Ordnar

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Ordnar

Inlägg av birkebeineren » 2007-08-23 17:20

Öppnar härvid en ny tråd där vi kan diskutera Erebs alla ordnar, vare det sig munkordnar, nunneordnar eller riddarordnar, av religiös eller filosofisk sort.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2007-08-23 17:40

I Lysande Vägen-tråden finns några mammutinlägg av charlielarsson rörande olika ordnar i Ereb. Utan att ha läst allt så verkar det ganska bra.

Vad tror ni, och är det någon som vill redigera?

Ett exempel:

Gruderska orden

Typ
Minnesorden till minnet av slaget vid Gruderborg i Kardien år 288. När solfararna var i främmande land försvarade de kvardröjande riddarna
riket mot en stor orchoffensiv som slutgiltigt övervanns vid just Gruderborg.

Säte
Orden har stora säten i både Gruderborg och Ekeborg.

Storlek
Orden är stor då den är populär bland unga kardiska adelsmän som vill skaffa sig ett namn i strid på fältet men inte vill hänge sig åt religionen alltför helhjärtat. Orden omfattar ungefär 100 riddare.

Tillträdeskrav
Kardiskt adelskap och duglighet. Man ansöker till orden och får genomgå prov för att bevisa sin duglighet i ande och kropp. Provet är mest symboliskt nuförtiden och orden tar helt enkelt in de aspiranter den tror man har användning för.

Rikedomar
Orden är inte den rikaste men har tillräckligt med mark för att försörja sig själv och underhålla sina borgar.

Makt
Stor makt då den ofta agerar på kungens direkta order. Orden har inga egna politiska intressen.

Organisation
Ordens centrala ledning utgörs av ett råd av kungen utsedda rådgivare (riddare, strateger, byråkrater) som är underställda honom.

Syfte
Kungen använder orden för att bevaka handel och säkerhetspolitiska ärenden såväl inrikes som utrikes. Utöver detta är riddarna ofta ute på personliga äventyr av olika slag. Just nu är man i färd med att göra en plan för ett eventuellt angrepp mot Trakoriens koloni i norra Kardien. Krafter inom orden tycker att det internationella politiska läget är det rätta. Rykten har naturligtvis läckt ut och kungen dementerar inför trakoriska diplomater. I maktens korridorer i Kardien viskas det just nu ivrigt om trakoriska spioner och ett kommande krig mot kolonin.

Grundades
Orden grundades i Gruderborg år 288.

Heraldik
Av grenskura delad sköld. Undre fältet är svart och övre vitt med en guldkrona.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2007-08-24 06:40

Några ordnar till, och jag upprepar att jag tror att det är tänkt som grundideer att bygga vidare på och vid tycke ändra.


St: Williams Orden

Typ
Under det andra soltåget som gick mot Efaro 275 e.O., medföljde en krigare vid namn William Korp. William var son till hertigen av Likermark och fick i späd ålder syner som manade honom att ta till vapen i Etins tjänst. Händelser kring Korp uppfattades om många som mirakel. Han brändes på bål av hedningarna i Efaro under försvaret av borgen Akra. Under bränningen uppenbarades ett tecken på himmeln som skrämde hedningarna på flykten. Allt detta gjorde att William så småningom blev kanoniserad. William menade att man aldrig fick utnyttja en annan människas blod varför man endast får använda krossvapen i strid. Denna regel följs dock endast av de mest ortodoxa riddarna i orden.

Säte
Borgen Akra i Efaro samt mindre befästningar vid kusten i närheten.

Storlek
Orden omfattar 75 riddare och ett större antal knektar.

Tillträdeskrav
Nya riddare måste börja som vanliga meniga fotsoldater. När en sergeant dör upphöjs en soldat till sergeant, bland sergeanterna utväljs väpnarna och väpnarna kan upphöjas till riddare av stormästaren.

Rikedomar
Orden får sina pengar från pilgrimer, donationer från hemlandet, avgifter vid inträde i ordern samt plundring. En rik baron har nyligen valts till hedersstormästare och i nödfall kan man pungslå denne på några gulddaler. Orden är inte rik men klarar sig väl. Orden förfogar också över tre större krigsfartyg.

Makt
Orden har ingen egentlig makt men har högt anseende bland andra ordnar eftersom de fortfarande ägnar sig åt plundring av hedningar i Efaro. Stridstuppar från andra ordnar besöker ibland orden för att delta i den ”dagliga verksamheten”.

Organisation
Orden styrs av en stormästare och ett råd bestående av sex av de mest erfarna kämparna som bär titeln prior. Tillsammans fungerar de som kommendanter på de tre borgarna.

Syfte
Sytet är helt enkelt att bibehålla sina befästningar i Efaro och plundra och skövla så mycket som möjligt av hedningarnas land.

Grundades
280 e.O. av Williams stridskamrater i Efaro.

Heraldik
Orden har som symbol den halvmåne som visades på skyn då St: William brändes på bål i Efaro. Ordens medlemmar bär ljusblå vapenrockar med en liggande gyllene halvmåne på bröstet. Sköldar och fartyg bär också dessa färger. En priors tecken är en gyllene halskrona och en smal och outsmyckad krona. Adliga medlemmar kan bära sitt vapen som kanton på skölden.


Stefansorden

Typ
Magilrisk orden för adelsmän som vill hålla ridderligheten högt. Riddar Stefan Imalas är egentligen inget annat än en magillrisk romanfigur omskriven bland andra av Temos Ordan. Många ballader och poem handlar om riddar Stefan.

Säte
Inget egentligt huvudsäte men har riddarsalar i de flesta större magillriska städer.

Storlek
Magilres största riddarorden. Omfattar ungefär 200 riddare eftersom det finns gott om adelsmän i Magilre.

Tillträdeskrav
Man rekommenderas till orden och godkänns av minst tre andra. Under festligheter och ceremonier svär man att alltid hjälpa en ordensbroder i nöd och att alltid värna de ridderliga idealen.

Rikedomar
Orden är rik i kraft av de individuella medlemmarnas tillgångar men man har inga större gemensamma medel.

