Erebos

Samlingsplats för alla länder och platser
Post Reply
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Kanske en dräkt man finner hos exentriska stormannahustrur på Targero?

Image
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

Image
User avatar
Rubicon
Ransardisk Gripryttare
Posts: 162
Joined: 2010-06-05 17:28
Location: Härnösand

Post by Rubicon »

För lite görs överlag just nu, och för lite har skrivits och diskuterats kring Erebeos i min mening. Varför? Är det som är skrivet i Ereb böckerna tillräckligt? Nja tycker jag inte. Är det bra nog? Kan nog utvecklas en bit till.

Så jag tänkte börja med det jag tycker att skojsigast att diskutera: militärmakten.
I SLboken står det och jag citerar:
Ereb Altor, spelledarboken s.30 wrote:Erebos har i praktiken många militärstyrkor. Det finns dels en riksstyrka som finansieras av skattemedel. Denna består av en armé och en flotta. Dessutom har varje handelshus sin flotta och här som skyddar dess intressen inom och utom landet.
Alla Erebosiska styrkor består av proffessionella legosoldater som får kontant betalning. Detta gör att Erebos militärstyrkor är lättrörliga och har hög slagkraft, men att de i gengäld är mindre än t.ex. Caddos folkuppbåd. De Fem Husen föredrar i vilket fall som helst att idka diplomati framför att utkämpa krig, eftersom det sistnämda inte är bra för handeln.
Eftersom alla erebosiska styrkor ska vara sjöburna består de nästan utelsutande av tungt infanteri och bågskyttar. Kavalleri är sällsynt. Detta har i sin tur som följd att härarna knappast skulle kunna besegra fastlandets riddarerméer i öppna fältslag. I stället har man specialiserat sig på marina operationer och belägringar.


Vidare står det följande i Kopparhavets Kapare om den erebosiska krigsmakten:
Kopparhavets Kapare s.29 wrote: Erebos har dels en enhetlig, ganska välorganiserad riksflotta, dels en uppsjö av privata småflottor som ägs och finansieras av handelshusen. Generellt kan sägas att den är vältränad (normal till elit). Riksflottan förfogar sammanlagt över ett dussintal större fartyg (galeasser, karacker och tunga galärer) och ett femtiotal mindre (karaveller och galärer). Marinsoldaterna består uteslutande av legotrupper – vältränade men fåtaliga.


Vidare skrivs det senare i samma bok
Kopparhavets Kapare s.30 wrote: Den militära riksflottan är förhållandevis stark. Alla de större handelshusen fogar dessutom över egna eskortfartyg som de ställer till förfogande om ett övergripande hot skulle dyka upp.


Vad kan man dra för slutsater av ovanstående?
1) Erebos armé är liten, infanteribaserad och professionell, helt eller delvis bestående av legosoldater. Vältränad och välbetald. Handelshusen har egna mindre arméer som skyddar deras intressen. Dessa handelshusarméer var finns de stationerade? Inom Erebos? Eller försöker Erebos att sluta avtal med andra länder om att handelshusen ska stationera ett kompani av sina soldater där för att skydda erebosiska handelsintressen? Låter väldigt mycket Firenze, Pisae och Venezia mellan 12-14-hundratalet.

Hur stor kan den totala erebosiska armén vara? Armén skulle jag tippa på mellan 2-3000 man i fredstid som max. Femhusråden kanske kan sätta upp 300-500 man i fredstid var, medan mindre handelshus mellan 50-100 man var. Totalt kanske 6-7000 man i fredstid.

Utrusningsvis ser jag armén bestå till stor del av armborstskyttar, enklare att använda under belägringar och ombord på skepp än bågar. Billigare och enklare att träna. Plåtdetaljer på rustningar, typ axlar, knän, hjälm. Medan kroppen skyddas av ringbrynja eller brigantin. Kan se dem med en Pavise som skydd och ett kort bredbladigt svärd som närstridsvapen.

Andra delar av armén kan jag se som tungt närstridsinfantri anpassat för bordningar och stormningar. Ringbrynja med plåtdetaljer, stora sköldar och ett 60-80cm långt svärd för att kunna användas i trånga utrymmen.
Det står att : Alla Erebosiska styrkor består av proffessionella legosoldater. Finns det amatörer som är legosoldater också då? ;)
Ne men skämt åsido, tankeidé: Erebos rekryterar inte hela legosoldatsstyrkor i fredstid till riksarmén (?) utan använder sig av en främlingslegions rekrytering. Typ att ”kom till Erebos och tjäna som soldat i riksarmén i 20 år, vi ger dig mat, pengar, utrusning, status och ett nytt namn. Vi frågar inte vem du är, var du kommer ifrån eller vad du har gjort.”

