Altorisk Tideräkning

Övrigt om Ereb Altor
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Så här har jag tänkt att tideräkningar, system och kalendrar fördelar sig i Ereb. Några är redan beskrivna och jag fyller på eftervart. De flesta länder har lokala säregenheter men den grundläggande kalendern har de oftast gemensamt med andra.

Åsikter, frågor och önskemål mottas med tack! :)

Tideräkningar

Arcivaliska tideräkningen (efter profeten Odos uppenbarelse år 0)
Kejserliga Jorpagniska tideräkningen (efter segern vid Grivela1065 fO)
Feliciska tideräkningen (efter kimzônernas ankomst till Ereb 27 eO)
Morëlviska tideräkningen (efter Storkonungen Haieg-hamus död 1038 fO)
Vicotniks tideräkning (efter Vicotniks ankomst till Nidland 468 eO)

Kalendersystem

Exarkens kalendersystem (29 dygnsmånad, fortdagar, festeveckor, Odosdag)
Joriska kalendersystemet (30 dygnsmånad, månåret stämmer, tolv tidsgudommar)
Golwyndiska kalendersystemet (likt det joriska, triader, tzolkiner, älgar)
Akrogaliska (Furgiska) kalendersystemet (364 dygn pr år, 28 dygnsmånad, nittiettcykeln)
Margyliska kalendersystemet (364 dygn pr år, furgisk månskiva, Shakora)
Yndariska kalendersystemet (gammalt system som tidigare var utbrett i de östra haven)

Kalendrar

Aidniska kalendern (Kardien, Zorakin, Magilre, Monturerna, Klomellien, Palinor)
Arcivaliska tideräkningen
– exarkens kalendersystem

Caddiska kalendern (Caddo, Nya Arno)
Arcivaliska tideräkningen
– exarkens kalendersystem

Nyjoriska kalendern (Jorpagna, Berendien, Erebos, Hynsolge)
Arcivaliska tideräkningen
– joriska kalendersystemet

Trakoriska kalendern (Trakorien, Staden O, Mereld, Klomellien)
Arcivaliska tideräkningen
– golwyndiska kalendersystemet

Kimzônska kalendern (Felicien, Krilloan)
Feliciska tideräkningen/Arcivaliska tideräkningen
– yndariska kalendersystemet

”Piratkalendern” (Morëlvidyn, Montagor, Ankorath, Dunderin)
Morëlviska tideräkningen*
– exarken kalendersystem

Imperiska kalendern (det tidigare Kejsardömet Jorpagna)
Kejserliga Jorpagniska tideräkningen
– joriska kalendersystemet

Nidländska kalendern
Vicotniks tideräkning
– margyliska kalendersystemet

Krunska kalendern
??? tideräkning
– akrogaliska kalendersystemet


*Mycket vanligt är också att räkna utifrån det skepp eller den hamn man tillhör, samt den kapten som regerar. Eks: ”Det var i Vågdansarens sjunde år under kapten Drobin.”
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

tjusigt! härligt! spännande!

tack Mäster Birke!
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Instämmer!

Vad med jorduashur? (Ransard är väl redan avklarat)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kul med lite uppmuntran! :D

Ransard, Jorduashur, Barbia, Cereval och Nargur har egna sätt att mäta tiden på och utgår mera tydligt ifrån årstidernas växlingar och månens faser än de gör bland söderns länder. Jag skal ta mig an dessa så småningom. Har börjat lite med Nargur i den tråden och just Ransard har jag funderat på om inte skal få inspireras av Karl den Stores kortlivade kalender. Skal rådfråga Fafnir om det.

Som tidigare sagt; kom gärna med några religiösa helgdagar eller andra festligheter att fira ev. sörja över!
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Aidniska kalendern

Post by birkebeineren »

Aidniska kalendern

Etinsdag ¤
Förstadag
Botsdag


1/2 Etinsmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Öppnemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Kalltemånad (28 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Töemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2 ¤, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Spiremånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Groddmånad (31 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1/2 Halvmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sommarfesteveckan (7 dagar)
Mundes dag
Tyrs dag
Odes dag
Soldagen
¤
Tars dag
Frids dag
Lars dag


1/2 Halvmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Växtmånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mognemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Skördemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag ¤, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vilemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mörkermånad (30 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, #,13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1/2 Etinsmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vinterfesteveckan (5 dagar)
Ångerdag
Sistadag


¤ Solstånd & Dagjämningar
Aidniska helgdagar

Festeveckorna

Sommarfesteveckan
Tyrs dag
Odes dag
Soldagen (sommarsolstånd)
Tars dag
Frids dag
Lars dag


Vinterfesteveckan
Ångerdag
Sistadag
Etinsdag (vintersolstånd)
Förstadag
Botsdag


Helgdagar

Lysande Vägens heliga dagar
Profetens dagar
12 Spiremånad - Odos död
16 Spiremånad - Odos uppståndelse
10 Halvmånad - Odos återförening


