Ransard

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fortsätt med ditt Ransard Fafnir, kommer det sen något från Granström vi vill låna så finns möjlighet till det då. :)
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Fafnir wrote:Jag tror att Granströms Ransard kommer skilja sig mycket från detta Ransard, även om många gemensamma nämnare kommer kvarstå. Bör jag avvakta Romanen och spelet för att kunna dra nytta av den information som där kommer framkomma eller ej?
:?:
Hej Fafnir,

Jag tycker absolut inte att du ska avvakta romanen (Observera NÄSTA roman, inte den som kommer i höst så vi talar förmodligen tre år!). Skillnaderna kommer knappast att bli sådana att ditt arbete här blir överspelat utan snarare kommer du att kunna plocka in saker som komplettering. Jag kan gärna hålla dig i loopen med arbetet nu under sommaren om du vill - skickar PM med min mailadress. Det som ska skrivas till det nya spelet är kanske två sidor så det finns mycket som behöver fyllas ut. Sedan är det ju så att kontinenten Argond i det nya rollspelet inte är Ereb medan detta projekt gäller just Ereb. En skillnad blir att det finns fler länder öster om Ransard så att incitamenten att handla förbi Trakorien med länderna i väster ökar och Ransard samtidigt får en viktigare roll. Tanken med detta är förstås att ge Trakorien större ekonomisk betydelse när nu spelet fokuserar på det landet.

Ransard kommer i romanerna (liksom Trakorien och alla andra länder) att ha interna motsättningar som förhoppningsvis kan sporra till nya idéer och intriger.

Låt alltså inte det kommande bli en hämsko utan plocka istället in sådant som är värt att stjäla i äkta ransardisk anda!

Hälsar
Erik G
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Håller med föregående talare (plur).

Granströms Ransard är inte Ereb Altors Ransard, dvs ditt/vårt Ransard mer troget de gamla spelmodulerna än romanen, MEN roman och nya spelet har en hel del spännande material som man kan låna från i den mån det finns klart innan Ransard blir pdf.
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Tystnaden sänkte sig i tråden - helt i onödan förefaller det mig.

Jag har nu läst och ögnat igenom hela denna tråd samt det som skrevs om ransarder i Ereb Altor-boxen. Jag tycker att det som skrivits här ligger betydligt närmare det jag själv tänkt än den gamla boxens ganska grovhuggna folk. Låt mig kasta ut några tankar så får vi se om någon fortfarande är intresserad av att haka på.

1. Ransard här är det Ransard som finns i Ereb. Det Ransard jag skriver om ligger på kontinenten Argond. Geografin skiljer sig åt liksom grannländerna, men det ser jag inte som ett problem.

2. Jag köper indelningen i Raner som härkarklass och Sarder som tjänarklass. Inom denna indelning så föreställer jag mig ytterligare hierarkier, grovt så att ranerna är präster och krigare med gripryttarna som en särskild grupp. Sarderna är köpmän, bönder och arbetare (jfr det indiska kastsystemet). Därtill finns slavar och farsegels gästarbetare. Jag tänker mig att Raner ursprungligen var ett erövrande folk just som skissats, men att indelningen blivit mer av en meritokrati såtillvida att man placeras i endera klassen då man når vuxen ålder efter hårda tävlingar och prov av spartansk kaliber. Raner av gammal helransk familj blir mer eller mindre automatiskt raner, men kan degraderas. Däremot kan en klassad Sard aldrig upphöjas till ran.

3. Ranerna är ett stolt "Herrefolk" med tillhörande aristokratisk moral, medan sarderna ofta är listigare, kunnigare och mer praktiskt lagda men även de mycket stolta gentemot andra folk.

4. Man undrar varför Ransard inte tagit för sig i omvärlden och i synnerhet varför de fått däng av trakorierna tre gånger. Det svar jag vill ge är inre motsättningar. Jag skulle vilja ha ransarderna indelade i fyra stammar (tänk hutu - tutsi snarare än indianstammar) oberoende av indelningen raner - sarder vilken genomsyrar dem alla och mer är en social indelning medan stamindelningen bygger på hur släktskap räknas. En vortiger kommer förstås från en av dessa stammars raner, vanligen den dominerande och just nu har en stark vortiger trätt fram som planerar att ta tillbaka ransardernas kolonier på Saphyna. Detta oroar emellertid de andra stammarna varpå läge för intriger uppstår. Jag säger inte mer innan ni tyckt till.

