Solorden

Information om religionerna och dess utbredning
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

anders wrote:
pegasus wrote:Hade en annan tanke

Solriddare skulle kunna vara en allmän benämning på LVs krigsmunkar oavsett order. På liknande sätt som när jag säger tempelriddare så inkluderar jag johanniter, tempelherrar och tyska ordersriddare i samma benämning.
Nja, det skulle innebära att vi måste kassera en massa bra saker vi kommit överens om angående Solriddarorden. Det tycker jag inte vi ska göra. Däremot är det sant att "solriddare" kan syfta både till en riddare ur solriddarorden och en riddare ur Justinerorden (dalkiska grenen).
Insåg inte att massa saker var tvugna att ändras på grund av det, då fortfarande allt som har beskrivits skulle fortfarande gälla. Men kunde eventuellt bli förvillande. Inte viktigt, det var bara en spontant idé, så glöm att jag tog upp det.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Jag bara önskar ett förtydlande
Ser mera kanske att LV har sådan makt och status att de istallet for att skicka ut vaktstyrkor, pergoniter eller solriddare så anvander de sitt inflytande, både indirekta och direkta, till att få baronens lensherre att få ordning på sin vasall. Hotet om militarmakt finns dock sjalvklart men denna måste sallan sattas i praktik.
Innebär den sista delen att du/ni menar att LV går i krig med adelsmän och eventuellt kungar för att få sin vilja igenom?

Har de inte andra maktmedel så som fördömmande, bannlysning eller liknande för att få ogudsliga adelsmän att respektera LV genom inflytande över kung, högre adelsmän?

Ser även att de kan få andra adelsmän att bekriga kättarbaronen genom att finansiera deras här istället för att skicka solriddare.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

pegasus wrote:Innebär den sista delen att du/ni menar att LV går i krig med adelsmän och eventuellt kungar för att få sin vilja igenom?
Nej, absolut inte. Ett uttryckligen brott mot LVs vilja och bud tror jag är ytterst sällsynta bland adeln och detta är även indirekt ett brott mot kungamakten om jag tolkat den politiska situationen i Aidne rätt. Nu skal inte jag trassla in mig i andra ansvarsområden utan endast försöka föra talan för solriddarna (nästan lika enkelt som att samordna soltågen detta :roll: ) så korrigera mig gärna.

Tillfällen där exark och kerisarium skulle vilja sätta in solriddare som militärt medel skulle vara i fall där LV är måna om att hävda sin makt som överordnad uttolkare av vad som är rätt enligt Gyllene Boken och i fall som är symbolladdade, prestigetunga eller helt enkelt ärofulla.

Kanske fall som:
- en greve börjar ägna sig åt nekromanti även om det är för att bekämpa svarfolk
- en baron har utnämnt sin yngre bror till bontisâl efter att ha mördat företrädaren
- en gruppering rovriddare har härjat norra Inberg, däribland flera rika kloster

Eller mer politiska fall:
- att stödja kungen av Zorakin i kamp mot en invasion av morëlvidynska piratankor
- befria kerisgassen av Faltrax som tagits som gisslan av trakorierna i Torilia
- kämpa mot Justinerriddare som trängt in på zorakisk mark i Östermarken

Inte helt nöjd med mina exempel men min musa har kaffepaus, hoppas det framgår ändå hur jag tänker.
pegasus wrote:Har de inte andra maktmedel så som fördömmande, bannlysning eller liknande för att få ogudsliga adelsmän att respektera LV genom inflytande över kung, högre adelsmän??
Överlåter jag med varm hand åt anders att redogöra för. :)
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Birke

Känner mig helt lugn nu efter att ha läst ditt svar och inser att jag misstolkade ditt tidigare inlägg.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote:
pegasus wrote:Har de inte andra maktmedel så som fördömmande, bannlysning eller liknande för att få ogudsliga adelsmän att respektera LV genom inflytande över kung, högre adelsmän??
Överlåter jag med varm hand åt anders att redogöra för. :)
Och här är jag, som ett brev på posten.

