Page 16 of 16

Re: Vapen och teknologi

Posted: 2019-06-10 09:41
by skaraborgarn
Hornspets.
Används av minoutarer.
På hornens spets sätter man en liten cirka fem cm stor spets av metall. Dessa vassa spetsar skyddar hornen något men de gör lite extra i skada.
En minoutar som stångas med hornspets gör +1 i skada.
Kostnad 15 sm/paret