Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 08:32

Postar även här

birkebeineren skrev:
Har börjat sammanställa det vi kom fram till om Mandelorden och även om vi enades om det mesta till slut så får jag en känsla av att det fortfarande finns en detalj där konsensus saknas.
För att Zorakin skal bli det tidigrenässans land som verkar vara visionen behövs en välfungerande utbildning för eliten. Detta stämmer inte helt med den introverta och något excentriska Mandelorden som också är önskemålet.

Ett förslag till lösning: De Lärdes Skara
(en sammanslutning bland Pendons lärde vi ännu inte har förklarat)

Detta skulle kunna vara ett slags college för acolyterna som studerar vid lycèet. Här bor de och här har de anlitat "egna" lärde som kan stå för utbildning som mandelmunkarnas traditionella pensum inte tillgodoser: matematik, juridik, administration osv. Munkarna lär ut historia, kultur, språk m.m. så som de alltid har gjort, och här samsas acolyterna med ordens noviser, men den övriga utbildningen sker genom De Lärdes Skara. Har kan också den Eton-känsla någon nämnde kunna få sin plats. Colleget/sammanslutningen är nära sammanknutet med Mandelorden och Lycèet då munkarna trots sina egenheter besitter mycket kunskap. Själva anknytningen till den mycket gamla och välkända bildningsinstitutionen Mandelorden och till Pendon med sitt Lycèe (och Biblioteket) ger också en status som eliten i Zorakin inte vill vara förutan, och de kallar sig stolt för mandeliter.

Vad tros, något att utveckla?


Jag vill ju att mandelorden inte skall var så starkt begränsad vad gäller sitt kunskapssökande. Ett sant sökande efter kunskap låter sig inte begränsas av tre korta epitet som Historia, Juridik och Medicin. Den som söker kunskap måste ställa sig frågor som: hur fungerar världen, hur fungerar människan, varför är det varmt i Kardien och kallt i Jorduashur, vilka lagar styr planetarnas röreslser, med villken rätt styr kungen? osv. Jag kände att jag provocerade fram den fokus på onyttig kunskap som föreslogs under debatten och trodde att vi kunde komma runt det genom att låta munkarna vara en del av ett riktigt ordensväsen och sedan låta acolyterna gå ut i världen.

Skall man blanda och ge så är ett college ett bra förslag, men vi kan väl i sådant fall hitta på ett nytt namn istället? De lärdes skara låter som något för gamla gubbar, vi talar om tonåringar här (kamratfostran, roddtävlingar, kamratföreningar, hemliga handslag, dueller i gryningen mm).

Annars så kan man kanske bygga på den utmärkta grund man har fått av mandelmunkarna med studier hos de lärde vid biblioteket? Först 6 års grundutbildning med mandelorden, sedan säg ett par tre år till för den som vill bli en toppkraft? Sista tiden då ägnat åt sådant som bokföring, adminstration odyl, mer värdsligt inriktade kunskaper. Grundläggande kunskaper inom Juridik, filosofi, statskunskap, historia och matematik tycker jag att mandelmunkarna borde kunnna tillgodose.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 08:35

birkebeineren skrev:Har läst genom tråden och en sammanfattning känns rätt ...svår! :)

Tänker dock försöka men göra det punktvis enligt den gamla mallen, och lägga upp varje bit vi enats om i tråden för Ordnar
Mandelorden

Typ
Säte
Storlek
Tillträdeskrav
Rikedomar
Makt
Organisation
Syfte
Grundades
Heraldik
Verksamhet
Historia
Börjar försiktigt och så får ni kommentera undervägs. Jag markerar rödt det som jag avser skal flyttas in i ordenstråden.

Typ
Värdslig munkorden (tidigare religiös orden för gudinnan Ingeril)


Säte
Lyceet i Pendon, Zorakin
Övriga säten:
- lyceet i Gringul, Erebos
- lyceet i Lindaros, Berendien

- lyceet i Argald, Jorpagna
- lyccet i Grivela, Jorpagna

- lyceet i Munzga, Magilre
- lyceet i Bemir, Hynsolge (nerbrunnet och översvämt)
Kan vi ha ett litet kartografilycce i Sterborg? (egentligen enligt ditt förslag, med coffamuggar och allt)

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6955
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 10:00