Makt
Som Magilres största militära makt har man naturligtvis stort inflytande. Orden fungerar som politisk plattform för ordens medlemmar.

Organisation
En löst organiserad orden. Det finns råd som beslutar lokalt i olika frågor och en ordensmästare i Moril Diaz men denne har ingen egentlig makt.

Syfte
Medlemmarna håller varandra om ryggen i politiska frågor och fungerar som del av Magilres militärmakt, man arrangerar också en hel del riddarlekar av olika slag. Just nu handlar mycket om orostider i Ransard och Trakorien. Man är väl medveten om att Magilre inte kan försvara sig mot något av dessa länder på egen hand och har börjat söka andra lösningar. Det man kommit fram till är att det enda som skulle kunna rädda Magilre om krig utbryter är att den lysande vägens kyrka kommer till rikets hjälp. Därför har man börjat stödja St: Lucian orden i hopp om att Exarken skall se väl på Magilre i händelse av krig. Man har börjat agera hårdare mot magillrer med tvivelaktiga religiösa övertygelser och till och med sparkat ut två riddare med osunda sympatier.

Grundades
Orden grundades 484 e.O.

Heraldik
Ett svärd och två i varandra länkade ringar på röd bakgrund. Samtliga ordensmedlemmar bär en sigillring med ordens vapen.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2007-08-24 07:02

Sen några ordnar som inte har med Lysande Vägen att göra:

Angusia orden

Typ
Intressesamanslutning av hynsolgiska adelsmän som håller varandra om ryggen och konspirerar mot kungen. Orden utnyttjar det breda folkliga stöd som Angusiasekten, en sekt dyrkandes gudomen Angusia ur den hynsolgiska Panteonen, har. Man har också etablerat viss kontroll över sektens förehavanden och göromål.

Säte
Orden har sitt huvudsäte i Fervidun.

Storlek
Orden är Hynsolges största och omfattar ungefär 120 riddare.

Tillträdeskrav
Man värvas på ordens överhuvuds inrådan och får sedan svära ett antal eder om hemlighållande av ordens hemligheter, lojalitet gentemot den hynsolgiska adeln och lydnad gentemot dess huvudmän. Endast adelsmän med antingen gott om rikedomar eller starka svärdsarmar godtas.

Rikedomar
Orden har under åren samlat på sig en hel del gods och skatter.

Makt
Orden utgör Hynsolges största adliga maktfaktor och gör allt för att sätta käppar i hjulen för kungen. Eftersom man har god kontroll över Angusiasekten som fungerar som Hynsolges högsta juridiska råd och i viss mån även polis har man stor makt över hur rikets lagar utformas. Man har bland annat hindrat kungen vid ett antal tillfällen att upprätta kungliga riddarordnar av olika slag. Ordens fiender överlag tenderar att bli trakasserade av lagens långa arm i Hynsolge.

Organisation
Orden har en övermästare och ett antal olika mästare under honom med olika uppgifter. Dels finns mästare med strategi, ekonomi och förvaltning som uppgifter, dels finns mästare med uppgifter som anknyter till kontrollen av Angusiasekten. Bland andra Nolgernas mästare som överser förvaltningen av borgar och gods, Justicernas mästare som arbetar med juridik och lagar och Rättskiparnas mästare som arbetar med mer handfasta aktioner och ingripanden.

Syfte
Ordens syfte är helt enkelt att för adelns räkning motarbeta kungen i alla tänkbara frågor.

Grundades
Orden grundades år 312 i samband med att kungen förlorade mycket makt till den hynsolgiska adeln.

Heraldik
Ginstyckad sköld med övre fältet svart med vitt diagonalt svärd och undre fältet vitt med en svart diagonal nyckel.


Imperiets söners orden

Typ
Orden till minne av det forna jorpagniska kejsardömet.

Säte
Grivela.

Storlek
40-50 riddare.

Tillträdeskrav
Man blir medlem efter att ha rekommenderats av någon av medlemmarna och godkänd på ett råd. Främst jorpagniska adelsmän av gammal ärorik börd antas.

Rikedomar
Många individuellt rika medlemmar men få gemensamma medel.

Makt
Orden som sådan har ingen makt men många av dess medlemmar sitter på viktiga poster i det jorpagniska samhället.

Organisation
Orden samlas ofta till möten där man beslutar i olika frågor, orden är dock företrädesvis en typ av diskussionsklubb för riddare som lever på minnen från fornstora dagar.

Syfte
Att en vacker dag återupprätta det jorpagniska kejsardömet i alla sin glans. Riddar Vallius Nathirhiel har just företagit sig en resa genom det forna kejsardömets domäner för att försöka värva medlemmar utomlands. Han tror sig vinna framgång särskilt i Kardien, som ju är ett fattigt land och Magillre, som härbärgerar många adelsmän med tydliga släktband till framstående män i det forna kejsardömet.

Grundades
Orden grundades år 303 e.O.

Heraldik
Röd sköld med en guldcirkel i mitten från vilken sju blixtar utgår.

Användarvisningsbild
Brior
Fårodlare
Inlägg: 479
Blev medlem: 2007-01-27 15:34
Ort: Uppsala
Kontakt:

Inlägg av Brior » 2007-08-24 10:00

Nya Sfären

Typ
Religiös orden i anslutning till Kastykerkyrkan i Trakorien.

Säte
Ordenshus i centrala Tricilve bakom stora Kastykertemplet.

Storlek
Fullt utbyggd ska orden bestå av tjugo s.k. sköldbärare, vilka symboliserar legendens sköldbärare från skapelsemyten om Furianerna. Jagernatan under Marjura är en av dessa sköldbärare. Ännu är bara tretton platser tillsatta av förmögna och inflytelserika paratornier:

Hertig Ialsop da Kamesti (ordensmästare)
Kiastri da Kartarinda - arvfurstinna av Karramak
Goba da Grummi - Inkvisitra och högsta ansvarig för Digeta Longa
Praanz da Kaelve - general, ansvarig för Digeta Longas fältverksamhet
Grusser Dunderbuk - spannmålshandlare
Homber av Skuggorna - hinsideshandlarnas främste reseledare
folktribunen Kalkabrina
Dodrima da Sobelasti - handlare i stock sten och malm från Palamux
Admiratan Vemsica - kondottiär och storägare i handelsflottan
Spellekaren N-Peze! - arrangerar Frihetsspelen och andra stora fester
Egon Shakello - farsegels råvaruhandel
Oratorn Stensacca - folktalare och lagvrängare
Areto Bielkesöga da Siola - skeppsredare


Tillträdeskrav
Endast resursstarka paratornier efter personlig invitation.

