Altorisk Tideräkning

Övrigt om Ereb Altor
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har börjat wikifiera Tideräkningen men är tveksam till uppläggningen. Någon som kollat och har någon åsikt? :?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Den Golwyndiska kalendern

Högkulturen runt Golwyndas sötvattenshav utvecklade tidigt en tideräkning utifrån astronomiska observationer. Avancerade solur delade in året i 360 dygn om 12 månader med 30 dygn vardera. Dygnet delades i 24 timmar och dessa mättes gärna med vattenur intill bevattningskanalerna.

Året räknades på olika sätt administrativt, religiöst och folkligt. Astronomerna började det administrativa året precis vid midnattsfullmånen under lågsoldygnet (vintersolståndet), Enkiprästerna inledde det religiösa året när de bestämt sig för att lämplig vattenmängd var samlade i reservoarerna, medans folket höll uppsikt med hjälten Palofars stjärna och när den först visade sig över horisonten i sydöst.

Månaderna följer månens faser och har namn efter de tolv tidsgudarna.

Assomin (lågsoldygn)

Na-Pers 30 dygn
Na-Gyr 30 dygn
Na-Fates 30 dygn

Imbomin (uppmittdygn)

Na-Iska 30 dygn
Na-Misi 30 dygn
Na-Min 30 dygn

Belomin (högsoldygn)

Na-Melen 30 dygn
Na-Byr 30 dygn
Na-Gir 30 dygn

Lamomin (nedmittdygn)

Na-Tarag 30 dygn
Na-Nu 30 dygn
Na-Tan 30 dygn

Golwyndierna grupperade åren i triader, tre påföljande år i rad, som namngavs efter ett djur vars väsen präglade både de som då föddes och även själva tidsandan.* 18 triader utgjorde en såkallad Tzolkincykel och tre sådana en Uinaltid** vilka båda var mycket viktiga för astrologiska beräkningar.

Lamans triad
Drakens triad
Grodans triad
Råttans triad
Vargillerns triad
Sköldpaddans triad

Tigerns triad
Spindelns triad
Ormens triad
Hästens triad
Griffens triad
Buffelns triad

Apans triad
Syrsans triad
Antilopens triad ***
Åsnans triad
Ugglans triad
Kelynens triad* Systemet med triader används fortfarande i Trakorien som ett ärv från Klavykiska riket där mycket av den golwyndiska kulturen upplevde en renässans.
** En sedvana som Altors lärde inte har kunnat reda ut bakgrunden till är den att golwyndierna inte räknade de sista sex triaderna i en Uinaltid, men denna tidsperiod på 144 år tros ha sammanhang med det i Akrogal använda begreppet ”ett dusin dusin år” .
***I Trakorien som via klavykiska riket anammat systemet med triader har antilopen blivit utbytt med älgen (detta sägs ha sin bakgrund i ett ökant kalas kejsaren i Tricilve höll för en kamsunsk handelsdelegation där komputiska klurigheter diskuterades, men Digeta Longa har lyckats ta hand om alla med förstahandsinformation om dessa händelser så detaljerna är okända).

