Soltåg

Information om religionerna och dess utbredning
Post Reply
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Soltåg

Post by birkebeineren »

För den senare tillkomna så enades vi i forumets ungdom om att korståg numera kallas soltåg då begreppet i Ereb skapades av präster innom den solgudsdyrkande Lysande Vägen.

Några frågor:

Hur många soltåg känner vi från historien?

Har alla dessa soltåg varit initierade och sanktionerade av exarken, ev exarkerna?

Kan dessa historiska soltåg sägas ha haft en början och ett slut?

Kallades alla som följde/följer med på soltåg, oavsett social härkomst syssla och motiv, för solfarare?

De teritoriella erövringar gjordes under soltågen, finns några av dessa kvar i dag?

Någon med åsikter? :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Ingen med åsikter! :(
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Soltåg

Post by Mikael »

birkebeineren wrote: Några frågor:
Hur många soltåg känner vi från historien?
1) 196 e.O. till Efaro, främst Aidner.
2) 275 till Efaro, även dalkerna.
Scismen
3)285 - Caddo anfaller Morëlvidyn med motiveringen soltåg. 287 - Kardien inleder soltåg mot Morëlvidyn.
4) 353 till Morëlvidyn, senaste soltåget, sannolikt från Aidne.

Till detta kan läggas Palinors återkommande krig västerut och div. jorpagniska och magilliska furstars självpåtagna "soltåg" mot vildmarkernas befolkningar.
Har alla dessa soltåg varit initierade och sanktionerade av exarken, ev exarkerna?
1) Skall ha initierats av exarker, pluralis. Detta har diskuterats och det finns flera lösningar bla: A) Det är en felskrivning och det var bontisalerna i Kardien som eggade, exarken var emot; B) det var exarkerna i Arno som eggade, fler exarker i följd, innan tåget avseglade;
Åtminstone i efterhand när soltåget inletts och visat sig framgångsrikt bör exarken ha välsignat kriget(tycker jag).
2) ? (Dessa senare soltåg bör ha välsignats av exarken)
3) Dalkernas soltåg? Kardiens soltåg, troligtvis?
4) ?

(Anders som skriver om Caddo har en önskan att Exarkerna i Arno är pacifister och att de därför inte har sanktionerat soltågen. Inte heller skall dalkernas soltåg 285 varit ett sanktionerat sådant. Jag tror jag uppfattat honom riktigt?)
Kan dessa historiska soltåg sägas ha haft en början och ett slut?
1) 196-212.
2) 275-278 (schismen bör ha satt stopp för soltåget)
3) 285-292?; 287-287
4) 353-353?

Kardien förlorar sina sista besittningar i Efaro år 369, men vissa ordnar lyckas hålla sina borgar.
Kallades alla som följde/följer med på soltåg, oavsett social härkomst syssla och motiv, för solfarare?
Jag anser att alla krigare och religiösa yrkesmän kallas solfarare. Ev. andra kan möjligen buntas ihop som pilgrimmer (en snäll ihopbuntning av alla lycksökare och först efter första soltåget gissningsvis, såvida det inte fanns heliga platser i Efaro redan innan?)

(Solriddare är inte det samma som riddare på soltåg. Solriddarna är riddare av en orden, efter schismen flera.)
De teritoriella erövringar gjordes under soltågen, finns några av dessa kvar i dag?
S:t Williams orden har tre borgar i Efaro: Akra (issolerad på Efaros (förmodligen Kopparhavs-) kust) och två till, en i samma område som Akra och en på ett annat ställe där S:t William upplevde mirakel (jag har låtit detta vara den minsta ön i Enios sund rakt norr om Abn-haza).
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Precis det svaret jag ville ha!

Rörande Solriddarnas Orden är vi alltså överens, andra riddare får, vare sig de tillhör en Orden eller inte, snällt benämna sig något annat. De äkta solriddarna ser mycket allvarligt på sådana missförstånd. De ända solfarare vi känner till som fortfarande kan sägas bedriva en "soltogsverksamhet" är St. Willems Orden.

...fast detta skulle jag kunna tänka mig att ändra på! :)

Flera riddarordnar ser jag inte som ett måste, men vad om det fortfarande i Efaro eller Morëlvidyn finns mindre territorier som lyder under Lysande Vägen-trogna? Zorakin vet vi förlorade sina besittningar (kallat kolonier) bortom havet 392 eO, men vad med kardierna, eller eventuella andra länder?

Soltågen är avslutade men fortfarande drar pilgrimer och solfarare till dessa utposter för att botgöra sina synder, för det var väl en av grundtankarna?

Eller räcker det med att kanske bygga ut Williamiterordens tre borgar?

