Sida 1 av 1

Religiösa personligheter

Postat: 2008-01-01 18:39
av anders
Denna tråd är till för att sammanställa alla religiösa personligheter (t.ex. riarker, bontisâler, kerigasser, tots-kerigasser, exarker, munkar, hierofanter, sektledare, osv.) från officiellt material, och sedan fylla i med våra egna kreationer.


LYSANDE VÄGEN

Caddo
* Umóvagelio II, nuvarande exark i Arno.
* Ligo ("Fyren") Civio, nuvarande bontisâl i tadosen i Pallin.

Krilloan
* Laurits Huggard, nuvarande bontisâl över Krilloan (Krilloan, Äventyr, s.42)

Ljusa Handen
* Yvein av Krerex/Hevel, tots-kerigâss och ledare för den Ljusa Handen sedan 591 eO (Ivanhoe, Med. s. 64)

Ordnar
* Abin Edelfara, Andra Stormästaren av Solorden (274-278 eO), arvtagare av orden efter S:t Justin.
* Gannin Hasõ,nuvarande stormästare av den Dalkiska Solriddarorden (S:t Justinsorden).

Svarta inlägg är officiella, medan röda inlägg är skapade på forumet.

Postat: 2008-01-01 19:12
av Fafnir
Tots-kerigass Yvein av Krerex
"Den framstående prästsonen och kerisâten Yvein av Hevel valdes år 591 till tots-kerigâss och ledare för den Ljusa Handen. Redan som bontisâl och kerisât visade han stor talang då det gällde att få fram erkännande från ogudaktiga kättare, och trots att hans metoder anses som kanske lite väl hårda är de ytterst efektiva. Yvein är verkligen en fanatiskt troende, och han är en av de få som inte korrumperats av kyrkans rikedom och makt. Han är ytterst renlärig och tolererar inte slapphet i tron hos sina undersåtar. Under hans styre har den Lysande Vägens kyrka på fastlandet genomgott något av en reformation, och mer än en bontisâl har fått lämna sitt ämbete och istället gått i kloster som botgöring för sitt syndfyllda leverne. Ändå återstår oerhört lång väg innan kyrkan är fri från korruption och synd.
Som ledare för den Ljusa Handen är Yvein en skrämmande och mäktig man. Han sägs kunna skärskåda människors sinnen, och få är de som vågar möta hans blick, eftersom han med en gest kan få dem brända på bål. Ibland ger han sig ut på långa resor genom Kardien och Zorakin då han bevistar den Lusa Handens domstolar och övervakar inkvisitorerna i deras yrkesutövning. I speciellt komplicerade mål händer det att han själv går in och dömer, så gott som alltid med bålet som dom."

Ivanhoe Medeltidsboken s.64

(Observera att platsnamnet i titeln inte överensstämmer med det i inledningen av brödtexten.)

Postat: 2008-01-01 23:39
av birkebeineren
Stormästare Abin Edelfara av Solens ljusande Orden

Solordens stormästare 274-278 eO. Tog över ämbetet efter Justin Metera och var den som ledde Solorden i det Andra Soltåget. Edelfara kom från Zorakin men som yngste son i en grevlig familj utan utsikter till något arv gick han tidigt in i Solorden. Han tränades på Caddo men tjänstegjorde senare i ordens säte i Pendon. Efter S:t Justins död och helgonförklaring valdes han enstämmigt till Solordens andra stormastare. Han ställde sig över konflikterna som skulle föra till den Stora Schismen men efter hans död splittrades orden likt hela den Lysande Vägen. Abin Edelfara föll på Etinsdagen 278 eO för en efarisk pil efter att solunierna återerövrade nyckelpunkten Kwoske. Hans döda kropp hittades alldrig.

Källa: Egen skapelse.