Det verkar inte som om vi var helt överens ändå! :P

Jag skrev så här i Zorakin-tråden och det verkar som vi diskuterar utifrån dessa två syn på Mandelorden.:
För att Zorakin skal bli det tidigrenässans land som verkar vara visionen behövs en välfungerande utbildning för eliten. Detta stämmer inte helt med den introverta och något excentriska Mandelorden som också är önskemålet.
Förslaget med ett "college" var att detta skulle utformas enligt de förutsättningar vi vill att en elitutbildning skal ha. Samtidigt är det knutet till Mandelorden för att tillgodose delar av kunskapen och för att denna ger prestige. Det är alltså acolyterna som alltid har funnits vid mandelmunkarnas lyceer som här i Zorakin har utvecklart sina studieförhållanden. Att kalla det De Lärdes Skara tänkte jag vara ett sätt att få in denna företeelse vid Lyceieplanet och officiellt material. Namnet kan förklaras genom att det är gammalt eller liknande.

Studierna vid denna sammanslutning av acolyter från orden sker efter egna regler och pensum och kan vara fastställda vid de 3 eller 6 år som diskuterats. Hur Mandelorden behandlar sina egna noviser är kanske annorlunda och handlar mer om att upplysning skal ha uppnåtts och inte avgöras av antal år ägnat åt studierna.

Mandelorden och "mandeliterna" är kanske omsesidigt beroende av varandra eftersom munkarna är beroende av avgifter och studenterna av prestigen (OCH delar av ordens kunskap)

Fraxinus: Läs/skrivkunnighet för noviserna är ingen viktig detalj för mig men jag förstod det som att det var detta vi enades om.
Regil: Jag har inte glömt bort de coffadrickande kartograferna i Sterborg. Återkommer i Kardien-tråden.

Snälla, jobba med mig nu och tänk igenom vad jag skriver, så vi alla kan få delar av den Mandelorden vi alla verkar vilja ha (ett sådant uttalande utesluter ju inte att min ide är dårlig men det tycker jag inte själv :wink: )

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 10:12

Varför kan inte introverta, excentriska mandelmunkar stå för elitens utbildning? :?
Jag förstår faktiskt inte det.

De har enorma kunskaper, delar med sig till acolyterna, men verkar inte själva i världen. Det blir som skinntorra lektorer på handels som själva helst ägnar sig år derivatanalys men som en gång om året tvingas att hålla en kurs i företagsekonomi för de blivande näringslivstopparna.

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6955
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 10:26

Regil skrev:Varför kan inte introverta, excentriska mandelmunkar stå för elitens utbildning? :?
De står för delar av utbildningen kanske till och med det mesta, men acolyterna har i tillägg anlitat egna lärde som undervisar i de ämnen som mandelmunkarna inte har på sitt pensum, ämnen som en framstående medlem av Zorakins elit inte kan vara förutan; matematik, juridik osv.
Jag tänker mig inte deras "college" som en egen fristående utbildningsinstitution utan som en utveckling av acolyternas bostäder och egna "interesseorganisation".

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-02-11 10:30

Fraxinus skrev:
birkebeineren skrev:Jag gillar, Fraxinus, och tycker vi använder denna indelning!!
Novis= antagen till Mandelorden som förberedelse till munkliv. Dock ej insvuren i Mandelorden ännu. Ålder 10-12 år fram till 18-20 år.

Lärljunge = har nåt fas två i sin utveckling mot att bli Lärd
(Fortfarande Novis men upptagen och insvuren i Mandelorden. Vi funderar på ett annat namn för de Noviser som har nåttden andra fasen och ger sig ut på sina studieresor). Ålder: Från 18- 20 upp till när de bedöms värdiga att bekläda positionen Lärd

Lärd =Mandelmunk som nått Upplysning och som själv börjat lära ut.

Acolyt =betalande student som ej förväntas bli kvar i orden. Han har redan läs och skrivkunnighet samt viss basal kunskap i matematik när han börjar sina studier i Mandelordens regi. Acylotens utbildning är mer allmän och omfattar kanske Matematik, Geografi, Historia Administration/Juridik och språk. De studerar bara under en begränsad tid 4-6 år? Eller lika länge som Novisernas första fas?). Ålder från 10-12 upp till 16-18?
...och noviserna kan tas in utan ett krav om läs- och skriv-kunnighet! :)

Ett sista förslag rörande namnen är att Lärjungen kallas Acolyt och Acolyten kallas Student (senare Mandelit[/iVad gäller inträdeskraven så citerar jag dig själv Birke. Det finns inget formellt krav på läskunnighet bland Noviser. Noviserna tas således även in även utan skriv och läskunnighet (även om kunskap om detta säkert ses som en stor fördel bland många Lärde vid urval av noviser).