Förresten, om vi skal använda ordet pilgrim borde vi kanske komma på en förklaring till beteckningen?
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Re: Soltåg

Post by anders »

Mikael wrote: (Anders som skriver om Caddo har en önskan att Exarkerna i Arno är pacifister och att de därför inte har sanktionerat soltågen. Inte heller skall dalkernas soltåg 285 varit ett sanktionerat sådant. Jag tror jag uppfattat honom riktigt?)
Jodå, ganska riktigt. Men pacifister är ett starkt ord! De har inget emot "rättfärdiga" krig, eller försvarskrig... Det jag främst syftade på var tvångsomvändelser under svärdshot. Om man med soltåg kan mena att skicka med riddare för att beskydda vallfarare, pilgrimar och munkar så kan Arnos exarker i mina ögon mycket väl sanktionerat det. Om man menar omvändelse med svärdets hjälp skulle jag hellre se karderna och zorakerna stå för en sådan linje. Alternativt kan man tänka sig en exark i Caddos historia som sanktionerade våldsamma soltåg, men som idag ses som heretiker och avfälling av dalkerna.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote:Förresten, om vi skal använda ordet pilgrim borde vi kanske komma på en förklaring till beteckningen?
En pilgrim är väl helt enkelt en vandrare eller resenär med en helig plats som slutmål... Eller?
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

I Morëlvidyn finns några kloster och eremiter kvar, men inga besittningar. Däremot finns det ordnar och riddare i Aidne och Caddo som gärna skulle vilja far på nytt.

Jag förstår önskan att göra egna ord, men ibland är vissa beteckningar så vedertagna att det känns onödigt att ändra, i alla fall på jori som är svenska. Riddare (samuraj), kung, köpman, drottning, kapten, amiral, pilgrim (betyder långt borta/far afield enl wikipedia) mfl. fungerar ju.
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:
birkebeineren wrote:Förresten, om vi skal använda ordet pilgrim borde vi kanske komma på en förklaring till beteckningen?
En pilgrim är väl helt enkelt en vandrare eller resenär med en helig plats som slutmål... Eller?
Jag var nog lite otydlig i min fundering. :oops:

Menade inte att vi skulle byta ut ordet pilgrim utan förklara varför den som beger sig på en religiös resa (eller hur nu en "pilgrimsfärd" bäst förklaras) kallas pilgrim. Ordet är avlett ur latinets peregrinus - främling och i Ereb borde en liknande betydelse kunna användas.

Förklaringen jag, kanske långsökt, tänkte på rörde sig om pilgrimsmusslan. Innom den kristna kyrkan vallfärdar många till Santiago de Compostela där aposteln Jakob sägs vara begraven. Hans symbol är en kammussla och benämns efter honom pilgrimsmussla. Pilgrimar som vallfärdat hit tar med sig en mussla som ett minne eller bevis på resan (tror det är/var ungefär så?).

En erebisk koppling mellan Lysande Vägen, pilgrimar och musslor (eller kanske annat?) som symbol för den som gjort en "helig resa" alltså? :?
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Av naturliga skäl så är naturligtvis Caddo ett av de största målen för pilgrimsfärder. Det var ju här Odo och hans följeslagare först började predika den Lysande Vägen. Tänker mig många platser av intresse (Odos udde - där Odo fick sin första uppenbarelse, Odos grav, lärjungarnas gravar).

Men den Lysande Vägen blev snabbt missionerande och därför är det lätt att tänka sig pilgrimsmål ända nere i Efaro! Missionärsmunken Jofam begav sig dit för att sprida Etins ljus. Etin var med honom och många under skedde. En gång välsignade St: Jofam en källa i en lite by vid namn Mavoske. Källans vatten blev livgivande och många sjuka blev friska. Därför är det vanligt ännu idag att särskilt äldre och sjukliga munkar beger sig på den farofyllda resan för att be vid St: Jofams grav och dricka ur den Aldrig Sinande Källan...

...ja, du fattar. Sådana historier kan bli riktigt kul att skriva, och kan tillföra liv och färg till den Lysande Vägen!
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Birke, jag hajar nu! Tänkt själv i de banorna. Fromma personer som söker frälsning bär i sin vandringsstav torkade bananblad från södra Efaro där eremiten och martyren NNNGGG led för sin tro. Har du en idé?

Anders : precis så!
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Anledningarna till varfor de Lysande Vagen troende landerna drog ut på soltåg har borjat diskuters i tråden for Ordnar.
* Guld
* Omvända kätterska LV troende
* Bekämpa ondska i form av: (fyll i själv. tänk episkt äventyr)
* Silver
* Efaro var extremt svagt men rikt och det kliade i fingrarana på de giriga kungarna
* De hade lierat sig med en fraktion i efarisk inbördespolitik
* Kärlek (tänk Homeros)
Att rädda de hedniska efarernas själar är säkert ett skäl utåt. Sen var säkert som du säger Efaro relativt svagt pga avsaknad av enhet mellan stammarna och var därför ett bättre val än Krun. Kanske fanns också större rikedomar i Efaro.
Sen kan det ju tänkas att det funnits tankar om att återupprätta Imperium Jorpagnums storhet, den här gången i form av ett LV-kejsardöme. Isf är ju Efaro ett naturligt val att försöka erövra till skillnad från länder i Samkarna som aldrig var en del av imperiet.
Jag gillar iden om de aidniska kungarnas planer på att återupratta Imperium Iorpagnum och tycker det ar något att bygga vidare på. Det skulle passa med min tolkning av Solfararorden och Solorden. :)

