Solorden

Information om religionerna och dess utbredning
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Odöda och demoner är utmärkt för solriddarna. Håller fullständigt med, en av orsakerna jag tyckte att Svarta Tornet är en bra fiende för solriddarna i Aidne. Där har du nekromantiker, orcher och eventuell (min tanke är konkret) koppling till odöda.
birkebeineren
Admin
Posts: 7078
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

pegasus wrote:En av de stora problemen jag har med solriddarna är just detta som ni nämnde sist. Prestige och status. Det är nödvändigt för en sådan organisation ger otrolig prestige och status. Har dock problem att se vilken status den vakta feta bontisaler medans de våldtar unge bondflickor eller vakta LV silver. Vilket ger dem rekryteringsproblem då riddare vill kunna vinna ära och prestige genom att gå med i orden.
Solriddarna bedriver vare sig eskortscervice åt pengakistor eller mobil potatiskällartjänst åt bontisâler. De tjänar exarken och skickas av honom och kerîsariet ut på de uppdrag som tjänar den Lysande Vägens mål och verksamhet. Kraven på att tas upp i orden är mycket hårda och den rekryt som inte håller måtten skickas hem obönhörligen, med den anseliga mängd guld han betalade for att tas upp som novis. En våldtäkt skulle vara ett brott mot de celibatlöften alla solriddare avlagt och faktisk strängt följer; straffet skulle vara döden och bödel orden själv.

Jag tänker mig priorâten som fördelade över Aidne enligt både gamla och nya behov. Dessa har förandrats genom historien och skiljer sig således något från varandra. Exempelvis är de två flottbaserna förlagda ett i öster och ett i väster (mer om flottan kommer) av rent geografiska avståndsskäl; priorât Anneborg ligger i en region där inga större hot mot vare sig exark eller LV finns men är närmast Ekeborg; ordensborgen Kalband i Östermarken är mera en belägrad utpost i ett svartfolkstät mörker än ett administrerat priorât.

Kan tillägga att jag tror vi kom fram till att bontisâler snällt får anlita sina egna vaktstyrkor medans exark och kerigasser vaktas av pergonitergarden (se LV i wikin för beskrivning av dessa).
pegasus wrote:Dessutom så kan jag se att ett sådant beteende (skrämma baronen) kan leda ordentliga strider mellan solriddare och världsliga, för om baronen skickar bud till greven och att några snikna solriddare har kommit för att råna honom så är greven förpliktad att rida till hans skydd, om inte kan klara av det så har rätt att kalla på hertigen som kan kalla på kungen. Alla dessa har ett intresse av inte backa ned för en liten lokal församlingspräst, vidare om det väl har startat så har de högre länsherrarna valet mellan gå i krig med kyrkan eller svika sitt löfte till sin vasall. Jag tyckte att församlingsprästen i sådan situation borde vara att skriva till kerigassen och kungen så de kan reda ut situationen..
Ett klagomål över solriddares ageranden skulle vara ett klagomål mot exarken och detta är något som jag tror adeln skulle akta sig mycket noga for oavsett vilken titulering de smyckar sig med eller länsherre de lyder under. Dock skulle ett sådant scenario som ovanstående exempel inte tjäna LV och således inta vara något som solriddarna befattar sig med. Riarken klagar nog best till kerigassen.
pegasus wrote:Som jag sade tidigare så saknar solriddarna ett verkligt syfte enligt texten i Aidne och är inte tempelriddare utan kyrkliga soldater. Tycker att man kan göra så mycket mer med solriddarna men det kräver vissa förändringar av deras syfte och omdispositin av deras styrkor. Det mest logiska jag kan se att de kan användas till är orcherkrig, något som många LV-trogna länder tampas med och skulle stödja helhjärtligt och det är något som jag ser exarken skulle stödja.
Syftet är vad exarken önskar ...och således även flexibelt för vad den glade SL vill sätta som mål för den solriddarspelande Spelare att söka sig mot!Orcherkrig har vi Tornriddare att ägna sig till på heltid men solriddarna ser inget ondt med att döda svartfolk om LV så önskar, något den exempelvis gör i den infesterade Östermarken.
Bekämpning av odöda låter som en tilltalande verksamhet for solriddarorden, något det krävs mycket dugliga krigare till... Dyker sådana upp i Aidne skickas solriddare ut.
pegasus wrote:Till sist tyckte jag solriddarorden låter lite väl långt. Solorden tycker jag räcker, med kallas i folkmun för solriddarna.
Den ursprungliga titeln från 233 eO lyder faktisk Solens Orden men förekommer i olika varianter; Solorden; Solriddarorden; Solriddarnas heliga Orden; Solriddarna mfl.

