Mandelorden

Information om religionerna och dess utbredning
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:[quote
Skämt å sido det var dit jag ville komma. Och jag tror att de flesta bönder har svårt nog att skramla ihop 100 sm för sin sons utbildning. :)

.
100 sm är ankskit, ungefär vad en ko kostar. Det kan vilken någorlunda välbärgad bonde slanta upp för att ge sin son en utbildning som ger stora möjligheter att bli rik. Det kostar betydligt mer att få sin dotter bortgift...
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Pendon behöver inte vara det enda Lycéet! Det har jag inte kommenterat! Men det är glest mellan Lycéerna i världen. Jag tänker mig att det finns ett huvudlycée i Pendon.

Sedan finns det ett eventuellt ett i Caddo och definitivt ett i Erebos, Gringul. Sannolikt finns det ett i Jorpagna eller i Berendien. Felecien är jag inte säker på. Däremot ett i Krilloan. Dessutom så finns viss verksamhet kvar i Luksilo. Notera att de länder/städer jag valt har en mer pluralistisk och öppen syn på religon (undantaget Caddo).

Antalet 3000+1000 i Pendon blir då inte så stort. Man skulle rent av kunna öka siffran.

Ingeril som "helgon" är ett försök till kompromiss. Hon får gärna vara guddom fortfarande MEN jag anser att även LV-anhängare är välkomna att studera på Mandelorden. Det är inget krav att man blir troende till Ingeril för att studera hos Mandelorden. Jag anser också att det fortfarande finns lärare som är hängivna Ingeril (de behöver inte vara så öppna med den saken) liksom jag anser att det finns lärare som är troende LV.

Detta ses givetvis som suspekt av LV och Exarken i Ekeborg men Mandelorden har kungligt beskydd och rättighet att bedriva sin verksamhet så som de tidigare gjort innanför Pendons murar. Faktiskt så är Pendon så intensivt förknippad med Mandelordens Lycée att de flesta invånare inte kan tänka sig staden utan den. Lika lite kungen. Och så stor makt har inte Exarken över Kungen att han kan förmå kungen att fördriva Mandelorden. Lika lite som han kan tvinga kungen att fördriva dalkerna från hertigdömet Gredelmark.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Regil wrote:
Fraxinus wrote:[quote
Skämt å sido det var dit jag ville komma. Och jag tror att de flesta bönder har svårt nog att skramla ihop 100 sm för sin sons utbildning. :)

.
100 sm är ankskit, ungefär vad en ko kostar. Det kan vilken någorlunda välbärgad bonde slanta upp för att ge sin son en utbildning som ger stora möjligheter att bli rik. Det kostar betydligt mer att få sin dotter bortgift...
Det vill jag nog påstå beror helt på var bonden bor, vilken tillhörighet han har om han är livegen eller inte och vem hans herre är etc! Det nämns tydligt i Aidne att länsherrarna på många håll tar ut så mycket de alls kan i skatt utan att riskera öppen revolt. Visst får bönderna in silver om de säljer sin varor på torg eller kringfarande handelsmän men oftare handlar det självhushållning och byteshandel. Adelsmän, borgare, bönder nära köpingar och städer har sannolikt mer möjlihet att tjäna in silver än vad bönder i de glesare befolkade delarna av landet har.
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1434
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Fraxinus wrote: Ingeril som "helgon" är ett försök till kompromiss. Hon får gärna vara guddom fortfarande MEN jag anser att även LV-anhängare är välkomna att studera på Mandelorden. Det är inget krav att man blir troende till Ingeril för att studera hos Mandelorden. Jag anser också att det fortfarande finns lärare som är hängivna Ingeril (de behöver inte vara så öppna med den saken) liksom jag anser att det finns lärare som är troende LV.
Vad gäller Ingeril tror jag att vi skapar ett problem för oss som inte finns: nu har jag inte källorna framför mig: men jag tror att det star uttryckligen att hon sa sakteliga övergavs efter ordens grundande. Och hur som helst tror jag inte att det finns nagot som motsäger om vi pastar att man inte längre _dyrkar_ Ingeril, däremot finns hon med i Ordens historia som en symbol. Pa samma sätt som Athena och Athenas uggla figurerar i vissa intellektuella institutioner i var värld utan att de för den sakens skull är nyhedningar.
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Det har framkommit så många bra ideer och lösningar i denna tråd så om vi lyckas samordna det tror jag vi får ett mycket bra resultat. :)
Mandelmunkarna förmedlar vi författares info till SL
Dessa ord från mäster Mikael tycker jag skal vara genomgående för hur vi använder Mandelorden i projektet. Ett sätt att skilja på vad som är fakta och vad som är teorier. Bäst illustrerad i den historiska kronologien där det vi vet är det mandelmunkarna vet. Självklart kan vi/de ha teorier om hur något ligger till (alltså att vi låter vissa saker som konfluxer och rasers ursprung vara lite osäkert och tolkningsbart) men om någon tvärsäkerhet skal lanseras så är det inte Mandelordens texter som vi "ger utdrag ifrån" utan helle andra auktoriteter, som Lysande Vägen exempelvis. Förstår ni hur jag menar?

