Idéhistoria

Information om religionerna och dess utbredning
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 12:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Idéhistoria

Inlägg av Jan Erik Söderman » 2009-09-11 16:31

Ok. Det här blir en första lite trevande post som förklarar en del av de begrepp som jag har arbetat med. Har en väldig massa kvar att skriva men detta är i alla fall en förklaring till vad jag tänkte med "atlantis" och dess arvingar.

Ursprungliga Källor till Visdom
Aipunlaben

Ökontinent i västerhavet som låg någonstans söder om nuvarande Pandaraelia i det som kallas Dimmornas Hav numer. Sjönk under första konfluxen. Innan dess befolkades den av oformliga nästintill amöbaliknande kraftväsen som kunde byta skepnad efter tycker. Vissa delar av kontinenten slungades vid dess undergång in i andeplanet. Dessa delar beboddes av de numer andliga representationerna av Aipunlabens gamla invånare som fort antog skepnaderna av olika former av naturandar. Endast ett fåtal av dem lyckades bibehålla sina ursprungliga skepnader och vänta till en tid då det återigen fanns folkslag som kunde uppskatta deras högre former av kunnande. Vissa av dessa väsen blir också urtidsväsen med det uttryckliga syftet att dräpa eller förslava allt efterkommande liv. Dessa Tiamats tjänare går idag under namn som Dagon, Aeshma och Morkrimner, (Preliminära namn som mest var för att illustrera vilken sorts monster jag menade) många har fördrivits till andra världar, fallit in i tjänst hos, eller blivit, mörka gudar etc. Några av dem vilar dock i Altors mörkaste ställen där de bidar sin tid och väntar på domedagen.

Effekter av detta eller i alla fall saker som kan anknytas till detta.

Alver
Tevatenu eller Moder Jord förenar naturandar och den nya humiforma skepnad som gudarna tycks ha kommit överens om att använda sig av för sina utvalda folk. Den fysiska föränderlighet som andarna innehar ifrån början återfinns även hos alverna som med tiden kan ändra utseende och vissa kroppsfunktioner efter den miljö de lever i och de sinnesstämningar de känner under lång tid. Således blir alver som mår psykiskt dåligt ofta bleka och får djupa sorgsna ögon medan de som lever i ismiljöer blir nästan genomskinligt vita i hy och hårfärg. Detta sker alltså med individuella alver och är inte en genetisk anpassning över generationer.

Djurfolk
Efter att ha iakttagit Tevatenus handlingar så inser en del av Aipulabens gamla andar att även de kan ta fysisk skepnad genom att besätta fysiska väsen och helt och hållet bli ett med dessa. Då de flesta humanoida raser vaktas av sina gudar väljer man att besätta djur. Vissa av dessa blir med tiden, tack vare samma föränderlighet som hos alverna, mer och mer humanoida i skepnaden. De kan också bli mycket olika i olika regioner efter vilken sorts djur som bor där. Se till exempel Kardbergens Snöleopardmän, Traxilmes Lejonmän och Sombatzes Rakshasa (återigen bara idéer även om dessa är baserade på tankar ifrån djurfolkstråden tror jag). I vissa regioner där gudarnas folk inte än har satt sin fot såsom södra Samkarna och Soluna blir dessa djurfolk dominanta och skapar sina egna riken med inspiration ifrån den tidigare Aipunlabiska kulturen såsom pyramider och mäktiga prästerskap tillägnade onämnbara gudar.

Melukha, Erdir och Trakorien
Andar ifrån Aipunlaben sprider sig även över områdena Drylo, Melukha och Västerhavsöarna. Detta rör sig om de andar som ännu vägrat ta en form. Vid olika tillfällen i den mänskliga historien antar de sedan formen av skyddshelgon, gudar och tankar hos präster och tänkare. Även här kan man känna igen deras inflytande i användandet av pyramider för att samla kraft i. Här kan man också finna de första primitiva försöken till att bilda samhällen baserade på högre värden än de fysiska och magiska. Vissa försök drivs undan av mer aggressiva folkslag som mireler, jorer och crurer medan till exempel melukha har fått utvecklas någotsånär fredligt under hela världshistorien.

