liten grupp flyttade över gränsen och rullar tobaksblad "Sandzas style" (dvs i cigarrer).

Då Triskeroligarken Reghuel av Cudda stormade Garricka och vävargillet lämnade den fallna stadsstaten behövde oligarken fingerfärdigt manskap som kunde ta över där mästarna lämnat. Han beordrade Limiks förfäder att se över väveriproduktionen och titeln som "Uthlat vagirohet" (den som vakar över ullen) har sedan dess gått i arv från fader till äldste son inom familjen.

De allra flesta som arbetar på triskernas väveri-manufakturer är dock människor. Endast "Uthlat vagirohet" och några av dem som sköter vissa särskilt viktiga broderidetaljer är av råttmännens folk.

Relationen med råttmännen hos triskerna liknar den man har till halvlängdsmännen. Man respekterar deras kunskaper och fingerfärdiga flit men man har samtidigt svårt att ta dem seriöst. Dock skyddar triskerna dem ofta från andra statdsstater då man ser dem som "sina" personliga mobboffer. Lite likt ett äldre syskon slår vakt om sin pinade lillebrors rättigheter. Det skall även sägas att antalet råttmän i Klomellien är mycket litet och de flesta trisker har aldrig och kommer aldrig stöta på en "råttgubbe".

Religion:.

Den religiösa kulten i Triska saknar ett prästerskap. Här leder i stället enhetens (hushållet, hirden etc) överhuvud ceremonierna samt blotandet. I Triska är man inte lika noga med de exakta procedurerna i aesirs lära. De fick den muntligt berättad för sig under jordernas ockupationstid. Mycket har försvunnit via glömska och annat har lagts till från förjordisk kult samt, hos Cudda, dylisk elementardyrkan.

Den förjordiska kulten med dyrkan av förfadersandar existerar delvis fortfarande. Dock har man nu dålig kontakt med andarna så dessa blidkas istället med offer och blotande. Inte sällan förknippas andarna med vaenir och bör undvikas i största mån. Synen på vaenir är problematisk hos triskerna som dels blotar till dem men detta mest på grund av fruktan för dem. Därtill inkludera triskerna gärna lokala gudomar till vaenirs eller aesirs skara, gudomar man i Kard aldrig hört talas om.

Några få trisker, kan fortfarande tala med andarna och dessa individer både vördas och fruktas. De anses liga vaenir för nära men är samtidigt bra att ha på sin sida då spökena blir alltför närgångna. Dessa personer kallas Jaghuir, på triskiska eller yagor på klomelliska.

”Mitt på gården tändes slutligen en eld. Två yagor trädde fram och höll ett stort stycke väv högt över lågorna. På detta tygstycke, som var en bild av det gångna året, hade man också uppskrivit all ondska och det elände man önskade förskonas ifrån under det kommande. Rabblande besvärjelseformler och utförande besynnerliga armrörelser steg ännu en yaga fram till elden, där han ur en skål öste något eldfängt pulver i lågorna, som plötsligt flammar upp och i ett ögonblick förtärde väven. Då utbrast den fåkunniga hopen i jubel, underjordens och demonernas makt är bruten, och det nya året börjar sin färd med välsignelse och lycka.”


Ur: Yoleviten Rustiliam Gannaus resa ”Bland folken mellan Melashe och Iisha”

Språk:


Triskerna talar triskiska vilket är en sydnargurisk dialekt som ligger nära hamuriskan. Den stora skillnaden språken emellan är att triskerna har anammat mera av joriska och dyliska ord och böjningar medan hamurerna vårdat de arv som kom från de jordiska brotarna.
Senast redigerad av 2 gtjorgo, redigerad totalt 2010 gång.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-30 15:18

Historia:.

Trisker är så som du säger ett blandfolk av sydnargurier, dyler och mireler. Även jorer (främst från gamla Garrika) har tagits upp i befolkningen. Några få trisker ser sig därtill som jorderättlingar vilka hade sk. ”reden” på jaggarcks östra strand.
Ursprunget är från "den tredje stora vandringen" 1050 f.O. vilken gick mot Kasenu området. När de kommit till kasenu vandrade de sedan in i klomellien tillsammans med hamurerna men då hade de säkert ett (eller flera) annat/andra namn.
De började först kalla sig Trisker då oligarkstyret tog form i och med jordernas nedgångsperiod, innan hade man olika stamnamn för de olika grupperna sydnargurier som levde inom det som idag är Triska (lite som det ser ut i snoarskogen än idag).

