Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Jag tycker att den här tråden började i fel ände... Det är uppenbart att det inte råder konsensus om vad orden är.

Nu har vi en färdig text... (Jag hade å andra sidan inte själv gissat att mandelorden skulle vara särskilt kontroversiell...)

Hur förhåller vi oss till det?

Att mandelorden inte nämns som maktfaktor tycker jag inte betyder något. De omnämns egentligen inte mellan år 0 och 610 eO. Väldigt mycket kan händå på 600 år.

Det står att man lockade till sig många studenter då avgifterna var mycket blygsamma, men det var väl situationen för sisådär 600 år sedan. vad som helst kan ha hänt sedan dess. (Annars så riskerar vi att fastna i ÄS stora brist: avsaknad av dynamik)

Antal: Aidnehäftet skriver väl i princip att man endast finns i Pendon numera, att de lärdes skara där är 200 personer, huruvida det inkluedrar munkarna eller inte vet jag inte.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Peter wrote: Alltsa, anledningen till att jag fragade var bland annat att jag inte förstod, och fortfarande inte förstar riktigt vad du menar med "varken eller". Har de, eller har de inte politiskt inflytande? För mig känns det ganska givet att aidnes främsta kunskapsmonopol ger ganska mycket makt och inflytande. Dessutom är det roligare ur rollspelssynpunkt om de inte är fullt sa snälla och beskedliga som de ger intryck av. Men jag har som sagt svart att avgöra vad du vill fa fram.
Jag förstår nog fortfarande inte. Om "varken eller" hakade upp något så glöm det, varken politiskt eller fosterlandslojal var det det syftade på.
Kunskapsmonopol tycker jag är helt fel. De råkar kanske vara skickligast och ha bäst stöd i källor för sina teorier, men det finns många andra med stora kunskapsmassor, tex LV, som inte erkänner detta. (Mandelmunkarna förmedlar vi författares info till SL.) Sedan tycker jag att det just ur rollspelssynpunkt är roligt med en orden som inte söker makt och politiska intriger, börjar gå inflation i intriger och konspirationer, får gärna finnas alternativa organisationer. Att inte vilja delta är ju ett problem i sig man kan rulla upp en äventyrsintrig kring.
Hur stor del av Zorakiens elit de utbildar är en intressant fraga. Själv hade jag sagt en ganska stor andel, i linje med att jag gärna ser Zorakien som i full färd att bli en fullfjädrad renässansmonarki, där administrationskarriärister börjar tävla med riddarsöner, och högadeln ägnar sig allt mer at politiska intriger, handel och ränkspel, och mindre at jordbruk och gränstvister. I sadana fall känns Mandelorden som en given kandidat till att vara den skola där de unga styremännen stöps och utbildas. Orden kan "ses" som neutral, men i själva verket (under ytan) har bade dess lärde och dess värderingar ett tydligt avtryck i atm. Zorakiens intellektuella och politiska kultur.
Inget är ju omöjligt, men ser hellre att Universitet med lärare med LV bakgrund vuxit fram på senare tid (100-300 år?) och att de fyller den roll du söker.
Okej. Jag har alltsa inte källorna framför mig, och ville bara veta vad som var Ivanhoe och vad som var du. Den fredliga forskarstämpel far man nästan automatiskt med Mandelorden, och jag tycker att det vore intressant att ge den lite djup, speciellt med tanke hur "konstruerad" denna stämpel är i var egen värld, där den mest "neutrala" och "objektiva" forskning nästan alltid har haft ett enormt ideologiskt, politiskt och socialt avtryck. Forskniong ÄR makt liksom...
Jo men det är ju det roliga, till skillnad från våra forskare och framförallt historiker så är dessa mandelmunkar onaturligt "neutrala". Klart att det inte går att undvika ställningstagande helt, de muttrar säkert uppmuntrande åt biblioteksbyggande och att fler lär sig läsa än slåss, men de har ingen aktiv agenda att omvandla samhället. Ser dem mer som filosofiska munkar som arbetar för Sin och sina ”trosbröders” upplysning (nirvana), inte omvandla världen. Deras mission bygger på spridandet av kunskap och det tror jag kan ske på Lycéer, men också från kringvandrande Lärde som undervisar kortare perioder mot mat och logi långt från närmaste lärosäte.
Last edited by Mikael on 2008-01-19 16:58, edited 1 time in total.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Regil wrote:Jag tycker att den här tråden började i fel ände... Det är uppenbart att det inte råder konsensus om vad orden är.
Kanske det. Därför denna nya tråd!
Regil wrote:Att mandelorden inte nämns som maktfaktor tycker jag inte betyder något. De omnämns egentligen inte mellan år 0 och 610 eO. Väldigt mycket kan händå på 600 år.
Visserligen ger det oss utrymme för utfyllnad. Mitt svar på Peters fråga var varför jag uppfattade Mandelorden som opolitiska, det var inte tänkt som att ”står det icke skrivet har det icke skett”.
Regil wrote:Det står att man lockade till sig många studenter då avgifterna var mycket blygsamma, men det var väl situationen för sisådär 600 år sedan. vad som helst kan ha hänt sedan dess. (Annars så riskerar vi att fastna i ÄS stora brist: avsaknad av dynamik)
Inget är bestående? Visst kan Ordens historia bli bra mkt mer spännande och deras nutid mer full av politik, men är det ett måste? Jag ser hellre en dekisorden som är dammig och endast överlever tack vare generösa män med makt. Idéerna om ägor av mark och grödor som kan säljas låter mkt bra!
Regil wrote:Antal: Aidnehäftet skriver väl i princip att man endast finns i Pendon numera, att de lärdes skara där är 200 personer, huruvida det inkluedrar munkarna eller inte vet jag inte.
Mina siffror på 3000 kommer från Aidne, Ordnar, s. 63. Det står på s. 17 att när Pendon växte förbi de andra lycéerna i Zorakin så lades dessa i princip ner till Pendons fördel. Kan tolkas så som att det i Zorakin inte längre finns andra kvar. Återigen tomrum som kan tolkas och fyllas som man vill antar jag.
Sid 18-19: Siffran 200 gäller för alla lärda män i Pendon som ingår i "De lärdes skara", av befolkning 7000 så nu fler?!, och de har ca 800 lärljungar. Hur många av dessa som urgörs av Mandelbröder är upp till oss att bestämma. På samma sidor framgår det att staden kryllar av mindre läroanstalter i Pendon, dvs konkurenter och kollegor till Mandelorden.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1436
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Jag förstar hur du menar, och haller med om att vi inte bör sikta pa en maktgalen ordenskonspiration. Däremot tror jag snarare att de har skapat en värdegemenskap. Fördelen med att lata mandelorden snarare än LV sta för elitens bildning är dels att det ger mer av en "renässans"känsla (i ordets egentliga bemärkelse dessutom: en atergang till värden fran innan konfluxen), och dels att man slipper hela den katolska medeltidskänslan med religiöst kunskapsmonopol. Det gör helt enkelt Zorakien till en mer upplyst stat: mer som tidigmoderna frankrike.