Måste understrecka att Solriddarorden ännu inte är färdigutvecklat utan det är det vi nu gör! :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

pegasus wrote:Dessutom så kan jag se att ett sådant beteende (skrämma baronen) kan leda ordentliga strider mellan solriddare och världsliga, för om baronen skickar bud till greven och att några snikna solriddare har kommit för att råna honom så är greven förpliktad att rida till hans skydd, om inte kan klara av det så har rätt att kalla på hertigen som kan kalla på kungen. Alla dessa har ett intresse av inte backa ned för en liten lokal församlingspräst, vidare om det väl har startat så har de högre länsherrarna valet mellan gå i krig med kyrkan eller svika sitt löfte till sin vasall. Jag tyckte att församlingsprästen i sådan situation borde vara att skriva till kerigassen och kungen så de kan reda ut situationen.
Våld är politik i ett feodalt samhälle.
Givetvis kan riarken kanske göra rätt i att först gå till bontisalen osv och så får alla klga runt några varv. men till syvende och sist måste man kunna lägga militärmakt bakom sina krav, annar så kommer skatteuppbörden åtminstone delvis att glida dem ur händerna. Och visst är det ett härligt scenario med ett eskalerande inbördeskrig mellan kyrkan och en adlig fraktion, som startades bara för att en sniken baron behöll tempelskatten för sig själv? jag tycker det i alla fall. exarken och kungen sliter sina gråa hår och söker förgäves att gjuta olja på vågorna.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Regil wrote:
pegasus wrote:Dessutom så kan jag se att ett sådant beteende (skrämma baronen) kan leda ordentliga strider mellan solriddare och världsliga, för om baronen skickar bud till greven och att några snikna solriddare har kommit för att råna honom så är greven förpliktad att rida till hans skydd, om inte kan klara av det så har rätt att kalla på hertigen som kan kalla på kungen. Alla dessa har ett intresse av inte backa ned för en liten lokal församlingspräst, vidare om det väl har startat så har de högre länsherrarna valet mellan gå i krig med kyrkan eller svika sitt löfte till sin vasall. Jag tyckte att församlingsprästen i sådan situation borde vara att skriva till kerigassen och kungen så de kan reda ut situationen.
Våld är politik i ett feodalt samhälle.
Givetvis kan riarken kanske göra rätt i att först gå till bontisalen osv och så får alla klga runt några varv. men till syvende och sist måste man kunna lägga militärmakt bakom sina krav, annar så kommer skatteuppbörden åtminstone delvis att glida dem ur händerna. Och visst är det ett härligt scenario med ett eskalerande inbördeskrig mellan kyrkan och en adlig fraktion, som startades bara för att en sniken baron behöll tempelskatten för sig själv? jag tycker det i alla fall. exarken och kungen sliter sina gråa hår och söker förgäves att gjuta olja på vågorna.
Håller aboslut med dig om det är ett härligt scenario mellan solriddare och världsliga makthavare. Jag kan se många sätt att skapa konflikter mellan kyrkliga och världsliga ledare vilket är bra kampanjmiljöer.