Visst spelar bannlysning och fördömmande stor roll. Dessa fördömmanden är inte heller bara symboliska, utan kan ha ödesdigra konsekvenser. Det talas om att både blindhet och röta drabbat dem som bannlysts och som stått utanför Etins välsignande ljus. Det är inget man vill leka med.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

pegasus wrote:Känner mig helt lugn nu efter att ha läst ditt svar och inser att jag misstolkade ditt tidigare inlägg.
:)
anders wrote:Visst spelar bannlysning och fördömmande stor roll. Dessa fördömmanden är inte heller bara symboliska, utan kan ha ödesdigra konsekvenser. Det talas om att både blindhet och röta drabbat dem som bannlysts och som stått utanför Etins välsignande ljus. Det är inget man vill leka med.
Borde kanske titta genom LV på wikin först ...men ställer ändå frågan: Kan vi få några rader om hur denna bannlysning och detta fördömmande går till? Någon slags ceremoni/gudagåva prästerskapet kan utföra på eget bevåg eller är det Etin själv som bestämmer och dömmer?
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

birkebeineren wrote:Kan vi få några rader om hur denna bannlysning och detta fördömmande går till? Någon slags ceremoni/gudagåva prästerskapet kan utföra på eget bevåg eller är det Etin själv som bestämmer och dömmer?
Se LV-tråden. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har någon redan lagt beslag på Krak des Chevaliers eller kan denna korsfararborg få tjäna som modell for solriddarnas huvudsäte i Skapen?

http://en.wikipedia.org/wiki/Krak_des_Chevaliers
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Krak ... -_plan.jpg

Även avbildat på sidan 64 i Aidne-modulen.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Ta den du, men glöm inte att sätta kupol över tempeldelen (jag antar att det finns en sådan).
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:Ta den du, men glöm inte att sätta kupol över tempeldelen (jag antar att det finns en sådan).
Du får garna rita in en sådan! :wink:
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

birkebeineren wrote:Har någon redan lagt beslag på Krak des Chevaliers eller kan denna korsfararborg få tjäna som modell for solriddarnas huvudsäte i Skapen?

http://en.wikipedia.org/wiki/Krak_des_Chevaliers
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Krak ... -_plan.jpg

Även avbildat på sidan 64 i Aidne-modulen.
Just det att den här bilden:
Image
finns på sidan 64 gör väl det till en utmärkt ide att ta Krak till Skapen.
birkebeineren
Admin
Posts: 7076
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Istället för att försöka anpassa beskrivningen av den historiska Solens Orden (Solorden) gör jag en helt egen. Avvaktar lite med Verksamhet.
Sen tänkte jag att i varje land där solriddarna verkar göra en kortfattat beskrivning och där lista upp de olika prïorâten så som jag börjat med i Kardien-tråden.

Tyck till! :)

Solriddarorden

Den aidniska orden av dagens solriddare

Typ
Andlig riddarorden tillhörande den Lysande Vägen.

Säte
Efter den Stora Schismen då de aidniska riddarna ur Solens Orden lämnade Justins Hus i Arno på Caddo samlade de sig först i Ekeborg for att besluta om ordens framtid. Fästena i Faltrax och Pendon diskuterades men slutligen kom Solriddarnas Orden att ha sitt huvudsäte utanfor staden Skapen i Kardien.

Storlek
Solriddarnas Orden förfogar over ungefär 1500 riddare, varav tre fjärdedelar är stridande medans en fjärdedel är tjänande. Väpnarnas antal är ungefär 2500 fördelade under de stridande riddarna. Antal tjänande lekman - riddarulepper - varierar beroende på de olika priorâtens storlek och verksamhet. Ulepperna sköter både orden borgar och ordens övriga egendomar.