Hur vi kan använda Mandelorden är att låta den stå för det joriska. Kejsardömet Jorpagna är det som binder ihop store delar av Ereb och i många länder ses detta forna rike som ett ideal där man hämtar ideer och tankar av alla möjliga sorter ifrån. I vår värld så fanns den romersk-katolska kyrkan som sammanbindande faktor i en länge mycket splittrad värld, men om vi inte vill ge den Lysande Vägens religion denna roll så kan vi låta Mandelordens kunskap vara det som förenar Ereb. Just i Aidne kan LV och Mandelorden förena sig och vi kan få fram så mycket av den likhet med "riddar-Europa" som vi vill utan att kopiera katolska kyrkan. Nu menar jag inte att Mandelorden skal vara en stor maktfaktor utan mera den ganska stillsamma samling lärda som Mikael talar om. Det som ändå gör mandelmunkarna så viktiga är att de har den kunnskap som eliten vill efterleva men själv inte gör så mycket med utan mest studerar den för "kunskapens egen skull". Orden blir lite som ett bibliotek dit man kan skicka sina unga för att hamta ut det joriska man vill åt, den ferniss av "joriskhet" som det är idealet att smycka sig med. En del av denna ferniss fastnar också självklart och detta bidrar till sammanhållningen av en jorisk kultur både i Aidne och i andra länder med anknytning till Kejsardömet Jorpagna, en sammanhållning som Ereb är i ett välbehövligt behov av och som inte Lysande Vägen helt kan fylla ut.

När det gäller vart mandelmunkarna och deras kunskap finns så lär Pendons Lycée vara huvudorten och så kan andra länder med anknytning till Kejsardömet Jorpagna ha sina egna lyceer underlagda Pendon. De lyceerna som det i historien nämns rundt om i både Zorakin och övriga Ereb kan vara antingen tillfälliga lyceer som upprättades under slutet av Mörkertiden för att samla in litteratur fån det fallna kejsardömet som sedan fraktades till Pendon, men även sådana som blev de andra ländernas huvudlyceeum och samlade in den kunskap som fänns här. Mandelordens placering i Zorakins huvudstag ger också en viktighet till detta land som motvikt till exarken i Ekeborg och hela Caddo.

Mandelorden är således inte den ända utbildningsinstitutionen i Ereb, det finns både katedralskolor och universitet, men det är denna orden som samlat det joriska kulturarvet (som i princip är mycket av värdens (läs:Ereb) kulturarv). Notisen där det står att Caddos konung skickade sin son till Pendons Lycée var kanske mycket betydelsefull just för att dalkerna inte tidigare varit en del av den joriska kultursfären.