5. Rörande griparna så tycker jag idén som framlades här med att man erövrar ett ägg och blir den förste som gripen ser låter bra. Mitt förslag är att detta är ett sätt att grunda en ny gripätt varpå framavlade tama gripar under denna erövrade bildar en ätt där ursprungsgripen både är starkast och ledare. Efter ett fåtal generationer degenererar avkomman, blir steril och ätten dör ut, men de vildfångade griparna kanske kan bli 200 år gamla.

6. Det Ransard som ligger i Argond har grannar åt öster som är mer barbariska men med vilka landet handlar. Ransarderna är den dominerande makten i detta östliga kulturområde och vill gärna öppna handelvägarna till länderna i väster, men där ligger Trakorien som bekant i vägen. Rakt söder om Trakorien, väster om Staden O ligger halvön Korald med ett tiotal mindre furstendömen som alla är lydstater till Trakorien / Ransard eller Magilre. Där pågår ett ständigt maktspel.

Jag tror som jag tidigare sagt att även om de två Ransardversionerna inte blir identiska så kan många idéer utbytas. Skillnaden blir nog mindre än man kan tro.
User avatar
Rubicon
Ransardisk Gripryttare
Posts: 162
Joined: 2010-06-05 17:28
Location: Härnösand

Post by Rubicon »

När granströmmen talar står forumet stilla
- gammalt ereb altor ordspråk
:D

Ja nu har ju inte jag varit inne och klampat i Ransardtråden som jag har i den feliciska motsvarighten men jag tycker absolut att granströmmen talar med visdom i ord, det Ransard som utveklas här har inte mer än ursrpunget gemensamt och det bör inte tas hänsyn till hans senare verk som ska användas i hans egen värld tycker jag.

Vad gäller idéerna har jag inget egentligen att tillägga annat än om nr 2. Att låta ransarderna genomföra selektiv utgallring av sina yngre är en intressant tanke, problemet med det kan tänkas vara att ransarderna är inget numerärt mångtaligt folkslag (visst det var inte spartanerna heller, men vi vet alla vad som hände med dem) har de verkligen råd att förkasta en av ransk kvinna född till att bli Sard? Eller är ranska kvinnor som kaniner och det poppar fram en ny möjlig ransk unge var nionde månad? Finns möjligen den mystiska drycken Vee-Agh-Rha som bryggs av den Ransardiska berggetens galla?
-Vi kåt nik och Lill-Aron? Vilka fåniga namn!
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Rubicon wrote:Vad gäller idéerna har jag inget egentligen att tillägga annat än om nr 2. Att låta ransarderna genomföra selektiv utgallring av sina yngre är en intressant tanke, problemet med det kan tänkas vara att ransarderna är inget numerärt mångtaligt folkslag (visst det var inte spartanerna heller, men vi vet alla vad som hände med dem) har de verkligen råd att förkasta en av ransk kvinna född till att bli Sard? Eller är ranska kvinnor som kaniner och det poppar fram en ny möjlig ransk unge var nionde månad? Finns möjligen den mystiska drycken Vee-Agh-Rha som bryggs av den Ransardiska berggetens galla?
Rubicon, jag vet inte om du syftar på befolkningssiffrorna från Ereb-boxen, men i min värld så är nog ransarderna betydligt fler, kanske en miljon i alla fall. De "godkända" ranerna må vara underlägsna i numerär, men i och med att sarderna accepterar sin lägre rang så är de inte benägna att göra uppror utan stöder "herrefolket".

Vad gäller religion så kommer jag för min del inte att använda Aesir utan har en annan idé, att raner (och sarder) anser sig vara sprungna ur jordgudinnan Subarda som är själva det fysiska landet Ransard. Från henne har de uppgiften att erövra omvärlden. Mer om detta när jag funderat mer på saken.
User avatar
Rubicon
Ransardisk Gripryttare
Posts: 162
Joined: 2010-06-05 17:28
Location: Härnösand

Post by Rubicon »

Brior wrote:
Rubicon, jag vet inte om du syftar på befolkningssiffrorna från Ereb-boxen, men i min värld så är nog ransarderna betydligt fler, kanske en miljon i alla fall. De "godkända" ranerna må vara underlägsna i numerär, men i och med att sarderna accepterar sin lägre rang så är de inte benägna att göra uppror utan stöder "herrefolket".
Nej, nej jag utgick ifrån det Ransard som skapas här och problem som kan tänkas uppstå genom att de gallrar ut de 'ovärdiga' ranerna och gör dem till sarder. Jag ställer mig frågan hur ranerna kan upprätthålla sin expansiva politik med så lågt befolkningsunderlag av krigarraner om de gallrar bort de 'ovärdiga' ranerna. Kanske de istället för att göra sarder av 'ovärdiga' raner används de som kannonmat/shocktrupper och får en sista chans att visa sig vara ran i bästa röda armén stuk. Bara en tanke.