Soferna
Dessa tänkare inspireras av de mest esoteriska av de Aipunlabiska andarna, eventuellt de gamla erdirska och magialiska skrifterna att studera och har dessutom årtusenden av Krunsk visdom att luta sig tillbaka på. De börjar filosofera om att världen egentligen är uppbyggd kring ord och tankar och att den fysiska världen är en repressentation av dessa idéer snarare än en faktisk plats. Läran blir allt mer flummig och världsfrånvänd och anses till slut samhällsfarlig av ledningen i imperiet. De drivs således ifrån sina boningar framför allt i Drylo, vidare till andra länder där de har mycket svårt att finna intresse för deras idéer och med tiden dör själva Sofiska rörelsen ut. Deras böcker finns dock kvar i Aidne, Magilre och Trakorien och studeras av lärde i framtida århundraden som bygger vidare på deras idéer. Vissa blir ganska fruktsamma och produktiva lärdoms- och självförbättringsrörelser såsom Mandelorden eller Banzikan medan andra tas över av betydligt mer förvirrade grundare som Illusismen och Kabrinz. Dessa rörelser ser i allmänhet på sig själva som vitt skilda ifrån varandra och endast Mandelorden har kartlagt det arv som finns ifrån Jorpagna inom rörelserna.

Trocuspa
Detta är möjligen en av de kvarvarande andarna ifrån Aipulaben som började som en natur/krigsande ibland Palamux primitiva folkslag men när den kände igen sig mycket i de Banzikanska lärorna förkunnade sig själv som skyddsgud av Banzikan. Tron på att Trocuspa är en skapargud är i så fall helt och hållet felaktig men inte heller något som varelsen själv har påstått utan något som dess dyrkare har fått för sig efter att ha blandat ihop delar av religionen med Shamash-dyrkan.

Denzel, Krun, Drakar och Jättar kommer att avklaras senare eftersom dessa också är mer eller mindre förhistoriska källor till visdom. Har dock inte tid med det just nu då det är matdags.
Sorry can't brain today, I have the dumb.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Re: Idéhistoria

Inlägg av Baldyr » 2009-09-11 17:39

Jan Erik Söderman skrev:Ok. Det här blir en första lite trevande post som förklarar en del av de begrepp som jag har arbetat med. Har en väldig massa kvar att skriva men detta är i alla fall en förklaring till vad jag tänkte med "atlantis" och dess arvingar.
Det var intressant läsning, måste jag säga. Jag förstår att du börjar i början och att detta endast är lösa funderingar än så länge, men jag tror bestämt att du gapar efter mera än bara "idéhistoria" nu. Möjligen hör diskussionen hemma på metafysik-forumet istället?
Jan Erik Söderman skrev:Aipunlaben
Ökontinent i västerhavet som låg någonstans söder om nuvarande Pandaraelia i det som kallas Dimmornas Hav numer. Sjönk under första konfluxen. Innan dess befolkades den av oformliga nästintill amöbaliknande kraftväsen som kunde byta skepnad efter tycker. Vissa delar av kontinenten slungades vid dess undergång in i andeplanet. Dessa delar beboddes av de numer andliga representationerna av Aipunlabens gamla invånare som fort antog skepnaderna av olika former av naturandar. Endast ett fåtal av dem lyckades bibehålla sina ursprungliga skepnader och vänta till en tid då det återigen fanns folkslag som kunde uppskatta deras högre former av kunnande. Vissa av dessa väsen blir också urtidsväsen med det uttryckliga syftet att dräpa eller förslava allt efterkommande liv. Dessa Tiamats tjänare går idag under namn som Dagon, Aeshma och Morkrimner, (Preliminära namn som mest var för att illustrera vilken sorts monster jag menade) många har fördrivits till andra världar, fallit in i tjänst hos, eller blivit, mörka gudar etc. Några av dem vilar dock i Altors mörkaste ställen där de bidar sin tid och väntar på domedagen.
Oh, här fanns det mycket godis att hämta! (Notera möjliga kopplingar till mina villfarelser i Trakorien-tråden förresten.) Jag gillar även namnet Aipunlaben! :D
Jan Erik Söderman skrev:Alver
Tevatenu eller Moder Jord förenar naturandar och den nya humiforma skepnad som gudarna tycks ha kommit överens om att använda sig av för sina utvalda folk. Den fysiska föränderlighet som andarna innehar ifrån början återfinns även hos alverna som med tiden kan ändra utseende och vissa kroppsfunktioner efter den miljö de lever i och de sinnesstämningar de känner under lång tid. Således blir alver som mår psykiskt dåligt ofta bleka och får djupa sorgsna ögon medan de som lever i ismiljöer blir nästan genomskinligt vita i hy och hårfärg. Detta sker alltså med individuella alver och är inte en genetisk anpassning över generationer.
Menar du att förvärvade egenskaper kan gå i arv? I så fall får du medhåll av åtminstone mig! 8)
Jan Erik Söderman skrev:Melukha, Erdir och Trakorien
Andar ifrån Aipunlaben sprider sig även över områdena Drylo, Melukha och Västerhavsöarna. Detta rör sig om de andar som ännu vägrat ta en form. Vid olika tillfällen i den mänskliga historien antar de sedan formen av skyddshelgon, gudar och tankar hos präster och tänkare. Även här kan man känna igen deras inflytande i användandet av pyramider för att samla kraft i. Här kan man också finna de första primitiva försöken till att bilda samhällen baserade på högre värden än de fysiska och magiska. Vissa försök drivs undan av mer aggressiva folkslag som mireler, jorer och crurer medan till exempel melukha har fått utvecklas någotsånär fredligt under hela världshistorien.
Man skulle i så fall kunna tänka sig att någon av dessa immateriella kraftväsen står bakom fenomenet "De grå eminenserna" i Laabne.

