Page 1 of 1

Ormguden Káaa

Posted: 2015-04-11 15:54
by Fafnir
Beskrivs väldigt kortfattat i marsklandet s.19 som en god ormgud. Det aktuella prästerskapet tycks ha goda relationer till- men tillhör inte själva ker-bosh.

Tankar?

Re: Ormguden Káaa

Posted: 2015-04-12 15:41
by Sopodlare
Kan den ha relationer till tex Serpenter? I södra Altor talas om "vidriga korsningar mellan de båda folken" (människor och Serpenter) så någon form av...samförstånd kanske existerar?

Re: Ormguden Káaa

Posted: 2017-03-16 09:38
by Wolfhart
För länge länge lääääänge sedan när min dåvarande spelargrupp var vilse i Marsklandet så hade vår SL broderat ut denna religion lite då vissa av oss spelare tenderade att fråga mycket.
Några saker ur minnet:
- religionen skulle ursprungligen komma från djungelfolk i södra Soluna, som behövde hantera en omgivning fylld med läskiga reptiler
- animism och/eller shamanism är vanliga kunskaper bland prästerskapet, igen verktyg att hantera den omgivande naturens invånare och andar
- ambiormen är "dubbelt välsignad" av Ka'aa och anses vara en stor ynnest att ha fått se någon gång i sitt liv, så stor att vissa Ka'aa-dyrkare faktiskt vallfärdat till underjorden för detta!
- gorgonerna ses som Ka'aa's straffande änglahelgon
- serpenter är enligt tron återfödda Ka'aa-dyrkare som kommit ett steg närmare sin gud, och serpenter anfaller aldrig en Ka'aa-präst/-inna