Som sagt var: tanken är inte att Mandelorden skall ha sina fingrar i syltburken, utan att de har ett kunskapsideal som far dem att propagera för vissa lösningar, en rationalistisk adra som gör att de har bestämda uppfattningar om vad som är legitimit och vad som inte är det, asikter om kungars och politikers beteende och kvalitet. Lite oxford och harrowskänsla: torra akademiker som är ständiga kommentatorer till det politiska spelet.

I frankrike finns konceptet med järntriangeln: att den politiska, juridiska och kommersiella eliten har gatt till samma elitskolor, och delar dess värderingar och nätverk. Lite sa hade jag gärna sett mandelorden i Zorakien.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

OK, men jag upplever då att det är svårt att undvika problemet med LV. Dvs att dessa Lärde inte är troende Etin, inte ser honom som den enda skaparen osv. Om de är aktiva och har skapat en järntriangel så borde detta sedan länge ha skapat en mycket farlig konflikt med LV och LH vilken säkert har urladdats några gånger. Och att ha komentarer till hur maktens män sköter sig kan vara farligt om man inte har dess styrka bakom sig. Kungen av Zorakin sitter med andra ord säkert då man helt enkelt inte kan bita den hand som föder en. Kyrkans män kan dock vara kritiska då de har en paralell maktbasis till den världsliga som inte Mandelorden saknar. Men den konflikten kan vi säkert också reda ut. Kanske skall vi vänta med att se hur LV fastlandet utvecklas, dvs hur trångsynta och hårdnypade är de?

