Page 20 of 20

Posted: 2009-03-30 20:43
by Mikael
Toppen Birke! Tycker där även bör finnas med deras andra lärosäten/bibliotek, framförallt de i Zorakin. Jag har uppfattat dem som en aidniskt centrerad orden med ett fåtal lycéer på annat håll, och där tycker jag de föreslafgna är bra.

Posted: 2009-09-21 16:18
by Baldyr
Jag föreslog ett lyceeum även i Klomellien - säg gärna vad ni tycker i Klomellien-tråden.

/Baldyr