Krun

Samlingsplats för alla länder och platser
Användarvisningsbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2513
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Krun

Inlägg av Spelknepe » 2007-01-26 22:42

Senaste karta
Bild
Krun

Tidigare karta
Bild
Krun
______________________________________________________________________

Ansvarig: Bergdahl
Senaste uppdatering: -

/Spelknepe
Senast redigerad av 8 Spelknepe, redigerad totalt 2007 gång.

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-01-31 23:03

Jag började för flera år sedan spåna lite om landet Krun. Nu blev det inte så mycket mer än spånande, men jag sammanställde en hel del av Kruns tidigare historia för att jag skulle ha något att bygga vidare på. Tänkte att jag kunde lägga upp det jag skrev ner. Det är mestadels baserat på info från Erebaltorboxen och en artikel av Anders Blixt om Kejsardömet Jorpagna.


Inledning

Krun, ett av de äldsta länderna på kontinenten Ereb, har genom historien spelat en stor roll för staterna runt Kopparhavet. Krun utgjorde förts en del av en av de tidigaste mänskliga högkulturerna, Golwyndakulturen. Golwyndakulturens sönderfall blev början på Kruns guldålder, under vilken Krun koloniserade stora områden kring Kopparhavet. Därigenom spreds den krunska kulturen och vetenskapen till de barbariska folkslagen som levde runt havet. Den viktigaste kolonin var Jorpagna, ett område som senare kom att få en stor betydelse för hela den historiska utvecklingen i Ereb genom kejsardömet Jorpagna. 610 eO är Krun dock bara en skugga av sitt forna jag. Inflytandet över Kopparhavet är minimalt och den enda kontakt som många av medborgarna i de övriga kopparhavsländerna har med Krun är genom staden Stabul, som är en viktig knutpunkt i handeln mellan erebs, akrogals och solunas köpmän. Utöver de tullinkomster som Stabul inbringar så försörjer sig kejsardömet Krun i huvudsak på fiske, slavhandel och jordbruk. Landets jordbruk är emellertid så pass underutvecklat att det inte räcker till för att försörja den stora befolkningen.


Historia

I området som utgörs av krunhalvön kom erebs första mänskliga civilisation att växa fram. Området hade sin storhetstid fram till grundandet av Jorpagna, då Krun och dess medborgare inlemmades i detta rike. Nedan följer en beskrivning av historiska händelser som haft betydelse för Krun och det omkringliggande området.

Golwyndakulturen 3500-1500 fO

Runt 4000 fO vann enligt en sägen den vise och tappre hjälten Palofar en kapplöpning mot en stäppantilop och avgjorde därmed en vadslagning mellan gudarna till vattenguden Enkis favör. Med hjälp av sin list fick Palofar som belöning ax som bar tredubbelt korn. Han planterade axen runt golwyndas hav och därefter gav åkrarna runt havet tredubbel skörd. De stora skördarna medförde en snabb och kraftig befolkningsökning i området och runt havet växte det fram en framstående jordbruks- och handelskultur.
Under altors bronsålder som sträckte sig mellan 3500-1500 fO var Krun en del av denna framstående högkultur som också inkluderade områdena Sombatze och Furgia. I området intresserade man sig tidigt för mystik, astrologi och spekulativ filosofi och man grundade magiskolorna symbolism, mentalism och elementärmagi. Golwyndakulturens invånare lärde sig också tidigt att gjuta i koppar och brons, genom att köpa denna kunskap av vättar, som stulit kunskapen av Grynnerbergens dvärgar. De bördiga jordarna och bronsgjutarkonsten gav Golwyndakulturen ett övertag gentemot sina grannar. Man började snart erövra de kringliggande trakterna för att skydda kärnområdet och för att få kontroll över viktiga råvarukällor och handelsvägar. Området som idag utgörs av Hynsolge erövrades nu av krunierna för att minska antalet härjningar från de vilda folken i norr.


