Solorden

Information om religionerna och dess utbredning
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

En tanke om Svarta Tornet:

I Prioratet som omfattar Fil-Tofia med omnejd (Zor + Kar) så tycker jag att Solriddarna kan ha tagit på sig en framträdande roll i försvaret mot svartfolken. I Inmark finns Tornriddarna, men Philmark har bara hertigen att lita på och han skulle gärna ha lite förstärkning :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

En tanke om maktdelning:

Om Solriddarna skall få vara lite mer självständiga så kan kanske följande tänkas - Solriddarna väljer själva sin Stor?Mästare genom ett råd. Denne blir sedan insatt till sin tjänst av Exarken. exarken har då rätt att vägra, men gör det i princip aldrig. Exarken har också rätt att avsätta en Stor?Mästare som uppvisat sällsynt klandervärt beteende eller stor uselhet. Exarken har makt över organisationen, men de sköter sig också mycket själva.

Förhållandet Glath-kerigass och Stor?Mästare är väl ungefär den mellan Försvarsministern och ÖB? (lite haltande jämförelse)
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Jag gillar Regils tankar om tillsättningen solriddarnas (stor)mästare och även om svartfolksbekämpning i östra Kardien även om jag kanske skulle vilja ha flera ordensborgar kring Aidnebergen och färre i de "civiliserade" delarna av Aidne.

Jag läste lite om hetman i Polen-Lithauen som var högsta militära ämbetsman under monarken. Där fanns det en storhetman (armens högsta ledare) och en fälthetman(ställföreträdande) för kronan. Det kan vara en liknande utgångspunkt för solriddarnas högre organisation. Nu var de i sin historiska position väldigt oberoende pga de var svåra att avsätta men det behöver man inte ta med i solriddarnas organisation. Med två mäktiga befälhavare (över prior) så blir orden kanske lättare att administrera.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Regil wrote:En tanke om Svarta Tornet:

I Prioratet som omfattar Fil-Tofia med omnejd (Zor + Kar) så tycker jag att Solriddarna kan ha tagit på sig en framträdande roll i försvaret mot svartfolken. I Inmark finns Tornriddarna, men Philmark har bara hertigen att lita på och han skulle gärna ha lite förstärkning :)
Ror sig har om Stirpazklyfte dar priorât och ordensate har samma namn. Kring en av solriddarnas kraftigst befasta borgar har en mindre stad vuxit upp och livet har praglas av orden och narheten till Svarta Tornet. Har residerar prior Altbin Hjortlöpe over sex kompanier stridande riddare. Priorâtets altoverskuggande verksamhet ar riktat mot Svarta Tornet och samarbetet med Tornriddarna ar nara.

Stirpazklyfte kan synas på Adragoors Kardien-karta: viewtopic.php?p=17793#17793

Forslaget till hur Stormastaren utses låter bra och liknelsen Forsvarsminister - OB for denne och glath-kerîsgassen ungefar så jag tanker.

Kan for ovrigt namna att Solriddarorden har en av Erebs mest effektiva kommunikationsnat genom sina brevduvor och uleppen som ansvarar over detta i Skapen kallas inofficiellt "Duvmästaren". Flottan ar också mycket snabb och de flesta priorâtens ordensborgar ligger vid kusten eller i anslutning till segelbara floder.

Med detta sagt så måste jag meddela att jag inte kommer att ha tillgång till internet under några dagar så min frånvaro ursaktar jag således på forskott. Diskutera vidare ni tills vidara, och jag kommer uppdatera solriddarna nar jag återvander. :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Solordens grundlaggande indelning:

Stridande riddare: En ordensriddare vars syfte ar att med svard och lans standigt vara redo att tjana den Lysande Vagen.

Tjanande riddare: En ordensriddare vars syfte ar att bedriva administrativa uppgifter innom Solorden då alder eller skador gor det omojligt att verka som stridande.

10 riddare under en kapten.
Stridande riddare: 2 vapnare.
Tjanande riddare: 1 vapnare.

Jag har kallat dessa enheter om tio riddare for kompanier men kanske battre att anvanda annan beteckning som korps eller lans?

Fraxinus foreslog tropp som beteckning men med det tanker jag mera en i storlek odefinerad styrka. Gillar kompani battre men det ger kanske fel intryck om ett sådant endast innehåller 10 + 20 = 30 krigare? Vad tycks? :?
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

ÄNDRAD TEXT

Ett klassiskt ryttarkompani består av 100-120 man fördelat på 3-4 plutoner (eller troppar) om vardera 24-30 man. I infanteriet är plutonstorleken oftast större (upp till 48 man). Ett alternativt namn till tropp eller pluton är att använda den gamla benämningen för ett ryttarkompani...en skvadron. Det skulle innebära att 4 skvadroner om 30 man bildar 1 kompani om 120 man.