Men om ni vill ta Mandelorden i en annan riktning så går det bra, jag tänkte ändå inte göra så mycket mer med dem nu. Det som står i uppställningen är i huvudsak från källorna, om ni har någon fråga om innehållet (inte syfte/status/inriktning) så svarar jag gärna var jag fått det ifrån. Kommer lägga in små historier om enskilda Mandelmunkar i framtiden, först om Hans af Lo, historiker och modig Ingeril-troende. :wink:
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Mikael wrote: Mina siffror på 3000 kommer från Aidne, Ordnar, s. 63. Det står på s. 17 att när Pendon växte förbi de andra lycéerna i Zorakin så lades dessa i princip ner till Pendons fördel. Kan tolkas så som att det i Zorakin inte längre finns andra kvar. Återigen tomrum som kan tolkas och fyllas som man vill antar jag.
Sid 18-19: Siffran 200 gäller för alla lärda män i Pendon som ingår i "De lärdes skara", av befolkning 7000 så nu fler?!, och de har ca 800 lärljungar. Hur många av dessa som urgörs av Mandelbröder är upp till oss att bestämma. På samma sidor framgår det att staden kryllar av mindre läroanstalter i Pendon, dvs konkurenter och kollegor till Mandelorden.
Tycker nog att siffran 3000 (som är officiell) verkar... lite ogenomtänkt sett i relation till Pendons storlek. om det nu är så att det är endast här man finns, här tycker jag att Aidne är direkt motsägelsefullt, så det är nog helt upp till oss att avgöra... (3 000 i en stad om 7 000 ? + 1000 övriga akademiker? nja...)
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1436
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Om det är ok att jag baserar den pa din utmärkta text, Mikael, sa kanske jag kan fa föresla följande version:

Mandelorden
Typ
Munkorden, kunskapsorden, (tidigare religiös orden för gudinnan Ingeril.)

Säte
Pendons Lycée i Zorakin. (Lycée betyder heligt universitet. Ibland finns lycéer som övergivits av orden men tagits över av andra lärde, dessa kallas vanligtvis för just Universitet.)

Storlek
Idag ca 3 000 (kanske bör uppdateras med befolkningssiffrorna?) aktiva anhängare ovan novis grad, studenter med novis grad på lycéer eller som gått vidare i livet är betydligt fler.

Tillträdeskrav
100 sm i inträdesavgift (eller motsvarande i natura) och läskunnighet.

Rikedomar
Då de Lärde ser sin position som ett kall tar orden ut mycket blygsamma avgifter och någon vinst eftersträvas inte. Orden får en del kapital genom donationer och en mycket blygsam inträdesavgift, men försöker vara självförsörjande. I flera länder som tex Zorakin och Jorpagna så har man kungliga och adliga sponsorer som underhåller ordens verksamhet.

Makt
Ordens informella makt ligger i att styresmän kopparhavet över, och speciellt i Zorakin, skolats av orden. Det är inte ovanligt att dessa vänder sig till sina gamla läromästare, som på så sätt kan få ett direkt inflytande på den politiska dagordningen. Mandelorden värderar saklighet, neutralitet och osjälviskt sanningssökande över allt annat, så det är troligt att dess inflytande saknar själviska baktankar.

Organisation
De män som antas som studenter vid lycéerna kallas akolyter. När man studerat några år börjar man specialisera sig och ansöker om att bli antagen av någon Lärd man önskar följa.
Som novis hos en Lärd följer en hård tuktan i ordens moraliska och intellektuella dygder. Beroende på just den Lärde man studerar under kan olika discipliner och moralläxor hamna i fokus. Sin vardag tillbringar noviserna tillsammans i gemensamma sovsalar, där en tydlig kamratanda utvecklas. Vänskaper för livet bildas här mellan den styrande klassens unga söner. Om två Lärde från farsegels lycéer skulle mötas och upptäcka att de har samma specialitet uppstår först en generande tystnad, vilket snart antingen övergår i Bezeviss-kamp (Jaakop Bezevissvar en djupt sanningssökande Mandelmunk under 300-t f.O. som behärskade varje område till en bredd och ett djup som ingen kunnat efterfölja. Hans död upptäcktes först flera år efter att han dog då man fann hans mumifierade kropp djupt ner i Indarsols arkiv. Ingen hade saknat honom då han sällan lämnade biblioteket eller arkiven), eller så följer subspecialiseringsdiskussioner under trevligare former.

Högsta upp i ledningen för orden sitter Mästarrådet bestående av de 4 mästarna (representerar var sitt ämne) och Stormästaren. De håller reda på ordens många lycéer, forskningen, ekonomin, bibliotek, arkiv och register över ordens samlingar.

Syfte
Haakon Mandel lärde att man endast genom att studera historiska källor kan få full insikt i världens flöden. Detta var ursprungligen ett religiöst sökande till Ingerils ära. Mandelorden är nu i teorin utan religiös inriktning, även om Ingeril fortfarande är omhuldad del av ordens historia. Många mandeliter har dock en innerlig kunskapstro kopplad till Etin, och den Lysande Vägen.

Citat:
”Endast kunskapen kan skänka verklig Lycka. Sinnlig njutning kan endast ge en flyktig lycka eftersom man tröttnar på dem om man får för mycket av dem, men Kunskapen är outgrundlig, outtömlig och oändligt stimulerande. Estetiska upplevelser är obeständiga, medan Lärdomen och Kunskapen alltid skall bestå.”