Innan det Forsta soltåget 196 eO harskade det frid i Aidne och på Caddo. Den kardiska och zorakiska riddarklassen var undersysselsatt och den Lysande Vagen stod på hojden av sin makt. Mojligheten till territoriell expansion ser sig given och Zorakin grundar sin forsta koloni 174 eO på ogruppn Hakkai. Kardiernas sjalvkansla har fått sig en liten brist efter att de inte formått kasta ut trakorierna ur deras erovring Torilia och stodjer villigt upp om zorakiernas planer då de garna vill visa vad de egenligen går for. I Zorakin tråder 183 eO kung Valien II upp på tronen och han bar inte bara den store riksbyggarens namn utan den envetenhet som hans kraftfulla farfar Karolu XI agde. Den åldrande Ovar II Enarme i Kardien vill också gå ut i ett riktigt krig en sista gång innan han går till sina fader. Exarken i Arno som egentligen inte vill annat an gott låter sig rivas med i de krigerska planerna om en Solfararstat i Efaro och ger sin valsignelse.

Soltåget kan borja... :twisted:
Mikael
Admin
Posts: 5116
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra Birke!
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Re: Soltåg

Post by Fraxinus »

anders wrote:
Mikael wrote: (Anders som skriver om Caddo har en önskan att Exarkerna i Arno är pacifister och att de därför inte har sanktionerat soltågen. Inte heller skall dalkernas soltåg 285 varit ett sanktionerat sådant. Jag tror jag uppfattat honom riktigt?)
Jodå, ganska riktigt. Men pacifister är ett starkt ord! De har inget emot "rättfärdiga" krig, eller försvarskrig... Det jag främst syftade på var tvångsomvändelser under svärdshot. Om man med soltåg kan mena att skicka med riddare för att beskydda vallfarare, pilgrimar och munkar så kan Arnos exarker i mina ögon mycket väl sanktionerat det. Om man menar omvändelse med svärdets hjälp skulle jag hellre se karderna och zorakerna stå för en sådan linje. Alternativt kan man tänka sig en exark i Caddos historia som sanktionerade våldsamma soltåg, men som idag ses som heretiker och avfälling av dalkerna.
Men Caddo har varit inblandad i religös strider både i Jorpagna, Terra Oro och Zorakien och enligt det officiella matrialet så godkände Exarken i Arno det första soltåget. Det sistnämnda kan ju lätt avhjälpas att Efarerna eller vilka det nu var anfallit lysande vägens missionärer/kloster i Efaro. Men exempelvis i Jorpagna så har jag förstått det som så att dåvarande Exarken i Arno utdelade "bannbullor" mot de ansvariga som gick med på den fred som de olika religösa falangerna i landet kom överens om.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Re: Soltåg

Post by anders »

Fraxinus wrote:
anders wrote:
Mikael wrote: (Anders som skriver om Caddo har en önskan att Exarkerna i Arno är pacifister och att de därför inte har sanktionerat soltågen. Inte heller skall dalkernas soltåg 285 varit ett sanktionerat sådant. Jag tror jag uppfattat honom riktigt?)
Jodå, ganska riktigt. Men pacifister är ett starkt ord! De har inget emot "rättfärdiga" krig, eller försvarskrig... Det jag främst syftade på var tvångsomvändelser under svärdshot. Om man med soltåg kan mena att skicka med riddare för att beskydda vallfarare, pilgrimar och munkar så kan Arnos exarker i mina ögon mycket väl sanktionerat det. Om man menar omvändelse med svärdets hjälp skulle jag hellre se karderna och zorakerna stå för en sådan linje. Alternativt kan man tänka sig en exark i Caddos historia som sanktionerade våldsamma soltåg, men som idag ses som heretiker och avfälling av dalkerna.
Men Caddo har varit inblandad i religös strider både i Jorpagna, Terra Oro och Zorakien och enligt det officiella matrialet så godkände Exarken i Arno det första soltåget. Det sistnämnda kan ju lätt avhjälpas att Efarerna eller vilka det nu var anfallit lysande vägens missionärer/kloster i Efaro. Men exempelvis i Jorpagna så har jag förstått det som så att dåvarande Exarken i Arno utdelade "bannbullor" mot de ansvariga som gick med på den fred som de olika religösa falangerna i landet kom överens om.
Att det första soltåget välsignades av exarken i Arno har jag redan godkännt. En slakt av ett kloster i Efaro kan ju ha vareit en bidragande orsak...

Det här om "Terra Oro" måste jag läsa mer om. Kan du ge mig källan?

Sedan är ju soltåg (och framför allt "omvändelse med svärdet") och religiösa stridigheter två olika saker. Att konflikter stundom måste lösas med vapen är ingenting som Arno betvivlar. Att sprida den Lysande Vägen genom påtvingning och våld är däremot något som Caddo sätter sig emot. Munkarna är Caddos missionärer...

Birke: Det där funkar! :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7121
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Va bra att ni gillar! :D

Då har vi ett utgångspunkt for att utveckla fenomenet "soltåg" vidare!

Skal fundera lite vidare på bevekelsesgrundarna bakom aven det Andra soltåget...
Post Reply