Edit: Tagit bort älgen, stavat om lite, samt lagt till några triader. Nu har Draken, Spindeln och Syrsan fått sina triader och... även Grodan och Antilopen (i Trakorien som en återinsatt Älg).
Last edited by birkebeineren on 2007-11-25 13:52, edited 4 times in total.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Hmm, för mig känns inte riktigt älgen rätt för det område där kalendern utvecklades... kanske kan bytas ut mot antilop (kronantilop). Iaf, med tanke på att det i ereb finns drakar borde det väl inte vara omöjligt att även golwyndierna infogade detta mäktiga "djur". Andra djur som skulle kunna funka är ju apa (kanske är den sidensvansade slättapan eller vattenapan vanlig i regionen), syrsan (Bondsyrsan kan ju även den vara vanlig på slätterna i området), fasanen (Kungsfasanen), räv (blåpälsad slätträv, stäppräv), Uggla (kroknäbbad slaguggla), tiger (nomadisk låglandstiger), sköldpadda (borde väl finnas i golwyndahavet tycker jag)... hmm, hoppas det är några av dessa djur som kanske kan funka.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Bergdahl wrote:Hmm, för mig känns inte riktigt älgen rätt för det område där kalendern utvecklades... kanske kan bytas ut mot antilop (kronantilop). Iaf, med tanke på att det i ereb finns drakar borde det väl inte vara omöjligt att även golwyndierna infogade detta mäktiga "djur". Andra djur som skulle kunna funka är ju apa (kanske är den sidensvansade slättapan eller vattenapan vanlig i regionen), syrsan (Bondsyrsan kan ju även den vara vanlig på slätterna i området), fasanen (Kungsfasanen), räv (blåpälsad slätträv, stäppräv), Uggla (kroknäbbad slaguggla), tiger (nomadisk låglandstiger), sköldpadda (borde väl finnas i golwyndahavet tycker jag)... hmm, hoppas det är några av dessa djur som kanske kan funka.
Älgen var inte så allvarligt menat, tänkte bara kolla om någon faktisk läser igenom mina kalendrar.... men borde ha vetat bättre! :D

Skull kunna använda alla dina förslag tror jag.
Bergdahl
Barbisk Hövding
Posts: 947
Joined: 2007-01-28 21:40
Location: Örebro

Post by Bergdahl »

Hehe... ja, tanken slog mig om du inte festat till det lite för mycket innan du skrev älg... Jag har lite mer funderingar kring djuren, kelynen?, vad är det för djur? Sen så kanske det skulle vara värt att fundera på om inte bara ett av djuren tiger eller lejon ska vara med. Jag skulle nog helst se tiger, men det känns ju rätt hugget som stucket vilket av dem det blir. Griffen, tänker du på hippogriff då, eller grip?, för jag anser att det borde vara hippogriff som är aktuellt i detta fallet.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Bergdahl wrote:Hehe... ja, tanken slog mig om du inte festat till det lite för mycket innan du skrev älg... Jag har lite mer funderingar kring djuren, kelynen?, vad är det för djur? Sen så kanske det skulle vara värt att fundera på om inte bara ett av djuren tiger eller lejon ska vara med. Jag skulle nog helst se tiger, men det känns ju rätt hugget som stucket vilket av dem det blir. Griffen, tänker du på hippogriff då, eller grip?, för jag anser att det borde vara hippogriff som är aktuellt i detta fallet.
Älgen föll sig liksom så naturligt då jag skrev men jag måste erkänna att jag inte var helt nykter då jag gjorde första utkastet. Tiger låter faktisk bättre så det får det bli. Griffen tänkt vara en Hippogriff men lite tveksam om vilket ord jag skal använda?
Kelynen har jag ingen aning om vad är för sorts djur men kanske finns det några kvar hos de golwyndaättlingar vi hittar i Sombatze? :wink:
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tillagg och fortydnigar till den Arcivaliska Tiderakningen

Lade till namn på de två festeveckorna i den Arcivaliska kalendern, Vinterveckan och Sommarveckan.

Gor också uppmarksam på att jag bytt plats på månaderna Töe och Kalte (kandes mera logiskt så) och andrat namn på Solemånad till Mognemånad (for att inte blanda den med helgdagen Soldag under sommarens festevecka) och flyttat den till efter Halve.

Det har med en Odosdag i månaden (i midten) istallet for flera i en sjudagarvecka (detta begrepp existerar inte utan veckan betecknar festeperioder) så ar tanken att flera helgdagar tillkommer utover dessa. Odosdagen ligger mellan två såkallade Fortdagar, perioder om 14, så att den genomsnittliga månaden (undantag finns) blir på 14+1+14=29 dagar.