I olika länder och arméer har enheterna tropp betytt olika saker. I Storbrittanien , Canada och även Norge(!) är Tropp detsamma som pluton. I USA är en Tropp det samma som ett mindre kompani.

Likaså har en skvadron i vissa länder och arméer snarare legat mellan kompani och vad vi idag kallar en bataljon i storlek. Oftast fanns dock inte bataljon som begrepp utan i stället så sade man regemente. Ett kavalleri regemente kunde omfatta allt mellan 400-1000 man.
Last edited by Fraxinus on 2008-10-25 17:30, edited 3 times in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Fraxinus wrote:Ett klassiskt ryttarkompani består av 100-120 man fördelat på 4 plutoner (eller troppar) om vardera 25-30 man. Ett alternativ till tropp eller pluton är att använda den gamla benämningen för ett ryttarkompani...en skvadron. Det skulle innebära att 4 skvadroner om 30 man bildar 1 kompani om 120 man.
jag yrkar bifall för general Fraxinus förslag till indelning.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Ja, Fraxinus förslag funkar för mig. Skulle vara kul om du kunde skriva texten så vi kan wikifiera den under Lysande Vägen: Solriddarorden, birke.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Utlovar en text for Solordens organisering dar herrarnas åsikter flatas in (skal bara ata forst :P )!
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Om man går på Fraxinus väg med att ta inspiration från de välorganiserade kavalleristyrkorna på 1600-1900 talet så är givetvis hans benämningar helt korrekta men de ger en väldig fyrkantig organisation vilkett jag tycker är missvisande i en feodal värld.

I Aidnes ursprungstext så är organisationen förljande;
kompani 50-100 riddare
tionde 10 riddare

Personligen tycker jag kompanibenämningen fungerar utmärkt men tiondet kan göras om till en lans eller i och för sig ha kar namnet men bestå av fyra till tio man (både riddare och väpnare) ledd av en erfaren riddare. Kapten är en flytande och tillfällig rang på befälhavaren av en större styrka och är vanligtvis prior eller en betrodd riddare.

Ett kompani är helt enkelt en krigsstyrka som kan vara borgens krigare, eller en fältstyrka bestående av flera tionden (eller lansar). Ibland så kanske solriddarna drar i fält i stora antal och då tycker jag ett kompani kan bestå av upp till hundra lanser dvs mellan 400 och 1000 riddare och väpnare (ser helst lägre delen av skiktet som vanligt). Det är alltså inte en bestämt antal i ett kompani. I ställlet benämner man krigsstyrkan både i fält och borggarnisioner i hur många lansar den innehåller. Detta ger endast en grov uppskattning om ens styrkor mer rimligt än en strikt organisation med förutbestämda antal i varje formation.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Jag utgick från texten i Aidne-modulen ursprungligen i mina ideer men flatade efter diskussioner in priorât som benamning på administrationsområden och definerade styrkan om tio riddare som ett kompani. Tanken var således att ett kompani skulle bestå av tio riddare med vapnare, vilket i fall med stridande riddare innebar två stk. Ett stridande kompani solriddare skulle således bestå av 30 krigare.

Har egentligen inget emot Fraxinus forslag på organisering forutom att Solorden inte har tillrackligt många ordensriddare till att gora styrkornas storlek till annat an definerade begrepp som alldrig anvands i falt - solriddarnas antal uppgår till 1800 i hela Aidne och de har inte stridit i stora formatiner sedan soltågens på 200-talet eO.

Vad tros om att återgå till att kalla ett priorâts antal ordensriddare for kompani, de tio riddarna for ett tionde medans skavdron anvands nar riddarna strider med sina vapnare och således uppgår till 30 krigare?

Priorât Kalband skulle således kunna monstra tre skvadroner, nittio fullt bepansrade krigare till hast, en formidabel styrka som ytterst få om ens någon med vett och liv i behåll skulle stalla sig i vagen for.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

pegasus wrote:Om man går på Fraxinus väg med att ta inspiration från de välorganiserade kavalleristyrkorna på 1600-1900 talet så är givetvis hans benämningar helt korrekta men de ger en väldig fyrkantig organisation vilkett jag tycker är missvisande i en feodal värld.

I Aidnes ursprungstext så är organisationen förljande;
kompani 50-100 riddare
tionde 10 riddare

Personligen tycker jag kompanibenämningen fungerar utmärkt men tiondet kan göras om till en lans eller i och för sig ha kar namnet men bestå av fyra till tio man (både riddare och väpnare) ledd av en erfaren riddare. Kapten är en flytande och tillfällig rang på befälhavaren av en större styrka och är vanligtvis prior eller en betrodd riddare.