Några idéer för hur vi slutligen löser knuten som utgör det laabniska språket? Kan det vara ett nytt språk som uppkom i just Laabne i samband med att Voag Aspede växte sig allt starkare? Inspirationen kom i så fall från samma källa som de magiska kunskaperna. Kanske använder magiker fortfarande gärna laabniska i sitt formelskrivande, just för de kraftord som språket besitter? Att språket inte längre talas beror i så fall på att det just anses kopplat till magi, vilket förbjöds tidigt i Lasemos. (Därmed fick inte heller klavykerna med språket i bagaget.)
Jan Erik Söderman skrev:Trocuspa
Detta är möjligen en av de kvarvarande andarna ifrån Aipulaben som började som en natur/krigsande ibland Palamux primitiva folkslag men när den kände igen sig mycket i de Banzikanska lärorna förkunnade sig själv som skyddsgud av Banzikan.
Jag tror inte att banzikan fanns på Palamux innan kolonister anlände från Jorpagna, så kopplingen mellan Trocuspa och banzikan skedde i så fall långt senare. Se i övrigt mina egna utkast i Trocuspa-tråden.

Annars kan man säkert tänka sig att även Trocuspa som väsen härrör från Aipulaben, men fungerar snarare som en tjänare åt mäktigare (skapar-)gudar. Han är lämpligen fiende till sina gamla fränder som döljes i djuphavsgravarna och som bekänner sig till Tiamat, och därmed att betrakta som en överlöpare. (I mitt huvud är och förblir Trocuspa Femte konfluxens väktare. Han är utsedd till detta sedan Den första konfluxen och står också bakom Krau-Kis fall - båda gångerna.)
Jan Erik Söderman skrev:Tron på att Trocuspa är en skapargud är i så fall helt och hållet felaktig men inte heller något som varelsen själv har påstått utan något som dess dyrkare har fått för sig efter att ha blandat ihop delar av religionen med Shamash-dyrkan.
Någon koppling mellan Shamash-kulten och Trocuspa-kulten har jag också svårt att se. Enligt källorna (Trakorien, sid 67) var Shamash (till skillnad från Trocuspa, min egen version) en del av den joriska panteonen men hade inte statusen som någon slags övergud eller Skapare. Detta kom först senare med Shamash-kyrkan i samband med Klavykiska rikets sönderfall.

Det är avslutningsvis ett intressant ämne och jag hoppas att vi kan komma någonvart med det hela. Att säga att det kommer att kräva en hel massa arbete (i form av diskussion) är en underdrift!

/Baldyr

Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 12:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman » 2009-09-12 15:25

1. Jag funderade på det men jag tror att det är mer filosofi än fakta över denna tråd så förhoppningsvis valde jag rätt.

2. Jo jag har ju hängt med i dina tankar och var delvis inspirerad av det. Plus att banzikan och Jih Puns trosuppfattningar var så lika varandra att jag ville hitta på en länk mellan dem. Det är inte nödvändigt men jag tyckte det var coolt med ett mytologiskt ursprung.