Rikedomar
Orden kräver substantiella donationer från medlemmarna och är i sig förmögen. Medlemmarnas samlade kapital utgör förmodligen ca 20% av Paratornas tillgångar.

Makt
Mycket stort politiskt inflytande. I politisk opposition mot kejsarfalangen vilken är ännu starkare.

Organisation
Kastykerkyrkans pelarfader är ordens beskyddare, men den sköter sig själv under tämligen fria former.

Syfte
Det gyllene sakramentets uppbyggelse och efterlevnad. Det gyllene sakramentet innebär omvandlingen av mänsklig strävan till guld i gudinnan Kastykes namn.

I praktiken driver man en politisk agenda att minska "den tärande" adelns makt till förmån för handel och köpenskap. Man har dock inget emot adeln så länge den bidrar till guldets förmerande istället för att bara leva lyxliv. Ordensmästaren har en dröm om att reformera riket till ett Hansaliknande förbund av handelsstäder.

Grundades
Orden grundades vid kronolabens invigning i Tricilve (se romanen Svavelvinter).

Heraldik
Ett bepansrat klot bestående av guldsköldar med flammor mellan springorna mot mörkblå bakgrund.[/quote]

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2007-08-24 14:56

Den Helige Odos Orden

Typ
Religiös orden som endast erkänner Ekeborgs Exark som överhöghet. Att med vapen i hand frälsa hedningar och omvända kättare. Stödjer kyrkans ägande av land och ser kyrkans och egna ordens kontroll av mark som en garanti för den sanna tron.

Säte
Sedan 309 e.O. ordensborgen i egna ordenslänet Margind på Jorpagnas sydöstkust.

Storlek
En stor orden med tre- till fyrahundra riddare. Inget munkväsende.

Tillträdeskrav
Man tillhörande den aidniska vägen och av nobel börd. Alliansfri med trohet endast till Etin, orden och Exarken. Egen häst och rustning en förutsättning. Kyskhet, fattigdomslöfte och en önskan att bekämpa Lysand Vägens fiender. Egna förmögenheten och tillgångar tillfaller orden (vilket gör fattigdomslöftet lättare) som försörjer riddaren livet ut.

Rikedomar
Orden är förmögen på medlemmarnas donerade tillgångar och egen mark. Tidigare en av de viktigaste maktfaktorerna i Jorpagna och inom Lysande Vägen, men numera långt från sina forna styrka. De får inte längre den tidigare självklara respekten från Jorpagnas furstar och har tappat avsevärda landområden i krig. De senaste exarkena har tappat intresse för orden och det var länge sedan man utlyste soltåg mot något område.

Makt
Tidigare en viktig maktfaktor i Soltågen och Jorpagna. Har sedan 400-t tappat i makt. En inte betydelselös maktfaktor, men numera en bricka snarare än en spelare i Jorpagnas eller kyrkans intriger. Orden fungerar som kejsarens livvakter vilket gett visst inflytande över kejsaren och kejsarvalen. Vid avsaknad av kejsare minskar naturligtvis deras makt.

Organisation
Leds av en Högmästare vald bland äldre riddare av sina jämlikar. Jämlikarna är ett varierande antal inflytelserika riddare som utmärkt sig i strid för Etin, Kurian kallad. Under dessa finns Etins Riddare, väpnarna och fotsoldaterna. Något munkväsende finns inte.

Syfte
Att föra väpnad kamp med trons fiender var de än må finnas. Man är stora förespråkare av soltåg och har själva använt uttrycket när orden stridit i Jorpagna eller gett sig ut på egna frälsaruppdrag i gränsområdena norr om Kopparhavet. Tidigare exarker har gärna utnyttjat dem för mindre glamorösa våldsdåd de behövt få gjorda. Ordern var en av de starkaste förespråkarna av Soltåget mot Furgia. Var viktig medfinansiärer till 3e och 4e Soltåget.

Idag bedriver man mer försvarskrig för att behålla sin mark mot respektlösa jorpagniska furstar. Orden har försökt ge sig in i kampen om handeln på Kopparhavet, men har länge haft en för konservativ ledning och organisationen har svårt att bemästra köpmannaskapets finesser. Nuvarande Högmästaren drömmer sedan 590-talet om ett nytt Soltåg mot Efaro, men Kurian trycker på försvar och utvidgning av maktbasen i Jorpagna. Den förhållandevis ålderstigne Högmästaren funderar på att avsäga sig sin post och avsegla till Palinor för att få uppleva ett nytt soltåg.

Grundades
Orden grundades av Jorpagniska solriddare under första Soltåget. Förste Högmästaren var förste solriddaren att ta sig in i Kwoske vid erövringen 199 e.O.

Heraldik
En vit sol på ljusblå cirkel omgiven av svart fond.
Senast redigerad av 6 Mikael, redigerad totalt 2008 gång.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2007-08-27 21:08

Det svarta tornets förgörares heliga orden - Tornriddarna

Inledning
”Vi tornriddare är inga glamorösa riddare till häst som rider från tornering till tornering i sällskap av trubadurer och väna möer. Vi tornriddare är hårdföra, hängivna och allvarsamma män som har vigt vårt liv åt att bekämpa häxmästaren och dennes horder. Oförtröttligt rör vi oss i Inmarks bergstrakter, ständigt på jakt efter svartfolk. På senare tid har vi även tvingats att söka allt mer efter häxmästarens spioner även bland kardiens befolkning. Häxmästarens fingrar gräver sig djupt in i Kardiens själ, och det är endast tornriddarna som har den andliga styrkan att hålla Kardien rent”

Typ
Ordens syfte är att störta häxmästaren från Svarta Tornet, beskydda Inmark samt bekämpa svartfolk i allmänhet.