Tillträdeskrav
Endast adliga kardier och zorakier som tillåts träda in i orden och en grundutbildning i klassiska aidniska riddarkonster är en förutsättning. Detta varit en tradition snarare än en regel och undantag har alltid förekommit, på senare tid allt oftare. En summa av[/color] ? silvermynt betalas och löften om lydnad, celibat och fattigdom avläggs. Vid inträdet rangerar man som väpnare oavsett tidigare status men trots att inga titlar längre officiellt har någon betydelse tenderar det att bli konflikter när en tidigare högadlig tvingas lyda under någon som haft lägre rang.

Rikedomar
Solriddarorden finansieras av den Lysande Vägen och de ekonomiska ressurserna är därefter. En ordensriddare tillåts ingen personlig egendom utöver de två stridshastar och den uppsättning stridsutrustning i form av vapen och rustning som utdelas när en väpnare tas upp som riddare.

Makt
Solriddarnas Orden har all den makt som Lysande Vägen förfogar över och att motsätta sig orden är att motsätta sig Exarken. Detta är något solriddarna är mycket noggranna med att handhäva och även om orden tillåts ta självständiga beslut sker dessa efter noggranna överväganden och detaljerade rapporter till kerisâriet. Orden straffar själv brott som begåtts av sina egna.

Organisation
Orden är direkt underlydande exarken i Ekeborg genom glath-kerîgassen och en stormästare. Solriddarna är verksamma huvudsakligen i Aidne och är organiserade i såkallade priorât eller militärdistrikt. Dessa består av ett geografiska område som lyder under en prior med säte i en ordensborg. Priorerna har till sitt förfogande ett antal kompanier av ordensriddare - själva grundindelningen av orden - lydande under kaptener. Som nydubbade skickas solriddarna till huvudsätet Skapen för att där tjänstgöra under en kort tid. Sedan skickas de ut till något av ordens priorât för att där fortsätta tjänstegörningen som stridande riddare i ett kompani. Äldre ordensriddare verkar som tjänande antingen i ett priorât eller i huvudsätet Skapen.

I dagsläget finns 23 priorât utöver huvudpriorâtet Skapen: 7 i Kardien, 12 i Zorakien, 2 i Nostratiet, samt 2 specialfall i Magilre respektive Berendien.
Ordens nuvarande stormästare är riddar Oban Starke av Ellmunsberg.

Syfte
Solriddarnas Orden har som sitt syfte att vara Exarken och den Lysande Vägens främsta militära skydd och tjänare.

Grundades
Egentligen en definitionsfråga då Solriddarnas Orden menar sig vara den sanna Solens Orden och således grundat redan 233 e.O. Efter den Stora Schismen 281 e.O. splittrades orden och riddarna som svor troskap till den aidniska grenen av den Lysande Vägen omorganiserade sig och bildade Solriddarorden. Mandelmunkarna som studerar och skriver ner historien använder i sina kronologier 281 e.O. för grundandet.

Heraldik
Likt sitt ursprung i Solorden har Solriddarnas Orden som vapen en gyllene sol mot svart bakgrund. Solriddarorden övergick dock tidigt i sin historia från en caddosol till en S:t Dericussol for att inte förknippas med varken Justinerriddare eller staten Caddo. Svarta vapenrockar med solen på bröstet och svarta mantlar med solen på ryggen bärs av alla ordensriddare, likaså vita bälten och gyllene sporrar. Kaptenerna har i tillägg svarta hjälmplymer och gyllene halskedjor. En prior har ingen sol på vapenrocken men istället en guldbrosch med solsymbolen over hjärtat, och deras hjälmplymer är gyllene. Sköldar och banér är svarta med en S:t Dericussol i mitten.

Verksamhet
...text kommer...