3. Det kanske det också kan göra. Det låter jag vara osagt. Det enda jag säger är att man kan förvärva egenskaper under sin egen livstid.

4. Mycket möjligt men det kan lika gärna vara något annat. Men med tanke på namnet så var väl det tanken. Din idé om språket passar ju väldigt bra för att förklara att namnen finns kvar men språket är borta.

5. Precis. Trocuspa började som en lokal gudom och kopplades till Gladezi (Mitt eget namn på Jorpagnisk fäktkonst. Kalla det vad ni vill) och Banzikan (filosofin som tillämpades av krigare) först när Jorerna anlände med denna.

Din idé om att Trocuspa skulle vara skaparnas tjänare snarare än deras fiender är ju en mycket intressant idé men ingenting som jag direkt tänker uttala mig om innan jag funderat på den ganska mycket.

6. Jag tänkte mig att kopplingen mellan Shamash och Trocuspa inte är metafysisk utan mest beror i att folk som dyrkar de båda har pratat med varandra under århundraden och påverkat varandra. Därigen har en del av Trocuspas dyrkare tyckt att deras gudom också måste vara en skapargud eftersom han uppenbarligen är mäktigare än Shamash och sedan har man hållit på att överdriva. På det sättet har man fått idén från Shamash. Inte genom att de båda blandas på något i sanning synkretistiskt sätt.
Sorry can't brain today, I have the dumb.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-09-12 15:49

Jan Erik Söderman skrev:3. Det kanske det också kan göra. Det låter jag vara osagt. Det enda jag säger är att man kan förvärva egenskaper under sin egen livstid.
Aha, jag trodde att du menade att de olika alvraserna har tillkommit på detta vis. Alltså att enskilda individer anpassar sig till miljö eller förutsättningar och att dessa anpassningar sedan går i arv tills en ny ras har uppstått.

Brior har tagit upp just detta på metafysikforumet och det är den synen som jag själv utgår ifrån tills någon säger att någonting annat gäller.
Jan Erik Söderman skrev:Din idé om att Trocuspa skulle vara skaparnas tjänare snarare än deras fiender är ju en mycket intressant idé men ingenting som jag direkt tänker uttala mig om innan jag funderat på den ganska mycket.
Oavsett vad vi kommer fram till här så anser jag att källorna (äventyret Den femte konfluxen) antyder att Trocuspa inte bara lade Krau-Ki under is (genom sin tjänare eller manifestation Kmeard) utan är också aktivt inblandad i kampen om Den femte konfluxen. Det är alltså knappast någon tillfällighet att svärdet Blåbite bär banzikans (eller Trocuspas) tecken och att Clusta Noba i närheten blivit centrum för just banzikan. Kopplingen till konfluxen blir uppenbar om man betänker att den äger rum på Clusta Noba och att den som är tilltänkt att dominera konfluxen (Arn Dunkelbrink) får anses vara Trocuspas förkämpe.

Jag har också spekulerat vidare angående Bhannavil som Trocuspas heliga plats. Ön är ju geografiskt sett granne med Clusta Noba (om det inte vore så att ön hamnade fel när den förflyttades i samband med Den femte konfluxen). Det vore också en lyckosam "tillfällighet" att munkstaten Nastrôl, som torde vara lojal mot Trocuspa, finns inom armlängds avstånd från konfluxen. Till och med Eniaken skulle kunna vara sänd av Trocuspa för att hålla flanken mot Kargom säkrad när konfluxen väl närmar sig. (Planering handlar för gudarna inte om årtusenden utan om eoner. Troligen bestämdes Den femte konfluxens plats redan när det första ägde rum. Oavsett bekräftades Clusta Noba, fast i Trakoriska sjön, som skådeplatsen i och med Den tredje konfluxen.)

/Baldyr

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-09-17 17:56

Intressant läsning Söderman, jag tror jag börjar förstå bättre hur ditt Altor fungerar. Jag tycker dock dessa allomfattande tankar om hur och vad som faktiskt ligger bakom är allt för stort. Att andeväsen besläktade med urväsen från atlantis blivit naturandar/totem...då främst i Jih-pun har jag inget emot, men att de ligger bakom ...ja allt är för mkt.

Föreslår att du utvecklar tankarna som en lärd mans (du väljer vilken) teori. Blanda dock inte in Mandelorden, även om han kan vara mandelmunk.