Många Lärde ser detta som Mandelordens kall, att sprida kunskapens ljus även ner till de lägre klasserna där läs- och skrivkunnighet saknas eller är dålig.Jag citerar dig igen Birke! Läs- och skrivkunnighet är inte obligaotrisk för Noviser men väl för Acolyter. :wink:

De Lärdes skara Är som jag sa tidigare faktiskt fristående från Mandelorden. Det är beskrivet i Officiella källor i Aidne. Både Mandelorden och Gillet "de Lärdes skara" tar Acolyter (studenter) mot betalning!

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6955
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 10:45

Fraxinus skrev:Jag citerar dig igen Birke! Läs- och skrivkunnighet är inte obligaotrisk för Noviser men väl för Acolyter. :wink:

De Lärdes skara Är som jag sa tidigare faktiskt fristående från Mandelorden. Det är beskrivet i Officiella källor i Aidne. Både Mandelorden och Gillet "de Lärdes skara" tar Acolyter (studenter) mot betalning!
Och jag citerar mitt svar Fraxinus: Läs/skrivkunnighet för noviserna är ingen viktig detalj för mig men jag förstod det som att det var detta vi enades om. :wink: Den behöver inte vara obligatorisk om inte ni vill det.

Att använda Aidne-modulen som källa helt bokstavstroget är lite svårt eftersom den innehåller inkonsekvenser och att vi lite här och där har tolkat om information. Jag tänkte mig att Gillet "de Lärdes skara" är fristående från Mandelorden i den betydning att de underviser acolyter i ämnen mandelmunkarna inte lär ut. Att denna fristående "skaran" sedan är anlitade och betalda av acolyter som också studerar vid orden var min tolkning. Det verkar dock som vi tänker lite i samma banor, eller...?

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-02-11 11:36

birkebeineren skrev:
Fraxinus skrev:Jag citerar dig igen Birke! Läs- och skrivkunnighet är inte obligaotrisk för Noviser men väl för Acolyter. :wink:

De Lärdes skara Är som jag sa tidigare faktiskt fristående från Mandelorden. Det är beskrivet i Officiella källor i Aidne. Både Mandelorden och Gillet "de Lärdes skara" tar Acolyter (studenter) mot betalning!
Och jag citerar mitt svar Fraxinus: Läs/skrivkunnighet för noviserna är ingen viktig detalj för mig men jag förstod det som att det var detta vi enades om. :wink: Den behöver inte vara obligatorisk om inte ni vill det.

Att använda Aidne-modulen som källa helt bokstavstroget är lite svårt eftersom den innehåller inkonsekvenser och att vi lite här och där har tolkat om information. Jag tänkte mig att Gillet "de Lärdes skara" är fristående från Mandelorden i den betydning att de underviser acolyter i ämnen mandelmunkarna inte lär ut. Att denna fristående "skaran" sedan är anlitade och betalda av acolyter som också studerar vid orden var min tolkning. Det verkar dock som vi tänker lite i samma banor, eller...?
Nja då är vi inte överens!

Som jag har skrivit tidigare så ser jag gärna att mandelmunkarna lär ut i alla (åtminstonde de flesta) av de officiella ämnena. Dock inte i Alkemi, Astrologi och Magi.

I det Pendon som jag skissat på så finns det tre institutioner att inhämta kunskap i från. Lycéet, Tempelskolan och Gillet för de Lärdes skara. Dessa tre är särskiljda. Lycéet har såväl Noviser som Acolyter i inträdelsefasen. En acolyt kan studera minst tre år och som mest sex år. Vill man studera längre på Mandelordens Lyceé så får man sväras in i Mandelorden och bli Lärljunge.