Så, hur låter dessa tankar Mikael, Peter, Regil, Fraxinus och er andra? :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Peter wrote:
Fraxinus wrote: Ingeril som "helgon" är ett försök till kompromiss. Hon får gärna vara guddom fortfarande MEN jag anser att även LV-anhängare är välkomna att studera på Mandelorden. Det är inget krav att man blir troende till Ingeril för att studera hos Mandelorden. Jag anser också att det fortfarande finns lärare som är hängivna Ingeril (de behöver inte vara så öppna med den saken) liksom jag anser att det finns lärare som är troende LV.
Vad gäller Ingeril tror jag att vi skapar ett problem för oss som inte finns: nu har jag inte källorna framför mig: men jag tror att det star uttryckligen att hon sa sakteliga övergavs efter ordens grundande. Och hur som helst tror jag inte att det finns nagot som motsäger om vi pastar att man inte längre _dyrkar_ Ingeril, däremot finns hon med i Ordens historia som en symbol. Pa samma sätt som Athena och Athenas uggla figurerar i vissa intellektuella institutioner i var värld utan att de för den sakens skull är nyhedningar.
Det står i Aidne att orden föll i glömska något. Inte att tron helt övergavs. (Kanske har du andra källor än mig?) I Pendon bör Mandelorden knappast ha glömts bort. Som mest hade man under 100-talet fO ca 20 Lycéer runt världen. Man har efterhand dragit in de flesta av dessa. Låt säga att man idag har kvar 4 Lycéer och ett bibliotek (Luksilo).

Ursprungligen var man en missionerande rörelse som spred Ingerils budskap om Kunskap och lärdom som den enda vägen mot sann Lycka. Detta har tonats ner vid år 610 eO. De flesta lärarna och noviserna är idag LV-troende. men Ingerils budskap om Lärdom, Sanning och Upplysning lever fortfarande kvar i lycéerna som en slags helig regel som man ska förhålla sig strikt till. Och LVs förhållande till Lycéet och Mandelorden är möjligen lite ansträngt på grund av sin historia och då de inte står under kyrkans kontroll.

Jag ser också gärna att det finns en kärntrupp av de Ingeril-troende kvar. Men de är en mer sluten skara människor och familjer som ser det som sitt kall att lära sig så mycket som möjligt och samla på sig böcker så att när nästa katastrof eller konflux inträffar så kommer Ingerils sanna lärljungar att återuppta sitt kall att återuppbygga världen och dess kunskap. De bedriver ingen missionering längre.

Dessa sanna lärljungar finns utspridda på alla Lycée även Pendon. Flera av familjerna historia går långt tillbaka i Mandelordens historia. De är nästan en del av inventarierna. Men jag ser gärna att Ingerils budskap om lärdom, upplysning och sanning är som en helig mantra för de lärde på Mandelorden. Det är mycket svårt att bli medlem i denna exklusiva grupp.[/b]
Last edited by Fraxinus on 2008-01-20 13:06, edited 1 time in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det absolut viktigaste för mig är Ingerils gyllene rättesnöre om Lärdom Sanning och Upplysning lever kvar som en levnadsregel för de som är kopplade till Lycéet. Samt att Lycéet och Mandelorden INTE står under Exarkens och kyrkans kontroll. Sedan får de som är på Lycéet och Mandelorden gärna vara LV-troende.

Ja och att alla är välkomna till Lycéet oavsett börd. Så länge de är läskunniga och kan betala inträdesavgiften.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Läser igenom nogrannare sen. Min käpphäst är (som ni kanske gissat) finasieringen av orden... om ni slänger till mig ett ben här är jag beredd att lägga mig platt i övrigt. :D
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1434
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Fraxinus: Nej, jag har förlitar mig inte pa andra källor. Som sagt var: det star att tron började falla i glömska: det ger oss ju lite spelrum.

Det finns ingen anledning att mandelorden inte skulle kunna anamma Ingerils ideal, och se henne som sin Skyddsgudinna trots att de inte DYRKAR henne. Att anamma ett Ideal och att anamma en religiös tro är inte samma sak. Givetvis finns det en liten cirkel nyhedniska filurer som vill börja dyrka Ingeril pa heltid igen: men snarare i ett äventyr än i den officiella beskrivningen.

Angaende ordens makt sa känns det väldigt konstigt om en orden som sitter pa nagot sa viktigt som kunskap, och dessutom forntidens eftersökta kunskap, inte gör ett stort och varaktigt avtryck pa sin omvärld, och särskilt pa den bildade eliten. Min tanke är alltsa inte att MAndelorden skulle vara en politisk aktör, utan snarare att politiska aktörer ofta tänker, och resonerar som Mandeliter, och anammar deras ideal.
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Nu vet jag inte hur realistisk det kan tänkas vare rent ekonomiskt men vad om Mandelordens många fattiga noviser finanisierar sina evighetsstudier genom att kopiera skrifter som de Lärde sedan till icke-obetydliga summor säljer (eller lite ädlare uttryckt; byts mot donationer i guld) till samhällets elit som vil skaffa sig jorisk kunskap och bildning (och fina bibliotek att visa upp för grannbaronen), och dessa intekter bringar in mycket av det som behövs till den dagliga driften av lyceet?

