Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tanker skriva kort om Solordens olika priorât och undrar således om foljande passar med den politiska situationen kring Fristaden? Texten alltså inte klar men mera ett utgångspunkt.

Östmark
Ordensborg: Fristaden
Priorât Östmark upprattades 592 eO efter att den zorakiska kungen hade tagit over Fristaden och forlanat Lysande Vagen stora jordegendomar i markgrevsakpet Östmark. Dessa blev gett Solorden att forvalta. Orden var medveten om att den nu blev indragen i den spanda politiken i området men fick samtidigt en mojlighet att sakra stallningarna i priorât Kalband langre ut i ostermarken (Nostratiet). Etablerandet av detta på 530-talet eO hade inte blivit den framgång som Lysande Vagen forvantade och var standigt hårdt trangd av svartfolk. Fornodenheter utskickade från Fristaden ble nu raddningen och kompaniet i detta priorât agnar mycket tid på att understodja sina ordensbroder i Kalband.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag gillar din text Birke. En tanke är att man kanske ska tydligare poängtera att markgrevskapet formellt är givet till en världslig riddare och markgreve. Markgreven och de världsliga riddare under honom har kanske mark i storleksordningen tre - fyra baronat, Lysande vägen har mark i storleksordningen av tre baronat och sköter sig själva och kungen har Fristaden med omkringliggande land i storleken av ett baronat.

Ytterligare tankar om östmark:

Fullt utbygga med borgar skulle sannolikt baronaten kunna försörja ca 20-30 ryttare och 30-50 knektar vardera.

Lysande vägen har i dagsläget sannolikt valt att förlägga ännu mer personal, kanske det dubbla, i grevskapet för att säkerhetsställa sina besittningar och för att understödja Kalband.

Markgreven har sannolikt lite färre manskap och kanske mer infanteri än ryttare för närvarande med tanke att baronaten inte är fullt koloniserade och utbyggda.

Kungen har förlagt en garnison Regaliegardister till Fristaden samt kanske 40 ryttare.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

De flesta befästningar i grevskapet är relativt nyuppförda. De är huvudsakligen byggda med träpallisader, förstärkta av jordvallar och grävda vallgravar samt enstaka stentorn och ofta med ett blockhus i sten innanför pallisaden.
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag har kanske gjort det lite forvirrande då jag dopt priorâtet till det samma som markgrevskapet... :?

Tanken ar att de overlappar varandra i samma geografiska område (så som en kommun kan bestå av samma område som en socken) vilket priorât och varldsliga lan gor over hela Aidne. Priorât ar en benamning LV tog i bruk nar Solorden omorganiserades 281 eO (viktigaste exemplet nar soltågstankarna frångicks) men som fortfarande anvands. Under historiens gång har betydningen och funktionen av priorâten varierat något, exempelvis kom etablerandet av både priôrât Kalband och priorât Ostmark i områden utan någon tidigare varldslig makt att innebara nya losningar.

Så har har jag tankt inleda en kort beskrivning av Solorden och dens priorât i Zorakin:

Solorden

De zorakiska priorâten
När den ursprungliga Solens Orden splittrades i sammanhang med Stora Schismen 278-281 eO omorganiserades den aidniska delen av riddarorden. Zorakin och Kardien delades in i militärdistrikt - priorât - där solriddarna i kompanier med säten i en ordensborg skulle utgora den militära styrkan till Lysande Vägen och exarken i Ekeborg. Varje priorât skulle vara det område där Lysande Vägens egendomar forsåg ordenskompaniet med nodvändiga medel. Antalet priorât och deras gränser har varierat, något även deras funktion har gjort, beroende på politiska forhållanden och ordens verksamhet.

...sen foljd av en kort beskrivning av de 12/14 priorâten...
Det du skriver om situationen i markgrevskapet Ostmark låter bra Fraxinus, Solorden forfogar over mark motsvarande ca tre baronier. Jag tanker mig att solriddarnas huvudsate ligger i sjalva Fristaden och att orden via staden for in fornodenheter från ovriga Aidne. Hur låter det?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

En del Wikifiering har gjorts på Zorakien under Politik, Styre, Militärmakt. Dessutom har mindre tillägg gjorts under befintliga hertigdömen och Markgrevskapet Östmark har lagts till här.

Jag håller på att skissa på texter över städerna Luksilo, Hixani, Pendon, Pharynx och Kra. Jag funderade på om du Reil vill skissa på Fil-Tofia (båda sidorna).

Dessutom är jag snart klar med Hertigdömet Inberg.

Ytterligare nyskapade kungliga fristäder och garnisonsorter (för Regaliegardena) är också på gång.

Jag ska snart också börja beskriva Torilskogen.....jag undrar om jag inte gör den först innan jag gör städerna.
Last edited by Fraxinus on 2009-01-10 23:42, edited 1 time in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:En del Wikifiering har gjorts på Zorakien under Politik, Styre, Militärmakt. Dessutom har mindre tillägg gjorts under befintliga hertigdömen och Markgrevskapet Östmark har lagts till här.