Triska grundas alltså innan man går med i unionen (dvs tar Garrikas plats). Kanske som ett svar på att magikerna i Klomellien åter börjar växa sig starka kring år 350 e.O?

283 eO
Staten Garrika utropas under prinshertig Bitovus av Garrika.

374 eO
Hisskov, Garrika och Sanzas bildar Klomelliska Unionen för att bättre hävda sin självständighet gentemot magikerna i Bozsa och handlarna i Mercana.

Ca 400 eO
Magokratin i Bozsa faller och lämnar ett politisk tomrum efter sig i södra Klomellien.

Jordiska pirater under jarl Harald Krokig hävdar sin gamla makt över Klomellien och befäster återigen reden i Yolev och Hisskov.

412 eO
Erfavelklostret belägras av jordiska pirater men besegras av Garrikas arme som kommer till undsättning. Prinshertig Anovan av Garrika faller. .Den triskiske oligarken Reghuel "Starkkäke" av Cudda, plundrar staden Garrika efter en dispyt kring ullpriset med Garrikas vävargille. Oligarken tar således över stadsstatens säte i klomelliska Unionen med makt. Detta säte delas senare av de tre Triskeroligarkerna mot att Cudda-ätten för behålla Garrikaområdet."

510 eO (ca)

Exildyler gifter in sig i triskerklanen Cudda.

602.eO
Den stora ickehändelsen
Mäster Gaoskis verkstad i Hamur blir färdig med Kronolaben. Hamuriterna packar under pompa och ståt ihop den i lådor för att skicka den på floderna ut mot Kusten vidare till Paratorna. På plats i staden finns även huskarlar tillhörande oligarken Doun "Kimrdrapa" av ätten Wemerkrök.
Då den gode oligarken får reda på att en sådan skatt skall föras fram alldeles i närheten av Triskernas marker så kallas kvickt ett krigsuppbåd fram. Säkerligen kommer trakorierna att vilja lösa ut mästerverket för en rund summa guld.
Då Doun tagit ut säkrandet av lasten i förväg och öppnat ölkaggarna kvällen innan blir angreppet på kronolablasten ett fiasko. Få av huskarlarna vaknade ens vid tiden för överfallet och än färre var dugliga till strid på sjön. Efter ett tamt försök att, väl rundfotade, komma i båtarna gavs överfallet upp utan att man ens skådat hamurernas last.
Detta misslyckande är troligen en av anledningarna till att huskarlen Barsane "Feitansikte" Vildbete, via mord, tar över den gamle hjälten Douns oligarktron.

604 e.O.
Glatt ovetandes om triskernas illvilliga planer två år tidigare åker mäster Gaoski över till Trakorien och deltar i invigandet av Bralgernas skrytbygge.


Kultur:

Triskerna kynne:

Med Triskerna, eller snarare triskeroligarkerna är det lite som med mobbare i tonåren, de gäller att leverera annars tar någon annan platsen av en. Därför stöter de sig ofta med sina grannar då man på detta sätt kan få lätta "poäng" hos sina egna män, främst då huskarlarna vars inkomster till stor del består av plundrat gods utdelat av oligarken. Triskerna skall dock inte misstagas för dumma utan detta är den tuffa verklighet som råder i ett område som av och till drabbas av svält pga torka, översvämningar samt frost.
Då det är bra år för Triskernas jordbruk kan man handla med jordbruksöverskottet med de andra staterna och då söker man fred (visserligen förekommer raider spontant hos vissa huskarlar, men detta kan inte lastas på oligarkerna). Triskerna är trots allt inga fanatiker utan sluter fred då de passar dem (och sin motpart). Man har därtill den största jordbruksarealen och kan vid riktigt goda år få god avkastning. Jag kan mycket väl tänka mig att samma oligark som för tre år sedan plundrade sandzas kan skicka huskarlar för att försvara sin "små bröder" mot svartfolk utan att tycka att detta är konstigt. Ingen nargurer vill vara granne med svartblod!
Får Triska däremot missväxt måste mat plundras utifrån och då man inte tänker "rätt eller fel" i Triska utan snarare "bra eller dåligt" så är det "bra" att rycka upp morötter i sandzas, hur nesligt alla andra än tyckte att det var. Det skall dock sägas att Triskerna inte är särskilt blodtörstiga, när man plundrat ihop det man skall (eller det man fick nöja sig med) återvänder man hemåt.
Pragmatism råder hos dem som inte har lyxen att planera sin morgondag, det finns alltid någon huskarl i hirden som vill ta sig titeln oligark så det gäller för den sittande att leverera.