Sen kanske guldskatten var mycket stor men att den nu ändå börjat sina och orden har sett sig tvungna att hitta andra inkomstkällor... ?
birkebeineren
Admin
Posts: 7077
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Peter wrote:...utan snarare att politiska aktörer ofta tänker, och resonerar som Mandeliter, och anammar deras ideal.
..och dessa är till stor del de ideal som jorerna engång levde efter, eller anses ha levt efter... ! Kanske?
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1434
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

birkebeineren wrote:
Peter wrote:...utan snarare att politiska aktörer ofta tänker, och resonerar som Mandeliter, och anammar deras ideal.
..och dessa är till stor del de ideal som jorerna engång levde efter, eller anses ha levt efter... ! Kanske?
Ja, definitivt :) Atminstone en idealiserad bild av joriska ideal! Jfr renässansen :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Peter wrote:Angaende ordens makt sa känns det väldigt konstigt om en orden som sitter pa nagot sa viktigt som kunskap, och dessutom forntidens eftersökta kunskap, inte gör ett stort och varaktigt avtryck pa sin omvärld, och särskilt pa den bildade eliten. Min tanke är alltsa inte att MAndelorden skulle vara en politisk aktör, utan snarare att politiska aktörer ofta tänker, och resonerar som Mandeliter, och anammar deras ideal.
birkebeineren wrote:Nu vet jag inte hur realistisk det kan tänkas vare rent ekonomiskt men vad om Mandelordens många fattiga noviser finanisierar sina evighetsstudier genom att kopiera skrifter som de Lärde sedan till icke-obetydliga summor säljer (eller lite ädlare uttryckt; byts mot donationer i guld) till samhällets elit som vil skaffa sig jorisk kunskap och bildning (och fina bibliotek att visa upp för grannbaronen), och dessa intekter bringar in mycket av det som behövs till den dagliga driften av lyceet?

Sen kanske guldskatten var mycket stor men att den nu ändå börjat sina och orden har sett sig tvungna att hitta andra inkomstkällor... ?
Peter wrote:Ja, definitivt Atminstone en idealiserad bild av joriska ideal! Jfr renässansen

Allt det här låter bra och jag ser som sagt också gärna att man bibehåller de principer som jag skrev i mitt förr inlägg.
Fraxinus wrote:Det absolut viktigaste för mig är Ingerils gyllene rättesnöre om Lärdom Sanning och Upplysning lever kvar som en levnadsregel för de som är kopplade till Lycéet. Samt att Lycéet och Mandelorden INTE står under Exarkens och kyrkans kontroll. Sedan får de som är på Lycéet och Mandelorden gärna vara LV-troende.

Ja och att alla är välkomna till Lycéet oavsett börd. Så länge de är läskunniga och kan betala inträdesavgiften.
Last edited by Fraxinus on 2008-01-20 13:06, edited 4 times in total.
Mikael
Admin
Posts: 5093
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Fraxinus wrote:Pendon behöver inte vara det enda Lycéet! Det har jag inte kommenterat! Men det är glest mellan Lycéerna i världen. Jag tänker mig att det finns ett huvudlycée i Pendon.

