Zorakin

Samlingsplats för alla länder och platser
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Ja, det var så blockaden upprätthölls. Fram till slaget vid Selime har Zorakien en fungerande flotta. Innan Selime så kunde man erbjude ett visst skydd åt handelsflottan. Handelfartygen vågade sig ut mot Caddo. Efter Selime 392 så hade nästan hela den Zorakiska flottan upphört att existera. Kusten härjas svårt efterföljande år 393. Enstaka Zorakiska kaparkaptener försöker upprätthålla någon form av motstånd. I Zorakien bildas Strandridarpatruller för att förvarna vid landstigningsförsök från Felicierna.

Spannmålspriserna stiger till oanade höjder. I Caddo och Erebos börjar folket bli oroliga pga det höga spannmål och brödpriset. Man kräver att de folkvalda gör något åt saken. Caddo och Erebos tvingas nu använda sig av hela sina flottor för att skydda sina fartyg från Feliciernas försök att upprätthålla blockad. Zorakiens spannmålsleveranser omdirigeras till Fristaden som är en neutral hamn. Spannmålspriset fortsätter dock att vara mycket högt pga den omständiga transporten. Caddo, Erebos och Kardien kräver ett slut på kriget. De kräver att Felicien och Zorakien sätter sig ner i fredssamtal annars hotar repressalier.

Berendien bryr de sig inte om (kriget mellan Felicien och Berendien slutar inte förrän 411). Vapenstillestånd kommer till stånd. Priset på spannmål sjunker något. Feliciska kapar fortsätter dock med enstaka attacker då och då för att sätta press på Zorakien. Formell fred sluts tidigt 394. Zorakien tvingas ge upp Hakkai till Felicien.

Följder: Caddo och Erebos bevakar nu med stigande oro Feliciens ökade sjömakt och börjar mycket motvilligt närma sig varandra. Felicien får under inga omständigheter få fäste i västra Ereb. Det innebär ett hot mot Caddos och Erebos försörjning.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

De höga priserna bör ha gett en god marknad för små snabba fartyg i form av blockadbrytare som med snabb seglings- och manöverförmåga kunde undvika den feliciska blockaden och som ansåg riskerna värda eftersom det fanns mycket pengar att tjäna.

Även om Caddo och Erebos kan sägas vara "beroende(?)" av zorakisk spannmål, så kanske de började se sig om efter andra som kunde tänkas sälja spannmål också? Det skulle ju ge en stor sårbarhet att vara beroende av ett enda land, dessutom skulle det ge Zorakin ett potentiellt stort politiskt inflytande i mellanstatliga frågor. Att hota med hungernöd är ett kraftfullt politiskt vapen. Kanske göra Caddo och Erebos något mindre "beroende"?

Däremot bör det ju ändå oroa och ge upphov till högre priser, eftersom tillgången minskar.

Trevlig läsning :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Patrik Höij wrote:De höga priserna bör ha gett en god marknad för små snabba fartyg i form av blockadbrytare som med snabb seglings- och manöverförmåga kunde undvika den feliciska blockaden och som ansåg riskerna värda eftersom det fanns mycket pengar att tjäna.

Även om Caddo och Erebos kan sägas vara "beroende(?)" av zorakisk spannmål, så kanske de började se sig om efter andra som kunde tänkas sälja spannmål också? Det skulle ju ge en stor sårbarhet att vara beroende av ett enda land, dessutom skulle det ge Zorakin ett potentiellt stort politiskt inflytande i mellanstatliga frågor. Att hota med hungernöd är ett kraftfullt politiskt vapen. Kanske göra Caddo och Erebos något mindre "beroende"?

Däremot bör det ju ändå oroa och ge upphov till högre priser, eftersom tillgången minskar.

Trevlig läsning :)
De är inte helt beroende av ett enda land. Men Zorakien har de överlägset störst skördarna i västra Ereb. De är därför prisbildande på marknaden. Dessutom finns det ett dubbelt beroende.