Den Arcivaliska kalendern ar tankt som en mall att bygga vidare på, vissa helgdagar ar gemensamma for alla lander som anvander kalendern, aven om de kan ha andra namn och lite olik innebord, medans andra helgdagar tillkommer i de olika landernas och ar unika har. Arcivals kalender anvands framst av lander som bekanner sig till någon gren av den Lysande Vagen men aven i andra lander dar tron inte ar lika stark har grundsystemet anammats.
Kardien och Zorakin har kanske de samma helgdagarna (men inte exakt de samma som Caddo) medans exempelvis Berendien har många egna med anknytningar till de Unga Gudarna och Erebos kanske bytt Etinsdag med en helgdag tillagnat Frashikel?
Last edited by birkebeineren on 2007-11-15 12:06, edited 1 time in total.
vije
Erebosisk Köpman
Posts: 372
Joined: 2007-03-07 20:46

Post by vije »

birkebeineren wrote: Behöver lite förslag till djur att kalla upp triaderna efter?
Behöver du fortfarande djur?
Isf: Flugan, Spindeln/Fågelspindeln, Kimeran, Hydran, Salamandern, Krokodilen, Ibisen, Asgamen, Maneten, Sjöormen, Grodan/Lövgrodan, Mantikoran, Sfinxen, varför inte Skorpionen, och sedan givetvis Bergdahls föreslagna Draken och Syrsan/Vårtbitaren.
Kelynen låter bra!

I övrigt många tummar upp för fantastiska kalendrar!

Är det här förresten rätt sätt att ange tid enl. golwyndisk modell:
20e dagen i Na-Melen, 2a året i Apans triad, den 187e Zolkinen?
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

vije wrote:
birkebeineren wrote: Behöver lite förslag till djur att kalla upp triaderna efter?
Behöver du fortfarande djur?
Isf: Flugan, Spindeln/Fågelspindeln, Kimeran, Hydran, Salamandern, Krokodilen, Ibisen, Asgamen, Maneten, Sjöormen, Grodan/Lövgrodan, Mantikoran, Sfinxen, varför inte Skorpionen, och sedan givetvis Bergdahls föreslagna Draken och Syrsan/Vårtbitaren.
Kelynen låter bra!

I övrigt många tummar upp för fantastiska kalendrar!

Är det här förresten rätt sätt att ange tid enl. golwyndisk modell:
20e dagen i Na-Melen, 2a året i Apans triad, den 187e Zolkinen?
Tack for forslagen, skal uppdatera oversikten! :)

20e dagen i Na-Melen, 2a året i Apans triad, den 187e Zolkinen ar precis så astrlogerna skulle daterad en officiell skrivelse utfardad 26928 år efter att Palofars stjarna steg upp forsta gången. Riktigt så långt kom nog inte golwyndierna i sin tiderakning men tanken ar ratt.

Enkiprasterna skulle ha huggit in i sina vattenstoder 20e Na-Melen i den, låt saga, 16 Uinalens 3e Zolkin (en sådan som endast har 32 år i motsattning till de andra tvås 56).

Folket skulle nog benamd dagen endast 20e Melen eftersom de kvallen innan kollat upp på månen och sett att hon nastan varit halvljus och dessutom haft denne sjunde tidsguddom, eller Na, i friskt minne då de varje dag under ledninga av byns Enkiprast sade en kort bon foljd av en klunk sotvatten, och vetat att det var hans, Melens, månad for tillfallet.
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Skulle vi kunna ena oss om att man i den Arcivaliska tideräkningen räknar från året då Odo fick sin uppenbarelse, istället för året då Odo föddes? Med andra ord, Odo föddes 27 fO, och fick sin uppenbarelse år 0. Det var ju det året som Etins ljus började lysa i världen...
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

birkebeineren wrote: Älgen föll sig liksom så naturligt då jag skrev men jag måste erkänna att jag inte var helt nykter då jag gjorde första utkastet.
Ha, haaa, där har vi ett passande Trakoreri! Jag tycker att Trakorien ska ha kvar älgens triad därför att kejsaren var full när han beslutade om kalendern eller någon gjorde en felöversättning som man sedan inte ville erkänna.