Ett kompani är helt enkelt en krigsstyrka som kan vara borgens krigare, eller en fältstyrka bestående av flera tionden (eller lansar). Ibland så kanske solriddarna drar i fält i stora antal och då tycker jag ett kompani kan bestå av upp till hundra lanser dvs mellan 400 och 1000 riddare och väpnare (ser helst lägre delen av skiktet som vanligt). Det är alltså inte en bestämt antal i ett kompani. I ställlet benämner man krigsstyrkan både i fält och borggarnisioner i hur många lansar den innehåller. Detta ger endast en grov uppskattning om ens styrkor mer rimligt än en strikt organisation med förutbestämda antal i varje formation.

Jo visst är det senare tiders enheter jag bygger mina enheter på men du får nog trycka tillbaka 100 år (in i 1500 tal) när dess trupper börja ta sådan form. Dessutom kan man nämna Polen som var ett feodalt samhälle. De stred under 1400-talet i ryttarformationer där den huvudsakliga formationen bestod av enheten chorągiew (banér) och bestod av ca 50-60 man.

Angåend Lans som enhet:

"The Lances fournies was a medieval army squad that would have surrounded a knight in battle, consisting of a four to ten man team built of squires (man-at-arms, (usually mounted swordsmen), archers, attendants (pages) and the knight himself. These units formed companies under a captain either as mercenary bands or in the retinue of wealthy nobles and royalty.

A Lance was usually led and raised by a knight in the service of his liege, yet it is not uncommon in certain periods to have a mounted swordsman, such as a serjeants-at-arms, lead a lance. More powerful knights, also known as a knight bannerets, could field multiple lances."

Frågan Birke outtalat ställd rörde en enhet om 30 man och inte 14-15 man. 30 man är en tropp, 14-15 man är en Lans (enligt ännu äldre terminologi). Vill du ha riktigt gamla termer så fördrar jag dock Baner i så fall.

Eller vill man gå ännu längre tillbaka kan man titta på grekerna. Enligt vissa källor nämner Polybios (Πολύβιος) (200 före Kristus) i sin taktiska manual att den makedoniska kilformade enheten "ile" består av 64 man.

Asklepiodotos nämner dessa enheter här nedan samt att var och en är dubbelt så stor som den andra.

Ile (skulle då vara 64 man enligt Polybios)
Epilarchia (dubbelt så stor som Ile)
Tarentinarchia (se ovan osv)
Hipparchia
Ephipparchia

Men man bör kanske hitta pånågra andra namn. :)
Last edited by Fraxinus on 2008-10-25 23:24, edited 7 times in total.
Fraxinus
Kardisk Bontisâl
Posts: 1634
Joined: 2007-05-10 00:12
Location: Stockholm

Post by Fraxinus »

Man skulle också kunna tänka sig en Fähnlein, eller som det hette på svenska, en Fänika. Men detta var normalt en fotfolksenhet om 100-120 man samlad under en fana (Fähne). Officersrangen Fänriken kommer för övrigt här i från. Det var den lägre officer som höll fanan.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Medveten om vad du skriver Fraxinus, aven om dina kunskaper i frågan varkar battre an mina, men som jag skrev; Solorden har inte tillrackligt många riddare till att operera med definitioner avsedda for stora formationer. Annars kan de sjalvklart finnas men då ytterst sallan vara anvanda. Att oka antalet riddare också ett alternativ men hur mycket då i så fall...

Kan vi konstuera några egna begrepp mojligtvis? For gruppen om tio kanske stråle (sol-stråle men kanske for mycket av solkopplingar?), soldekuria ev endast dekuria/dekurie ("dekuria" jori for decuria - tio), râte (namnlikhet med både rote och priorât, kerisât, riarkât)? :?
pegasus
Ransardisk Gripryttare
Posts: 201
Joined: 2008-08-03 15:02
Location: Stockholm

Post by pegasus »

Sorry Fraxinus jag gjorde inte någon kontroll på exakt när de började användas, 1500-talet verker inte osannolikt. Poängen var dock att riddarens roll i hären var kraftigt förminskas.

Tänkte lans normalt skulle uppgå till fya-fem ryttare men kan tänkas upp till tio och alltså inte motsvarande skvadron enligt din intryck. Jag hoppade helt över den formationen och menade på att den uppstod i tider där det fanns stora stående armeer med en väldig hög grad organisation. Denna menar jag på skall vara tämligen låg i feodala samhällen.

Sedan tänker jag att skvadron är en annan benämning på kompani.

Sedan består av ett kompani eller skvadron ifall du föredrar den termen av ett antal lansar som kan vara fem och kan vara hundra. Det beror på behovet och tillgängliga styrkor.

Ett baner tycker jag är en inressant tanke och kan vara mycket användbar. Var ett tag sen jag läste om Polen.

Antika termer inte någonting som jag tycker passa in. Om det var absolut nödvändigt skulle jag då använda romerska alae där turmae om 30 eller 32 ryttare var grundindelning, och en alae bestod av 16 elle 24 turmae vilket gör en alae till 480/512 eller 720/768 ryttare. Men jag tycker detta dels blir för stora styrkor och dels för organiserat.
Post Reply