2) Riksflottan.
Inte särskilt många större enheter (men fler än de flesta andra sjöfartsnationerna), men däremot rätt många midre skepp. Framförallt om man räknar med handelshusens egna flottor. Man kan ganska tydligt utskilja att den erebosiska flottans primära uppgift är att eskortera handesskepp och skydda kuster från piratangrepp. Ironiskt nog innebär det att den även är lämpad för att göra det den är organsierad för att skydda, nämligen att anfalla fientliga handelsrutter och göra kortare strandhugg på fientliga stränder för att försvinna innan tyngre fientliga flottenheter kan nå fram. Större sjöslag och närblockader av fientliga hamnar borde däremot passa den erbosiska flottan illa.

Tankar?
-Vi kåt nik och Lill-Aron? Vilka fåniga namn!
User avatar
Spelknepe
Admin
Posts: 2517
Joined: 2007-01-25 20:26
Location: Helsingborg
Contact:

Post by Spelknepe »

”kom till Erebos och tjäna som soldat i riksarmén i 20 år, vi ger dig mat, pengar, utrusning, status och ett nytt namn. Vi frågar inte vem du är, var du kommer ifrån eller vad du har gjort.”
Känns som om att detta skulle locka till sig ganska mycket busefolk. Erebos som en handelsnation med dess handelshus riskerar kanske inte att hyra in "tvivelaktiga" legosoldater för att skydda deras dyra last och vara.
Utrusningsvis ser jag armén bestå till stor del av armborstskyttar, enklare att använda under belägringar och ombord på skepp än bågar.
Armborstskytter känns bra och proffsigt och skiljer sig en del från de dalkiska bågskyttarna.

Att låta infanteriet vara mer specialiserade på kust är nog en god idé. Ser nog att Erebos prioriterar ett försvar av sina egna öar än att de satsar på en offensiv armé.
User avatar
Rubicon
Ransardisk Gripryttare
Posts: 162
Joined: 2010-06-05 17:28
Location: Härnösand

Post by Rubicon »

Spelknepe wrote:
Känns som om att detta skulle locka till sig ganska mycket busefolk. Erebos som en handelsnation med dess handelshus riskerar kanske inte att hyra in "tvivelaktiga" legosoldater för att skydda deras dyra last och vara.
Tja det beror väl på hur mycket man silar bort ;) men ja jag förstår hur du tänker. Kanske kan ha rejäla intagningsprov med bland annat krav på läs- och skrivförståelse, något som borde sortera bort det värsta buset i ett rätt tidigt stadium. Eller känns det alldeles för ohållbart?
Spelknepe wrote: Armborstskytter känns bra och proffsigt och skiljer sig en del från de dalkiska bågskyttarna.

Att låta infanteriet vara mer specialiserade på kust är nog en god idé. Ser nog att Erebos prioriterar ett försvar av sina egna öar än att de satsar på en offensiv armé.
Ja jag tänkte mig lite att när den erebosiska armén kliver iland så gräver den ned sig bakom pallisader och pålverk för att förhindra kraftiga ryttaranfall, men även för att bryta upp anfall från elaka zorakiska regalgardister med otympliga hillebarder ;) bakom pallisaderna kan då väldrillade armborstskyttar skicka disciplinerade salvor på kort avstånd in i fientliga trupper.

Men jag ser gärna den också specialiserad på att erövra befästningsverk genom långa belägringar, dock främst mot kuststäder. Men om det skulle kännas för oerebosiskt så böjer jag mig utan problem.
-Vi kåt nik och Lill-Aron? Vilka fåniga namn!
birkebeineren
Admin
Posts: 7111
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Riksflottan och Riksarmen kanske endast rekryterar erebosier men vad tros om att de olika handelshusen har sina egna sätt och rutiner? Festglade med sina något exentriska vanor rekryterar gärna bland klassiska äventyrare med förmåga att tänka själv och inte endast ställer in sig i leden, Hypon har stränga krav på moral och hyr endast bland blodserebosier, Gararin som handlar mycket med Nargur har skogsbarbarer i sina landburna styrkor, Hinkare är mindre nogräknande med lagar och etik hos sina trupper utan fokuserar på resultat, Ermini har stort sätt beyuraliter i sina led samt även några cykloper...

