Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Vi bör kanske klargöra lite kring dessa acolyter.
1000-1200 Acolyter hos Mandelorden,
1000-1200 fristående Acolyter som studerar för "de de Lärdes skara", 600 Acolyter i Tempelskolan (dessa borde ha ett annat namn som särskiljer dem från Mandelorden).
Skal vi låta dessas leverne knytas till de collegeliknande ideerna som diskuterats?
Om de flesta acolyter befinner sig i yngre tonåren känns det som om de inte helt kan sköta sig själva och vare sig mandelmunkar eller fristående lärde vill förmodligen ta hand om dem utanför undervisningen.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det är ett problem.

Den enklaste lösningen är att enbart noviserna tas in vid 10-11 ålder.

Acolyterna tas in vid, säg, 15-16 års ålder! Tidigare utbildning har utförts av Riarker, LV-munkar eller Lärljungar från Mandelorden som har tjänst som informator hos olika adliga och borgerliga familjor inför sin prövning att bli Lärda. Möjligen får barnen också skolning i klosterskoler eller tempelskolor (obs ej katedralskolor = samma nivå som Lycéet). Denna skolning skulle motsvara ungefär det som idag är låg- och mellanstadium.

Man lär sig läsa skriva och lite matematik. Möjligen lär man sig också lite historia och musik samt eventuellt ett främmande språk.

Den djupare skolningen börjar sedan som acolyter hos de Lärdes skara eller LV.s katedralskola eller Lycéet. Tre år är fortfarande minimum vad man ska studera på Mandelorden. Sex års "fria" studier är maximum på Mandelorden. Ska man fördjupa sig ännu mer måste man sväras in som Lärljunge på Mandelorden.

Detta är den mest logiska lösningen tror jag.

Då slipper också de ärevördiga Lärde vara barnvakter åt en massa påfrestande småbarn. Istället har de tonåringar. Vilket kan vara nog så påfrestande. Förskottsbetalning för tre år krävs av Acolyters föräldrar. Beter sig Acolyten illa tas detta upp med deras föräldrar/ förmyndare. Risk för att en Acolyt på grund av sitt beteende utesluts från Lycéet finns men det är mycket ovanlig att det tas i bruk.

Senast det hände var när en Acolyt vid namn Yvein av Kerek fick lämna Lycéet efter endast ett år på grund av osedligt beteende. Han sattes senare in på den strängaste Katedralskolan i Ereb av sina uppretade föräldrar! :wink:
Last edited by Fraxinus on 2008-02-14 07:15, edited 3 times in total.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra lösning Fraxinus.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Mikael wrote:Bra lösning Fraxinus.
Instämmer. :D
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Lite äldre acolyter som redan fått en viss utbildning innan de ankommer Pendon låter bra.
Fraxinus wrote:Risk för att en Acolyt på grund av sitt beteende utesluts från Lycéet finns men det är mycket ovanlig att det tas i bruk.

Senast det hände var när en Acolyt vid namn Yvein av Kerek fick lämna Lycéet efter endast ett år på grund av osedligt beteende. Han sattes senare in på den strängaste Katedralskolan i Ereb av sina uppretade föräldrar! :wink:
Snygg detalj! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Nytt försök på formulering:

Tillträdeskrav
Novis: 100 sm och en granskning inför "Ingerils ögon" (noviserna testas för sitt studiehuvud och lämplighet som blivande mandelmunk).
Acolyt: En "donation" vars storlek berättigar till ett visst antal år av undervisning, samt läs/skrivkunnighet.


(märk att läs/skrivkunnighetet gäller modersmålet, kejserlig jori som viktiga delar av undervisningen sker på lärs ut av mandelmunkarna vid lycèet (kommer att framgå av Verksamhet))
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Bra. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

En utveckling av collegetankarna samt försök till historiska beskrivningar av olika studenter. Namnet på LV-studenterna är bara ett förslag och texten behöver även kompleteras lite när vi vet mer om denna utbildning. Vad tycks? :?