Mandelorden har alltid sett sig som spridare av ljus i en mörk tid. Under ordens mer religiösa ungdom ansågs också alla som icke trodde på Ingerils läror som oupplysta. Man inser dock att Altor skulle bli absurt och omöjligt om alla hängav sig åt att bli studerande forskare och lärare.

Ämnena är ännu Historia (dominerar stort), Juridik, Teologi (även sagor och sägner som inte anses falla under Historia) och Medicin (inklusive zoologi och botanik).


Grundades
År 401 f.O. grundades orden av Haakon Mandel och en mindre skara likasinnade. Haakon Mandel var en from och vetgirig man av en slump råkade upptäcka ett litet bortglömt bibliotek från Imperiets dagar i en ruinhög inte långt från dagens Luksilo. Tillsammans med några likasinnade började han röja i biblioteket och byggde upp det som del av en större bostadsbyggnad. Böckerna visade sig skrivna på olika språk, kejserlig jori och erdir dominerade. Det tog ett tag för de lärde att läsa de äldsta skrifterna, men väl då fick de tillgång till ett berg av kunskap. Bland de böcker man fann fanns en tjock lunta i guldbelagt skinnband vilket visade sig vara en bönebok tillägnad visdomsgudinnan Ingeril som beskyddar de som söker kunskap i hennes namn. Haakon Mandel proklamerade att han från detta ögonblick skulle bli hans kall. Hans gelikar som till den stora majoriteten bestod av utstötta excentriska äldre herrar svarade genast att de skulle följa kallelsen och blev troende gudinnan Ingeril. Tillsammans grundade de så en munkorden dedikerad till sökandet av kunskap, spridandet av kunskap och nedtecknandet av kunskap. Deras byggnad kallade de för Lycée. Efter hand övergavs dyrkandet av Ingeril och orden övergick åt att sprida kunskapens ljus.

Böckerna behandlade i huvudsak Erebs historia, ända tillbaks till tiden innan den första Konfluxen. Sagor, sägner, legender och historia återfanns i lunta efter lunta. Efter att munkarna hade tillgodogjort sig bibliotekets innehåll begav sig några av dem ut i grupper för att söka fler glömda källor och missionera om orden och gudinnan. Den självklara platsen man först sökte på var ruinerna på kullen , där Indarsol idag ligger. Som man misstänkte fann man ruiner och ett intressant bibliotek från kejsartiden. I denna samling ingick dock inte bara historiska verk utan även studier i juridik, teologi och medicin. Även här byggdes ett lycée. Nästa lycée byggdes i Pendon, det aidniska folket pennernas huvudstad, år 367 f.O. Under sin storhetstid på 200-t f.O. byggdes fler lycéer runt om i Zorakin och där fanns som mest ett tjugotal. Detta var dåtidens enda fasta och spridda organisation i Aidne. Storhetstiden varade ca år 300-150 f.O. På 100-t f.O. minskade ordens popularitet och har idag för många fallit i glömska då andra lärosäten dykt upp som har de nya härskarnas stöd.

Heraldik
Vimplarna på lycéenas tak är svarta med en vit cirkel, symbolen för kunskapens ljusa källa i det omkringliggande mörkret. Munkarna bär svarta kåpor med svarta mantlar, samt den s.k. Mandelska munkkransen, oavsett rang inom orden. Kläder och frisyr infördes bland noviser och lärde någon generation efter Haakon Mandels död, och hårstilen har fått namn efter honom. Kransen av hår har sedan tagits upp av en rad olika munkordnar i Ereb. Mästarna bär guldkedjor med amuletter som visar vilket ämne de förestår (timglas för historia, vågskål för juridik, ett öga på ett slätt mynt för teologin och ett träd med en fågel för medicin). Stormästaren kedja är tjockare och amuletten är ett stort (radie 5 cm) guldmynt från Zenobias tid med den kejserliga runan för kunskap på. Orden har inga väpnade styrkor och även om man håller sig med vakter vid lycéerna så bär de oftast stadens eller den lokale härskarens färger.