Säte
Orden har säte i Tornborgen i östra Inmark. Det är en stor borg, uppbyggd av åtta stycken, upp till 40 alnar höga, sammanvuxna borgtorn. Framför borgen sträcker en lång mur ut sig som kontrollerar Phaltoflodens dalgångar. Det är svårt att föra en här nerför Phaltofloden utan att först inta borgen.
Bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... Eltz_1.jpg

Orden har även ordenshus i Ekeborg och Grudgerborg och ett flertal småborgar i bergstrakterna från vilka de utgår då de gör räder upp bergen.

Storlek
Orden är relativt. Den innefattar för närvarande stormästaren, 5 kaptener, 41 riddare, 17 väpnare, 114 sergeanter, 35 lekmannabröder, 1 magiker och 3 häxjägare.

Tillträdeskrav
För att upptas som riddare krävs duglighet samt att aspiranten är echt. Icke-echter kan dock upptas som sergeanter eller väpnare. Orden har gjort till vana att adoptera föräldralösa barn och låta dem gå i träning för att sedan bli medlemmar i orden.

Rikedomar

Orden fick då den bildades ur Gruderska orden tillskänkt en stor del av hertigen av Inmarks gods samt dennes koppargruva. Utöver det erhåller orden ett apanage från kungen om 10 000 gm per år. Rikedomarna tenderar dock att aldrig räcka till då ordens mål kräver betydligt större resurser än så för att kunna genomföras. Det gör också att man pressar ut precis så mycket man kan från de livegna bönder som sliter på ordens gods. Man anser det vara ett nödvändigt pris att betala i kampen mot ondskan.

Makt
Tornriddarna får enligt stadgarna inte lägga sig i kardiska angelägenheter som inte berör svartfolk. I Inmark är man dock som störste godsägare en viktig maktfaktor. Orden har ända tills för några år sedan hållit sig strikt till sin mission. På sistone har man dock börjat utkräva avgifter från adelsmännen i östra Inmark för ”utökat beskydd” mot svartfolken. De flesta har valt att betala, men kungen har emottagit ett antal protester. Ordens makt utgår direkt från kungen som har rätt att avsätta och tillsätta stormästare som han vill samt kommendera orden i strid mot Svarta Tornet eller svartfolk när han så önskar.

Militär styrka
Orden förfogar över närmare tvåhundra män. Dessa är specialiserade på strid i bergsterräng och är den enda militär styrkan i kardien som har förmågan att besegra svartfolken med deras egna medel. Alla ordens medlemmar behärskar ett flertal närstridsvapen, pilbåge och armborst. Uppdelningen är dock sådan att väpnare och riddare specialiserar sig på den ärofullare närstriden och sergeanterna på avståndsstrid. Ordens kaptener bär endast s.k. bödelsvärd, väldiga tvåhandsfattade huggarklingor av tungt och rostfläckat nordjärn. Bödelsvärdet skall symbolisera den yttersta rättvisan, då häxmästarens smutsiga huvud skiljs ifrån kroppen. Dessa används även då orden skipar rättvisa. Många av häxmästarens handgångna män har fått huvudet avskiljt ifrån kroppen av ett bödelsvärd.

Ofta är orden förstärkt av riddare från andra delar av Kardien som vill göra en insats och få känna på stridens hetta. Tornriddarna välkomnar det då det ökar deras styrka och sprider vetskapen om att hotet från svartfolken aldrig får glömmas bort. Samtidigt leder det till konflikter då ordens riddare kräver fullständig lydnad och disciplin från de som följer med på uppdrag, oavsett rang.

Organisation
Ordens ledning utgörs av stormästaren. Denne väljs bland ordens riddare av kungen. Under sig har stormästaren kaptenerna, sedan riddarna, väpnarna, sergeanterna och lägst i rang står lekmannabröderna.

Syfte
Ordens syfte är att störta häxmästaren från Svarta Tornet, beskydda Inmark samt bekämpa svartfolk i allmänhet. ”Att finna en slutgiltig lösning på problemet med Svartfolk”.

Grundades
Orden grundades i Gruderborg år 288. Ursprungligen användes den av kungen orden för att bevaka handel och säkerhetspolitiska ärenden såväl inrikes som utrikes. Då Vidar V inte ansåg sig behöva någon hjälp med detta så omvandlade han efter det misslyckade kriget mot Svarta Tornet orden till tornriddarna.

Historia
Under kriget som utkämpades mellan Kardien-Zorakin och Svarta tornet mellan 540 och 555 visade det sig att hertigen av Inmark stod i häxmästarens sold. Inledningsvis fick svartfolken härja utan att hertigen samlade sina trupper för att kasta ut dem. Då kungen anlände med sin här avsatte han hertigen och tog själv kommandot över dennes styrkor. Under resten av kriget styrdes Inmark av kungliga drotsar. Efter kriget beslöt kungen så att skänka större delen av hertigens gods till den ombildade orden, övriga skänktes som förläningar till riddare som utmärkt sig under kriget. Detta blev starskottet till tornriddarnas guldålder. Tornborgen byggdes, man lyckades knyta ett flertal skickliga magiker till sig och började sin mission. Till en början sökte man verkligen en slutgiltig lösning på svartfolksproblemet. Det tolkades som att söka ett sätt att passivisera svartfolken samt störta häxmästaren. Orden genomförde inte bara räder upp i bergen utan studerade även svartfolkens seder och kartlade de olika stammarna. Man fann så att det fanns möjligheter att skapa sig allianser bland svartfolken då många motsatte sig häxmästarens styre. Under en period då häxmästaren syntes vara bortrest understödde man till och med ett antal klaner som startade krig mot häxmästaren. Detta var till en början framgångsrikt, men då det stod klart för kungen att tornriddarna börjat förhandla med orcher blev så stormästaren Regil, en gång kungens väpnare, avsatt och tvingades efter ett tårfyllt farväl av kungen att bege sig i landsflykt. Stödet till klanerna avbröts, kriget ebbade ut och häxmästaren återvände och återtog sin makt.