Slutligen. Alver kan som ni säger anpassas i viss mån till sin miljö, men det tycks nödvändigt att igen påpeka att det inte finns alvraser. 8)

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-09-17 18:21

Mikael skrev:Jag tycker dock dessa allomfattande tankar om hur och vad som faktiskt ligger bakom är allt för stort. Att andeväsen besläktade med urväsen från atlantis blivit naturandar/totem...då främst i Jih-pun har jag inget emot, men att de ligger bakom ...ja allt är för mkt.
Finns det någon etablerad version av hur alltsammans hänger ihop metafysiskt inom projektet, eller är det så att säga tabu att försöka sig på att förklara sådant? Jag frågar i händelse av att Södermans förslag skarvar mot etablerade teorier.
Mikael skrev:Föreslår att du utvecklar tankarna som en lärd mans (du väljer vilken) teori.
Jag håller med att arbetet lämpligen resulterar i "lärda utläggningar" men så länge vi diskuterar koncept tycker jag gott att vi kan prata i "objektiva" termer. Det gäller ju att vaska fram en så stark arbetshypotes som möjligt. Därför skulle jag snarare uppmana fler att ge sig in i debatten - på det viset kan man ju påverka slutresultatet på ett tidigt stadium. För vi vill väl alla att resultatet av Södermans ansträngningar blir så bra som möjligt, även om det "bara" skulle resultera i "subjektiva" teorier?
Mikael skrev:Slutligen. Alver kan som ni säger anpassas i viss mån till sin miljö, men det tycks nödvändigt att igen påpeka att det inte finns alvraser. 8)
Jasså? Finns det någon text som sammanfattar alverna så att man slipper läsa igenom hela trådar?

/Baldyr

Bergdahl
Barbisk Hövding
Inlägg: 947
Blev medlem: 2007-01-28 21:40
Ort: Örebro

Inlägg av Bergdahl » 2009-09-17 19:32

Här är väl en hyfsad sammanfattning av vad vi kommit överens om för länge sedan. Psipo som skulle skriva texten färdigställde den dock aldrig innan han drog vidare till andra jaktmarker än Ereb.

http://www.erebaltor.se/wiki/Alver

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-09-17 19:34

1. Det finns lite grundläggande raster.

Jag rekomenderar på wikin "Dimensioner", samt trådarna:
viewtopic.php?t=74&postdays=0&postorder=asc&start=15, "Livet och döden", "Multiversum" o "Eld och Is".

2. Vad jag uttryckte var att det här är en intressant teori men jag gillar den inte, den passar inte då den är allt för omfattande och binder upp allting. Vi behöver inte uppnå teorin för allt då Altor behöver ha kvar viss mystik. Dessutom passade den inte med de raster som redan har gjorts tidigare. Detta förtar dock inte dess värde som inspirationslära för vissa SL men den kan inte blir den officiella så-här-är-det-teorin för erebaltor.se. Hoppas jag var tydligare nu.

3. Jag rekomenderar på wikin "Alver" och på forumet tråden "Alver" på forumet där art vs ras diskuterats livligt och beslut har tagits med stor majoritet (och för länge sedan) att alver är en ras anpassade till sina olika levnadsförhållande främst genom kultur, men även med utvecklandet av förmågor. Nyligen diskuterades detta igen med leinder.

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-09-17 20:01

Mikael skrev:Vi behöver inte uppnå teorin för allt då Altor behöver ha kvar viss mystik. Dessutom passade den inte med de raster som redan har gjorts tidigare. Detta förtar dock inte dess värde som inspirationslära för vissa SL men den kan inte blir den officiella så-här-är-det-teorin för erebaltor.se.
Eh, vem bestämmer det? Jag trodde att vi utvecklade denna version av EA tillsammans. :?

Själv tycker jag att en semi-officiell arbetshypotes som ligger till grund för metafysiken är helt på sin plats. Annars börjar nog bygget snabbt spreta i alla möjliga riktningar. Ingenting behöver ju för den sakens skull spikas fast eller för den delen publiceras.

Om problemet istället är att Söderman inte tar hänsyn till sådant som redan har bestämts så blir det givetvis bakläxa. I så fall föreslår jag att han sätter sig in i vad som gäller och försöker igen. Fast arbetet är att betrakta som meningslöst då ingenting ändå kommer att beslutas om det? (Rena spekulationer kan givetvis vara intressant som diskussion, men det kan ju finnas mera angelägna saker att ägna uppmärksamhet åt i så fall.)