Det är viktigt för mig att alla dessa tre institutioner finns i staden samt att det råder rivalitet dem emellan. Det är ingen frid och fröjd mellan de olika utbildande organen. Tvärtom! Mandelorden lever högt på sin ålder och exclusivitet och är så bildade att de nästan riskerar att bli snorkiga. Tempelskolan vill se sig som den rättrogna institutionen och kan bete sig rent förstockat och ärkekonservativt. De Lärdes skara har mindervärdeskomplex gemtemot Mandelorden och vill inget hellre än att någon lärd från deras egen sammanslutning tvålar till de andra skolorna vid olika framföranden. Vid Lycée plan hålls framförandena av olika lärde från olika institutioner.

Jag gjorde tidigare en grov uppdelning av de Lärde och Acolyterna på de olika instiutionerna i Pendon.

300 Lärde på Mandelorden, 200 Lärde bland Gillet för de Lärdes skara (fristående), 100 Lärde i Tempelskolan. Respektive 1000-1200 Acolyter hos Mandelorden, 1000-1200 fristående Acolyter som studerar för "de de Lärdes skara", 600 Acolyter i Tempelskolan (dessa borde ha ett annat namn som särskiljer dem från Mandelorden).

Utöver det har Mandelorden i regel 300 Noviser. Samt givetvis ett antal Lärljungar....men dessa är nästan aldrig hemma utan åker runt i Ereb på sin bildningsresa i olika expeditioner

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 12:16

birkebeineren skrev:
Regil skrev:Varför kan inte introverta, excentriska mandelmunkar stå för elitens utbildning? :?
De står för delar av utbildningen kanske till och med det mesta, men acolyterna har i tillägg anlitat egna lärde som undervisar i de ämnen som mandelmunkarna inte har på sitt pensum, ämnen som en framstående medlem av Zorakins elit inte kan vara förutan; matematik, juridik osv.
Jag tänker mig inte deras "college" som en egen fristående utbildningsinstitution utan som en utveckling av acolyternas bostäder och egna "interesseorganisation".
De har tre fakultet: Historia, Juridik och Medicin.
Det vore väl sjäva :twisted: om de inte kunde undervisa i Juridik då detta är en av tre fakultet :wink:

Jag vill ju att Historiska fakulteten (eller vad de nu heter) inkluderar filosofi, språk, geografi och studiet av religioner osv, Juridik inkluderar klassisk retorik, statskunskap, administration och Medicin inkluderar zoologi, botanik, matematik, astronomi.

Colleget köper jag, men tycker inte att de behöver inkludera mer än att de bor där och har sina egna regler osv.

Fraxinus vi är i alla fall överens...

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6955
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 12:25

Fraxinus: Om du tänkt dig att De Lärdes Skara utbildar acolyter också så är jag helt med på det. Det var avsikten med min tolkning av denna sammanslutning. Sen lade jag till collegebiten för att få med den känslan men som Regil skriver så kan denna vara fristående och inte inkludera mer än att de bor där och har sina egna regler osv.

Så här har jag försökt sammanställa Mandelordens organisation i avseendet munkar. Acolyterna kommer senare.

Organisation
Mandelorden leds av en Stormästare som har sitt säte vid lycèet i Pendon. Varje enskilt lycèe leds av ett råd av Läromästare bestående av de mest framstående lärde innom respektive områden.

Mandelordens munkar kan delas in i tre grader och deras liv i tre faser:

Novis - Lärdomens väg
Blivande munkar tas upp som Novis vid orden. De undervisas av de lärde, sköter om de dagliga sysslorna (matlagning, städning, ärenden m.m.) och tillverkar avskrifter ur lycèets textsamlingar.

Lärjunge - Sanningens väg
Novisen svärs in i Mandelorden och blir Lärjunge. Han har nått en bildnings- och mognadsfas där han nu förväntas söka sig ut på vetenskapliga expeditioner, resa till andra länder i sökande efter mer kunskap, böcker skrifter etc. Hans kunskaper är avsedda inte bara för honom själv utan även för hans lycèe.

Lärd - Upplysningens väg
När lärjungen har rest runt en tid återvänder han till sitt lycèe och lägger fram sitt material för de lärde. Om ett tillräckligt högt nivå har uppnåtts innom relevanta kunskapsområden tas han upp som Lärd och får sin mandelkrans klippt. Hans fortsatta liv kommer att handla om forskning och uppläring av noviser och acolyter.
Senast redigerad av 1 birkebeineren, redigerad totalt 2008 gånger.