Under den nuvarande Stormästaren Boldvin har tornriddarna blivit allt mer fanatiska. Man accepterar ingen annan sanning än sin egen. Orden har tagit till vana att söka upp alla som handlar med svartfolken och avrätta dem efter summariska rättegångar. Orden propagerar aktivt hos Exarken för att förmå honom att starta soltåg mot svartfolken runt Inmarkasjön. Man har även ständigt ett par riddare vid hovet, vars uppgift det är att avslöja häxmästarens spioner samt föra ordens talan gentemot kungen. På sistone har stormästaren utvecklat en sällsynt talang för att avslöja häxmästarens lakejer. Nyligen visade det sig att en av baronerna i Inmark var i häxmästarens sold. Han erhöll syndernas förlåtelse efter att ha skänkt samtliga sina tillgångar till tornriddarna och dog så fri från synd.

Heraldik
Ett brutet svart torn mot en lysande gul sol.

Klädsel
Tornriddarna klär sig i grå vapenrockar med emblemet på bröstet, svarta mantlar, läderstövlar och handskar samt ett brett läderbälte med ett grovt svart spänne. Under klädedräkten bär man en ringbrynjehauberk med huva. I strid skyddas huvudet även av en tunnhjälm.

Sedvänjor
Varje år hålls om hösten en minneshögtid för de som stupat i ordens tjänst. Speciellt hedras då de som fallit under det senaste året. Ordens medlemmar fastar och vakar under bön.

Anseende
Ordens riddare uppträder mycket självsäkert och arrogant. De vet att de har kungens och Etins stöd och att de ständigt strävar mot ett heligt mål. Dessutom så har de anseende om sig att kunna avslöja häxmästarens spioner där ingen annan kunnat ana dem, något som man mycket riktigt också gör.

Samtidigt som den kardiska adeln är tacksam för det skydd som tornriddarna ger dem, så ser de ner på dessa ovårdade utmarksriddare som oftast är av enkel härkomst och jämförelsevis dåliga hästkarlar. Man upprör sig också över hur faltrakiska sergeanter uppträder med pondus som om de vore riddare. Detta uttrycks dock snarare i viskningar bakom ryggen än som direkta förolämpningar. Alltför väl vet man att tornriddarna ägnat hela sitt vuxna liv åt att döda och att kritik mot tornriddarna kan tolkas som komprometterande.

I Inmark
I Inmark är man både fruktade och älskade. Inmarkaborna vet att tornriddarna är deras sköld mot svartfolksräder, samtidigt som de får betala mycket höga skatter och utstå tornriddarnas arrogans. För många unga män i Inmark är dock möjligheten att bli medlem i orden den enda chansen till ett materiellt sett gott liv. Ofta kan en sergeant skicka hem en ganska stor summa pengar till sin familj varje år. Pengar som räcker till att betala alla skatter och köpa något utöver livets nödtorft.

I Inmark är den andra stora chansen till ett bra liv att som smugglare sälja varor till häxmästarens lakejer i bergen. Detta är också en farlig bana då alltför många smugglare faller offer för tornriddarnas bödelssvärd.

Framtiden
Tornriddarna har under de senaste åren blivit allt mer övertygade om att häxmästarens slutgiltiga attack mot Kardien är nära förestånde. Ordens häxjägare har under sina förhör lyckats pressa fram pusselbit efter pusselbit som talar för det. Det verkar som om häxmästarens tidigare anfall endast varit förövningar för det som står inför dörren. Han samlar nu alltfler i sin sold och häxjägarna fick i sitt förhör med baron Silverbielke veta att flera personer i högadeln står under häxmästarens kommando.

Tornriddarna vet att deras egen styrka inte räcker till för att försvara hela landet och har nu beslutat att försöka övertala kungen att stärka försvaret och utöka tornriddarnas anslag avsevärt.
Senast redigerad av 8 Regil, redigerad totalt 2007 gång.

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2007-10-05 08:12

S:t Justinsorden i Kardien

Sir Rigurt, kapten i ordens Draklandstigningsgarde av fjärde sfären tjänstgörande med sina mannar i norra Kardien.

(Källan avslöjas i helgen, se om ni finner den? 8) )

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2007-10-26 08:51

De Kämpande Tigrarnas Orden, Kungliga Portens Väktare

Typ
Kardisk eller Zorakinsk riddarorden, s. 47 i Aidne. Varsågod att utveckla!

Säte
Huvudstadens kungaslott.

Storlek


Tillträdeskrav


Rikedomar


Makt


Organisation


Syfte
Väktare till konungens slott och borgar.

Grundades


Heraldik

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2007-10-26 09:31

Karlsorden

Typ
Kardisk och Zorakinsk riddarorden grundad av Karl Svärd år 354Varsågod och fyll på!

Säte


Storlek


Tillträdeskrav


Rikedomar


Makt


Organisation


Syfte


Grundades


Heraldik
Senast redigerad av 1 Mikael, redigerad totalt 2007 gånger.

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2007-10-26 09:44

Siliedgers orden

Ädel riddarorden (verklig/legend?) som är mycket gammal. Skall ha fått svärdet Xkalliduck av två gudinnor. Svärdet försvann mystiskt och enligt sägnen pga slemme Herr Morgan Musselhjärna. Orden dog troligtvis ut kort tid därefter...eller gjorde den det?

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Handslagsorden

Inlägg av Regil » 2007-10-27 14:15

Här kommer en till. Texten är inte skriven av mig utan av Ghazam. Äras den som äras bör. Jag har dock halverat medlemsantalet från ursprungstexten. Orden är mer än social klubb än en orden - medlemskap i Handslsgorden utesluter inte medlemskap i andra ordnar eller lojalitet till en adelsman. Inte heller medför den några stora ekonomiska vinster, snarare lockar medlemskapet med social samvaro och sköna fester. Håll till godo!