Historia
Mandelorden grundades år 401 f.O. av Haakon Mandel. Någon gång kring år 380 f.O. begav sig en grupp Mandelmunkar till kullen mitt på Indar. Man hittade flera ruiner, bla ett torn för magikerstudier, samt flera intakta konstföremål och statyer. Viktigast var dock ytterligare ett bibliotek med bortglömda skrifter. Hänförda av denna orörda skatt från kejsartiden skapade man ett lycée med bibliotek även här. År 367 f.O. grundades lycéet i Pendon. Detta kom att växa snabbt och gick snart om Indarsols och Luksilos lycéer. Specielt tog detta fart efter att kungen av Caddo skickat sin enda son för undervisning vid lycéet i Pendon. Efter det började det strömma in studerande från Caddo, Kardien, Erebos, Berendien, och till och med från Felicien och Trakorien. Framgången för Pendons lycée ledde till att övriga lycéer i Zorakin övergavs eller bantades ner betydligt. Många av de kunskapsskatter som fanns runt om i landet fördes över till det växande lycéet i Pendon. Ytterligare en bidragande faktor var att munkar ur Mandelorden Ca 290 f.O. fann guld på södra Grindanu. Stormästaren Aquahom beslutar att fyndet skall hållas hemligt och av rädsla för plundring och inflation beslutar han att skatterna skall förvaras i Pendons lycée och släppas fram endast vid behov. Under tvåhundra år lyckas man i hemlighet skörda rikedomarna och det bidrar ytterligare till Pendons lycées tillväxt, men också till att stor kunskap kan insamlas från kända Altors alla hörn. Den kardiske kungen Orvar I bränner ett par lycéer år 65 f.O. då han misstänker att munkarna är zorakiska spioner, men annars sprider sig orden över Ereb på uppmuntran av olika härskare. (Så sent som under 500-t andra hälft grundar man lycéer i Jorpagna på uppmuntran av kejsaren.) Under Lindskiarnakrigen bränns många av ordens lycéer ner, bland annat det stora lycéet i Indarsol. I stridigheterna mellan Caddo och Zorakin år 55 f.O., efter att man gemensamt besegrat lindskiarna, bränns Pendon och dess magnifika lycée ner. Stora kunskapsskatter går förlorade, liksom en stor guldskatt. Skatten återupptäcks vid konstruktionen av Pendons nya slott år 46 f.O. Med denna kan Zorakin betala Caddo Pharynx lösen och länderna får fred. Kungen donerar en del av skatten till Mandelorden för byggandet av ett nytt lycée och bibliotek i Pendon. Orden får nytt liv men har sedan dess endast en mindre betydande roll. Orden är dock fortfarande den främsta källan för historisk kunskap i Ereb och ännu kallar härskare ibland till sig dess lärde för råd.


Ser fram emot tankar och feedback pa denna.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Och då ska väl Zorakienambassadören kommentera något också.

Som jag ser Mandelorden vid 610 eO så

1) Ja LV finns i Mandelorden. Men är ingen kontrollerande faktor. LV-anhängare i Lycéet anser oftast (även om det finns undantag) att det inte finns några större motsättningar mellan den gamla tron på Ingeril och den på LV. Båda trossatserna förkunnar ju Upplysning! Mandelorden och Lycéet i Pendon är sin egen under kungligt beskydd.

2) Dyrkan av den gamla gudinnan Ingeril förekommer också men oftast som ett helgon eller en förebild i sitt budskap. Det finns dock en kärna av dyrkare kvar men dessa håller oftast sin tro i tysthet. Ingerils tro är inte särskilt uppenbar (Lärdom, studier och spridande av kunskap är Ingerils sakarmente). I vissa fall går dessutom denna tro i arv från far till son bland så kallade Lycée-familjer som i århundrande har varit universitetet troget. De har ingen nämnvärd agenda annat än Mandelordens ursprungliga budord. Att sprida sanning och upplysning.

(Låt mig också påminna om att det i Zorakien bor människor av annan tro! Och detta är tillåtet så länge man inte aktivt bidrar till att försöka omvända folk till irrläror (Undantaget Gredelmark). Medlemmar av Mandelorden och de som studerar på Lycéet har också tillåtelse att studera olika trossatser. Detta är inget som den hårda skolan av Aidne-LV uppskattar. Men heller inget man kan göra något åt. Avtalet är slutet och förnyat minst tre gånger av de Zorakiska kungarna. )

3) Det finns i Zorakien ett Lycée och ett Bibliotek som är under kontroll av Mandelorden. Lycéet är givetvis det i Pendon och biblioteket är det i Luksilo. Orsaken varför man valt att behålla det så är efter den katastrofala händelsen när det gamla Lycéet i Pendon brändes ner och stora mängder viktiga och oersättliga böcker gick upp i rök. Förutom några tiotal av de mest värdefulla kodexerna som lyckades räddas undan lågorna så kommer merparten av dagens originalskrifter från det bibliotek som fortfarande fanns kvar i Luksilo. Man har medvetet behållit två platser för förvaring av original och avskrifter för att säkerhetsställa att en liknande katastrof inte inträffar igen.

4) Pendon har inte 7000 invånare. Snarare närmare 20000 invånare med våra nya siffror. 3000 låter ändå för mycket. Men om det infattar 500 personer i biblioteket i Luksilo (250 bibliotikarier, skrivare och lärare och 250 "acolyter" så ok. Likaså i Pendon, om siffran 2500 beskriver andelen studerande, lärare, skrivare etc så ok.