Kruns guldålder 1500-1065 fO

Runt 1500 fO gick den forna Golwyndakulturens tre delar skilda vägar. Krun anfölls 1534 fO av Targald Karskfot som med sin dvärghär tågade ner från Grynnerbergen för att driva ut människorna i havet. Krunierna besegrade emellertid dvärgarna i järnkriget, som detta krig kom att kallas, och Targald tillsammans med många andra dvärgädlingar tillfångatogs. Som lösen tvingades dvärgarna avslöja järnets hemligheter. Kunskapen om järnsmidet blev inledningen på kruns guldålder med en kraftig expansion av det krunska riket. Då man levde i fred med Sombatze och Furgia expanderade man i nordvästlig riktning och mellan åren 1500-1300 fO grundades kolonier längs hela Kopparhavets nordkust, ända bort till Monturerna som upptäcktes av krunska sjöfarare runt 1300 fO. Ögruppen bröt sig dock loss från det krunska riket år 1117 fO. I området som idag utgörs av Jorpagna satsade krunierna mest resurser och flera städer grundades längst med kusten. Invånarna i regionen påverkades kraftigt av den storartade krunska kulturen och assimilerades under 1300- och 1200-talen. Jorpagna betraktades nu som en integrerad del av Krun.
Samtidigt som det krunska imperiet bredde ut sig skedde också många kulturella framåtskridanden inom så skilda områden som filosofi, teater, sport och arkitektur. I Krun hyllade man under denna tid förnuftet och måttligheten och religionen hade en begränsad roll, även om man fortfarande dyrkade gamla gudar som Enki. För levnadsråd vände sig krunierna snarare till filosofer än till präster. En filosof som kom få särskilt stor betydelse var Zeno, som levde runt 1150 fO. Hans tankar kunde sammanfattas i begrepp som plikttrohet, självbehärskning, vishet och måttlighet. Zeno fick stort inflytande på adeln i Krun och när Kejsardömet Jorpagna upprättades 1065 fO blev hans tankar en inofficiell statsfilosofi. Nu utvecklades också teaterkonsten i landet och många klassiska pjäser skrevs under denna tidsepok. Krunierna ägnade sig också åt olika sporter som brottning, boxning, löpning, längdhopp och spjutkastning. I staden Hysix anordnade man 1350 fO en stor nationell tävling i dessa grenar, som kallades de hysixiska spelen. Dessa spel genomfördes sedan vart femte år fram till och med 590 fO då de sista spelen hölls i Hysix. 595 fO års spel hindras nämligen av efterdyningarna av den tredje konfluxen. Även inom arkitekturen görs stora framsteg och det kanske största beviset på kruniernas kunskaper är den slusstrappa som kejsar Garhues av Krun lät bygga år 1413 fO på nordsidan av Raas narram fallen.