Handslagsorden

År 456 eO samlades adlingar från hela Aidne i Pharynx för att fira 400-årsdagen av segern över lindskiarnarna samt förbundet mellan Vidar Ovise och Valien Rikesbyggare. På kvällen hade några kardiska och zorakiska adelsmän blivit upprymda av broderlig sämja och en stor mängd kardiskt konungavin. Någon gång under natten startade de en gemensam riddarorden för att som det hette ”hijälpe warandre i nhåd och dhåd ok stå som ein mot whilken fviende thet wara mhåånde”. Man författade till och med ordensstadga och deklamerade denna för de övriga av bankettens sista tappra. Orden fick namnet ”Orden för Zoraakieske och Cardiske Rhiddersmäns Fvörbrödrande”. Ingen tog emellertid någon större notis om påhittet utan trodde att det var ett tillfälligt infall som snart skulle glömmas bort.
Så hade också varit fallet om inte det några år senare under de morëlvidynska härjningarna av Zorakins kust plötsligt dykt upp två dussin kardiska riddare i Dreverike som ivrigt ansatte piraterna varhelst de kom åt. Det visade sig att en zorakisk baron, vars län ansatts hårt, mindes förbundet i Pharynx och skrivit till en frände i Ekeborg och påmint echterna om orden. Dessa hade mycket riktigt glömt bort den blöta natten vid jubileet och greps av dåligt samvete för att inte hållit ett löfte. Så man rustade sig och red i sporsträck till Zorakin. Snabbt spreds ryktet i om de galna kardierna som anföll allt morëlvidynskt utan rast och deras bedrifter blev allt vådligare ju längre bort nyheten spreds.
Så när plundringarna var över för den gången hölls ett gille i Pendon dit kardierna blivit inbjudna och kungen själv berömde gästerna för deras bedrifter. Han välsignade också den nya riddarorden och skänkte ett hus i centrala Pendon till ordens förfogande. Kommittén från Pharynx samlades åter och kom fram till att man nu verkligen måste göra slag i saken av sitt påhitt. Man tog fram det gamla vinsolkade pergamentet och lät göra kopior till alla grundare. Sedan beslöt man att träffas vartannat år i Pendon och vartannat år i Ekeborg. Var och en åkte hem till sitt och började arbetet med den nya riddarorden.
En kardisk hertig fick höra om orden och beslöt att testamentera ett av sina hus i Ekeborg till dess förfogande. Sålunda öppnades snart två gemensamhetshus i de bägge huvudstäderna. Det långa och krångliga namnet gjorde att orden snart blev kallad ”Handslagsorden” i folkmun eftersom vapenskölden föreställer två nävar som tar i hand på en delad botten (rött/blått).

Idag är orden etablerad i bägge länderna. Den har blivit en naturlig samlingspunkt för adelsmän och de bägge ordenshusen har blivit populära tillhåll för fest och samkväm. Dessutom kan en ordensbroder få gratis logi där. En ny broder väljs in på rekommendationer från en tidigare medlem och initieras på någon av de stora sammankomsterna. Det har blivit kutym för riddare vid hoven att gå med, men det är inte alla som gör det. Orden lever uteslutande på bidrag och arv. Den kardiska och den zorakiska grenen har varsin stormästare som sköter ekonomi, medlemsrullor och ordenshus.
De senaste femtio åren har orden utvecklats mer och mer till att bli en klubb för inbördesbeundran och fylleslag. Man lever mycket på historiska bedrifter och framstående bröder finns avmålade i gillesstugorna. Dock händer det att ordensbröder frivilligt ansluter till sina fränder i tider av fara, främst när det gäller försvar, sällan anfall. Orden har varit t ex varit verksam vid svartfolksangrepp i norra Zorakin och piratanfall i södra Kardien.

Orden för Zorakiske och Kardiske Riddersmäns Förbrödrande

Stormästare:
I Kardien: Riddar Derolus Stålskalle, 52 år. Ärrad veteran som på grund av omfattande skador inte kan rida i fält längre.
I Zorakin: Mannar av Likermark, 39 år. Son till hertigen av Likemark. Har vigt sitt liv till orden.

Medlemmar (ca): 150 i Kardien, 250 i Zorakin.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Re: Handslagsorden

Inlägg av Regil » 2007-12-13 18:56

Regil skrev:Här kommer en till. Texten är inte skriven av mig utan av Ghazam. Äras den som äras bör. Jag har dock halverat medlemsantalet från ursprungstexten. Orden är mer än social klubb än en orden - medlemskap i Handslsgorden utesluter inte medlemskap i andra ordnar eller lojalitet till en adelsman. Inte heller medför den några stora ekonomiska vinster, snarare lockar medlemskapet med social samvaro och sköna fester. Håll till godo!