Visserligen är kungen enväldig men han har inte tillräckligt stark militärmakt för att helt kunna köra över och göra sig ovän med samtliga adliga. Han måste fortfarande ta hänsyn till deras åsikter. Han måste också balansera mellan de olika adliga partierna. De adliga är nämligen splittrade i flera partier (ordnar). Dessa partier skulle aldrig kunna komma överens om en fråga som gynnade adelsmännen i det andra partiet. Exempelvis att man gemensamt ska höja spannmålspriserna. Den Zorakiska adelns huvudsakliga intäkter kommer för övrigt från export av spannmål och timmer till Caddo och Erebos.

Kungen skulle således sannolikt inte kunna ensidigt kräva en höjning eller strypning av spannmålshandeln till Caddo utan att göra sig ovän med en stor grupp av adelsmännen om det inte föregicks av krigshandlingar länderna imellan. Den grupp adelsmän han skulle göra sig mest ovän med skulle i så fall vara de sydzorakiska. Just dessa behöver kungen på sin sida för att balansera de mäktigare nordliga hertigarna som helst vill behålla en svagare kungamakt. Han bör absolut inte få dem att sluta sig ihop och göra gemensam sak. Söndra och härska.

Dessutom är även den Zorakiska kungen beroende av en stark och stabil handel då mycket av hans skatteintäkter kommer, utöver de kungliga länen, från fristäderna och samt från tullintäkter från fristäderna. Växande och blomstarnde fristäder ger mer skatte- och tullintäkter till kungen. Därför är den Zorakiske kungen ganska ovillig att göra sig ovän med Caddo.

Men även Kardien odlar mycket spannmål. Även de handlar i viss mån med Caddo och Erebos men har också mycket med Trakorien. Likaså odlar säkert Berendien en hel del spannmål.

Caddo har själv mycket bördiga marker men mer begränsat med yta. Dessutom så har man valt att producera mer inkomstbringande gröder som man säljer för ännu dyrare priser då billigt spannmål finns inom räckhåll. En hel del av Zorakiens spannmål som köps upp av Caddo säljs dessutom vidare till andra länder. Mycket av de lyxartiklar som Zorakierna köper in kommer dessutom från Caddos och Erebos mellanhänder.
Last edited by Fraxinus on 2008-04-11 12:54, edited 3 times in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Det låter som du beskriver den politiska situationen i västra Kopparhavet rätt bra Fraxinus, men en detalj jag undrar över är den om handeln via Fristaden; har denna stad grundats så tidigt i historien?

Sen skriver du "...Berendien bryr de sig inte om...", och om du då avser Caddo, Erebos och Zorakin, tänker du då att kontakterna mellan dessa länder och berendierna inte var av någon större betydelse ca 400 eO?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

1) Du har rätt om Fristaden. Den staden grundas först 511. Stryk den lösningen.

Caddiska marinen eskorterar helt enkelt Caddiska handelsfartyg till Hixani för att se till av flödet av spannmmål till Caddo inte bryts. Det samma gäller Erebos. Spannmålsmarknaden i Berendien är inget alternativ. Även den är blockerad av Felicien. Och Kardien och Caddo har fortfarande iskyla mellan varandra sedan deras krig.

Även om Felicien har lyckats besegra den Zorakiska flottan tror jag att man aktar sig för att få ytterligare en part i kriget emot sig genom att öppet angripa alltför många Caddiska och Erebosiska marina enheter.

2) Nej, de ( främst Caddo och Erebos) struntade för närvarande i Berendien av den enkla anledningen att deras första prioritet var att öppna spannmålshandeln från Zorakien igen så att priserna normaliserade (och därmed stilla oron bland befolkningen på hemmaplan). Fred sluts inte mellan Berndien och Felicien förrän 411 medan den sluts 394 mellan Felicien och Zorakien (1,5-2 år efter det för den Zorakiska flottan så ödeläggande slaget vid Selime).
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Caddiska marinen eskorterar helt enkelt Caddiska handelsfartyg till Hixani för att se till av flödet av spannmmål till Caddo inte bryts. Det samma gäller Erebos. Spannmålsmarknaden i Berendien är inget alternativ. Även den är blockerad av Felicien. Och Kardien och Caddo har fortfarande iskyla mellan varandra sedan deras krig.