Kejsardömet Jorpagna och Krun 1065-600 fO

I järnkriget hade Krun slutit en allians med hynerna, ett barbarfolk från Masevabuktens strand norr om Grynnerbergen. Till dessa hade man som tack för hjälpen i kriget mot dvärgarna skänkt ett glesbefolkat och föga utvecklat område i nordvästra Krun, vilket av hynerna fick namnet Hynsolge. Under flera hundra år levde de bägge folkslagen fredligt sida vid sida. Hynsolgerna tog del av den krunska kulturen, men deras barbariska sinnelag fanns trots detta hela tiden kvar. Vissa små oenigheter mellan krunierna och hynsolgerna, som till en början föreföll obetydliga, förvärrades gradvis och urartade slutligen i ett krig år 1080 fO. Krun tog hjälp av Sombatze och sina kolonier samtidigt som Hynsolge återupptog kontakterna med sina gamla barbarfränder i Nargurs skogar och ingick en allians med mäktiga erfariska hövdingar, som såg en chans att engagera sin arvfiende Sombatze. Efter femton års strider vann hynsolgerna och deras allierade kriget år 1065 fO. Enligt hynernas tro fick Grivela, där det avgörande slaget skett en speciell kraft och de beslöt sig för att uppföra sitt nya rikes huvudstad där. Detta nya rike som omnämns som kejsardömet Jorpagna i historieböckerna kom att dominera Ereb fram till 500-talet fO.
Genom en formell statsakt enade den hynsolgiske kungen Aurelion Krun och Hynsolge till ett rike och de alla de forna krunska kolonierna svor trohet till detta nya rike. Kejsardömet Jorpagna behöll det krunska statsskicket, likaså var det den krunska kulturen som dominerande i det nya riket. Så för vanliga krunier innebar inte det nya ordningen någon större skillnad för det vardagliga livet och jorerna, som krunierna nu kom att kallas, kunde fortsätta med sin utvandring från det överbefolkade Krun. Den joriska kulturen fortsatte att blomstra under denna era och i Krun upprättades arkitektoniska underverk som Arena Donicus i Arkhaz mellan åren 915 till 909 fO och runt 720 f.O skrev Belletus sitt mästervärk Järnkriget, om hjälten Galerus äventyr under kriget med dvärgarna. När kejsardömet Jorpagna expanderade innebar det att barbariska folkslag kom att införlivas i riket och med dessa följde nya kulturella influenser. Under den Jorpagniska eran kom företeelser som gladiatorspel och hästkapplöpningar bland annat att sprida sig till Krun.
Från och med år 750 fO och fram till 600 fO kom jorerna i Krun att plågas av angrepp från nomader från grannkontinenten Akrogal. Efter en religiös omvändelse som mynnade ut i att nomaderna kunde organisera sig bättre såg de nämligen goda möjligheter till plundring hos sin rika granne i väster. I sina plundringsräder använde sig nomaderna oftast av hippogrifer då landvägen över demontungan var hårt befäst. Detta gjorde att nomaderna inte utgjorde något direkt militärt hot mot kejsardömet Jorpagna, då de var oförmögna att genomföra en allvarligt menad invasion. Nomaderna nöjde sig istället med att bränna och plundra i kruns östra utmarker.
En sommardag år 599 fO förmörkades himlen över kopparhavets öar, och den tredje konfluxens skugga föll över kejsardömet Jorpagna. Från Samkarnas inre träskmarker närmade sig ett moln av flera miljarder köttbitare. På bara några veckor halverade dessa armslånga köttätande insekter centrala erebs befolkning. Efter ett par månaders härjningar försvann köttbitarna norrut och lämnade kvar ett kejsardöme i ruiner. Samtidigt som insektsinvasionen slår en tresvansad komet ner i centrala Hynsolge. Krunska astrologer har på senare tid spekulerat i om denna kan ha härstammat från den röda månen, Raukhra. Efter nerslaget drabbas centrala Hynsolge av pesten, vilken skördar en femtedel av landets befolkning. Lika många flyr från riket till angränsande områden, detta medför att sjukdomen sprider sig till Krun. När pesten två år senare försvinner lika plötsligt som den kom har den skördat stora mängder människoliv i Krun, om än inte i lika stor omfattning som i Hynsolge. I och med de bägge katastroferna decimeras Kruns befolkning mycket kraftigt.


Mörkertiden 599 fO -50 eO

Efter den tredje konfluxens gått hårt åt kruns befolkning och försvarsanläggningarna i öster avbefolkats, utsätts Krun för omfattande plundringar av akrogaliska nomader. Dessa bosatte sig sedermera på de glesbefolkade slätterna i landet mellan 500-400 fO. Det krunska samhällets sammanbrott och de akrogaliska nomadstammarnas ankomst medförde århundraden av oreda och strider, med rövarband och krigsherrar som härjade fritt på halvön, den så kallade mörkertiden. Under dessa mörka år sjönk landet allt längre ner i barbari och många av de krunska kulturskatterna gick nu förlorade i de oräkneliga skärmytslingar som utkämpades om makten och rikedomarna i området. På Krunhalvön förekommer under denna tidsperiod ett stort antal riken under ständig ombildning och epoken 400-50 fO benämns ofta av krunska historiker som ”de många furstarnas era”.
Senast redigerad av 1 Bergdahl, redigerad totalt 2007 gånger.

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-01-31 23:16

Vad har jag då för planer för dagens Krun.

Efter ha läst lite i mina slarviga anteckningar och funderat lite över vad jag skrivit har jag kommit fram till att det kanske skulle vara kul om man gjorde Krun så att det hade mer intressen och därigenom blev mer involverat i Kopparhavsregionen.

Här är lite av mina anteckningar:

För ett antal år sedan skedde en palatsbrand i Arkhaz, där den då regerande kejsaren försvann spårlöst. Han ersattes av en farbror eller liknande.

