Sése Hesuóni / Priglasili

Samlingsplats för alla länder och platser
Post Reply
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Sése Hesuóni / Priglasili

Post by Mikael »

Adragoor wrote:En liten fundering som jag har haft är var Sese Hesuoni egentligen ligger? Är det området sydost om Mefamirs sjö, eller längre norrut?
Jag uppfattar informationen mellan Palinor och Nargurs skogar snarast som öster om och nordost om Mefimors sjö. Norr om floden Irhus och Trasimo, men söder om Menhe-Dihz när den korsar slätten i norr. Skogen sätter gränsen i väster och konkurensen med Palinors nomader i öster. Detta skulle då utgöra folkets kärnområde. (Området har minsakats något då Palinor är något större på kartan än i EA, vilket jag iofs inte har något emot.)
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Adragoor wrote: Isf borde språket i Palinor även vara influerat av Hisit förutom västnarguriska dialekter och jori. Eller finns en tydlig gräns mellan de narguriska nomaderna i Palinor å ena sidan och hisit-talande nomader å andra sidan? Är det troligt att en sådan gräns finns? Mellan västnarguriska och hisit lär visserligen inte finnas men sasuiterna lär inte respektera Palinors östgräns och den gränsen kan nog inte direkt försvaras från intrång. Den är ju rätt lång och Palinor är rätt glesbefolkat. Det troligaste är därför att en del av Palinors befolkning åtminstone ibland utgörs av sasuiter, i synnerhet eftersom Palinors östgräns inte följer ngn flod eller annan geografi.
Last edited by Mikael on 2007-11-13 20:57, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Det var vad jag menade med att det var konkurensen med andra folk snarare än en ritad gräns som satte stopp för folkets kärnland. De får gärna vara enströingar som undviker andra grupper i möjligaste mån och att det är därför de lyckats bevara sin kultur och språk unikt.
Med dem färdas småfolk med fladdermusvingar, likt älvorna, men som inte är älvfolk. Kan detta vara en mystisk relation till de utomaltoriska karkionerna?
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Har insett nu att landet och folket inte hade samma namn. Sese var slätten Sasúit är folket.

Området skall ha en stor andel (40%) kentaurer också!
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Från Palinortråden
Östra Palinor övergår i grässlätterna som på jori kallas Priglasili ("grön slätt") men på det lokala språket hísit heter Sése Hesuóni ("det viskande gräset"). Regionen är förhållandevis torr men ändå bördig nog för att täckas av ett tätt gräs som sommartid når lårhögt. Gräsets rotsystem är oerhört omfattande, segt och djupt så att bruka jorden går inte. Detta har visat sig vara ett naturligt hinder för Palinors expansion i öster. Hav av gräs med enstaka träd och buskar genombryts av små åar och floden Ogorolihn. Grässlätterna försörjer ett rikt djurliv och ett märkligt nomadfolk av flera olika raser, Sasúit ("slättvandrarna"). Gränsen mot Palinor är av naturliga skäl flytande då ordenstaten har svårt att utöva sin kontroll i öster och Sasúit har svårt att förstå gränser.
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Hur mycket bör Sese utvecklas innan Palinor-pdf'en blir klar? Räcker det vi har?
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2081
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Det tror jag. Jag tror Peter inte ämnar lämna mer en sparsmakad info i Palinormodulen om intilliggande områden och folk om de inte är väldigt insyltade i palinorska affärer. På så sätt råkars ju inte heller krokben oavsikltligt fällas mot andra modulers skribenter.
Däremot så startas ju ofta spin-offaktiviteter i dessa regioner när det beger sig, som nu skett både här, i ransard, bland högmänen etc.
:D
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Sése Hesuóni / Priglasili

Post by Mikael »

Tycker detta kan passa väl som generellt underlag för området öster om Palinor/Mefimors sjö fram till Nargurs utkanter.
Fraxinus wrote:Jag har kopierat denna flik från klimat till skogar och naturtyper då jag tycker den hör hemma här.


Om man använder norra och centrala Asien som referens för inlandet av Ereb och Nargur så är detta en omväxlande mosaik av stäpplandskap, torrskogslandskap, taigalandskap, myrlandskap och flod- och översvämningslandskap.

Grässtäpplandskapet är milsvidd, flackt och möjligen småkulligt landskap med enstaka mindre berg avtecknande sig i horisonten. Enstaka träd eller små träddungar syns också här och där avtecknande sig mot horisonten. På försommaren överflödas gräsmarkerna av en enorm blomning. På höstarna blommar ljung. Gräsbränder är vanligt förekommande. Biotopen domineras av stora häst-, hjort- och antilophjordar. Rovdjur är framförallt varg och kattdjur.

Angränsande till grässtäpperna finns de skogar jag väljer att kalla torrskogar. Dessa domineras av olika tallarter, cypresser och lärkliknande barrträd samt poppel och eukalyptusliknande lövträd. I områden med varmare inlandsklimat är det dominerande lövträd typ eukalyptus och i kallare områden är lövträden mer som poppel och asp. Ekar bör också finnas.

Skogarna är föhållandevis torra och ganska glesa. Undervegetationen domineras av gräs och ljung. Skogsbrand är vanligt förekommande. Det är rent av den dominerande störningsregimen. Inlandsklimatet ger möjlighet till våldsamma åskoväder som lätt kan starta skogsbränder i de torra skogarna och som kan få små bäckraviner att snabbt förvandlas till rasande floder som sliter med sig träd, stenar etc.

I de nordliga skogarna fortsätter tallarterna vara ett av de dominerande träden men nu de ge mer utrymme åt gran, björk, asp. Granarna kan med fördel beskrivas med mer hängande grenar, förvridna stammar, dunkla skogar med mycket mossa och lavbehängda. Björkarna kan med fördel beskrivas som än mer skira än de vi är vana att se.

"...stora skogar av Glansbjörk vars bark är snövit och nästan speglande och vars höga raka stammar bär upp en sirlig, luftig krona med lätt hängande grenar som får träden ljusgröna småflikiga blad att svaja i vinden, därigenom skapande ett mjukt susande i skogen, alltihop ge ett intryck av att ha kommit till en magisk plats, ett sagornas vidsträckta palats där vitblanka kolonner bär upp ett ljusgrönt, susande tak...osv"

Grässtäpperna och torrskogarna genomkorsas av ringlande floder som ofta omgärdas av översvämningsdrabbade lövskogar dominerade av glasbjörkar, pilar, ekar, alar, sumpcypresser och varför inte slänga in lite hemlock och bambuliknande gräs. Intrycket är hysteriskt grönt och frodigt med vattenspeglar fyllda av högt gräs, näckrosor, kallor, blå och gula svärdsliljor och orchidéer. Läkeväxterna sårläka och valeriana trivs också här.

Här blandar jag friskt från varmtempererade biotoper som Evergreens i amerika, de sydkinesiska lövskogarna och europeiska sumpskogarna.

Ovan nämnda skogsbiotoper är exempel vad man kan hitta i vidsträckta inlandsområden som Asien eller Nargur. Det är alltså mer ett urval av skogsbiotoper som kan finnas i Nargur som helhet. Allihop finns kanske inte i Barbia. Men som exempel på biotoper bör grässtäpperna, torrskogarna och de nordliga skogarna finnas med. I anslutning till bergen kan bergsskogar med cembratall, lärk, silvergran, asp, sockerlönn, bergslönn vara dominerande. Närmare kusten eventuellt redwood, douglas, hemlock och sumplönn. Dessa bör dock givetvis modifieras och ges andra namn för att bli mer Erebaltiska
Post Reply