Jag håller på att skissa på texter över städerna Luksilo, Hixani, Pendon, Pharynx och Kra. Jag funderade på om du Reil vill skissa på Fil-Tofia (åda sidorna).

Dessutom är jag snart klar med Hertigdömet Inberg.

Ytterligare nyskapade kungliga fristäder och garnisonsorter (för Regaliegardena) är också på gång.

Jag ska snart också börja beskriva Torilskogen.....jag undrar om jag inte gör den först innan jag gör städerna.
Jag tar Fil-Tofia. Det blir ingen mastodontartikel, men en liten stomme. vad hette Bron och Ön i flodens mitt?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Solriddarna kan mycket väl ha sitt huvudsäte inne i Fristaden. Men jag tror inte att alla riddarna håller till här. Sannolikt finns det minst två orden"borgar" ute på landsbygden där Solriddarna huserar en stor del av sina riddare och väpnare. Eller?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Bron heter Kejsarbron och ön heter Ingenmansön.

Bron är en vacker och smäcker men också stabilt byggd bro från Jorpagniska kejsartiden. Den är byggd på 10 eller 12 valv. Bron har porttorn på båda landsidorna och ett uråldrigt bastant kärntorn med antik utsmyckning i mitten av Kejsarbron. Detta kärntorn står på Ingenmansön mitt i Stirpaz.

Ett monument som minner om "De trettio tappras slag" står även det ute på Ingenmansön. Vid kärntornet finns det idag även en stentavla med namnen på de Kardiska och Zorakiska riddare och knektar som stod emot flodvågen av Svartfolk som försökte ta sig över Kejsarbron in i Tofie under det första kriget med Svarta tornet och som kommit att kallas "Brovakten" i balladerna.

Kejsarbron, kärntornet och Ingenmansön har central betydelse både i Echternas och Zorakernas (Pennernas) historia. Denna plats är nästan överbelamrad av symbolik om heroism, ridderlighet och förbrödringen mellan Karder (Echter) och Zoraker (Penner).
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Solriddarna kan mycket väl ha sitt huvudsäte inne i Fristaden. Men jag tror inte att alla riddarna håller till här. Sannolikt finns det minst två orden"borgar" ute på landsbygden där Solriddarna huserar en stor del av sina riddare och väpnare. Eller?
Solriddarna har formodligen sett sig tvungna att permanent bemanna minst ett par befastningar ute i markerna, enkla palisadomgardade stenfort så som du beskriver. Skal forsoka skriva ihop en text om Solordens verkan har ute i Ostmark/Nostratiet.

Angående wikin så uppdaterade jag Zorakins regentlangd och lade till några upplysningar från soltågshistorien och lite annat historisk material. Finns under de namn som har en lank.

http://www.erebaltor.se/wiki/Zorakins_regentl%C3%A4ngd
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus: Jag ordnade de olika hertigdomerna in i innehållsforteckningen i wikin, andra tillbaka om det blir "fel".
Kommer du forresten att beskriva de ovriga hertigdomerna på samma vis?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:Fraxinus: Jag ordnade de olika hertigdomerna in i innehållsforteckningen i wikin, andra tillbaka om det blir "fel".
Kommer du forresten att beskriva de ovriga hertigdomerna på samma vis?
Ja, det kommer jag. Det mesta är redan klart i worddokument men det finns småsaker att justera här och där i texterna som jag inte har tagit mig tid till ännu.
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Angående flodleden och den planerade handelsstationen vid Drevdagas mynning i Gryppas vik: Inte så långt därifrån ligger stadsstaten Nya Arno, en del av Klomelliska Unionen men även med stärka band till Caddo. Hur kan dessa förhållanden ev flätas in i förhållandet mellan Zorakin och Caddo?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag tror att när (om) Zoraker helt plötsligt dyker upp som från ingenstans (eller i alla fall från det inre av Snoarskogarna...vilket är nästan samma sak) och anlägger en mindre men befäst och militärt bemannad handelsstation och hamn vid Drevedagas mynning (eventuellt vid en redan befintlig men övergiven hamn?) samt börjar idka handel med sällsynta pälsverk och värdefullt timmer i utbyte mot salt, silver och pärlor så kommer sannolikt fler än Nya Arno och dalkerna där klia sig i huvudet och undra hur det gick till. Sannolikt börjar andra länder och deras ledare och handelsmän fundera i vilken grad Zorakerna har koloniserat Snoarskogen, varifrån denna kolonisation/handelsled utgår i från, hur Zorakernas relationer och avtal med barbarerna ser ut och hur handelslederna ser ut i området.