/Baldyr

Mikael
Admin
Inlägg: 5058
Blev medlem: 2007-02-22 19:19

Inlägg av Mikael » 2009-09-17 20:39

Eh, vem bestämmer det?
Vad? Förtydliga.
Själv tycker jag att en semi-officiell arbetshypotes som ligger till grund för metafysiken är helt på sin plats. Annars börjar nog bygget snabbt spreta i alla möjliga riktningar. Ingenting behöver ju för den sakens skull spikas fast eller för den delen publiceras.
"Den lilla Metafysikern" och i mars 2007 accepterat som grundkoncept...
"Ereb kryllar av gudar och många av dem är redan besläktade. Min syn på deras relation till varandra är att inte alla erkänner varandra och inte heller alla känner till varandra. I bakgrunden finns de Gamla gudarna, skaparna och förstörarna, de som skpade Altor och som införde konfluxerna som devalveringsinstrument när skapelsen överhettas. Dessa gamla gudar har lämnat sin skapelse därhän för intressantare saker som att filosofera med varandra och andra universums skapare över vilka multiuniversums skapare är som ligger bakom allt. De i sin tur...

Altor har överlämnats till lägre gudar, nya gudar och mäktiga icke gudar, tex Etin (något av de tre). Bland dessa nya unga gudar tävlas det kontinuerligt om själar då deras egen styrka i världen beror på antalet troende. Somliga tar till greppet att förbjuda alla andra gudar (Etin) medans andra ingår allianser och aktivt spelar med i Erebs utveckling för att nå sina mål (Oktagonens demonsyskon allierade med Infernos lorder). Jag ser framför mig enögde ödets gudinna spela tärningspel med Inashtar, Thorm och Shamash över vilka hjältar, kungar och riken som går under eller segrar. Vi vet att de spelar, men inte dess utgång.

Bland dessa nya gudar finns de som skapat varleser och de som endast skapat levnadsregler för redan existerande varelser. Moder Jord var först ut med sina älvfolk, främst alverna. Effektivare gudar såg till att skapa hungrigare och mer förökningsbenägna arter att befolka världen vilket fick moder jord att sorgsen dra sig tillbaks. Senare högre väsen har försökt att vinna egna anhängare för att få en plats vid de stora spelarnas bord, typ lille Pigi som älskar jordnötter i vindarnas tempel (Monster och Män)."
Detta ligger nu till grund för Metafysiken i Altor. Mångfald, Granström och lite Pratchett. Bygg gärna vidare. Vad saknar du?

Användarvisningsbild
Baldyr
Erebosisk Köpman
Inlägg: 314
Blev medlem: 2009-08-02 20:05

Inlägg av Baldyr » 2009-09-17 21:30

Mikael skrev:
Eh, vem bestämmer det?
Vad? Förtydliga.
Aha, sammanhanget försvann visst. Det var replik till: "Vi behöver inte uppnå teorin för allt (...) den kan inte blir den officiella så-här-är-det-teorin för erebaltor.se."

Ligger beslutet till grund för hela projektet eller är det ett beslut du så att säga kan fatta på egen hand? (Jag trodde inte vi behövde projektledare.)

Jag skulle själv vilja ha en mera detaljerad bakgrund till metafysiken så att jag vet vilka spelreglerna är, så att säga. Jag tycker inte att det förtar "mystiken" på något sätt, så länge vi inte börjar publicera texter som förklarar skapelsens inre mekanismer i detalj. Det underlättar bara om man exempelvis vet var saker och ting härstammar ifrån. Exempelvis om man vill försöka förklara sådant som vissa "laabniska" inslag i Trakorien. Ofta hittar man dessutom öppningar om man kan bygga vidare på någonting som redan är etablerat, istället för att alla försöker hitta på sin egen metafysik.