Kanske de LV trogna morëlvidynerna i Hixani hade något med detta att göra?
Fraxinus wrote:Även om Felicien har lyckats besegra den Zorakiska flottan tror jag att man aktar sig för att få ytterligare en part i kriget emot sig genom att öppet angripa alltför många Caddiska marina enheter.
Det låter troligt, det är också en bit att segla hela vägen förbi de erebosiska öarna även om samordnade anfall härifrån var mindre troliga då under de splittrade stormännen än nu under Femhusrådet. Sen verkar också Felicien vara på väg att infiltreras sig i Kruns förehavanden i Efaro på denna tiden och vill förmodligen endast hindra att zorakierna utgör något hot i ryggen.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

De är inte helt beroende av ett enda land. Men Zorakien har de överlägset störst skördarna i västra Ereb. De är därför prisbildande på marknaden. Dessutom finns det ett dubbelt beroende.

Visserligen är kungen enväldig men han har inte tillräckligt stark militärmakt för att helt kunna köra över och göra sig ovän med samtliga adliga. Han måste fortfarande ta hänsyn till deras åsikter. Han måste också balansera mellan de olika adliga partierna. De adliga är nämligen splittrade i flera partier (ordnar). Dessa partier skulle aldrig kunna komma överens om en fråga som gynnade adelsmännen i det andra partiet. Exempelvis att man gemensamt ska höja spannmålspriserna. Den Zorakiska adelns huvudsakliga intäkter kommer för övrigt från export av spannmål och timmer till Caddo och Erebos.

Kungen skulle således sannolikt inte kunna ensidigt kräva en höjning eller strypning av spannmålshandeln till Caddo utan att göra sig ovän med en stor grupp av adelsmännen om det inte föregicks av krigshandlingar länderna imellan. Den grupp adelsmän han skulle göra sig mest ovän med skulle i så fall vara de sydzorakiska. Just dessa behöver kungen på sin sida för att balansera de mäktigare nordliga hertigarna som helst vill behålla en svagare kungamakt. Han bör absolut inte få dem att sluta sig ihop och göra gemensam sak. Söndra och härska.

Dessutom är även den Zorakiska kungen beroende av en stark och stabil handel då mycket av hans skatteintäkter kommer, utöver de kungliga länen, från fristäderna och samt från tullintäkter från fristäderna. Växande och blomstarnde fristäder ger mer skatte- och tullintäkter till kungen. Därför är den Zorakiske kungen ganska ovillig att göra sig ovän med Caddo.

Men även Kardien odlar mycket spannmål. Även de handlar i viss mån med Caddo och Erebos men har också mycket med Trakorien. Likaså odlar säkert Berendien en hel del spannmål.

Caddo har själv mycket bördiga marker men mer begränsat med yta. Dessutom så har man valt att producera mer inkomstbringande gröder som man säljer för ännu dyrare priser då billigt spannmål finns inom räckhåll. En hel del av Zorakiens spannmål som köps upp av Caddo säljs dessutom vidare till andra länder. Mycket av de lyxartiklar som Zorakierna köper in kommer dessutom från Caddos och Erebos mellanhänder.
Med den förklaringen så hamnar ju saken i lite annat ljus. Caddo och Erebos blir också lite mindre i behov av handeln även om den är viktig, vilket är bra för balansen. Zorakin kan inte utnyttja sin ställning på marknaden genom inrikespolitiska hinder, vilket också ger balans.