Det är möjligt att Zorakerna temporärt allierar sig med Nya Arno och sluter avtal om handelsutbyte. OM dalkerna och Nya Arno vill ha Zorakerna på denna sidan Aidnebergen, det vill säga. Alternativt sluter man avtal med Addiaska (eftersom Kardien är i förbund med den stadsstaten). Men det är inte helt sannolikt. Zorakerna vill inte (än) hamna mitt i en militär konflikt som kan lägga den nya och ännu relativt utsatta hamnstaden (kallad Dagahamn eller Nordhamn) i ruiner.

Zorakin kommer också att försöka sluta avtal och allianser med så många barbarstammar som möjligt. Ungefär som fransmännen i Nordamerika allierade sig med Irokeserna (det så kallade six nation förbundet).Inspirerade av detta tecknar jag ett porträtt av de Kasenu-barbarerna som Zorakerna är i kontakt med och som dominerar området runt Dreve- och Daga flod. De är inspirerade av bland andra de Irokesiska stammarna.

De barbarstammar som Zorakerna förhandlar och handlar med bildar ett förbund av stammar eller nationer totalt finns det 5 stammar i detta förbund. De är Ondaga, Ondrava, Kajaga, Seneka och Tudraga. De bildar vad man kan kalla en handels- och försvarsallians mot yttre hot som andra fientliga barbarstammar och mot svartfolk.

Deras kultur kan sägas vara matriarkaliskt. Kvinnorna anses kunna påverka växtligheten, vilket i sin tur gör att de inte bara sår och sködar, utan även äger marken och är sina storfamiljers överhuvuden. Alla byar hade ett råd. I detta råd sitter betrodda män. Dessa män är dock utsedda av kvinnorna.

Det är en jakt-, fiske och svedjebrukskultur. Männen jagar och röjer, svedjebränner och förbereder skogsmark för sådd. Därefter tar kvinnorna över. De sår och sköter om grödorna samt skördar dem när de är mogna. Både män och kvinnor fiskar i floderna. Dessa barbarstammar tror på flera gudar men de två främsta är Livets herre och Ondskans herre.

Stammarna ligger i omgivningen till Dreve- och Dagas avrinningsområden med biflöden etc. Byarna ligger gärna placerade i anslutning till vattendragen. Runt byarna löper alltid en palissad för byns försvar.

Stammarna tycks intresserade av ett handelsutbyte med Zorakin. Man går
även med på att upplåta platser för handels- och raststationer för de Zorakiska flodbåtarna men placeringarna måste godkännas av stammarna. Raststationerna får till att börja med endast ha en mindre bemanning (12-16 personer) och skyddsverk (palissad eller mur) men några större truppansamlingar vill man inte se på sitt område...om inte stammarna uttryckligen ber om det. Senare blir det kanske möjligt att enstaka raststationer tillåts växa till mindre samhällen.

Viktiga handelsvaror hos dessa stammar är pälsverk, sötvattenspärlor, lönnsirap, timmer och lergods.

Zorakerna svarar med bland annat ylle och linnetyger, tenn-, koppar- och glasföremål. Man exporterar även vardagsföremål av järn som hackor, spadar, knivar men även en del enklare vapen av stål som dolkar, handyxor (som både kan fälla träd och fiender), kortspjut, kastspjut och kortsvärd.

OM ett militärt hot mot Zorakin sedan dyker upp är det inte omöjligt att barbarstammarna tar, eller kan förmås att ta, Zorakins parti (om inte Zorakerna missbrukat stammarnas förtroende och gjort sig ovän med dem, givetvis).
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

kanske hör hemma på Kasenu-tråden men;

Hur ställer sig Kasenustammarna inom Dreve-Daga alliansen(?) till eventuell mission från LV i deras område? Har man något förbud (som kan brytas av dumma, klåfingriga RP:n) eller är detta ännu outtalat? Kanske är man nyfikna på vad för teologiska spörsmål Zorakierna har att komma med?
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Händelserna kring zorakiernas uppdykande från Snoarskogarna låter trovärdiga och interessanta.

Angående kasenerna (barbarerna) så tycker jag beskrivningen passar utmärkt med det faktum att de härstammar från Nargur. Alla de narguriska folken har samma ursprung och även om många har vidareutvecklat sig åt skilda håll har de ändå alla drag som kan härledas till ett gemensamt ursprung. Nargurerna, det narguriska folk som nu bor i själva Nargurs skogar, är de som har bevarat mest av detta ursprungliga, och flera av de saker du beskriver finns även hos "mina" nargurer. Jag har också varit inspirerad av kulturerna i norra Amerika och särskillt Irokeserförbundet och kvinnan som ledande i samhället.

Angående religionen hos barbarfolken så beskrivs denna i EA-boxen som Aesirdyrkan. Jag funderade i Kasenu-tråden på att tolka detta som inte de fornnordiskinspirerade aesir utan de mera fruktbarhetslika vaenirerna. Kan dina Livets och Ondskans herrar vara vaenirer ev vaenir/aesir? Iofs så behöver inte alla folk i Snoarskogarna ha samma religion men det beror lite på om du tänker dig ditt förbund betyda hela Kasenu eller bara en del av det?
Post Reply