Funderar på följande tillägg till Makt:

En riddare tillhörande Solriddarna Orden kan kallas som vittne och fälla ett enkelt för eller emot i en civilrättslig fråga. Solriddaren anses då uttala sig på exarkens vägnar och således även förmedla Etins vilja. Detta sker dock mycket sällan då det anses vara ett mycket allvarligt beslut av en domare. Den enskilde solriddaren undviker också helst detta då det annars kan föra in orden i politiska tvister och riddaren själv måste svara inför sina överordnade om avgörandet. En förfrågan genom en riark kan ordensriddaren själv välja om han vill hörsamma men kommer den från en bontisâl måste ett utlåtande ges.
:?

Edit: Tagit bort rödfärging, se wikin för officiell version: http://www.erebaltor.se/wiki/Solorden
Last edited by birkebeineren on 2009-02-23 11:52, edited 4 times in total.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Jag tycker att det ser strålande ut. Undrar dock lite om det här med att bara adel kan bli solriddare. Finns det undantag till detta? "Endast adliga kardier och zorakier tillåts träda in i orden..." Hur är det då med berendier, magiller, jorpagnier osv.? Solriddarorden finns ju i dessa länder också.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Trots ditt utmärkta arbete så har jag en annan syn på solriddarna och jag vill gärna framföra dem trots att jag har tagit upp vissa av dem tidigare. Men jag vill ha detta sammanställt.

Namn
Namnet på ordern känns inte rätt för mig. Solriddarna är vad de kallas i folkmun men det formella namnet bör var något anorlunda. Då de ser sig själva som Solordern så tycker jag inte man behöver särskilja den historiska orden före Schismen från den som numera bär den gyllene solen på svart. Den dalkiska grenen blev som sagt St Justins Orden som tog en egen vapensköld och bröt sig ut från Solorden. Detta behöver inte betyda att de kvarvarande medlemmarna i Solorden som redan kallades solriddare bytte namn, speciellt inte från solorden till solriddarorden vilket inte är någon egentlig förändring. Solriddarna behöver inte nödvändigtvis ha ursprung från ordens namn utan kan anspela på deras vapensköld och är något som är allmänt vedertagit är en beteckning på den största militanta orden inom lysande vägen. Då skulle man kunna tänka sig ett helt annat namn som t. ex. Försvararna av den Lysande Vägens Troende. Dock så skulle det enklaste att hålla sig till Solorden.

Storlek
Förstår inte behovet att ange de tjänade lekmännen som riddarulepper, har de någonting som särskiljer dem ulepper, senare i posten så anges dessa som ulepperna. Benämningen riddarelepper ger mig intrycket att de är riddare och ulepper men det är väl inte så det var meningen?

Rekrytering och tillträde
Att rekryteringen endast sker från adliga kardier och zorakier är mycket underligt även om det är från källorna. Det begränsar urvalet enormt, till kanske 0,5% av Aidnes befolkning vilket i och för sig bör hamna på 50 000 men huvuddelen av dessa är kanske inte så villiga att lämna det världsliga livets nöjen. Vidare är vissa inte lämpliga för krigaryrket som barn, sjuka, kvinnor och gamlingar. Man kan tänka sig en del av dessa tjänstgör i orden som icke-stridande medlemmer men grunden för rekryteringen bör vara krigarna. Ser gärna att man reserverar riddarskapet inom orden för adliga medlemmar men att det även finns plast för ofrälse inom orden som stridande medlemmar. Avgiften för att gå med i orden är jag tveksam till även om detta är officiellt från Aidne. Detta bör vara taget från vår världs passagium som var tänkt att betala för resan till Jerusalem. Solriddarna verkar inte sin verksamhet speciellt långt från sin rekryteringsbas och finner det osannolikt att det finns ett behov av finansiella skäl då LV direkt finansierar orden eller att den finansieras av deras omfattande egendomar. Vidare skulle jag gärna se att det finns tjänstgöring för botgöring, att man kan dömas till att tjänstgöra i orden och att man kan tillfälligt tjänstgöra i orden.