Krigsmakt:
Ej färdigt:
En sorts krig som de lägre kasterna dock alltid deltar i är boskapsstöldsräderna som är en mer eller mindre permanent konflikt som står mellan främst Hamur och ätten Vildbete (tidigare ätten Wemerkrök). Dessa handlingar, som inte sällan slutar blodigt, utförs främst av kombatanternas fåraherdar, boskapsskötare samt även till en liten del av de sköna, kraftiga, Triskiska och hamuritiska vallpigorna, som både skyddar och stjäl djur högt uppe i Melasherbergen (framförallt den hamuritiska diton är erkända som dugliga kämpar).
Senast redigerad av 2 gtjorgo, redigerad totalt 2010 gång.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-30 15:19

Ett litet hafsverk över mina tankar kring Triska so far.

kommentera gärna.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-01-31 11:02

Gillar detta Triska gtjorgo! :)

Texterna som du säger något ostädade och svåröversiktliga men tycker du absolut skall börja färdigställa materialet, blir också lättare att kommentera då. Ett träsk att hålla reda på de olika stadsstaterna och hur de flätas samman men lovar vara behjälplig med detta. Lade förresten upp den redigerade kartan över Klomellien i trådens början så att vi har den delen spikat. Kanske kan du sätta ut oligarkernas högsäten(?) som du i nedanstående nämner, om du då anser de vara centra av viktig politisk eller annan betydelse?
De rikare männen i triska är vanligtvis oligarkerna. Dessa äger ett flertal gods runt om i staten även om de vanligtis har ett högsäte som oftast är tämligen välbefäst (om än långt ifrån de borgar som finns kring klomelliens kust eller övriga kontinenten). Många väljer att lägga sina befästningar ute i vattnet på pålar, eller som ätten Vildbete, uppe på kullarna mot Melasherberget.

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-01-31 17:15

Bättre nu?

Skall försöka fixa in högsäten under nästa vecka!

Mikael
Admin
Inlägg: 5037
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2010-01-31 19:39

Tycker det ser jättebra ut mäster gtjorgo! :D

Toppen med tilläggen och ändringarna i kartorna Birke!

Användarvisningsbild
Fafnir
Vortiger
Inlägg: 2031
Blev medlem: 2007-02-09 12:19
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Fafnir » 2010-02-01 21:29

Wihi! Ett stort steg närmare wiki... :D
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------

Användarvisningsbild
gtjorgo
Barbisk Hövding
Inlägg: 1061
Blev medlem: 2008-05-24 12:54
Ort: stockholm

Inlägg av gtjorgo » 2010-02-02 12:38

Hur mycket information vill vi egentligen ha om de klomelliska statsstaterna? Räcker tex statsskicks-avsnittet eller bör det fyllas ut?

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6871
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2010-02-02 12:54

Varje stadsstat beskrivet som ett land med allt vad det innebär MEN informationen kompletteras av den övergripande beskrivningen av Klomellien (egentligen Klomelliska Unionen). Tänker utifrån hur det skall se ut i wikin där jag ser före mig de olika stadsstatsartiklarna enkelt lagt till i landsartikeln för Klomellien i en framtida pdf.

För Triskas statskicks del så kanske något om hur representationen i Unionsrådet ser ut och går till? I en del om utrikespolitik kan kanske förhållandet till de näraliggande stadsstaterna Sanzas, Hisskov och Hamur ges egna korta avsnitt medens de andra ev klumpas samman under Övriga? Något om förhållandet mellan trisker och dyler också möjligtvis?

Torquemada
Erebosisk Köpman
Inlägg: 393
Blev medlem: 2007-12-29 10:14

Inlägg av Torquemada » 2010-02-02 18:01

Bra jobbat Gtjorgo!

När wikin tar form ser jag gärna att en separat krönikesektion bereds plats. Melorghs religionssektion lär ju därtill bli fantastiskt lång - jag är inte ens halvvägs genom alla gudarna. Och för att inte vara sämre än mäster Gtjorgo får jag ta och lägga ut en gammal text som låg och skräpade i mina Klomellienanteckningar...

Vidina begav sig efter sitt besök i Rådhuset till värdshuset Fetgommen, där hon träffade Kardiens ambassadör till Mercana, den högvälborne herr Mervald Knape, en hårt arbetande man med mycket att hålla ordning på, samt sin egen stads ambassadör till Mercana, mäster Spelknepe, harmonist till yrket. Efter en lång diskussion om utrikespolitikens träsk avbryts matsmältningen och de lärda tankarna av att Mercana och Cvyrdo börjar skjuta katapultstenar på varandra...

Skriv svar