Mandelithus
När Mandelorden på 3oo-talet fO etablerades var en av grundtankarna att upplysa och utbilda folket. Eftervart lyckades munkarna locka samhällets ledande till lycèerna och då var deras verksamhet säkrad. Mot (till en början) små donationer togs ynglingar in vid lycèerna som acolyter och gavs utbildning innom jorisk kunskap brevid ordens noviser. Acolyterna samlades i såkallade mandelithus vid lycèerna, där de bodde och fick sin fysiska försörjning. Under några år bodde studenterna här och skapade sig den fernissa av jorisk kultur som sågs som ett ideal i stora delar av det forna Kejsardömet Jorpagna, innan de återvände till sina familjer och sin vidare fostran. Dessa ursprungliga logement finns fortfarande kvar vid lycèerna utanför Aidne men i Pendon har de sedan utvecklats. Tidigare var det huvudsakligen adeln som hade råd att skicka sina söner till lycèerna och det fanns endast acolyter ur denna samhällsklass, men eftervart som handlare och borgare ökade sin betydelse kunde även de skaffa sig utbildning hos mandelmunkarna och samsas med adeln. I Pendon började dessa blandade acolyter anlita fristående lärde från utanför Mandelorden till att komplettera deras utbildning. Detta visade sig ge fördeler senare i livet och en slags institution innom eller brevid lycèerna började utvecklas, med sitt centrum vid mandelithusen. Otaliga ritualer och formaliteter fröjdas, kamratfostran och inbördes tävlingar ger tuffa villkår, allt detta till tross; de välutbildade mandeliterna domirerar mer och mer av Zorakins samhällselit.

Acolyt
Detta är det urgamla namn studenter kallas när det mot donationer tas in vid Mandelorden vid sidan om ordens noviser. Det är få som minns att acolyt urprungligen betecknade en lärjunge till gudinnan Ingeril, och de numera rätt värdliga mandelmunkarna bryr sig inte längre om att påpeka detta. Benämningen acolyt används ofta lite slarvigt om andra studenter också, och det utnyttjar gärna de som endast studerar hos fristående lärde eller helt själv vid Biblioteket, för att skaffa sig lite extra prestige. De flesta acolyter i Pendon gillar dessutom mer att kalla sig mandeliter något som de få riktiga acolyer som vurmar för de "klassiska idealen" och som inte vill förknippas men mandelhusen (och inte engång vill bo där) är tacksamma för.

Dakon/Dikon/Dekin/Dekon? (variant av diakon-djäkne)
Studenter vid den Lysande Vägens katedralskolor. En mycket mer strikt och hård utbildning än den som ges av mandelmunkar och fristående lärde. Här utbildas huvudsakligen det högre prästerskapet. Tidigare var detta i princip den enda möjligheten att klättra på samhällsstegen utan vapen i hand eftersom den enda alternativa utbildningen för adliga var "kulturbildningen" skaffad vid Mandelorden, och den sågs inte som praktisk användbar utanför sociala sammanhang (innan det acolyterna började kompletera sin utbildning).
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fanns i Kronologin avs Mandelorden (en del officiellt en del inofficiellt från forumet):

401 fO
Aidne. I Zorakin instiftas Mandelordern av Haakon Mandel.
367
Aidne. Mandelorderns Lycée grundades i Pendon av Leon Inergryd, Mandelorderns stormästare.
360-talet
Jorpagna. Mandelordenmunkar börjar dyka upp i Grivelas ruiner och kan gräva fram en massa förlorad kunskap och historia.
290
Aidne. Guld upptäcks på södra Grindanu, Zorakin, av Mandelorderns munkar.

År0

20
Jorpagna. Jorgund blir Jorpagna viktigaste stad tack vare ambitiösa köpmän och det faktum att bara namnet Grivela fortfarande assicieras med mörker, monster och död. Grivela är mestadels ruiner, men några modiga själar bedriver fiske och viss handel från staden. Mandelordenmunkarna har inte skickat iväg allt de funnit och har hunnit bygga ett nytt bibliotek och Lycee på den plats det antika biblioteket en gång låg.
(312
Cereval. Det drakoniska universitetet färdigställs i Drakonia, Cereval, efter åtta års bygge. (efter Mandelordens modell?))

541
Jorpagna. Efter lång tid av eftersatthet i Jorpagna ber Kejsar Guten III Mandelorden i Pendon att skicka lärare till hans åldriga land, så lovar han att bygga dem universitet. De kommande tjugo åren grundas lyceér och universitet i Argald, Jorgund och Friborg. Även det gamla biblioteket i Grivela lever upp.

Skall något bort tycker ni?
Last edited by Mikael on 2008-02-14 22:45, edited 1 time in total.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote:Dakon/Dikon/Dekin/Dekon? (variant av diakon-djäkne)
Studenter vid den Lysande Vägens katedralskolor. En mycket mer strikt och hård utbildning än den som ges av mandelmunkar och fristående lärde. Här utbildas huvudsakligen det högre prästerskapet. Tidigare var detta i princip den enda möjligheten att klättra på samhällsstegen utan vapen i hand eftersom den enda alternativa utbildningen för adliga var "kulturbildningen" skaffad vid Mandelorden, och den sågs inte som praktisk användbar utanför sociala sammanhang (innan det acolyterna började kompletera sin utbildning).
Woa! Det här missade jag nästan! Är det verkligen rätt att diskutera detta i tråden om Mandelorden? Borde det inte vara LV-tråden?