Tidigare hade det varit konflikter kring den försvunne kejsarens planer på att minska på prästerskapets inflytande i den världsliga sfären. Vill ha en större uppdelning mellan det världsliga och andliga, efter tankar som XXX (har inget namn än) sektens ledare framfört (har tänkt mig att det är vanligt med olika sekter bland dyrkarna av Ashinas läror). Detta var dock inte populärt hos det tjugohövdade prästrådet.

Tidigare kejsaren sågs som en förnyare. Farbrodern är mer av en traditionalist. Bägge delade dock tanken kring Kruns roll som arvtagare till det antika Krun och det Jorpagniska riket. Som ett led i detta har man återupplivat gamla krunska företeelser som till exempel de hysixska spelen. Man har också stärkt banden med Caddo som man ser som en möjlig allierad i kampen mot det Zorakinska inflytandet över de jorpagniska kulturområdet.

Man har också påbörjat en ”charmoffensiv” på mottagliga furstar i Jorpagna för att stärka det krunska inflytandet i området. I Jorpagna ägnar man sig också åt missionerande i mindre skala, främst då på den styrande klassen.

Krun har även intressen i Soluna och främst Erfarao där man genom att alliera sig med mottagliga stammar och föra småskaliga krig mot dessa stammars fiender försöker etablera sig permanent i området. Man har grundat ett fåtal slavkolonier på erövrade stammars områden. Etableringen i Efarao kan ha lett till ökade slitningar mellan Krun och Zorakin då man hamnat i konflikter med Zorakiska och Kardiska intressenter (Ordnar från fastlandsdelen av den Lysande vägen).

Sen är ju alltid Stabul en riktig pärla, en stor metropol där handelsmän från Ereb, Soluna och Akrogal möts... Denna kulturella smältdegel kan ju inte bli fel. :D

Spåna gärna på mer vad man kan göra med Krun för att få det mer intressant...

osbjer
Caddisk Bågskytt
Inlägg: 126
Blev medlem: 2007-01-28 14:03
Ort: Göteborg
Kontakt:

Inlägg av osbjer » 2007-02-01 11:26

Jag skulle ändrat lite i historien så det inte blir en uppenbar rip-off av grekland. Det där med olympiska spelen kan du t.ex. slopa och säga att gladiatorspel och ryttartävlingar infördes redan då. Annars tycker jag historien låter riktigt bra. Jag ska modda Aidnes historia lite så det finns några kopplingar, t.ex. de första människorna som kom till Aidne var krunska krigsherrar, och det var därför de uppfattades som barbarer av folken i Aidne (alver, dvärgar, havlängdsmän och jättar).

/j

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-02-01 15:10

Nu är ju histora historia så att säga och jag har inte så mycket problem med att Krun framställts som grekiskt och Kejsardömet Jorpagna som romarriket av Anders Blixt. Huvudsaken är i mitt tycke att dagens Krun (610 eO) inte blir en total rip-off av t.ex. Grekland eller nått annant land. Angående Hysixiska spelen är ju liknelsen med de olympiska spelen slående, men jag vill iaf ha kvar dem på något sätt, möjligt att de går att ändra på dem så likheten inte blir så stor. Anledningen till att jag vill ha kvar dem är ju som jag skriver i ett tidigare inlägg att kejsaren/krunierna återupplivar traditionen med de hysixiska spelen av utrikespolitiska anledningar, stärka sin roll som arvtagare till det gamla Krun och därigenom det Jorpagniska kejsardömet. Sen blir ju spelen en ypperlig anledning till att hjältar från hela kopparhavsregionen och andra ställen kommer till Krun för att delta i spelen, och man vet ju aldrig vad som kan hända runt omkring spelen.

Angående Aidnes historia tror jag inte du ska låta krunierna vara de första människorna som kommer till området. Finns det inte nått språk (erdir forntunga?) som talades innan joriskan kom till området? Utan låt i sådanna fall krunierna vara de första civiliserade människorna som påbörjar byggandet av kolonier som blir grunden till många av dagens städer. De tidigare människorna kan ju vara mer barbariska, men tar till sig mycket av kruniernas kunskaper, bl.a. konsten att använda järn. Det är i alla fall en möjlig utveckling.

Användarvisningsbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2513
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe » 2007-02-01 15:24

Klichéer och likheter med vår värld behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Tvärt om är det något som spelare kan känna igen sig i och få känsla för.