Handslagsorden

År 456 eO samlades adlingar från hela Aidne i Pharynx för att fira 400-årsdagen av segern över lindskiarnarna samt förbundet mellan Vidar Ovise och Valien Rikesbyggare. På kvällen hade några kardiska och zorakiska adelsmän blivit upprymda av broderlig sämja och en stor mängd kardiskt konungavin. Någon gång under natten startade de en gemensam riddarorden för att som det hette ”hijälpe warandre i nhåd och dhåd ok stå som ein mot whilken fviende thet wara mhåånde”. Man författade till och med ordensstadga och deklamerade denna för de övriga av bankettens sista tappra. Orden fick namnet ”Orden för Zoraakieske och Cardiske Rhiddersmäns Fvörbrödrande”. Ingen tog emellertid någon större notis om påhittet utan trodde att det var ett tillfälligt infall som snart skulle glömmas bort.
Så hade också varit fallet om inte det några år senare under de morëlvidynska härjningarna av Zorakins kust plötsligt dykt upp två dussin kardiska riddare i Dreverike som ivrigt ansatte piraterna varhelst de kom åt. Det visade sig att en zorakisk baron, vars län ansatts hårt, mindes förbundet i Pharynx och skrivit till en frände i Ekeborg och påmint echterna om orden. Dessa hade mycket riktigt glömt bort den blöta natten vid jubileet och greps av dåligt samvete för att inte hållit ett löfte. Så man rustade sig och red i sporsträck till Zorakin. Snabbt spreds ryktet i om de galna kardierna som anföll allt morëlvidynskt utan rast och deras bedrifter blev allt vådligare ju längre bort nyheten spreds.
Så när plundringarna var över för den gången hölls ett gille i Pendon dit kardierna blivit inbjudna och kungen själv berömde gästerna för deras bedrifter. Han välsignade också den nya riddarorden och skänkte ett hus i centrala Pendon till ordens förfogande. Kommittén från Pharynx samlades åter och kom fram till att man nu verkligen måste göra slag i saken av sitt påhitt. Man tog fram det gamla vinsolkade pergamentet och lät göra kopior till alla grundare. Sedan beslöt man att träffas vartannat år i Pendon och vartannat år i Ekeborg. Var och en åkte hem till sitt och började arbetet med den nya riddarorden.
En kardisk hertig fick höra om orden och beslöt att testamentera ett av sina hus i Ekeborg till dess förfogande. Sålunda öppnades snart två gemensamhetshus i de bägge huvudstäderna. Det långa och krångliga namnet gjorde att orden snart blev kallad ”Handslagsorden” i folkmun eftersom vapenskölden föreställer två nävar som tar i hand på en delad botten (rött/blått).

Idag är orden etablerad i bägge länderna. Den har blivit en naturlig samlingspunkt för adelsmän och de bägge ordenshusen har blivit populära tillhåll för fest och samkväm. Dessutom kan en ordensbroder få gratis logi där. En ny broder väljs in på rekommendationer från en tidigare medlem och initieras på någon av de stora sammankomsterna. Det har blivit kutym för riddare vid hoven att gå med, men det är inte alla som gör det. Orden lever uteslutande på bidrag och arv. Den kardiska och den zorakiska grenen har varsin stormästare som sköter ekonomi, medlemsrullor och ordenshus.
De senaste femtio åren har orden utvecklats mer och mer till att bli en klubb för inbördesbeundran och fylleslag. Man lever mycket på historiska bedrifter och framstående bröder finns avmålade i gillesstugorna. Dock händer det att ordensbröder frivilligt ansluter till sina fränder i tider av fara, främst när det gäller försvar, sällan anfall. Orden har varit t ex varit verksam vid svartfolksangrepp i norra Zorakin och piratanfall i södra Kardien.

Orden för Zorakiske och Kardiske Riddersmäns Förbrödrande

Stormästare:
I Kardien: Riddar Derolus Stålskalle, 52 år. Ärrad veteran som på grund av omfattande skador inte kan rida i fält längre.
I Zorakin: Mannar av Likermark, 39 år. Son till hertigen av Likemark. Har vigt sitt liv till orden.

Medlemmar (ca): 150 i Kardien, 250 i Zorakin.
Handslagsorden
Orden för Zorakiske och Kardiske Riddersmäns Förbrödrande

Typ
Kardisk-Zorakisk vänskapsorden. Sällskapsorden som inte utesluter medlemskap i andra ordnar eller lojaliteter till en länsherre.

Säte
Pendon och Ekeborg

Storlek
250 zorakiska och 150 kardiska riddare.

Tillträdeskrav
Den som upptas som medlem skall vara dubbad riddare samt bli rekomenderad av en ordensmedlem.

Rikedomar
Orden är inte särskilt rik, men klarar av sina begränsade åtaganden utan problem. Den äger två ordenshus och har tillräckliga tillgångar för att underhålla dem, logera medlemmar och anordna några storslagna fester per år. Orden lever uteslutande på bidrag och arv.

Makt
Ordens makt ligger i att föregå med exempel och komma till grannlandets hjälp i tider av fara. Många av medlemmarna har framskjutande positioner vid hoven.

Organisation

Handslagsorden består av två celler där Stormästarna i Ekeborg och Zorakin separat ansvarar för ekonomi, ordenshus och medlemsrullar.
Nuvarande Stormästare:
I Kardien: Riddar Derolus Stålskalle, 52 år. Ärrad veteran som på grund av omfattande skador inte kan rida i fält längre.
I Zorakin: Mannar av Likermark, 39 år. Son till hertigen av Likemark. Har vigt sitt liv till orden.


Syfte
Ordens syfte är att kardiska och zorakiska riddersmän skall ”hijälpe warandre i nhåd och dhåd ok stå som ein mot whilken fviende thet wara mhåånde”. Detta har man också gjort vid ett flertal tillfällen, men på senare tid har orden alltmer utvecklats till en klubb för inbördes beundran och fylleslag.

Grundades
456 eO i Pharynx under en blöt fest.

Heraldik
Vapenskölden föreställer två nävar som tar i hand på en delad botten (rött/blått).

Bara att välja vilken form man föredrar. Långa texten i kardien pdf, korta någon annanstans?
Senast redigerad av 1 Regil, redigerad totalt 2007 gånger.

Användarvisningsbild
Peter
Palinorisk dödsriddare
Inlägg: 1428
Blev medlem: 2007-03-01 13:20
Ort: Bryssel

Re: Handslagsorden

Inlägg av Peter » 2007-12-13 20:15

Trevligt trevligt, jag med :D

St Palins Orden
De Ridderliga Bröderna av St Palins Regel

Typ
Palinors rikes suveräna riddarorden, esoterisk lekmanna- och munkorden i resten av Ereb

Säte
Khartotum

Storlek
1 600 Riddarbröder, 800 munkbröder, 11 000 lekmannabröder. Lejonparten av dessa i Palinor.

Tillträdeskrav
Olika krav för olika ranger inom orden. Lekmannabröder upptas efter behov och genom inbjudan. För att upptas som riddarbroder krävs nobel börd, eller mod på slagfältet. De högre rangerna hänger ihop med personens makt, inflytande och estoriska insikter.

Rikedomar
Orden är relativt rik, både genom subsidier, skatteuppbörd, krigsbyte och handel från och utanför Palinor. Jämfört med andra ordnar är orden mycket rik, men jämfört med andra statsapparater fattig.