Makt och rikedom
Är solriddarna en integrerad del av Lysande Vägens organisation eller är det en oberoende organisation som ansvarar inför exarken? Jag menar på att den är tämligen oberoende och avskild från Lysande Vägen och deras makt bör vara deras egen som den starkaste enskilda krigsmakten på Aidne som inte ansvarar inför kung och greve utan endast ansvarar inför de själva och exarken (samt hans representatn tots-kerigassen). De är vidare stora jordägare till skillnad från lysande vägen och bör vara självförsörjande även om de ibland får pengar från exarken för att finansiera särskilda uppdrag. Exarken har givetvis överhöghet över orden men det är mer generella principer och förhållningsregler som orden väljer hur de utför i enlighet med deras förmåga. Exarken representeras av den lokala bontisalen.

Organsation
I min mening så är orden organiserad i ett antal provinser under ledning av en mästare. Varje provins var i sin tur uppdelad i ett antal priorat under ledning av en prior som fungerade som ett administriellt center för ordens lokala egendomar och består i de flesta fall av ett tempel, omfattande bondgårdar och härbärgen för reseande. Varje prior betalar en del av priorates årliga inkomst till sin provinsmästare som sänder det vidare till stormästaren i Skapen.

Den stridande delen av orden är organiserade i kompanier som består av mellan femtio och hundra lansar, som var och en består av en erfaren riddare samt hans följe av väpnare och sergeanter (stridande medlemmar i orden utan adlig bakgrund), under ledning av kaptenen. Kompanierna är normalt sätt koncentrerad till de områden som orden är förpliktade och kapabla att beskydda Lysande Vägens intressen. Likaså så är ordens borgar till största delen belägna i gränsområden där orden beskyddar deras troende emot trons fiender. Borgar i områden som inte längre har ett verkligt hot längre säljs eller hyrs ut vanligtvis till lokala adelsmän och inte är besatta av solriddare.

Hela ordens leds stormästaren som väljs av ordens priorer och kaptener vid ett konvent. Han har troligen några högre ämbetsmän så som marsk, skattmästare, kansler och eventuellt några andra för att hjälpa honom att sköta ordens krig, finanser och politiska ställning.

Syfte
Syftet har jag problem med det då jag vill gärna ha ett uttalat syfte med en rimlig anledning till varför orden bildades. Att lysande vägen skall ha egen krigsmakt bara för att det skall ha en känns väldigt konstigt för mig. I grunden bör de världsliga riddarna ha denna uppgift och LVs kerigasser och exark har ett starkt inflytande över kungarna och högadeln. Detta syfte behöver dock inte vara det enda men som utgångspunkt för ordens organisation, verksamhet och inflytande. Syftet bör ha förändrats under århundranden som har gått och nu ser jag deras huvuduppgift att hjälpa till att försvara de aidniska gränsområderna mot otrogna och hedningar som främst representeras av svartfolken i Aidnebergen och eventuellt barbarerna i Kasenu. Sedan ryktas det om en avdelning häxjägare vars syfte är okänt men det finns inga bekräftade källor....

Övrigt
Angående grundades så står det väl att Justin fick befälet över solriddarna i Arno (enligt Aidne) eller solriddarorden (enligt Caddo pdf) så det tyder väl på att den grundades tidigare. I övrigt så har jag försökt hitta källorna till Ekirs order eller Solfararorden men inte hittat något. Kan ni ge mig någon hänvisning till denna.

Hjälmplymerna har jag alltid tänkt vara konstigt och inte direkt passat in. Solen på mantlarna tycke jag är överflödigt.

Slutkommentarer
Jag hade inte tänkt att inlägget skulle bli så här långt men det mesta är mitt resonemang kring hur jag har funderat och tänkt. Den viktigaste delarna jag ville framföra är organisationen, syftet och rekrytering. Så nu har jag åtminstone gett min syn på solriddarna.
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Några små detaljer i din text
Svarta vapenkjortlar
ingen sol på vapenrocken
Skulle personligen använda vapenrock i bägge fallen.

med en S:t Dericussol i midten
antar att du menar mitten och inte midten.
Post Reply