Användarvisningsbild
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1380
Blev medlem: 2007-03-12 20:26
Ort: Lund

Inlägg av Adragoor » 2007-02-01 22:23

Håller helt med Spelknepe. I mitt tycke är det ofta ripoffs från vår värld med lustifika "Kalle Anka"-namn som ger Ereb dess charm. Ska man få undan ripoffs får man ju dessutom stryka både det ena och det andra från Erik Granströms moduler, och det är det väl ingen som vill. :?

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-02-01 23:23

Är väl likheter som är nyckelordet, ripoffsen behöver kryddas lite för att vara riktigt givande, annars kunde man ju lika gärna spelat i vår värld så att säga.

Sen tycker väl jag inte att det räcker med att slänga in en orch, ett troll eller en alv och röra om för att det ska bli en mustig gryta, och i Kruns fall finns det ju inte så mycket svartfolk eller alver att tillgå för den delen så jag får väl krydda med lite skäggiga dvärgar istället :P eller kanske inte. Allvarligt talat har jag ju iofs lite dvärgplaner för Krun, men men mer om det vid ett annat tillfälle.

Kulturella inspirationer kommer jag nog i huvudsak söka idet bysantinska riket och det ottomanska riket, samt i Kinas historia med främmande folkslags erövringar av Hankinserna och hur dessa allt eftersom blivit han-ifierade så att säga. Har dock en lång väg att vandra när det kommer till att få ner allt i text så den som lever får se vad det blir av mina planer i slutändan. :?

Användarvisningsbild
Gunther
Admin
Inlägg: 633
Blev medlem: 2007-01-28 13:08
Ort: Umeå
Kontakt:

Inlägg av Gunther » 2007-02-01 23:30

Jag tycker det låter bra. Posta eftersom så vi får kommentera. =)

Lukas Sjöström
Jordakisk Bärsärk
Inlägg: 23
Blev medlem: 2007-01-27 00:09
Ort: Lund

Inlägg av Lukas Sjöström » 2007-02-03 10:36

Angående ripoffs tycker jag att just Granströms verk är en god riktlinje. De innehåller ripoffs, men tar dem inte enbart från en kultur, utan blandar dem i en salig röra (renässansens Italien och bronsålderns Mesopotamien, placerade på brittiska öarnas plats, liksom -- wtf?). På samma vis tycker jag att man kan göra i skapandet av andra länder -- gärna låta sig influeras av historien, men aldrig göra det så enkelt för sig att man direkt kan sätta likhetstecken mellan ett erebiskt land och en jordisk kultur.

Angående Ashîna har jag i min beskrivning av Lysande Vägen skrivit att den kontinentala grenen av Lysande Vägen influerats av just Ashîna. Kanske skulle du kunna putta tillbaka denna religions grundade med hundra år, så känns det vettigare att den spridit sig en del då Lysande Vägens präster kom till Aidne. Det jag i övrigt skrivit om Ashîna är att det är en starkt dualistisk religion, samt att den har ett paradis och ett helvete. I övrigt kan du nog utveckla den hur du vill.
/Lukas Sjöström

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-02-03 19:31

Att gör Ashinas läror runt hundra år äldre borde ju inte vara några problem, som sagt det jag skrivit om Kruns historia är ju inte definitivt utan kommer nog modifieras en hel del innan texten om Krun är klar. Kommer ju troligtvis korta ner den sen också, då det i mitt tycke är viktigare med vad som händer nu, än vad som hände för flera hundra år sedan. Om du vill Lukas så får du gärna ta hand om Ahina biten eller så kan vi försöka spåna något tillsammans, jag tror att det övriga som behöver skrivas om Krun räcker gott och väl för mig. :P

Angående Ashinaismen, tror det står i Erebaltorkampanjboken att många västerlänningar ser Ashinas läror som en förvrängning av Etin, några tankar kring det och hur påverkas det om Lysande vägen är en yngre eller äldre religion?