5) LV har sina egna "katedralskolor. Där man lär ut på ett sätt som passar Exarken och Kerigassen. (en av dessa bör vara Etin...ehhh...Eton menar jag...om Mandelorden är Harrows).

6) Självklart har Mandelorden ett inflytande på de människor som har studerat där. Frågan hur de nyttjar sig av sitt inflytande (med tanke på sitt osjälviska ideal om spridande av upplysning och kunskap). Och hur Mandelister samspelar!

7) Notera också att jag personligen anser att det finns ett visst motstånd hos Mandelorden att slaviskt följa direktiv från Exarken om Exarken tycker att något som Lycéet lär ut är trosvidrigt och kräver att de inte lär ut detta men som de lärde i Lycéet anser klarlagt och därmed sanning och sanningen ska läras ut.

8 ) Kostnad för inträde! Max 100 silvermynt. ALLA är välkommna oberoende av rang och härstamning

9) Finanser. Låt mig få påminna herrskapet om Lycée-guldet som grävts upp ur en i dag bortglömd (tömd?) gruva under nära 300 års tid. När Lycéet brändes ner hittades så småningom guldet som Mandelorden grävt upp och förvarat i källaren av någon av kungens män. Kung Valie I höll slutet förhör med Mandelordens ledning. Var tusan kom all det här guldet från? När han fick svaret såg han plötslig lösningen på flera problem. Han kontaktade Caddo och bad att få överhöra vilken ekonomisk lösning som skulle passa dem bäst. Caddo kände segervittring och ställde ett (trodde de) omöjligt krav. Tre skeppslaster med guld.

-Vid mitt skägg, svarar så Valien I, vi har ett avtal!
-VAAA! säger Caddo! Och får tre skepplaster med guld och hel del att fundera på.

Nu till sak. Det var inte allt guld. Låt oss säga att det var hälften eller en tredjedel av guldet. Kungen behåller själv behåller en tredjedel eller så och en tredjedel får Mandelorden behålla då de faktiskt var upphittarna. Och för att de ska kunna återuppbygga sitt Lycée och fortsätta bedriva sin verksamhet vilken är en stor del i Pendons stolthet och prydnad.


Slutligen kan jag underlätta LV-problematiken för Mikael genom att understryka många (de flesta) av de Lärde på Mandelorden ser sig som anhängare av LV. Men de följer också "St." Ingerils heliga bud om sanning och lärdomets ljus.

Detta ser de inte som något som står i strid med varandra. Men Exarken kommer kanske att komma att göra det?! Vilken kan trigga en teologisk vs vetenskaplig strid a la Galileo eller Givanni Bruno.
Last edited by Fraxinus on 2008-01-19 22:51, edited 10 times in total.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1436
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Me like, särskilt
Fraxinus wrote:5) LV har sina egena "katedralskolor. Där man lär ut på ett sätt som passar Exarken och Kerigassen. (en av dessa bör vara Etin...ehhh...Eton menar jag...om Mandelorden är Harrows).
Fraxinus wrote:7) Notera också att jag personligen anser att det finns ett visst motstånd hos Mandelorden att slaviskt följa direktiv från Exarken om Exarken tycker att något som Lycéet lär ut är trosvidrigt och kräver att de inte lär ut detta men som de lärde i Lycéet anser klarlagt och därmed sanning och sanningen ska läras ut.
Som tydligt visar pa tva kämpande paradigm: Mandelorden och LV. Det vore roligt att även se det här ur ett "elit" perspektiv, där LV- mot Mandelordeniter är en typisk konfliktgräns: Inte pa sa vis att det rör sig om tva faktioner som motarbetar varandra (tvärtom!), utan tva stereotyper av den bildade ädlingen: antingen den kosmopolitiske Mandeliten, eller den asketiske Etiniten. Tva motstridiga elitkulturer sa att säga. Jfr Handelsstudenten och Ingenjören: de har olika värderingar och olika kultur men kan hamna pa samma jobb och syssla med samma saker. Blir särskilt intressant beroende pa hur vi väljer att svara pa:

(Nyckelord: Mandelorden: Elitistisk men egalitär (alla är vi mandeliter), kosmopolitisk. Katedralskolan: Hierarkisk men meritokratisk (med flera olika ranger INOM skolan), självförsakande och underordnad en "högre ordning".)
Fraxinus wrote:6) Självklart har Mandelorden ett inflytande på de människor som har studerat där. Frågan hur de nyttjar sig av sitt inflytande (med tanke på sitt osjälviska ideal om spridande av upplysning och kunskap). Och hur Mandelister samspelar!
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:Nu till sak. Det var inte allt guld. Låt oss säga att det var hälften eller en tredjedel av guldet. Kungen behåller själv behåller en tredjedel eller så och en tredjedel får Mandelorden behålla då de faktiskt var upphittarna. Och för att de ska kunna återuppbygga sitt Lycée och fortsätta bedriva sin verksamhet vilken är en stor del i Pendons stolthet och prydnad.
men man kan väl inte leva på 600 år gammalt guld? (då får skatten anta närmast fantastiska proportioner). om man däremot investerar pengarna i något som ger kontinuerlig avkastning... typ gods... :D