Men det får väl stå för min åsikt.
Mikael skrev:Detta ligger nu till grund för Metafysiken i Altor. Mångfald, Granström och lite Pratchett. Bygg gärna vidare. Vad saknar du?
Det var bra om än väldigt generellt. Vad jag saknar är väl mera detaljer om vilka dessa makter egentligen är, vilka spelreglerna är, inom vilka ramar vi kan bygga denna värld. I första hand tänkte jag dock överlåta vidarebyggandet till Söderman, som jag tyckte hade en del lovande idéer. Fast om jag känner mig själv så hoppar jag snart nog in och börjar styra och ställa. Nåja, försöka duger. :roll:

/Baldyr

Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 12:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman » 2009-09-18 06:29

Ja alltså nu tar vi det lugnt. Min idé var alltså att detta skulle vara en av flera källor som de olika företeelserna som finns i altor eventuellt har tagit inspiration ifrån. Jag vill inte att just detta ska vara ursprunget till all mystik. Tex. så hävdar jag att drakarna med sin uppenbara språkkunskap har varit grunden för en massa andra teorier. Att denselkulturen har påverkat saker, att nargurernas ursprung, eventuella mireliska högmän, dvärgar som funnits jävligt länge, svartfolk och golwyndakulturer även de är förbaskat gamla och blandats ihop med allt detta. Jag har mest inte kommit dit än för att jag inte har haft tid/inspiration mellan mina sessioner i olika kampanjer att sätta mig ner och skriva resten.

De kulter, idéer och förklaringar som jag nämde är saker som jag ser som att de kan ha med Aipunlaben att göra och inte att dessa skall ha denna som enda ursprung. Jag försöker bygga på med mera saker till den existerande doktrinen och inte att sammanföra alla teorier till en teori. Jag hatar förenklade versioner (tex. att alla alver är samma :) ) så det är verkligen inte målet. Men jag gillar att studera kulturer och idéer och hur korsbefruktning mellan olika folkslag åstadkommer effekter på framtiden. Jag har inte kommit längre än till tiden precis efter konfluxen med min kartläggning.

Om det finns saker att lägga till under den period eller om någon annan vill skriva om något av det som jag nämnt så uppskattas detta. Jag ville skapa en debattråd inte en dogmatråd.
Sorry can't brain today, I have the dumb.

Användarvisningsbild
leinder
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 761
Blev medlem: 2008-03-12 19:39
Ort: Uppsala

Inlägg av leinder » 2009-09-18 07:08

Håller med fullt ut! Spännande det med drakarna.
Densel skulle man ju kunna lira mera med. Detta var ju en av de viktigaste kulturerna för magisk utveckling jämte Yndar tex. Känns det som i alla fall :?:
Sedan håller jag ju som tidigare känt med angående alverna :!: Det är ganska synd att begränsa en av de äldsta kulturerna så som det gjorts..
Kanske man kan tänka om där utan för den delen storma någons borg med facklor och högafflar :wink:

Användarvisningsbild
Peter
Palinorisk dödsriddare
Inlägg: 1428
Blev medlem: 2007-03-01 13:20
Ort: Bryssel

Inlägg av Peter » 2009-09-18 12:04

Jag har svårt att se syftet med det här är jag rädd :/

Om tanken är att skapa en metateori för att antal företeelser så tycker jag att det går stick i stäv med hur mycket av erebaltor.se har fungerat hittils: viktigare att hitta det roliga och spelbara i det lilla. Överlag tycker jag att metaförklaringar passar illa i rollspel: det är sådant som SL istället lätt kan leka med själv. Då är "kartan" viktigare: enskilda miljöer, kultur, äventyrsplatser etc.

Jag tycker alltså att texten närmar sig sitt ämne från fel ritkning.

Sedan är det ju definitivt fräckt med ett Aipunlaben, Atlantis eller Moo (eller flera sådana) men isf ser jag hellre att man lägger in det som en vag referens som kan skalas upp eller ned i betydelse efter önskan. Och egentligen är jag nog lite osäker: det är viktigare att göra något bra av det vi har, än att hitta på nya lappar till lapptäcket!

Ledsen att jag är så neggo till vad som f.ö. är en smart och inspirerande lösning. Jag tycker bara inte att det passar in i Ereb Altor.

Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Inlägg: 730
Blev medlem: 2009-05-22 12:41
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Jan Erik Söderman » 2009-09-19 04:36

Den slutgiltiga texten kan ju vara en vag referens för spelledaren men nu pratar vi som sagt om hur det faktiskt var DVS det vi ska utgå ifrån när vi gör de vaga referenserna. Om det finns gemensamma nämnare inom ett större område så kan det vara trevligt att fundera på vad de kommer sig av. Även om det är så att det visar sig att det bara är en slump.
Sorry can't brain today, I have the dumb.

Skriv svar