Dock ett lågt befolkningsunderlag för ranerna gör de väldigt ömtåliga för farsoter och dåliga skördar. Kanske därför Ransard har varit så expansiva de senaste generationerna, de har inte drabbats av farsoter och haft goda skördeår och behöver nytt territorium att kolonisera.
-Vi kåt nik och Lill-Aron? Vilka fåniga namn!
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Hur passar stammarna (partier?) in i den pa forra sidan redovisade maktstrukturen.
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Mikael wrote:Hur passar stammarna (partier?) in i den pa forra sidan redovisade maktstrukturen.
Jag använder inte Aesir i mitt Ransard utan en annan religion där alla dyrkar gudinnan Subarda som ÄR landet Ransard OCH alla raner och sarder, dvs folket anses vara manifestationer av henne satta att utföra hennes åligganden och leva det liv hon påbjuder. Det finns andra gudar och väsen men de är alla skapade ur Subarda för att sköta vissa domäner eller hjälpa människorna. Alldeles specifikt så ska ransarderna rena omvärlden och finna Subardas tilltänkta gemål som orena varelser fängslat.

Rådarna har jag alltså inte, men å andra sidan är mina raner mer religiösa i sig och att inte utföra landets vilja närmast otänkbart. Bland ranerna finns istället en prästklass som står över krigarklassen.

Stammarna är egentligen bara klanerna aggregerade på en högre nivå. Normalt så är det stamhövdingarna som styr sina områden och en vortiger tillsätts bara ibland, ungefär som en diktator i Rom. Det sker antingen när landet måste enas inför krig eller då någon stamhövding är så stark att han kan utropa sig till vortiger. Vortigerna kan avsättas och har ett starkt råd av de mäktigaste klanhövdingarna.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Halloj ånyo.
Jag vill inledningsvis klargöra att min tystnad i tråden ingalunda har med missnöje eller klagosång att göra.
Min uppmärksamhet har bara krävts på annat håll :)

Jag är mycket glad att se att båda Ransard spirar. Briors inbjudan till ideutbyte gör mig nästan rörd, då jag håller honom högt i ära efter alla de timmar jag tillbringat i hans skapelser. Så jag hoppas att jag mycket snart får tiden på min sida igen och åter kommer hinna brodera vidare på erebs världsväv tillsammans med mina medforumiter.

Ytterligare inspiration hoppas jag kunna ta till mig när jag med mina tre killar tar mig till Visby vecka 32. Någon mer härifrån som ämnar fly nutiden för en vecka?
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 479
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

Fafnir wrote:Jag är mycket glad att se att båda Ransard spirar. Briors inbjudan till ideutbyte gör mig nästan rörd, då jag håller honom högt i ära efter alla de timmar jag tillbringat i hans skapelser. Så jag hoppas att jag mycket snart får tiden på min sida igen och åter kommer hinna brodera vidare på erebs världsväv tillsammans med mina medforumiter.
Kul att höra av dig Fafnir. Jag skickar dig det jag har skrivit om Ransard så fortsätter vi diskussionen.

Hälsar
Brior
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Tyvärr kan jag och familjen inte åke till Visby i år. Jag jobbar hela sommaren pga av byta av arbete. Samtidigt är vi på gång att flytta till norra sidan av Stockholm. Annars hade det varit kul att träffas på medeltidsveckan. Vi får se hur det ser ut nästa år.
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kan det tänkas att det mystiska teokratiet Alerien och Fyrkorsbröderna tidigare innan det blev erövrat av Ransard handlade med slavar? :?:
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Absolut. Personligen anser jag att de flesta narguriska folk inte motsätter sig slaveriet som så även om de inte är utpräglade slavsamhällen likt Felicien och Krun. Dessa inskaffas främst som krigsfångar även om slavräder in över palinor och slätt- samt kust nargurer säkerligen också kunnat förekomma.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Jag tycker också att Alerien kan ha handlat med slavar. Ngt som dessutom kan ligga som grogrund i ett pyrande hat mot ranerna, då nu erövrade alerer OCH deras slavar nu är sammanbakade som nykomna sarder.

Ranerna nyttjar ju som bekant inte slavar i ordets egentliga bemärkelse. För utomstående anses dock sannolikt sarderna vara slavar.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Post Reply