Håller med, vi är där på samma våglängd. Jag missuppfattade dig nog pga av kopplingen mellan 3000 och Pendon som inte finns i källorna. Bra att det är uppklarat. :)
Sedan finns det ett eventuellt ett i Caddo och definitivt ett i Erebos, Gringul. Sannolikt finns det ett i Jorpagna eller i Berendien. Felecien är jag inte säker på. Däremot ett i Krilloan. Dessutom så finns viss verksamhet kvar i Luksilo. Notera att de länder/städer jag valt har en mer pluralistisk och öppen syn på religon (undantaget Caddo).
Glad att det finns plats för fler :D . Vet inte om vi skall slänga in ett i Krilloan om det inte redan finns där? Att Mandelmunkar studerar där är dock högst sannolikt! Birke har dessutom ett i Lirvella (alla fall historiskt). Cereval har förövrigt Universitet som ju skulle kunna vara grundade av Mandelorden?
Antalet 3000+1000 i Pendon blir då inte så stort. Man skulle rent av kunna öka siffran.
Tycker 3000 world wide räcker, men anpassa du som kan det till Pendons folkmängd. De Lärdes Skara är nu 200 personer (inklusive andra lärde) och de har 800 lärljungar.
Ingeril som "helgon" är ett försök till kompromiss. Hon får gärna vara guddom fortfarande MEN jag anser att även LV-anhängare är välkomna att studera på Mandelorden. Det är inget krav att man blir troende till Ingeril för att studera hos Mandelorden. Jag anser också att det fortfarande finns lärare som är hängivna Ingeril (de behöver inte vara så öppna med den saken) liksom jag anser att det finns lärare som är troende LV.
Stämmer med vad jag tycker, alla är välkomna att studera, men skall man bli en av de Lärde bör man åtminstone anamma Ingerils tankar om upplysning och hur det sker. Orden ställer dock inget krav på att du måste konvertera och avsäga dig din äldre tro, men för att godkännas som Lärd måste examinatörerna vid "Disputationen" känna att novisen framför dem förstått ordens budskap. Ingeril är inte övergiven, men man är sedan länge inte längre en religiös orden även om hennes avbilder och filosofi lever kvar, som Peter verkar inne på. LV ser henne inte som helgon.
Detta ses givetvis som suspekt av LV och Exarken i Ekeborg men Mandelorden har kungligt beskydd och rättighet att bedriva sin verksamhet så som de tidigare gjort innanför Pendons murar. Faktiskt så är Pendon så intensivt förknippad med Mandelordens Lycée att de flesta invånare inte kan tänka sig staden utan den. Lika lite kungen. Och så stor makt har inte Exarken över Kungen att han kan förmå kungen att fördriva Mandelorden. Lika lite som han kan tvinga kungen att fördriva dalkerna från hertigdömet Gredelmark.

Låter aldeles utmärkt.

Mästervildman Birkes sammanfattning är utmärkt! :D
Fraxinus wrote: Det står i Aidne att orden föll i glömska något. Inte att tron helt övergavs. (Kanske har du andra källor än mig?) I Pendon bör Mandelorden knappast ha glömts bort. Som mest hade man under 100-talet fO ca 20 Lycéer runt världen. Man har efterhand dragit in de flesta av dessa. Låt säga att man idag har kvar 4 Lycéer och ett bibliotek (Luksilo).

Ursprungligen var man en missionerande rörelse som spred Ingerils budskap om Kunskap och lärdom som den enda vägen mot sann Lycka. Detta har tonats ner vid år 610 eO. De flesta lärarna och noviserna är idag LV-troende. men Ingerils budskap om Lärdom, Sanning och Upplysning lever fortfarande kvar i lycéerna som en slags helig regel som man ska förhålla sig strikt till. Och LVs förhållande till Lycéet och Mandelorden är möjligen lite ansträngt på grund av sin historia och då de inte står under kyrkans kontroll.

Jag ser också gärna att det finns en kärntrupp av de Ingeril-troende kvar. Men de är en mer sluten skara människor och familjer som ser det som sitt kall att lära sig så mycket som möjligt och samla på sig böcker så att när nästa katastrof eller konflux inträffar så kommer Ingerils sanna lärljungar att återuppta sitt kall att återuppbygga världen och dess kunskap. De bedriver ingen missionering längre.

Dessa sanna lärljungar finns utspridda på alla Lycée även Pendon. Flera av familjerna historia går långt tillbaka i Mandelordens historia. De är nästan en del av inventarierna Jag för litar mig på din sakkunskap, Peter. Men jag ser gärna att Ingerils budskap om lärdom, upplysning och sanning är som en helig mantra för de lärde på Mandelorden. Det är mycket svårt att bli medlem i denna exklusiva grupp.[/b]
Låter utmärkt Fraxinus, fast jag vill hävda att de 20 lycéerna fanns i Zorakin (det står så) men att de redan då inte var de enda i Altor. Hur det ser ut i Zorakin nu löser du bäst! :D

Peter, börjar förstå dina tankar och har tinat något för dem. :)
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Det låter som om vi kommit fram till någon sorts lösning till sist!(?) :)
Post Reply