I vilket fall håller jag med om konceptet (förutom "huvudsakligen det högre prästerskapet". Jag ser ungefär 50% vara unga ädlingar och borgarsöner vars föräldrar vill att de skall lära sig hård disciplin och andliga ämnen. Som jag sagt tidigare skulle jag gärna se tempelskolorna som det vanligaste alternativet bland adliga militärfamiljer och riddare.)

Namnet härstammande från diakon gillar jag dock inte. Föreslår istället antingen adept, discipel eller tempelgesäll. På kloster novis.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

anders wrote:
birkebeineren wrote:Dakon/Dikon/Dekin/Dekon? (variant av diakon-djäkne)
Studenter vid den Lysande Vägens katedralskolor. En mycket mer strikt och hård utbildning än den som ges av mandelmunkar och fristående lärde. Här utbildas huvudsakligen det högre prästerskapet. Tidigare var detta i princip den enda möjligheten att klättra på samhällsstegen utan vapen i hand eftersom den enda alternativa utbildningen för adliga var "kulturbildningen" skaffad vid Mandelorden, och den sågs inte som praktisk användbar utanför sociala sammanhang (innan det acolyterna började kompletera sin utbildning).
Woa! Det här missade jag nästan! Är det verkligen rätt att diskutera detta i tråden om Mandelorden? Borde det inte vara LV-tråden?

I vilket fall håller jag med om konceptet (förutom "huvudsakligen det högre prästerskapet". Jag ser ungefär 50% vara unga ädlingar och borgarsöner vars föräldrar vill att de skall lära sig hård disciplin och andliga ämnen. Som jag sagt tidigare skulle jag gärna se tempelskolorna som det vanligaste alternativet bland adliga militärfamiljer och riddare.)

Namnet härstammande från diakon gillar jag dock inte. Föreslår istället antingen adept, discipel eller tempelgesäll. På kloster novis.
Kanske skulle vi göra en nytt ämne, "Erebs utbildningssystem" eller liknande.

Jag vet heller inte om jag helt håller med dig anders om borgerliga familjer som vill att deras barn ska lära sig "andliga" ämnen.

De borgerliga handels- och köpmansfamiljerna vill snarare att barnen (iallafall de äldre barnen) får en mer allmän (och praktisk) utbildning med inriktning på administration, matematik, juridik, historia, geografi och främmande språk för att kunna fortsätta familjens handelsverksamhet eller arbeta inom statsförvaltning. Möjligen skickar man någon yngre son till tempelskolor för att ge dem möjlighet till en karriär inom kyrkan (då den/de äldre sönerna ärver handelsverksamheten), möjligen detta i kombination med en fortsatt karriär som militär/soldat/sjöman.

Hantverksfamiljerna vill snarare att barnen ska lära sig familjens hantverk. Katedralskolor eller Lycée ses därför inte som ett måste för de äldre hantverkssönerna. Dessa går kanske max till tempelskolor och lär sig att läsa, skriva och räkna (samt eventuellt musik samt teologi eller historia beroende på utbildningsform. För yngre hantverkssöner som har dåliga möjligheter att ärva familjeverksamheten är det däremot mer som för yngre handels och köpmanssönerna.

Bland adelns söner (och döttrar) är tempelskolor den vanligaste formen av utbildning. Den näst vanligaste utbildningsformen för yngre barn är att familjen har en privatlärare som utbildar barnen hemma på godset. Denne kan var såväl en munk från LV eller en lärljunge eller munk från Mandelorden.

De flesta går inte vidare till Lycée eller LV.s katedralskolor eller till någon annan sammanslutning av Lärda. De flesta stannar vid en utbildningsnivå vid tempelskola eller sannolikt oftare bara klosterskola.