Glöm för övrigt inte den romerska vanan att dela in dagens ljusa timmar så att timmarnas längd varierade med årstiden.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

anders wrote:Skulle vi kunna ena oss om att man i den Arcivaliska tideräkningen räknar från året då Odo fick sin uppenbarelse, istället för året då Odo föddes? Med andra ord, Odo föddes 27 fO, och fick sin uppenbarelse år 0. Det var ju det året som Etins ljus började lysa i världen...
Låter bra, jag kan lagga till denna info i wikin.
birkebeineren
Admin
Posts: 7115
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Brior wrote:
birkebeineren wrote: Älgen föll sig liksom så naturligt då jag skrev men jag måste erkänna att jag inte var helt nykter då jag gjorde första utkastet.
Ha, haaa, där har vi ett passande Trakoreri! Jag tycker att Trakorien ska ha kvar älgens triad därför att kejsaren var full när han beslutade om kalendern eller någon gjorde en felöversättning som man sedan inte ville erkänna.
Har lite suddiga minnen från den dar kvallen men det ar mycket mojligt att Radabasser satt dar i något horn och svamlade om algar. :roll: Oavsett tycker jag trakorierna skal få en triad uppkallad efter detta nobla djur. Som du sakert forstått så fick jag ideen om triader från Briors datering av sin berattelse.
Brior wrote:Glöm för övrigt inte den romerska vanan att dela in dagens ljusa timmar så att timmarnas längd varierade med årstiden.
Funderade faktiskt på att anvanda denna vana i en nutida kalender men det blir kanske for krångligt... om inte trakorierna ar interesserade? Bodaken kanske ser ett satt att tjana pengar på att manipulera dygnets langd och salja timmar av extra lång langd till den som betalar bra?
User avatar
Brior
Fårodlare
Posts: 480
Joined: 2007-01-27 15:34
Location: Uppsala
Contact:

Post by Brior »

birkebeineren wrote:
Brior wrote:Glöm för övrigt inte den romerska vanan att dela in dagens ljusa timmar så att timmarnas längd varierade med årstiden.
Funderade faktiskt på att anvanda denna vana i en nutida kalender men det blir kanske for krångligt... om inte trakorierna ar interesserade? Bodaken kanske ser ett satt att tjana pengar på att manipulera dygnets langd och salja timmar av extra lång langd till den som betalar bra?
Ett utmärkt förslag helt i gudinnans anda! När sedan solen likt förbaskat går ner över de sålda timmarna så kan man ju alltid hänvisa till force majeure.

Tycker du för övrigt att detta är krångligt så betänk att romarnas månader ibland var upp till ett kvartal off season. Man manipulerade till och med korrigeringen av kalendern för att få längre mandattider eftersom ämbetsperioderna som konsul var begränsade till ett kalenderår. De var knepiga romarna ...
User avatar
Peter
Palinorisk dödsriddare
Posts: 1437
Joined: 2007-03-01 13:20
Location: Bryssel

Post by Peter »

Brior wrote:
Tycker du för övrigt att detta är krångligt så betänk att romarnas månader ibland var upp till ett kvartal off season. Man manipulerade till och med korrigeringen av kalendern för att få längre mandattider eftersom ämbetsperioderna som konsul var begränsade till ett kalenderår. De var knepiga romarna ...
Det är inte bara romarna! När ministerradet sitter i sammanträde och de maste komma till en överenskommelse innan ett visst datum (det vill säga innan midnatt) sa är det inte ovanligt att de helt enkelt stoppar klockan 23:59. Da är det officellt fortfarande kvällen innan ofta in mot smatimmarna och till och med sena morgonen dagen därpa. Mycket rationellt.
Post Reply