Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kan vi enas om denna indelning av Mandelordens fakultet?

Historia - ett timglas
historia, filosofi, språk, geografi, religion

Juridik - en vågskål
juridik, retorik, statskunskap, administration

Medicin - ett träd med en fågel
medicin, zoologi, botanik, antropologi, matematik, astronomi

Indelningen är gammal och kanske något ologisk men Mandelorden är lite konservativ med sina 1011 år på nacken. :)

Edit: Förtydigat fakultetens områden enligt önskemål.
Last edited by birkebeineren on 2008-02-12 00:01, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

birkebeineren wrote:Kan vi enas om denna indelning av Mandelordens fakultet?

Historia - ett timglas
filosofi, språk, geografi och studiet av religioner

Juridik - en vågskål
klassisk retorik, statskunskap, administration

Medicin - ett träd med en fågel
zoologi, botanik, antropologi, matematik, astronomi

Indelningen är gammal och kanske något ologisk men Mandelorden är lite konservativ med sina 1011 år på nacken. :)
Lägg till ett inklusive framför underrubrikerna så funkar det. Tycker administration kan strykas till förmån för utomlycéeiska studier.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

birkebeineren wrote:Kan vi enas om denna indelning av Mandelordens fakultet?

Historia - ett timglas
filosofi, språk, geografi och studiet av religioner

Juridik - en vågskål
klassisk retorik, statskunskap, administration

Medicin - ett träd med en fågel
zoologi, botanik, antropologi, matematik, astronomi

Indelningen är gammal och kanske något ologisk men Mandelorden är lite konservativ med sina 1011 år på nacken. :)
Ser bra ut! Vi (läs du) är på väg i mål tror jag.

Administration/Juridik är i "reglerna" en färdighet. Men jag tycker att mandelorden borde stå för sådant som statskunskap och juridik, men plitandet med siffror i bokföringslängder och sådant känns som att någon annan kan ta hand om, det blir lite för praktiskt. Så jag köper väl därmed Mikaels tillägg. Det beror bara på vad man menar med färdigheten.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Tack Regil, jag tror svenska universitet skiljer på Förvaltningsrätt (juridik) och Förvaltningsteknik (administration).
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Mikael wrote:Tack Regil, jag tror svenska universitet skiljer på Förvaltningsrätt (juridik) och Förvaltningsteknik (administration).
Tanken är väl att mandeliterna har någon de kan skälla på vars uppgift det är att hålla ordning i sifferkolumnerna.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

För min del ser det OK ut! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Lagt till det "inklusive" i översikten. Uppdaterar i rött i morgon.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Så här? :?

Syfte
Sökandet av kunskap
Nedtecknandet av kunskap
Spridandet av kunskap.

Haakon Mandel lärde att man endast genom att studera historiska källor kan få full insikt i världens flöden:
”Endast kunskapen kan skänka verklig Lycka. Sinnlig njutning kan endast ge en flyktig lycka eftersom man tröttnar på den om man får för mycket av den, men Kunskapen är outgrundlig, outtömlig och oändligt stimulerande. Estetiska upplevelser är obeständiga, medan Lärdomen och Kunskapen alltid skall bestå.”
Enligt gammal jorisk tradition är kunskapsområderna delade i tre:

Historia Timglaset
-historia, filosofi, språk, geografi, religion
Juridik Vågskålen
-jorisk rätt, retorik, statskunskap, utomlycéeiska studier
Medicin Trädet med fågel
-medicin, zoologi, botanik, antropologi, matematik, astronologi


Mikael: Tänkte skriva om Haakon Mandel och Ingeril under Historia och Verksamhet.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Funkar detta?
Tillträdeskrav
Novis: ca 100 sm, "studiehuvud" (avgörs av munkarna).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.

Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?
Last edited by Mikael on 2008-02-14 16:45, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Funkar detta?
Tillträdeskrav
Novis: ca 100 sm, "studiehuvud" (avgörs av munkarna).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.


Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?
Det funkar, men precisera summan till exakt 100 sm (eller 101 sm?).
Testet för noviserna kan kanske ges ett mycket ålderdomligt namn, typ "Ingerils ögon" eller liknande. Annars kan det i översikten (den röda texten) stå endast "studiehuvud" eller "lämplighet".

Det dominerande lärda språket i Ereb är Kejserlig Jori och mycket av undervisningen bör ske på detta språk. Frågan är då om det är ett krav för acolyterna eller om det räcker med läs/skriv kunnighet i det egna språket (den kejserliga jorin kanske lärs vid orden)?

Ovilliga noviser tycker jag helt enkelt utestängs från orden då de inte är värda att ägnas tid. Ovilliga/svårbildbara acolyter är ett problem då inte munkarna vill förlora prestige vid att släppa ifrån sig okunniga studenter.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:Funkar detta?
Tillträdeskrav
Novis: ca 100 sm, "studiehuvud" (avgörs av munkarna).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.
Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?
Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?[/quote]

Givetvis är det inte till nackdel att en potentiell novis visar någon form av kunskap i läsa och skriva. Men kan man tänka sig att det finns ett års prövotid om novisen visar anlag på ett vetgirigt sinnelag. Intresserar sig att läsa och skriva.