kan man göra tydlig skillnad mellan noviser som viger sitt liv till orden och studerar i det närmaste gratis, men saknar möjlighet att lämna orden och tjäna pengar på sina kunskaper, och acolyterna, överklassens barn & ungdomar, som betalar dyrt för att få tillgång till världens bästa utbildning. vi skulle på så vis göra två flugor på smällen - både elituniversitet och asketiska munkar. vi får ju en intressant spänning mellan de fattiga, men kunniga, noviserna och acolyternas brats (hur många gårdar äger din farsa? jag hörde inte! va, hur många sa du?). då kan accolyterna ägna sig ut kappa-fi, hemliga handslag och kamratfostran, medans munkarna försjunker i forskningen. (har en kompis som åkte till Notre-Dame under sin doktorandtid. här var det lite så. doktoranderna kom från helt vanliga medelklasshem och var som amerikaner är mest, studenterna var smala, snygga och företrädesvis mycket rika.)

kan vi inte dra ner storleken på orden? så att det blir än mer exklusivt?

Jag skulle nöja mig med säg 300 personer + acolyter...

Hur vi än vrider och vänder på det så kan alla inte bli mandelmunkar, då skulle de översvämmas... någon form av begränsning måste nästan finnas
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Peter wrote: (Nyckelord: Mandelorden: Elitistisk men egalitär (alla är vi mandeliter), kosmopolitisk. Katedralskolan: Hierarkisk men meritokratisk (med flera olika ranger INOM skolan), självförsakande och underordnad en "högre ordning".)
]
Me like!
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Regil wrote:
Fraxinus wrote:Nu till sak. Det var inte allt guld. Låt oss säga att det var hälften eller en tredjedel av guldet. Kungen behåller själv behåller en tredjedel eller så och en tredjedel får Mandelorden behålla då de faktiskt var upphittarna. Och för att de ska kunna återuppbygga sitt Lycée och fortsätta bedriva sin verksamhet vilken är en stor del i Pendons stolthet och prydnad.
men man kan väl inte leva på 600 år gammalt guld? (då får skatten anta närmast fantastiska proportioner). om man däremot investerar pengarna i något som ger kontinuerlig avkastning... typ gods... :D

kan man göra tydlig skillnad mellan noviser som viger sitt liv till orden och studerar i det närmaste gratis, men saknar möjlighet att lämna orden och tjäna pengar på sina kunskaper, och acolyterna, överklassens barn & ungdomar, som betalar dyrt för att få tillgång till världens bästa utbildning. vi skulle på så vis göra två flugor på smällen - både elituniversitet och asketiska munkar. vi får ju en intressant spänning mellan de fattiga, men kunniga, noviserna och acolyternas brats (hur många gårdar äger din farsa? jag hörde inte! va, hur många sa du?). då kan accolyterna ägna sig ut kappa-fi, hemliga handslag och kamratfostran, medans munkarna försjunker i forskningen. (har en kompis som åkte till Notre-Dame under sin doktorandtid. här var det lite så. doktoranderna kom från helt vanliga medelklasshem och var som amerikaner är mest, studenterna var smala, snygga och företrädesvis mycket rika.)

kan vi inte dra ner storleken på orden? så att det blir än mer exklusivt?

Jag skulle nöja mig med säg 300 personer + acolyter...

Hur vi än vrider och vänder på det så kan alla inte bli mandelmunkar, då skulle de översvämmas... någon form av begränsning måste nästan finnas
2-3 skeppslaster med guld räcker under lång tid. Men sannolikt har de även investerat på något sätt.

Angående uppdelning! Njaae! Jag är lite tveksam. Jag vill ha Mandelorden som ett märkligt upplyningens fyrbåk där alla kan komma in och där klasstillhörighet faktiskt i viss mån blandas. (Teoretiskt sett= 100 sm är ändå ganska mycket slantar). Det passar inte riktigt in på Mandelordens...ehh...Ingerilska bud att särskilja på folk beroende på klasstillhörighet.