En annan sak dock som jag kom att tänka på:
Caddo, Erebos och Kardien kräver ett slut på kriget. De kräver att Felicien och Zorakien sätter sig ner i fredssamtal annars hotar repressalier.
Mot Felicien kan jag tänka mig att de var beredda att gå i krig, men av texten verkar det som att de övervägde repressalier även mot Zorakin. Menade du så? I så fall vilken typ av repressalier?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Ja, idéer finns. Zorakien har så vitt jag förstår faktiskt haft en hel del kontakter med dessa folk under historien enligt de officiella källorna. Främst under orostider faktiskt. Strax efter Zorakiens officiella grundande så utsattes Zorakien för en blockad till sjöss av Caddo. Under denna tid så ökade handelstrafiken över dessa stammars område. Sannolikt var exempelvis salt från Klomellien en av de viktigare importartiklarna då. Sannolikt gick varor som vin, spannmål, tyger och eventuellt även järn åt andra hållet, norrut (som betalning).

Jag har tänkt mig att detta har upprepats vid fler tillfällen exempelvis under Feliciens blockad av Zorakien. Det är också sannolikt att det finns en aktiv handelsled över land mellan Zorakien och de nordliga länderna (i synnerhet Klomellien och Magillre) och vidderna. De viktigaste importvarorna via denna led bör vara salt och ädelmetaller. Det är också möjligt att denna led i viss mån "försörjer" (genom mutor, en del plundring och tullverksamhet) svartfolksklaner i nordöstra Aidne exempelvis den Brända jordens klan" och gör dessa ekonomiskt oavhängiga till Svarta tornet.

Det är också ganska troligt att leden innebär en viktig ekonomisk faktor för de narguriska stammarna norr om Aidnebergen (eskort och beskyddarverksamhet). Kanske har rent av att vissa stammar specialiserat sig som karavanförare och vakter som sköter leveranser av salt, ädelstenar och metaller mellan Klomellien och Zorakien..


Hamurerna i södra Melashebergen kan ha varit de som försåg zorakierna med salt under den caddiska blockaden, och även senare. I dagens Klomellien försöker kanske de mäktigaste stadsstaterna att lägga sig i denna handel som inte går via floden Maure och således inte inbringar några tullinkomster här?
En zorakisk-klomellisk konflikt? :?

Flera stammar tillhörande kasenerna (kahwasherna på tidig sydnarguri för den intresserade) kan antas ha som huvudsaklig inkomstkälla att beskydda zorakiska karavaner norrut när de passerar deras marker, även regelrätta legostyrkor kan kanske anlitas i nordzorakiska gränsstäder som kan följa karavanerna hela vägen till Klomellien - dyrare men säkrare.

Halakas-stammen på Aidnebergens nordslutningar är pålitliga och tre av Orga-din klanerna kontrollerar en lang bit av en gammal jorisk härväg som är lätt att färdas på. I Bilfrax-passet som faktisk ligger inom Brända jordens revir har Talgav Gulöga och hans krigare ett fäste och är ofta anlitade av handelshusen. Visoterklanen som länge bodde uppe i Aidnebergen vid Kvideflodens källa och i flera generationer tjänade som karanvakter är dock numera fördrivna av svartfolken. (Albin Ovarsson, handlare från Luksilo och kännare av traden över norra Aidnebergen)
Fraxinus wrote:På den mera östliga rutten som går ner via ingenmanslandet mellan Zorakien och Jorpagna "beskyddas" leden eventuellt från mer regelrätt plundring av diverse (rov-)riddare, vättestammar och barbarstammar som har slutit avtal med olika handelsbolag. Hur som helst bör man nog färdas med en hygglig karavanvakt i dessa områden.
vijes kladdkarta hittar vi det poetisk välklingande Riddar Agadrims dödståg och det kan vara karavanleden som går mot Erebs inre.