Armborstskyttar och belägringskonst känns förövrigt helt rätt för Erebos. :)
User avatar
gtjorgo
Barbisk Hövding
Posts: 1061
Joined: 2008-05-24 12:54
Location: stockholm

Post by gtjorgo »

Över huvud taget lär handelshusen söka göra så snabba aktioner som möjligt då krig kostar pengar om de pågår för länge och pengar vill man ju tjäna in snabbt. femhusrådets medlemmer vill nog ha snabb effekt och har kanske inte råd att tänka allt för långsiktigt...lite som våra tiders banker ;)
User avatar
Rubicon
Ransardisk Gripryttare
Posts: 162
Joined: 2010-06-05 17:28
Location: Härnösand

Post by Rubicon »

http://www.hubhobbyshop.com/clash13.JPG Erebosisk armborstskytt?

http://slightlyrelevant.com/sr/wp-conte ... quemar.jpgDen erebosiska arméns sidovapen?


Att de olika handelshusen har olika prioritet på rekryters förmågor ser jag ganska positivt på.
-Vi kåt nik och Lill-Aron? Vilka fåniga namn!
Mikael
Admin
Posts: 5113
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Ser intressant ut, men cykloperna tycker jag vi kan spara på.
birkebeineren
Admin
Posts: 7111
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Inga cycloper? Bara en tanke, inspirerad av det faktum att cykloper som legosoldater har förekommit i Erebos. Stormannahuset Tjurhorn hade enligt äventyret "Skuggor över Nohstril" sådana i sin tjänst under tvisterna med handelshusen tidigt på 500-talet eO. Behöver i vilket fall som helst inte vara en fast ordning att ett handelshus anlitar enögda stenfolk utan kanske mer något som ibland förekommer ...eventuellt.

Enligt källorna så brukade förövrigt stormännen använda sig av sitt underlydande husfolk som soldater vid behov, något som gjorde dem sämre rustade i krig mot de allt mäktigare handelshusen som använde sig av profetionella legosoldater. Står om i både EA-boxen och Sinkadus 25.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Rubicon wrote:För lite görs överlag just nu, och för lite har skrivits och diskuterats kring Erebeos i min mening. Varför? Är det som är skrivet i Ereb böckerna tillräckligt? Nja tycker jag inte. Är det bra nog? Kan nog utvecklas en bit till.

Så jag tänkte börja med det jag tycker att skojsigast att diskutera: militärmakten.
I SLboken står det och jag citerar:
Ereb Altor, spelledarboken s.30 wrote:Erebos har i praktiken många militärstyrkor. Det finns dels en riksstyrka som finansieras av skattemedel. Denna består av en armé och en flotta. Dessutom har varje handelshus sin flotta och här som skyddar dess intressen inom och utom landet.
Alla Erebosiska styrkor består av proffessionella legosoldater som får kontant betalning. Detta gör att Erebos militärstyrkor är lättrörliga och har hög slagkraft, men att de i gengäld är mindre än t.ex. Caddos folkuppbåd. De Fem Husen föredrar i vilket fall som helst att idka diplomati framför att utkämpa krig, eftersom det sistnämda inte är bra för handeln.
Eftersom alla erebosiska styrkor ska vara sjöburna består de nästan utelsutande av tungt infanteri och bågskyttar. Kavalleri är sällsynt. Detta har i sin tur som följd att härarna knappast skulle kunna besegra fastlandets riddarerméer i öppna fältslag. I stället har man specialiserat sig på marina operationer och belägringar.


Vidare står det följande i Kopparhavets Kapare om den erebosiska krigsmakten:
Kopparhavets Kapare s.29 wrote: Erebos har dels en enhetlig, ganska välorganiserad riksflotta, dels en uppsjö av privata småflottor som ägs och finansieras av handelshusen. Generellt kan sägas att den är vältränad (normal till elit). Riksflottan förfogar sammanlagt över ett dussintal större fartyg (galeasser, karacker och tunga galärer) och ett femtiotal mindre (karaveller och galärer). Marinsoldaterna består uteslutande av legotrupper – vältränade men fåtaliga.


Vidare skrivs det senare i samma bok
Kopparhavets Kapare s.30 wrote: Den militära riksflottan är förhållandevis stark. Alla de större handelshusen fogar dessutom över egna eskortfartyg som de ställer till förfogande om ett övergripande hot skulle dyka upp.


Vad kan man dra för slutsater av ovanstående?
1) Erebos armé är liten, infanteribaserad och professionell, helt eller delvis bestående av legosoldater. Vältränad och välbetald. Handelshusen har egna mindre arméer som skyddar deras intressen. Dessa handelshusarméer var finns de stationerade? Inom Erebos? Eller försöker Erebos att sluta avtal med andra länder om att handelshusen ska stationera ett kompani av sina soldater där för att skydda erebosiska handelsintressen? Låter väldigt mycket Firenze, Pisae och Venezia mellan 12-14-hundratalet.