Sannolikt är det ganska många av Pendons fattigare familjer med många barn som kommer upp med sina små 10 och 11-åringar vid det årliga intaget ( som mest lär man inte ta in mer än 20-40 potentiella noviser årligen.

Möjligen bedriver man någon form av skolverksamhet där äldre noviser som ska antas till Lärljugar har bedriver lektioner under ett-två år för yngre barn från fattiga familjer. Denna undervisning är en del i riten att bli Lärljunge. För att kunna bedömas vara värdig att bli Lärljunge måste man även kunna visa att man kan undervisa.

Eller snarare är det kanske en del i steget innan man blir en Lärd. Lärljungen har vid det här laget avslutat sina studieresor och sina expeditioner och förbereder sig på att bli Lärd. För att gå från Lärljunge till Lärd måste man kunna visa att man kan undervisa. Detta görs under en prövotid som en slags välgärning för de fattiga i Pendon (och på andra platser i Zorakien och Kardien /Kopparhavet?). När man har genomgått sin prövotid och godkännts av någon nämnd i Mandelorden i Pendon så blir man uptagen och får titeln Lärd. Man får nu undervisa egna Noviser och Lärljungar och ordna egna expeditioner och studier.

Dessa lektioner är inget obligatoriskt för barnen i Pendon utan sker på frivillig basis från föräldrarna. Barnen är kanske 7 årsåldern och får möjlighet att lära sig läsa och skriva på detta sätt.

På det här sättet får man också en möjlighet att pröva en hel del barn som fått lära sig läsa och skriva hos någon Lärljunge. Men ävenandra barn som visar "prov" på lämplighet för Mandelordens kall är välkomna till Mandelorden.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

birkebeineren wrote:
Mikael wrote:Funkar detta?
Tillträdeskrav
Novis: ca 100 sm, "studiehuvud" (avgörs av munkarna).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.


Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?
Det funkar, men precisera summan till exakt 100 sm (eller 101 sm?).
Testet för noviserna kan kanske ges ett mycket ålderdomligt namn, typ "Ingerils ögon" eller liknande. Annars kan det i översikten (den röda texten) stå endast "studiehuvud" eller "lämplighet".

Det dominerande lärda språket i Ereb är Kejserlig Jori och mycket av undervisningen bör ske på detta språk. Frågan är då om det är ett krav för acolyterna eller om det räcker med läs/skriv kunnighet i det egna språket (den kejserliga jorin kanske lärs vid orden)?

Ovilliga noviser tycker jag helt enkelt utestängs från orden då de inte är värda att ägnas tid. Ovilliga/svårbildbara acolyter är ett problem då inte munkarna vill förlora prestige vid att släppa ifrån sig okunniga studenter.
Låter också mycket bra!
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fraxinus wrote:
birkebeineren wrote:
Mikael wrote:Funkar detta?
Tillträdeskrav
Novis: ca 100 sm, "studiehuvud" (avgörs av munkarna).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.


Tänkte mig att munkarna skall ha viss rätt att välja bort de helt obildbara/ovilliga. Sökande (novis och acolyt) testas med ålderdomliga metoder, acolyternas läskunskap enkel att testa, men novisens "studiehuvud" svårt.
Hur orkar annars munkarna med? Är det kanske seniora noviser som sköter grundutbildningen? Eller är det med straff, tukt, linjal och penalism som ovilliga/svårbildbara kuvas till lydnad?
Det funkar, men precisera summan till exakt 100 sm (eller 101 sm?).
Testet för noviserna kan kanske ges ett mycket ålderdomligt namn, typ "Ingerils ögon" eller liknande. Annars kan det i översikten (den röda texten) stå endast "studiehuvud" eller "lämplighet".

Det dominerande lärda språket i Ereb är Kejserlig Jori och mycket av undervisningen bör ske på detta språk. Frågan är då om det är ett krav för acolyterna eller om det räcker med läs/skriv kunnighet i det egna språket (den kejserliga jorin kanske lärs vid orden)?

Ovilliga noviser tycker jag helt enkelt utestängs från orden då de inte är värda att ägnas tid. Ovilliga/svårbildbara acolyter är ett problem då inte munkarna vill förlora prestige vid att släppa ifrån sig okunniga studenter.
Låter också mycket bra!
Birke, har du ngt emot att formulera det så det passar in?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Birke, har du ngt emot att formulera det så det passar in?
Skal försöka. :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Tycker att straff, tukut, linjal och pennalism inte hör hemma i Mandelorden, tycker inte att det går ihop med dess ideal. Varför slå in kunskap i folk om kunskap är det vackraste som finns?
I katedralsskolan i Ekeborg däremot är det tufft för den ovillige studenten... (Jag tänker att mandelorden inte har knappt några ovilliga noviser, däremot kan det ju bli problem med acolyter...)
Post Reply