Betänk att det kanske som mest finns två-tre katedralskolor, maximalt två fria sammanslutningar av Lärda män som "de Lärdes skara" samt ett Lycée i Zorakien. Det innebär att som mest finns ett årligt intag om 4400-5200 "studenter" till de högre studierna i hela Zorakien.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote: Betänk att det kanske som mest finns två-tre katedralskolor, maximalt två fria sammanslutningar av Lärda män som "de Lärdes skara" samt ett Lycée i Zorakien. Det innebär att som mest finns ett årligt intag om 4400-5200 "studenter" till de högre studierna i hela Zorakien.
Zorakin har en befolkning i storlek med Sveriges. I Sverige är en årskull omkring 100.000 barn. I zorakin med kortare medellivslängd och befolkningspyramid kan det ligga kring det dubbla? 150 - 200 000? Då får någonstans kring 3% av befolkningen vad som ungefär motsvarar en studentexamen. Gissningsvis ungefär situationen i Sverige runt förra sekelskiftet (har läst någonstans att studentexamen då var lika vanlig som doktorsexeman idag, och vi har inte 3% filosofie doktorer i Sverige). Zorakin är ett land med en ganska hög utbildningsnivå skulle jag säga. Om 3% har "studentexamen" så kan vi gissa att läskunnigheten är 30% ?

Håller med om att borgare inte borde vara intresserade av kyrkans utbildning i första hand, jag ser också det som något för adeln.
Mikael
Admin
Posts: 5114
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Ja 4000 till högre studier per år! Det låter högt, så om jag uppfattat Regil rätt så håller jag med honom!? :? (Men jag kan ju inte sådana här detaljer ur historien.)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Lite perspektiv:
Under 1890-talet expanderade åter KTH. 1892 nådde undervisningen vid KTH en storlek på 100 studenter i första årskursen, och från 1899 kunde man ta in 125 studenter per år.
En av två tekniska högskolor. Lägg till några universitet (Sthlm, Lund, Uppsala, Gbg?) och vi får kanske 1000 elever som antas per år? Rimlig siffra?

Nu vet jag inte riktigt var jag är på väg med sifferexercisen, förutom att jag tror att 5 000 personer per år är lite högt. Nu kan vi ju räkna in lite acolyter från hela kopparhavsområdet, men det blir ganska många ändå...

(Mandelorden har för övrigt fler forskare än KTH... fast jag gillar den anakronismen ganska bra, målet är ju inte att återskapa medeltiden)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Mikael wrote:Ja 4000 till högre studier per år! Det låter högt, så om jag uppfattat Regil rätt så håller jag med honom!? :? (Men jag kan ju inte sådana här detaljer ur historien.)
Detta avspeglar en förändring i det Zorakiska samhällsskicktet. En kunskaps- och utbildningbaserad statlig förvaltnings- och administrationsstab som långsamt ökar i antal.

De ursprungliga högre utbildningsinstanserna i Zorakien var fyra (om vi inte räknar in Mentalistskolan i Pharynx). Lycéet, två katedralskolor (Pendon och Indarsol) samt så småning om "de Lärdes skara". Dessa kunde tillsammans utbilda kanske 3600 "studenter". Jag tänker mig att det kan ha öppnat en ny fristående fakultet ur "de Lärdes skara" som är verksamma i det friare och mer Florens-inspirerade Luksilo. De bedriver då sin verksamhet i det mindre men utmärkta gamla Mandelordenbiblioteket. Detta är i dag under Herdigen av Gredelmarks beskydd. Några Mandeliter fins på plats för att bevaka Mandelordens intressen i biblioteket. Det är inte omöjligt att Mandelorden och de fristående Lärde skapat en ohelig allians i Luksilo för att starta en utbildning här och bryta LV.s dominans vad gäller högre utbildningar på Indarhalvön (Katedralskolan i Indarsol). Institutionen i Luskilo kan vara känd för sin väldigt pluralistiska inställning och för att det finns många dalker som undervisar i exempelvis Dalkiska, musik och religonsvetenskap här.
Regil wrote:Lite perspektiv:
Under 1890-talet expanderade åter KTH. 1892 nådde undervisningen vid KTH en storlek på 100 studenter i första årskursen, och från 1899 kunde man ta in 125 studenter per år.
En av två tekniska högskolor. Lägg till några universitet (Sthlm, Lund, Uppsala, Gbg?) och vi får kanske 1000 elever som antas per år? Rimlig siffra?

Nu vet jag inte riktigt var jag är på väg med sifferexercisen, förutom att jag tror att 5 000 personer per år är lite högt. Nu kan vi ju räkna in lite acolyter från hela kopparhavsområdet, men det blir ganska många ändå...

(Mandelorden har för övrigt fler forskare än KTH... fast jag gillar den anakronismen ganska bra, målet är ju inte att återskapa medeltiden)
Nu är det ju dessutom så att Lycéet i Pendon inte enbart är en nationell angelägenhet för Zorakien utan tar in studenter från hela Västra kopparhavet och även ännu längre ifrån!

Jag vill dessutom påpeka att studenterna vid universiteten i Paris och och Bologna inte räknade i 100-tal per år utan i flera tusentals under 1300-1400-talet.
Post Reply