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 12:33

birkebeineren skrev: Organisation
Mandelorden leds av en Stormästare som har sitt säte vid lycèet i Pendon. Varje enskilt lycèe leds av ett råd av Läromästare bestående av de mest framstående lärde innom respektive områden.
Ser bra ut! :D

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 12:40

birkebeineren skrev:Jag tänker mig inte deras "college" som en egen fristående utbildningsinstitution utan som en utveckling av acolyternas bostäder och egna "interesseorganisation".
Att utveckla tankar kring hur acolyternas bostäder ser ut och hur de organiserar sig, vilken typ av märkligheter de sysslar med etc tycker jag verkar utmärkt. Lite småpennalistiskt och med många bisarra traditioner?

birkebeineren
Admin
Inlägg: 6955
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

Inlägg av birkebeineren » 2008-02-11 12:51

Om vi bestämmer oss för att inte ha universitet. och att mandelorden är ett gäng akademiska stofiler (som han i Kristalltjuren... komer inte ihåg hans namn just nu). och så har vi de lärdes skara i Pendon... kan man inte tänka sig något sånt här:

I Ereb så utgår utbildning och forskning ifrån Bibliotek. Biblioteket i Pendon som har byggts upp i samarbete med mandelorden, men faktiskt ägs av kungen har stått som förebild. Dessa sponsras och ägs i allmänhet av en rik mecenat såsom en kung. Runt dessa, där böckerna får brukas av alla som betalar en biblioteksavgift, flockas de lärde. Dessa försörjer sig genom att undervisa eller på annat vis slå mynt av sina kunskaper. Vissa forskar, andra gör det inte, beroende på läggning. Det finns ingen övergripande struktur. De lärda männen hyr in sig hos hyresvärdar, hyr en skolsal där de håller sina klasser. Ifall de lyckas attrahera många lärjungar söker de rätt på en större. En karismatisk lärare kan locka många studenter och tjäna mycket pengar, andra hankar sig fram och drömmer om ett liv som mandelmunk. Det växer givetvis också upp lite mer permanenta skolor i populära ämnen runt om biblioteken såsom skrivning, räkning, bokföring, medicin och juridik. Dessa är starkt nyttoinriktade och alla slåss om att attrahera så många studenter som möjligt. Det finns inga doktorsgrader eller professorstitlar att få. Däremot är det vanligt att två lärde inom samma gebit utämpar debatter, ofta välbesökta, för att mäta sig med varandra och bevisa vem som är den främste.

Runt om växer också upp olika former av logementen för studenterna som tillbringar några år vid biblioteket. Biblioteket kan för övrigt ha monopol på att ta kopior ur sina skrifter och dessutom rätten att få en kopia på alla verk som författas av lärda anslutna till biblioteket.

Riktig grundforskning utförs så mest av Mandelorden medan övriga är mer fokuserade på samhällets behov.

Spinner vidare:
Vi kan fortfarande ha Mandelorden som samlingplats för eliten, då denna förväntas vara kunnig i sitt lands historia etc. Det blir då endast adeln som är särklit intresserad av Mandelordens bildning och därigenom denna exklusiva krets av mandeliter. typ. (För att inte tappa hela Eton biten)
...För det tredje tyckte jag att uppdelningen av olika discipliner var riktigt sexig. Nu kanske jag läser in för mycket i det hela men tänk er följande:

1) Jorisk/Mandelordentradition: Artes Traditionales
Antropologi, historia, språk och geografi (och juridik). De främsta institutionerna inom dessa ämnen är mandelordens lyceer - varav ett är i pendon!

2) Erdirisk/farsegels/magisk tradition: Artes Mirabilis
Magi, alkemi och medecin (dvs Humoralpatologi. De fyra kroppsvätskorna mangfaldigas beroende pa vilken elementteori man tror pa ) De främsta institutionerna inom dessa ämnen är Akademier, den närmsta är kanske sa langt bort som Kandra?
Tycker på något vis att vi härigenom också behåller "Den lärde mannen" som är ett av yrkena i DoD. Han är inte professor eller doktor vid något universitet utan har hängt vid biblioteket, skaffat sig de kunskaper han vill ha och är sedan redo att bege sig ut på äventyr!
En annan möjlighet, eller snarare tillägg till Lycee och Bibliotek skulle kunna vara nåtslags skråverksamhet för enklare "lärdomsgöra" som renskrivning, kalligrafi, bokföring och arkivering. Tänker mig nåtslags Skriftskrå eller "Gåsfjäderskrå". Personer ur Skriftskrået skulle i princip vara hantverkare, kanske något förnämare.
Som sagt var: här dyker den lärde mannen upp. Eller snarare Sofisten . Självständiga lärda män som lär ut sina kunskaper för en betydlig summa. Kanske finns det de ocksa fler sammanslutningar än Mandelorden - jfr med antikens Pythagoreer; Cyniker, Hedonister och andra filosofiska "klubbar" Mycket mysigt