Hur stor kan den totala erebosiska armén vara? Armén skulle jag tippa på mellan 2-3000 man i fredstid som max. Femhusråden kanske kan sätta upp 300-500 man i fredstid var, medan mindre handelshus mellan 50-100 man var. Totalt kanske 6-7000 man i fredstid.

Utrusningsvis ser jag armén bestå till stor del av armborstskyttar, enklare att använda under belägringar och ombord på skepp än bågar. Billigare och enklare att träna. Plåtdetaljer på rustningar, typ axlar, knän, hjälm. Medan kroppen skyddas av ringbrynja eller brigantin. Kan se dem med en Pavise som skydd och ett kort bredbladigt svärd som närstridsvapen.

Andra delar av armén kan jag se som tungt närstridsinfantri anpassat för bordningar och stormningar. Ringbrynja med plåtdetaljer, stora sköldar och ett 60-80cm långt svärd för att kunna användas i trånga utrymmen.
Det står att : Alla Erebosiska styrkor består av proffessionella legosoldater. Finns det amatörer som är legosoldater också då? ;)
Ne men skämt åsido, tankeidé: Erebos rekryterar inte hela legosoldatsstyrkor i fredstid till riksarmén (?) utan använder sig av en främlingslegions rekrytering. Typ att ”kom till Erebos och tjäna som soldat i riksarmén i 20 år, vi ger dig mat, pengar, utrusning, status och ett nytt namn. Vi frågar inte vem du är, var du kommer ifrån eller vad du har gjort.”

2) Riksflottan.
Inte särskilt många större enheter (men fler än de flesta andra sjöfartsnationerna), men däremot rätt många midre skepp. Framförallt om man räknar med handelshusens egna flottor. Man kan ganska tydligt utskilja att den erebosiska flottans primära uppgift är att eskortera handesskepp och skydda kuster från piratangrepp. Ironiskt nog innebär det att den även är lämpad för att göra det den är organsierad för att skydda, nämligen att anfalla fientliga handelsrutter och göra kortare strandhugg på fientliga stränder för att försvinna innan tyngre fientliga flottenheter kan nå fram. Större sjöslag och närblockader av fientliga hamnar borde däremot passa den erbosiska flottan illa.

Tankar?
Tycker det mesta ser riktigt bra ut. I synnerhet jämförelsen med de italienska stadsstaterna under 1200-1400-tal vilket händelsevis är ungefär samma tidsepok jag satt på Zorakin. Men för Zorakin har jag främst använt Frankrike, Burgund, sydvästra Tyskland och den nordliga italienska staten Milano (Lombardiet) som förebilder (ihopväxta till ett land). Dock med det faktum att den Zorakiska kungens makt är större än vad den franska motsvarigheten var under 1300-talet.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Troligen finns det dessutom en hel del Luksiliska legoknektar i Erebos då dessa till skillnad från Pennerna tenderar att fokusera just på infanteri som svärdsmän till fots eller beväpnade med bardisaner, spetum, pålyxor och/eller hillebarder. De senare dock mer ovanliga. Skjutvapen som favoriseras är långbågar och armborst. En egenhet bland de luksilska infanteristerna är den långa dolken kallad Basilard (nästan som ett smalt kortsvärd) som flertalet verkar bära.

Dessutom finns det gott om unga män som är vapentränade i Gredelmark (luksilo) såväl bland borgar som adel och även i viss mån bland bönderna. Och Gredelmark och Yttersol med sina luksiliska befolkning ligger väldigt nära Erebos. Även Jorpagner torde vara vanliga legoknektar i Erebos.
Mikael
Admin
Posts: 5113
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag menade inte att utesluta cykloper helt, men jag har tolkat EA och äventyret som att cyklopkrigare är en ovanlig historisk händelse. Men jag kan tänka mig att det ibland händer att äventyrslystna cykloper lyckas ta sig över sundet från Tolokfe och att dessa snabbt får anställning hos något handelshus, eller kanske någon "rojalist"/fiskebaron?
birkebeineren
Admin
Posts: 7111
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Jag menade inte att utesluta cykloper helt, men jag har tolkat EA och äventyret som att cyklopkrigare är en ovanlig historisk händelse. Men jag kan tänka mig att det ibland händer att äventyrslystna cykloper lyckas ta sig över sundet från Tolokfe och att dessa snabbt får anställning hos något handelshus, eller kanske någon "rojalist"/fiskebaron?
Låter bra så.
birkebeineren
Admin
Posts: 7111
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Skulle någon med tillgång till EA-boxen kunna kolla under Erebos vad som står om Gesnunporgraven, sundet mellan Tolokfe och fastlandet?
Post Reply