http://img179.imageshack.us/img179/7036 ... el3xp6.jpg
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Patrik Höij wrote:Mot Felicien kan jag tänka mig att de var beredda att gå i krig, men av texten verkar det som att de övervägde repressalier även mot Zorakin. Menade du så? I så fall vilken typ av repressalier?
Du har rätt! Som jag skrev tidigare så var det främst mot Felicien hoten om repressalier (krig) riktades. Zorakiens ekonomi var redan i botten och det behövdes inte så mycket att få dem att inse att fredsamtal var nödvändiga men bara för säkerhets skull så kanske Caddo och Erebos mumlade något om att man kommer att se över handelsavtalen länderna emellan om inte Zorakerna sätter sig vid förhandlingsbordet ögonabums. :wink:
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote: Hamurerna i södra Melashebergen kan ha varit de som försåg zorakierna med salt under den caddiska blockaden, och även senare. I dagens Klomellien försöker kanske de mäktigaste stadsstaterna att lägga sig i denna handel som inte går via floden Maure och således inte inbringar några tullinkomster här?
En zorakisk-klomellisk konflikt? :?

Flera stammar tillhörande kasenerna (kahwasherna på tidig sydnarguri för den intresserade) kan antas ha som huvudsaklig inkomstkälla att beskydda zorakiska karavaner norrut när de passerar deras marker, även regelrätta legostyrkor kan kanske anlitas i nordzorakiska gränsstäder som kan följa karavanerna hela vägen till Klomellien - dyrare men säkrare.

Halakas-stammen på Aidnebergens nordslutningar är pålitliga och tre av Orga-din klanerna kontrollerar en lang bit av en gammal jorisk härväg som är lätt att färdas på. I Bilfrax-passet som faktisk ligger inom Brända jordens revir har Talgav Gulöga och hans krigare ett fäste och är ofta anlitade av handelshusen. Visoterklanen som länge bodde uppe i Aidnebergen vid Kvideflodens källa och i flera generationer tjänade som karanvakter är dock numera fördrivna av svartfolken. (Albin Ovarsson, handlare från Luksilo och kännare av traden över norra Aidnebergen).

Fraxinus wrote:På den mera östliga rutten som går ner via ingenmanslandet mellan Zorakien och Jorpagna "beskyddas" leden eventuellt från mer regelrätt plundring av diverse (rov-)riddare, vättestammar och barbarstammar som har slutit avtal med olika handelsbolag. Hur som helst bör man nog färdas med en hygglig karavanvakt i dessa områden.
Det här med att Hamurerna förser Zorakien med salt låter mycket utmärkt. Helt plötsligt har vi ett bredare konfliktsspektra som även involverar Klomelliens stadsstater. Dessutom en mosaik av barbarklaner, egensinniga fria riddare (furstar) och en del svartfolksklaner som alla vill ha en del av kakan av den viktiga och inkomstbringande nordsydliga handelsleden. Strider för att utöka sitt eget område och därmed sin egen del av handelsvägen förekommer ständigt. Små statsliknande områden börjar bildas. Allianser mellan olika parter sluts och bryts om vart annat och mitt i det hela finns handelsmännen med sina karvananer och sin vakter. Dessutom har vi dvärgar i området liksom dalker och även Jorpagniska och Zorakiska intressen.

Här kan man tala om uppslag till äventyr.
Last edited by Fraxinus on 2008-04-11 16:16, edited 3 times in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ditt senaste inlägg beter sig lite underligt mäster Fraxinus...
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Jag vet. Jag fick annat på halsen och råkade av misstag posta eländet. En uppdatering har gjorts.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Om de LV-troende Morelvidynerna kommit till Hixani vid det här laget så har de definitivt en roll att spela. Flera Morelvidyner i Zorakien har stannat vid sin gamla profession och skaffa sig båtar varifrån de antingen bedriver fiske med eller har skapat små handelsrörelser där man fraktar varor mellan Caddo/Erebos och Zorakien. Oftast är det sannolikt specialvaror som Parfym, Juveler etc.