Min tanke var att den grundläggande makten kyrkan har är i dess inflytande över de värdsliga herrarna inte deras egna vapenmakt. I andra hand består det av deras rikedom och priviligerade samhälle. Ser inte deras väpnande styrkor som en av deras starkaste maktmedel men som jag tidigare klargjort så har jag andra idéer på kyrkan än vad som har klargjorts. Så därför så skulle jag hellre se en klar seperation mellan kyrkan och de militära ordrarna.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Birkebeineren

Jag håller med om det mesta du säger, en del av dessa var för övrigt något som jag försökte få fram, men min åsikt vore solriddarna skulle vara mer intressant om den var sepererad från exarken även om den officiellt lyder under LVs ledare. LVs viktigaste resurs borde tämligen vara sitt stora inflytande över LVs monarker och inte som innehavare som en innehavare av de starkaste och bästa krigsmakterna.

Gällande priorataten så skulle jag vilja se att man särskiljer de som ligger i civiliserade delar utan något egentligt hot från dessa som ligger i områden och de som ligger i stridsområden. Då vissa kan vara rekryteringscenter/ekonomiska försörjning för de militära fästerna i de mer krigiska provinserna (kättare, svartfolk mm). Angående pergoniter så var jag under intrycket av att dessa var exarkens personliga gardet och hade inte läst wikin för dessa. Men jag håller för övrigt fullständigt med om dessa har egna styrkor ej kopplade till solriddarna och det var en av poängerna jag försökte framföra. Tornriddarna tycker jag skulle vara en utmärkt del av solriddarna men så vitt jag förstår är det fastslagit att dessa är en världslig order under den kardiska kungen.

För att slutsummera så ser jag som det ni har hittat på är en mycket bra utveckling av solriddarna men skulle personligen vilja gå längre. Dessutom är detta endast mina tankar och idéer som jag tycker verkar vettiga men jag förstår även er ståndpunkt att i ändra för mycket från källmaterialet.
Last edited by pegasus on 2008-08-13 11:52, edited 1 time in total.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Hade en annan tanke

Solriddare skulle kunna vara en allmän benämning på LVs krigsmunkar oavsett order. På liknande sätt som när jag säger tempelriddare så inkluderar jag johanniter, tempelherrar och tyska ordersriddare i samma benämning.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Kan tillagga att jag tror vi kom fram till att bontisâler snallt får anlita sina egna vaktstyrkor medans exark och kerigasser vaktas av pergonitergarden (se LV i wikin for beskrivning av dessa).
Enligt vad jag läste i wikin så vaktade pergoniterna exarken(mots påven) och tidvis tots-kerigasser (mots kardinaler) men jag såg inget om kerigasser (mots ärkebiskopar). Är det något jag har missat?
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

pegasus wrote:Hade en annan tanke

Solriddare skulle kunna vara en allmän benämning på LVs krigsmunkar oavsett order. På liknande sätt som när jag säger tempelriddare så inkluderar jag johanniter, tempelherrar och tyska ordersriddare i samma benämning.
Nja, det skulle innebära att vi måste kassera en massa bra saker vi kommit överens om angående Solriddarorden. Det tycker jag inte vi ska göra. Däremot är det sant att "solriddare" kan syfta både till en riddare ur solriddarorden och en riddare ur Justinerorden (dalkiska grenen).
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

pegasus wrote:
Kan tillagga att jag tror vi kom fram till att bontisâler snallt får anlita sina egna vaktstyrkor medans exark och kerigasser vaktas av pergonitergarden (se LV i wikin for beskrivning av dessa).
Enligt vad jag läste i wikin så vaktade pergoniterna exarken(mots påven) och tidvis tots-kerigasser (mots kardinaler) men jag såg inget om kerigasser (mots ärkebiskopar). Är det något jag har missat?
För det första vill vi komma ifrån detta "motsvarande påven" osv så mycket som möjligt genom att ge de olika ämbetena egna karaktärsdrag - men du har rätt; kerisgasser anlitar också sina egana styrkor med hjälp av en del av sin tempelskatt.
birkebeineren
Admin
Posts: 7078
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:
pegasus wrote:Hade en annan tanke