Detta skrevs om biblioteken och deras funktion i Ereb.

Är Pendons Bibliotek helt fristående eller har det att göra med De Lärdes Skara? :?

Regil
Kardisk Kung
Inlägg: 1399
Blev medlem: 2007-04-16 13:25
Ort: Stockholm

Inlägg av Regil » 2008-02-11 13:33

birkebeineren skrev: Är Pendons Bibliotek helt fristående eller har det att göra med De Lärdes Skara? :?
Biblioteket är navet i Pendons kunskapstradition.

Det:
1) ägs av kungen
2) Innehar mandelordens gamla volymer (så vitt jag vet)
3) Är öppet för såväl de lärdes skara, mandelmunkarna och vem helst som avlägger den fastställda årsavgiften
4) Är en egen byggnad, separerad från de övriga
5) Sysslar inte med utbildning etc, det gör dess brukare på egen hand, i hemmet eller i lärosalar (ja, eller i lyccet)

Biblioteket är alltså en plats där man förvarar och läser böcker, varken mer eller mindre.
Senast redigerad av 1 Regil, redigerad totalt 2008 gånger.

Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Inlägg: 1634
Blev medlem: 2007-05-10 00:12
Ort: Stockholm

Inlägg av Fraxinus » 2008-02-11 13:41

Pendons bibliotek står under kunglig regi! Jag har för mig att jag beskrivit dess funktion i tidigare inlägg med citat från Aidneböckerna. En del av böckerna kommer kanske från Mandelorden men de flesta är faktiskt skänkta av tidigare Lärde som donerar sin volymer till biblioteket när de dör (officiellt). Detta är en gammal sedvänja i Pendon. Lycéet har själva en mindre biblioteksdel där en del av Mandelordens mest förnämsta verk som räddades undan lågorna efter det Caddiska kriget finns bevarade. Dessa finns även som avskrifter i biblioteket.


Angående Acolyter: Vad som jag tycker är viktigt är att det inte bara är noviser som tas in i Mandelorden utan även Acolyter. Acolyter studerar hos Mandelorden mot en årlig avgift och är inte bundna att stanna hos Mandelorden och bli munkar. Acolyten hos Mandelorden måste studera minst tre år och får studera max sex år. Ska man fördjupa sig ytteligare i Mandelordens regi måste man svära klosterlöftet och bli Lärljunge.

Noviser är mer bundna till Mandelorden och tas in mot en engångsavgift om 100 sm. De tas in vid 10-12 års ålder. Redan efter 3 års studier (13-15 års ålder) måste föräldrarna bestämma sig för om barnet ska stanna hos Mandelorden (alternativt är de redan vid sin inträdelse som Noviser till Mandelorden bundna till klosterlöftet).

Både "de Lärdes skara och Mandelorden tar in Acolyter. Acolyt har blivit ordet man använder för "student". Men Acolyten startar ungefär samtidigt som Novisen hos Mandelorden. Ungefär vid 10-12 års ålder.

Acolyten hos de Lärdes skara kan tas in med mer skiftande åldrar. De flesta av dessa Lärde föredrar dock att barnen är runt 12 år och att de stannar i minst tre år. De tar däremot gärna även äldre personer som elever. Kravet på läs och skrivkunnighet för Acolyter gäller dock även hos de Lärdes skara.

Till skillnad från Mandelorden finns ingen övre gräns för hur länge man får studera hos Gillet för de Lärdes skara. Så länge Acolyterna kan betala för sig så får de gärna fortsätta att gå i lära hos de lärde om de så blir 30 år gamla! Normalt kallas även studenter som är över 18 år för "Lärljungar" även bland de Lärdes skara

Skriv svar