Makt

Aggressiv stat i mellanstorlek i norra Ereb, nätverk i handelsstäder längs Kopparhavets nordkust och över Ereb. Kontakter med esoteriska sällskap och magikersammanslutningar runt och över hela Ereb.

Organisation
Styrs från Khartotum av den Inre Cirkeln. Orden tar formen av ett hierarkiskt statsväsende inom Palinor. Utomlands organiserar sig orden i celler, inte sällan hemliga sådana.


Syfte

Ordens formella syfte är att "Sprida Etins Ljus Till Erebs Mörkaste Hörn", samt att "Med liv och lem Palinore hemland värna och säkra, och beskydda den Lysande Vägens trogna och tempel samt Palinore välmåga, dygd och frid". Ordens informella syfte är att omvända och kontrollera kingliggande hedniska stammer och nationer, att knäcka den Ransardiska arvfienden, att utveckla och säkra handel och handelspartners, och att återupprätta Palins Ordens rikedom, inflytande och makt.

Grundades
Officiellt av St Palin år 44 efter Odo, år 93 e.O som en stridande orden.

Heraldik
Ordens vapen är en gyllene Sol på röd bakgrund, med texten "Till Erebs Mörkaste Hörn" på dalkiska. Nationens vapen är en Gyllene sol i övre, vänstra halvan, en gyllene snedbalk och en stegrande Palinorisk Stridshäst i nedre, högra halvan.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6966
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2007-12-15 20:03

For att forsoka reda ut begreppen lite och skapa en sammanhang gallande vissa ordnar och deras roll i soltågen tankte jag beskriva Solfararorden och ursprunget till Solriddarorden och Justenerorden.

Det ar forslag som jag garna vill ha era åsikter om! :)

Borjar med...

Solfararorden

Inledning
Solfararorden var den första riddarorden som skapades och även om den hade den Lysande Vägens välsignelse så var den inte en andlig orden utan en värdslig. Den var en sammanslutning av riddare som svor troskap till en såkallad ordensregel och alla senare riddarordnar, både värdsliga och andliga, är organiserade efter liknande principer. Solfararordens regel var skapad for att bilda ett administrativt styre av de erövringar i Efaro som gjorts under det Första Soltåget och även om den hade militära uppgifter så var inte detta dens främsta syfte. Ordens första ledare var soltågets härförare Jovhan Ekir av Nordmark från Kardien och Solfararorden kallades ofta Ekirs Orden efter honnom. Orden är nära sammanknuten med det Första Soltåget och hela den i Efaro upprättade Solstatens historia. Efter att besittningarna i Efaro föll splittrades orden.

Officiellt namn
"De ärade riddares mot solen farande och för ljusets bevarande i öster sammanslutna orden"

Typ
Värdslig riddarorden.

Säte
Huvudsätet låg vid det som var ett nyckelpunkt for solfararnas erövringar, staden Kar Vosehke (Kwoske) i norra Efaro. Övriga viktiga säten låg i de aidniska städerna Skapen, Faltrax och Pendon, på ögruppen Hakkai och i den efariska staden Hittin.

Storlek
När Solfararorden stod på höjden av sin makt hade den omkring 1000 riddare sammanlagt både i Efaro och i hemlanden. Antal soldater och tjänare tillhörande orden är okänt.

Tillträdeskrav
Orden bildades av redan dubbade riddare och kravet for att bli medlem var att svära trohet till ordensregeln och stormästaren. Det var också ett krav för alla de senare riddarna som inte hade varit med när ”Soltåget” drog ut, att även om de verkade i hemlanden faktiskt ha besökt Efaro innan de kunde tas upp som fullvärdiga ordensriddare.

Rikedomar
Orden disponerade stora rikedommar, huvudsakligen från skatteinkrävning och tull på handelsvaror inom de erövrade områderna. Dessa gick dock snabbt åt till administrativa kostnader och orden var i konstant behov av pengar. Den engångsavgift alla riddare som togs upp i orden betalade gick till rekrytering i hemländerna och kom sällan verksamheterna i Efaro till godo. När besittningarna blev mindre sjönk intekterna kraftigt, det blev färre att kräva skatt från och när inte alla handelsleder länger kontrollerades bortföll det mesta av tullinkomsterna.

Makt
Från det att orden upprättades hade den i teorien absolut makt över alla de efariska erövringarna och skulle styra dessa som en såkallad Solstat. Denna myndighet gavs av kungarna i Kardien och Zorakin samt av exarken på Caddo. I praktiken så var orden dock tvungen att alliera sig med de kontigenter av solfarare som oregelbundet kom seglande från hemlanden och politiken var ständigt skiftande. Omkringliggande makter som Sombatze, Krun och Felicien var det också nödvändigt att ta hänsyn till.

Organisation
Orden var organiserad i sällskap ledda av en mästare. Varje sällskap utgick från ett borgskomplex vartifrån mästaren styrde över ett antal priorât ledda av en kapten. Bland mästrarna valdes en stormastare som under sin livstid hade full makt over orden. Ursprungligen skulle denna stormästare även godkännas av exarken i Arno men detta blev snart endast en formalitet och kungarna i Kardien och Zorakin hade desto större inflytande over vem som ledde orden och därigenom hela Solstaten i Efaro.

Syfte
Att administrera de i Efaro erövrade områderna samt att upprätthålla lag och ordning bland solfarare och efarier innom den upprättade Solstatens gränser.

Grundades
Orden grundades 212 e.O. i den efariska staden Hittin och bestod till 369 e.O. då den sista av solfararbesittningarna föll vid Helige Raals klippa.

Heraldik
På vit botten en svart mussla.

Stormästare

Jovhan Ekir av Nordmark 212-236 e.O.
...
Alrik Spjutudde 329-362 e.O.
Mikaz Goron av Bzegusta-i-öst 362-364 e.O.
Orobin Järnsida av Merk 364-369 e.O.


Edit: Stavfel och uppdateringar.
Senast redigerad av 2 birkebeineren, redigerad totalt 2009 gång.

Skriv svar