Från Zorakien fraktar de kanske råämnen av juvelen Granat till Caddo och Erebos. Smuggling förekommer som en del i verksamheten för dessa handlare. Det finns flera smugglarhålor längst den Zorakiska kusten. Ibland är till och med länsherren själv inblandad. När så Felicierna besegrat Zorakiens flotta vid Selime hade Zorakerna ingen flotta kvar att försvara sitt havsområde med.

För att störa Felicierna så gav kungen kaparbrev till de som vill ha. En del Morelvidyner nappade på erbjudandet. Tack vare skydd av dimma, lokalkännedom och små snabba båtar etc lyckades de borda några Feliciska fartyg. Morelvidynernas främst förtjänst under kriget utgjorde dock deras insmuggling av varor från Caddo och Erebos till Zorakien samt att de med sin små snabba båtar spejade längst kusten för att kunna förvarna de Zorakiska byarna och städerna om den Feliciska flottan var i antågande.
Patrik Höij
Caddisk Bågskytt
Posts: 159
Joined: 2008-03-07 11:08

Post by Patrik Höij »

För att störa Felicierna så gav kungen kaparbrev till de som vill ha. En del Morelvidyner nappade på erbjudandet. Tack vare skydd av dimma, lokalkännedom och små snabba båtar etc lyckades de borda några Feliciska fartyg. Morelvidynernas främst förtjänst under kriget utgjorde dock deras insmuggling av varor från Caddo och Erebos till Zorakien samt att de med sin små snabba båtar spejade längst kusten för att kunna förvarna de Zorakiska byarna och städerna om den Feliciska flottan var i antågande.
Detta går ju bra ihop med mitt förslag om blockadbrytare vilket de ju fungerade som när de fraktar varor från Caddo och Erebos till Zorakin. Ännu bättre skulle handeln naturligtvis flyta om de fraktade spannmål tillbaka från Zorakin till Caddo och Erebos på återvägen, men det hade du kanske tänkt utan att skriva i texten? :?
Yokohama
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 19
Joined: 2007-04-01 08:37
Location: Umeå

Hertigen av Likermark i Zorakin

Post by Yokohama »

Jag har skummat igenom trådarna som rör mynt och ekonomi men har detta till trots några funderingar som jag tänkte dela med mig av till denna formidabla samling DoD experter.

I min nuvarande spelargrupp är en av rollpersonerna ingen mindre än Hertigen av Likermark i Zorakin. När detta blev klart så började jag fundera över följande;
Hur mycket pengar har en Hertig i Zorakin? Vad kan man tänka sig att denne har för egendomar och hur mycket ungefär är de värda? Bönderna i Zorakin har ju en mycket svag ställning eftersom adeln tar så mycket av dem i skatt som bara är möjligt. Hur mycket skatt, i procent eller sm/gm, får en hertig in varje månad? Vad kan man tänka sig att Hertigens omkostnader är för soldater, reparationer av borgar, fort mm.?

Jag utgår från att Likermark har ungefär 200.000 inv. Ett hushåll består av i genomsnitt fem personer. (200.000/5=40.000 st) Sen tänkte jag att antigen får Hertigen skatt från alla skatteskrivna hushåll som baroner och grevar samlar in till honom/henne och att Hertigen då får ca 30% av den totala skatteinkomsten (Baronen tar 30% och Greven 30%). Jag föreställer mig att skatterna är höga, kring 50% av hushållets produktion. Ett hushåll producerar 2 sm/dag i lönearbete eller natura-värde. Detta ger Hertigen (40.000x2smx30dagar)x0,15(%) =360.000 sm/månaden.

Vad har ni för synpunkter på mina antagen och beräkning att räkna ut Hertigens och hushållens ekonomi?

Jag föreställer mig enorma klass-klyftor, där Högadeln lever enormt lyxigt och bönderna för evigt fast att "slita" för brödfödan utan chans till en "klass-resa" uppåt i systemet.
Post Reply