S:t Willems Orden

Information om religionerna och dess utbredning
birkebeineren
Admin
Inlägg: 6827
Blev medlem: 2007-02-27 07:25

S:t Willems Orden

Inlägg av birkebeineren » 2008-11-18 08:46

S:t Willems Orden och dens fästen i Efaro

Akra
Ursprungligen en mindre befastning byggd av Solfararorden tidigt på 200-talet eO. Efter Andra Soltåget överläts den till den nybildade S:t Willems Orden vars huvudsäte förlades här. Fästet är nu kraftigt utbyggd och borgskomplexet är mycket välbefäst. I Akra vilar S:t Willems altoriska lämningar under pemoden i vad som är Efaros största soltempel näst efter tadosen i Kwoske.

Personer:
Stormästare Albovian Gerberoz
- kardier som kämpat i Efaro under mer än trettio år, styr S:t Willems Orden med järnhand och är villig att göra vad som helst för att återta det förlorade fästet i Kwoske.
Kommendant Prior Vidal Traxim Nattskugga
- näst äldste son av en zorakisk hertig, företräder en mildare politik än mästare Gerberoz och sätter alltid pilgrimernas beskydd framför andra mål.
Skattmästare Korbitz Svartsparre
– mycket kompetent ansvarige för ordens finanser, dock går rykten om att han gjort affärer med efariska pirathövdingar, vilket skulle splittra orden om bevis skulle framläggas. Av jorpagnisk härkomst.
Väpnar Lagim Isoksson - våldsam och ärgärrig ung zorakier som väntar otåligt på att bli upphöjd till riddare, planerar att förgifta prior Nattskugga som han anser förhindrar hans avancemang.

Udal
Fäste väster om Akra byggd uppe på en klippa. Den naturliga hamnen nedanför borgen anses ointaglig och har motstått inte bara efariska angrepp utan även krunska och feliciska. Här visade den unge Willem Korps för första gången tecken på sin heliga förmåga att med Solmakt förgöra sina fiender.

Personer:
Kommendant Prior Botram ”Bredbröste” Salginsson Höök - zorakier med en osannolik kroppshydda, studerat vid lycèet i Pendon och talar sju språk samt flera efariska dialekter.
Kommendant Prior Ogimund Buter av Kalbalik – Udals andra kommendant (willemiterorden har ett system med dubbla befäl). Fruktar att hans romantiska affär med deyjen av Yeralâs mor skal avslöjas och orsaka hans fall inom orden, men han kan ändå inte förmå sig sluta med sina nattliga utflykter var enda fortdag.
Väpnar Velmund Tvåtorn – i hemlighet agent for Ljusa Handen.
Sergeant Mauritz - erfaren ordensoldat som ansvarar för utbildningen av nya rekryter från Aidne (S:t Willems Orden tar endast upp zorakier och kardier).

Tabris
Ett fäste belagt ute på öarna nordväst om det efariska fastlandet, inte långt från den felicisk kontrollerade ögruppen Smaluggerna. Ordens flotta har sitt säte i Tabris och murarna ut mot havet pryds av dussintals stålramar tagna från efariska piratkanoter. Hit anländer varje vår mängder av pilgrimer som likt de första misionärerna och solvandrarna vill följa Efaros nordvästra kust mot Helige Raals Klippa bortom Akra.

Personer:
Amiral Hakon Ebix av Slätte – styr den för S:t Willems Orden så livsviktiga flottan, stigit inom orden från enkel matros och seglade i sin ungdom för handelshuset Norrtraden. Kämpar med en jordakisk såkallad nordyxa.
Riddar Satmina Linusdotter av Likermark – en av ordens tre kvinnliga riddare, ättling i rakt nedstgande led till Willem Korp och en oförsonlig förkämpe för orden och sin anfaders ära.
Ytkila diNadikon - felicisk ambassadör hos S:t Willems Orden, tidigare officer i Havskåren men lämnade flottan efter att hon förlorade synen på ena ögat orsakat av ett nålhagel. Uppmärksammad av kung Kuthegil själv för sina förmågor som diplomat.

Borg S:t Ano
Var länge willemiternas fjärde fäste i Efaro men föll samtidigt som Kwoske erövrades av den efariske emiren av Molowekhìz 607 eO. Tjugotre riddare dödades och sjutton väpnare. Ligger i stadens nordöstra utkant. For orden var S:t Anos fall en oerhörd prestigeförlust och all dens kraft är nu fokuserad på att återta borgen.

Personer:
Kommendant Prior Salbaton Rödsköld av Morkerike – Borg S:t Anos enda överlevande kommendant, sitter nu febersjuk i dejyen av Ash’ethrakes djupaste fånghålor.
Riddar Kyrian Vale - en av få riddare som undkom S:t Anos fall, verkar vid kerigass Antagels hov för ordens intressen men är begränsad inne i Kwoske då ett pris på alla willemiterriddares huvuden är utlovat av den efariske emiren. Är i besittning av en kista mycket känsliga dokumenter från S:t Anos kansli.