Lärdom och upplysning för alla!
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1436
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Fraxinus wrote: Lärdom och upplysning för alla!
Jupp, fast samtidigt innebär det faktum att man HAR lyckats fa en utbildning att man automatiskt tillhör en priviligerad elit - och kommer antagligen at top-jobb genom det enkla faktum att man atnjutit nagot sa prestigefyllt och sällsynt som utbildning. Sedan kan Mandelorden i sig fortfarande ha en öppna armar approach. Själva sallandet kommer sig av att man kräver läskunnighet, knappast en överskottsvara i feodala zorakin....
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Peter wrote:
Fraxinus wrote: Lärdom och upplysning för alla!
Jupp, fast samtidigt innebär det faktum att man HAR lyckats fa en utbildning att man automatiskt tillhör en priviligerad elit - och kommer antagligen at top-jobb genom det enkla faktum att man atnjutit nagot sa prestigefyllt och sällsynt som utbildning. Sedan kan Mandelorden i sig fortfarande ha en öppna armar approach. Själva sallandet kommer sig av att man kräver läskunnighet, knappast en överskottsvara i feodala zorakin....
Jooo, förvisso! Men det är ju knappast Mandelordens fel! :oops:

Skämt å sido det var dit jag ville komma. Och jag tror att de flesta bönder har svårt nog att skramla ihop 100 sm för sin sons utbildning. :)

Faktum är att det är nog är sannolikare att en bondeson med gott läshuvud och begåvning snarar hamnar i lära till att bli Riark eller munk eller liknande.

Om vi inte tar in Regils idé om lärda munkar som kommer in gratis på Mandelorden.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Regil wrote:
Mikael wrote: Mina siffror på 3000 kommer från Aidne, Ordnar, s. 63. Det står på s. 17 att när Pendon växte förbi de andra lycéerna i Zorakin så lades dessa i princip ner till Pendons fördel. Kan tolkas så som att det i Zorakin inte längre finns andra kvar. Återigen tomrum som kan tolkas och fyllas som man vill antar jag.
Sid 18-19: Siffran 200 gäller för alla lärda män i Pendon som ingår i "De lärdes skara", av befolkning 7000 så nu fler?!, och de har ca 800 lärljungar. Hur många av dessa som urgörs av Mandelbröder är upp till oss att bestämma. På samma sidor framgår det att staden kryllar av mindre läroanstalter i Pendon, dvs konkurenter och kollegor till Mandelorden.
Tycker nog att siffran 3000 (som är officiell) verkar... lite ogenomtänkt sett i relation till Pendons storlek. om det nu är så att det är endast här man finns, här tycker jag att Aidne är direkt motsägelsefullt, så det är nog helt upp till oss att avgöra... (3 000 i en stad om 7 000 ? + 1000 övriga akademiker? nja...)
:lol: Du ger dig inte Regil (och Fraxinus). Så här är det. Aidne ger två motstridiga uppgifter om Mandelorden (och fler motstridiga delar i relationen till olika städer i Zorakin). Vi kan då antingen välja att följa det som står om Pendon där Mandelorden lägger ner verksamheten förutom i Pendon och då ignorera det som står på sid 63. Eller så väljer vi det som antyds på s 63 om 3000 aktiva anhängare (inget om att alla dessa är i Pendon eller ens Zorakin) och att det finns fler lycéer. Notera att siffran 3000 inte står i samband med Lycéet i Pendon och därför kan bortses från i lika hög grad som att det finns fler lycéer. Eftersom s 17 innehade så många andra felaktigheter avs städernas tillväxt och grundande m.m. så valde jag en kompromiss:
Lycéet i Luksilo är det första (och fanns innan Luksilo). Pendons lycée grundades samtidigt som staden (enl källorna). Totalt fanns på 200-t (f.O.) ett 20-tal lycéer bara i Zorakin (enl källorna). När Lycéet växte om alla andra lycéer skars deras verksamhet ner till ett minimum (källorna säger att övrig verksamhet lades ner och att detta skall ha skett endast efter några årtionden...efter grundandet?) och detta skedde på slutet av 200-t...om referensen om årtionden skall passa med ordens höjdpunkt (storhetstid 300-150 fO enl källorna). Ännu på 100-t blomstrade orden, för att sedan dess ha förfallit i glömska. Idag finns endast ett fåtal lycéer kvar varav det i Pendon är det ända välkända. Lycéer finns dock även utanför Zorakins gränser.

Peter dina förslag ser inte heldassiga ut. :)

Fraxinus, Måste LV verkligen in här med och ytterligare en unik gudom som blir ett helgon. :cry:
Och det löser inte det faktum att Mandelorden i vissa kärnfrågor undervisar i kätteri. Etin är inte den enda skaparguden, det finns fler. Hemaqueil är inte ondskan själv utan en antik fertilitetsgud. LH glödgar sina järn och smörjer sina jungfrur?

Vad tycker ni, är lycéet i Pendon Altors enda? Om i så fall håller jag med om att halva Pendons befolkning låter som lite väl många lärda, av vilka då färre än 200 får ingå i De Lärdes Skara.

Nåväl det blir säkert bra tilll slut.
Post Reply