Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Borde inte biblioteket också vara tillgängligt för den Lysande Vägens ämbetsmän? (Utan individuell årlig avgift vill säga!)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Alla (inklusive Mandelorden) betalar en avgift för att ha tillgång till biblioteket (officiella källor).
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Angående Acolyter: Vad som jag tycker är viktigt är att det inte bara är noviser som tas in i Mandelorden utan även Acolyter. Acolyter studerar hos Mandelorden mot en årlig avgift och är inte bundna att stanna hos Mandelorden och bli munkar. Acolyten hos Mandelorden måste studera minst tre år och får studera max sex år. Ska man fördjupa sig ytteligare i Mandelordens regi måste man svära klosterlöftet och bli Lärljunge.
Skal skriva in acolyterna i den röda texten men försöker gå gradvis framåt i uppdateringen.

En fråga angående dessa 3-6 års studier för de adliga acolyterna; hur går det med den klassiska riddarutbildningen i vapenkonster, dans, musik, hovetikett m.m. om ynglingarna lever rövare vid lycèet i Pendon under stor del av sin ungdom?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote:Angående Acolyter: Vad som jag tycker är viktigt är att det inte bara är noviser som tas in i Mandelorden utan även Acolyter. Acolyter studerar hos Mandelorden mot en årlig avgift och är inte bundna att stanna hos Mandelorden och bli munkar. Acolyten hos Mandelorden måste studera minst tre år och får studera max sex år. Ska man fördjupa sig ytteligare i Mandelordens regi måste man svära klosterlöftet och bli Lärljunge.
Skal skriva in acolyterna i den röda texten men försöker gå gradvis framåt i uppdateringen.

En fråga angående dessa 3-6 års studier för de adliga acolyterna; hur går det med den klassiska riddarutbildningen i vapenkonster, dans, musik, hovetikett m.m. om ynglingarna lever rövare vid lycèet i Pendon under stor del av sin ungdom?
Det är just det. De adelsfamiljer som vill prioriterar bildning lägger kanske max 3 års studier vid Mandelorden i deras utbildning. De ser också helst att barnen kommer dit redan i 10 till 11-års åldern så att de kan fortsätta sin vapenträning resterande tid från 13 års ålder. De har säkert redan fått en del träning i läsa/skriva, räkna, ridkonst, dans, musik samt en del lättare vapenträning etc sedan 6-års ålder.

Dessutom är det enklare att styra barnen bort från griller som att studera i 6 års tid när de är 13-14 år.

Studietiden över tre år mer flytande. Tre år är minimitiden. Sedan är det fritt val upp til sex år. Längre än så kan man inte studera på Mandelorden (om man inte svär in sig till Mandelorden).

Så svaret på din fråga är att det är sällan som adliga låter sin barn studera i 6 års tid på Mandelorden (om inte barnet har få andra utsikter till karriär).

Med tre års studier finns det tillräckligt god tid att få hyggliga kunskaper i historia, främmande språk, matematik, geografi och kanske heraldik och/eller administration.

Dessutom finns det tid över för fortsatt vapenträning från 13-14 år upp till 18 års ålder. Och vem har sagt att vapenövningarna helt upphör bara för att de studerar. I 1500-talets Paris höll sig universitetet med fäktmästare som svarade för den sortens bildning

Tre år är minimitiden för att Mandelorden vill försäkra sig om att de som studerat vid deras Lycée har ett minimum av kunskap så att Mandelordens rykte inte fördärvas.

Däremot finns det en del adliga som låter sin barn få vidare kunskap hos någon av de Lärdes skara en kortare tid för att grovt ge en puts av lärdom innan de tas hem för vapenträneningen och att lära sig mer om hur man sköter ett gods.
Last edited by Fraxinus on 2008-02-11 15:17, edited 5 times in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

birkebeineren wrote:[

En fråga angående dessa 3-6 års studier för de adliga acolyterna; hur går det med den klassiska riddarutbildningen i vapenkonster, dans, musik, hovetikett m.m. om ynglingarna lever rövare vid lycèet i Pendon under stor del av sin ungdom?
Bra fråga!

* Långt ifrån alla studerar vid lyceet förståss.
* Det måste ske en paralell utbildning i dessa ämnen, men den som satsar på lyccet blir nog aldrig en strålande riddare. Dett är väl något för colleget att hålla med kanske?
* Hovetikett? hm, vid hovet i Pendon? Av vem blir då frågan...
* Det kan väl vara så att det mer är de yngre sönerna som satsar på utbildning vid lyccet, de som inte räknar med att ägna sitt liv åt krigskonsten.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Så kontentan blir att de adelsmän som satsar på en full utbildning snarare är de fattigare (dock tillräckligt rika för att betala donationen), lågadliga som vill göra en tjänstemannakarriär, medans de som har gods och gårdar en masse satsar på tre snabba år och sedan hem igen?
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

anders wrote:Borde inte biblioteket också vara tillgängligt för den Lysande Vägens ämbetsmän? (Utan individuell årlig avgift vill säga!)
Aidniska kyrkan kan väl betala en klumpsumma?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Regil wrote:Så kontentan blir att de adelsmän som satsar på en full utbildning snarare är de fattigare (dock tillräckligt rika för att betala donationen), lågadliga som vill göra en tjänstemannakarriär, medans de som har gods och gårdar en masse satsar på tre snabba år och sedan hem igen?