Lukas Sjöström
Jordakisk Bärsärk
Inlägg: 23
Blev medlem: 2007-01-27 00:09
Ort: Lund

Inlägg av Lukas Sjöström » 2007-02-03 20:06

Jag ka ntänka mig att skriva en del om Ashîna, ja. Religionshistoria intresserar mig. Att västerlänningarna ser Ashîna som en förvrängning av Lysande Vägen kan tolkas på två vis. Antingen är de helt enkelt historiskt obildade (troligt om de inte är lärda) eller så ser de den Lysande Vägen som en nyare och fräschare variant (ungefär på samma vis som islam erkänner Jesus som en profet, men hävdar att Muhammeds uppenbarelser är nyare och därmed mer korrekta). Jag har alltid tyckt att Ereb skulle må bra av lite mer kulturell korspollination, och att låta Lysande Vägen vara påverkad av Ashîna funkar bra för det.

Lycka till med resten av skrivandet, jag gillar vad jag sett hittills!
/Lukas Sjöström

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-02-04 20:36

Roligt att du kan tänka dig att skriva om Ashîna. Dina tolkningar av synen på Ashînas läror hos västfolket faller mig helt i smaken. Min tanke från början med en yngre religion hos krunierna var ju mer baserad på relationen mellan kristendomen och islam, att istället vända på realtionen tycker jag låter bra. Sen kan jag inte göra annat än att hålla med om att korspollination är vad som behövs för att få ett fräshare Ereb och då inte bara kulturell. När det gäller Ashîna som äldre religion än Lysande vägen, skulle man ju kunna tänka sig en mer tvåväga relation också, där sekter inom Ashîna i sin tur influerats av Lysande vägen. Angående sekter, så hade jag tanken att det i övärlden sydväst om Arkhaz skulle leva ett minoritetsfolk som kulturellt skulle vara mer "renodlade" krunier/jorer och inte uppblandade med de akrogaliska nomaderna. Tanken var att dessa fortfarande i viss mån skulle dyrkat de gamla krunska/jorpagniska gudarna och att detta från officiellt håll i alla fall skulle ha tolererats. Något beroende på hur du framställer Ashîna så skulle man ju istället kunna skriva detta som om deras tro är en egen gren/sekt där de gamla gudarna nu är "änglar och demoner" eller något liknande underställda den högsta makten hur du nu väljer att framställa detta, bara en tanke.

Vet sedan tidigare att du sökt/planerat söka inspiration för Ashîna i Manikeismen och Zoroastrismen och det tycker jag verkar som rätt väg att gå. Kanske är att gå händelserna något i förväg men det här med tystnadens torn http://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Silence kanske skulle kunna vara något att ta med i Ashîna, skulle nog kunna få Ashîna att verkligen kännas anorlunda, speciellt om man "fantasyfierar" det hela. Kan tänka mig höga torn i städerna (i byarna fungerar det nog lite annorlunda) där gamar svävar runt dit de döda tas för att ätas rena. Kanske förvarar man sedan resterna (skeleten) i katakomber under städerna, ett perfekt ställe för en massa hemskheter under äventyr. Detta kan också va en anledning till en stark avsky mot nekromantiker, de skulle ju kunna ha en riktig fieldday med alla skelett. :shock:

Föresten nån tanke på hur Ashîna ska se på reinkarnation, liknande syn som Lysande vägen, eller de kanske inte har det över huvud taget? Samt då krunierna har mycket slavar, är det något som rättfärdigas inom religionen eller rättfärdigas det på nått helt annat sätt?

Blev lite långt det här, men jag ser i alla fall fram emot att få läsa din text om Ashîna när den blir klar.

Användarvisningsbild
Spelknepe
Admin
Inlägg: 2513
Blev medlem: 2007-01-25 20:26
Ort: Helsingborg
Kontakt:

Inlägg av Spelknepe » 2007-02-04 20:43

Skitbra allting... tänk bara på att hålla allt enkelt. Det är ett rollspel för en bred grupp spelare i alla åldrar, inte en vetenskapsavhandling i religion. :wink:

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2007-02-04 20:50

Är nog ingen risk att det blir en vetenskapsavhandling i religion. Tycker att den nivå Lukas la texten om Lysande vägen är lagom. Å sen nog så att de flesta som är intresserade av Erebaltor nog uppnåt en något sånär aktningsvärd ålder. För det yngre gardet finns det nog andra världar som är så mycket intressantare. Men det kanske bara är jag som är fördomsfull, å nytt blod är ju inte fel, så jag hoppas att så är fallet.

Skriv svar