Solriddare skulle kunna vara en allmän benämning på LVs krigsmunkar oavsett order. På liknande sätt som när jag säger tempelriddare så inkluderar jag johanniter, tempelherrar och tyska ordersriddare i samma benämning.
Nja, det skulle innebära att vi måste kassera en massa bra saker vi kommit överens om angående Solriddarorden. Det tycker jag inte vi ska göra. Däremot är det sant att "solriddare" kan syfta både till en riddare ur solriddarorden och en riddare ur Justinerorden (dalkiska grenen).
Tack anders, och precis så anders. :)
Justinerriddarna förslagsvis mindre benägna att använda "solriddare" då de hellre föredrar "riddare ur S:t Justins Orden".
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote:Justinerriddarna forslagsvis mindre benagna att anvanda "solriddare" då de heller foredrar "riddare ur S:t Justns Orden".
Absolut. Men när man talar om solriddare kan man rent generellt syfta till både aidniska solriddare och dalkiska solriddare. Justinerriddarna själva skulle aldrig vilja förväxlas med fastlandets heretiker.
birkebeineren
Admin
Posts: 7078
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Regil wrote:
pegasus wrote:Dessutom så kan jag se att ett sådant beteende (skrämma baronen) kan leda ordentliga strider mellan solriddare och världsliga, för om baronen skickar bud till greven och att några snikna solriddare har kommit för att råna honom så är greven förpliktad att rida till hans skydd, om inte kan klara av det så har rätt att kalla på hertigen som kan kalla på kungen. Alla dessa har ett intresse av inte backa ned för en liten lokal församlingspräst, vidare om det väl har startat så har de högre länsherrarna valet mellan gå i krig med kyrkan eller svika sitt löfte till sin vasall. Jag tyckte att församlingsprästen i sådan situation borde vara att skriva till kerigassen och kungen så de kan reda ut situationen.
Våld är politik i ett feodalt samhälle.
Givetvis kan riarken kanske göra rätt i att först gå till bontisalen osv och så får alla klga runt några varv. men till syvende och sist måste man kunna lägga militärmakt bakom sina krav, annar så kommer skatteuppbörden åtminstone delvis att glida dem ur händerna. Och visst är det ett härligt scenario med ett eskalerande inbördeskrig mellan kyrkan och en adlig fraktion, som startades bara för att en sniken baron behöll tempelskatten för sig själv? jag tycker det i alla fall. exarken och kungen sliter sina gråa hår och söker förgäves att gjuta olja på vågorna.
Ser mera kanske att LV har sådan makt och status att de istället för att skicka ut vaktstyrkor, pergoniter eller solriddare så använder de sitt inflytande, både indirekta och direkta, till att få baronens länsherre att få ordning på sin vasall. Hotet om militärmakt finns dock självklart men denna måste sällan sattas i praktik.

Eller har inte den Lysande Vägen en så stark ställning i Aidne? :?
birkebeineren
Admin
Posts: 7078
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:Men när man talar om solriddare kan man rent generellt syfta till både aidniska solriddare och dalkiska solriddare. Justinerriddarna själva skulle aldrig vilja förväxlas med fastlandets heretiker.
Absolut!
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote: Eller har inte den Lysande Vägen en så stark ställning i Aidne? :?
Tycker jag absolut att den ska ha! Om den har det någonstans är det ju just på Aidne-halvön.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

anders wrote:
pegasus wrote:
Kan tillagga att jag tror vi kom fram till att bontisâler snallt får anlita sina egna vaktstyrkor medans exark och kerigasser vaktas av pergonitergarden (se LV i wikin for beskrivning av dessa).
Enligt vad jag läste i wikin så vaktade pergoniterna exarken(mots påven) och tidvis tots-kerigasser (mots kardinaler) men jag såg inget om kerigasser (mots ärkebiskopar). Är det något jag har missat?
För det första vill vi komma ifrån detta "motsvarande påven" osv så mycket som möjligt genom att ge de olika ämbetena egna karaktärsdrag - men du har rätt; kerisgasser anlitar också sina egana styrkor med hjälp av en del av sin tempelskatt.
Tack för förtydlandet.
Skrev endast motsvarande för att undvika missförstånd mellan tots-kerigass och kerigass. Var endast menat som förtydlande från min sida. Ber om ursäkt, skall inte hända igen.
Post Reply