Ja! Men minst lika ofta tror jag att det är handelsfamiljer och andra borgerliga familjer som låter sina barn gå de längre utbildningarna.

En del adliga låter kanske sina barn gå endast gå två år hos någon av de Lärdes skara.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus: Du ändrar dina inlägg ganska ofta och då är det lätt att missa vad du menar. Gör gärna ett nytt inlägg eller skriv en Edit: där du berättar vad du ändrat. Bara för att undvika missförståelser :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:Fraxinus: Du ändrar dina inlägg ganska ofta och då är det lätt att missa vad du menar. Gör gärna ett nytt inlägg eller skriv en Edit: där du berättar vad du ändrat. Bara för att undvika missförståelser :)

:oops: Ska försöka tänka på det.

Oftast ändrar jag dock inte textens huvudinnehåll! Jag lägger till svar på andra frågor som dyker upp efteråt och rättar fel!
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote: :oops: Ska försöka tänka på det.
:)
Fraxinus wrote:Alla (inklusive Mandelorden) betalar en avgift för att ha tillgång till biblioteket (officiella källor).
Rimmar inte det här dårligt? Om Mandelorden står för mycket av den seriösa forskningen och som tack för stödet från kungen donerar sina verk till biblioteket skal de då sen betala för att använda skrifterna?
Mandelorden borde väl heller ha som ett av sina privilegier att kunna använda biblioteket fritt?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Fraxinus wrote: :oops: Ska försöka tänka på det.
:)
Fraxinus wrote:Alla (inklusive Mandelorden) betalar en avgift för att ha tillgång till biblioteket (officiella källor).
Rimmar inte det här dårligt? Om Mandelorden står för mycket av den seriösa forskningen och som tack för stödet från kungen donerar sina verk till biblioteket skal de då sen betala för att använda skrifterna?
Mandelorden borde väl heller ha som ett av sina privilegier att kunna använda biblioteket fritt?
Jag är inte säker på att Mandelordens originalmanuskript (de som finns kvar sedan Morelvidynska pirater tuttade eld på Lycéet under kriget mot Caddo) ska ha skänkts till biblioteket. Det står att det är sedvänja att böcker doneras till bibioteket av Lärda män när dessa dör eller "lämnar Pendon". Mandelordens verk finns om inte i original så iallafall säkert kopierade i biblioteket.

Kanske ska vi istället säga att huvuddelen av Mandelordens böcker finns ibiblioteket. Mandelorden har i utbyte fritt tillträde till biblioteket då många av böckerna (och delvis biblioteket som helhet) är en donation från dem. Däremot finns de viktigaste, äldsta och värdefullaste originalmanuskripten i ett mindre bibliotektsannex i Lycéets lokaler. Givitvis finns även avskrifter av dessa i det Kungliga biblioteket.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Fraxinus wrote:Kanske ska vi istället säga att huvuddelen av Mandelordens böcker finns ibiblioteket. Mandelorden har i utbyte fritt tillträde till biblioteket då många av böckerna (och delvis biblioteket som helhet) är en donation från dem. Däremot finns de viktigaste, äldsta och värdefullaste originalmanuskripten i ett mindre bibliotektsannex i Lycéets lokaler. Givitvis finns även avskrifter av dessa i det Kungliga biblioteket.
Låter bra.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Forsättning på Organisation

Mandelorden tar även upp studenter, såkallade acolyter, som inte avser att bli munkar utan endast vill göra sig till godo den kunskap orden besitter. Avgifterna, eller donationerna som de gärna kallas, tas emot i förskott och för att en viss nivå skal kunna upprätthållas på acolyternas kunskaper acepterar munkarna inget mindre än tre års studier.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Bra! Dessutom blir utbildning lite mer exklusiv på det sättet. Endast de familjer som månar om att deras barn ska få viss bildning sätter sina barn här. De som tycker att kanske två år räcker eller som mer vill styra över sina barns utbildning sätter dem hos "de Lärdes skara". Konservativa lantjunkrar väljer kanske Tempelskolan i Pendon. Bland många i lantadeln anses det dock att en skolad munk, riark eller en privatlärare som sköter undervisningen på borgen som fullt tillräcklig bildning för deras barn.
Post Reply