Såddedagarna
(30 Groddmånad) - Första Sådag
(31 Groddmånad - Andra Sådag


Lilla höstfesteveckan
14 Skördemånad - Lilla skördedagen
15 Skördemånad - Odoshöste (höstdagjämning)


Övriga
16 Töemånad - Vårdagjämningen (vårdagjämning)
3 Skördemånad - Stora Skördedagen
1 Vilemånad - Sköna damers dag
21 Vilemånad - Aidniska kyrkans heliga dag

# (13 Mörkermånad) - Hemaquiels dag

Festeveckorna, Lilla höstfesteveckan, Såddedagarna, Lysande Vägens heliga dagar och Övriga är gemensamma för alla länder som använder den aidniska kalendern (Kardien, Zorakin, Magilre, Monturerna, Klomellien och Palinor).

Hemaquiels dag räknas inte och även om 31 dygn förlöper under Mörkermånad anses den bara ha 30 dygn.
Kardiska helgdagar

15 Öppnemånad - Valentin Echtes dag
13 Kalltemånad - Dansnatten
2 Töemånad - Bontisâlens förälskelse
28 Töemånad - Tallerins död
12 Skördemånad - Echterskatt (räknas till Lilla höstfesteveckan)
13 Skördemånad - Drängmorgon ocg pigkväll (räknas till Lilla höstfesteveckan)
16-17 Skördemånad - Maktskiftet (räknas till Lilla höstfesteveckan)
14 Etinsmånad - Vinprovarkvällen
Kardien har i tillägg egna helgdagar.
Aidniska kalendern (med kardiska helgdagar)

Etinsdag ¤
Förstadag
Botsdag


1/2 Etinsmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Öppnemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Kalltemånad (28 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Töemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2 ¤, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Spiremånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Groddmånad (31 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1/2 Halvmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sommarfesteveckan (7 dagar)
Mundes dag
Tyrs dag
Odes dag
Soldagen
¤
Tars dag
Frids dag
Lars dag


1/2 Halvmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Växtmånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mognemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Skördemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag ¤, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vilemånad (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Mörkermånad (30 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, #,13, 14, Odosdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1/2 Etinsmånad (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vinterfesteveckan (5 dagar)
Ångerdag
Sistadag

¤ Solstånd & Dagjämningar
Last edited by birkebeineren on 2010-05-04 19:02, edited 6 times in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Piratkalendern

Post by birkebeineren »

Denna årsindelning som utvecklats i Morëlvidyn har anammats av pirater och kapare i hela Kopparhavet. Den är baserad på de dalkiska och aidniska kalendrarna samt den ursprunglige morëlvidynska tideräkningen. Innom parentes syns de morëlviska namnen.
Piratkalendern i Kopparhavet

Odosdag (Odo)¤
Förstadag

Ankans halva månad (Anqh) (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Drakbergets månad (Gaerdon) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Morëlvermånad/Zinns månad (Zinn) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Regnens månad (Matr) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2 ¤, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Träsködlans månad (Gjironde) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Djungelkattens månad (Miasi) (31 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Arans månad (Ara) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3 ¤, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Festeveckan (7 dagar)
Efaritens dag (Zinn)
Erebosierns dag (Tgons)
Röda månens natt (Onas)
Felicierns dag (Maas)
Dalkens dag (Khegaas)
Montagorierns dag (Hasis)
Systerns dag/Okhis (Imariahs)


Skorpionens månad (Adghaqq) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vinets månad (Rohà) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Storkonungens månad (Hamun) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ¤, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sönernas månad (An) (29 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Havsormens månad (Akwien) (30 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 #, 13, 14, Svartedag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Månens lilla månad (Gakemm) (14 dagar)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Årvände (3 dagar)
Dödens dag/Sistadag (Mata)


¤ Solstånd & Dagjämningar
# Hemaqiels dag
User avatar
Grisodlar'n
Kardisk Bontisâl
Posts: 1431
Joined: 2007-11-09 01:15
Location: Västerås

Post by Grisodlar'n »

Det där är riktigt bra!
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kardien anvander den Aidniska kalendern och med den helgdagar som ar gemensamma for flera lander (Kardien, Zorakin, Magilre, Monturerna, delar av Klomellien, delar av Berendien, Palinor). Några saregenheter har doch de flesta lander och har får ni Kardiens:
Kardiska helgdagar

Valentin Echtes dag: 15 Öppnemånad
-denna årets första Odosdag tillägnas echternas första hövding.
Dansnatten: 13 Kalltemånad
-unga som gamla, bonde som adlig, dansar från solnedgång till soluppgång; en mycket gammal tradition som sags gå tillbaka till Kejsardömet Jorpagnas tid men trots misstycke från Lysande Vägen är den mycket populär.
Bontisâlens förälskelse: 2 Töemånad
-man ger sitt hjärtas utkårade en gul blomma.
Tallerins död: 28 Töemånad
-en kardisk festdag som i Zorakin på senare tid har anammat under namnet Brands dag; drakar flygs under dagen för att under kvällen "dödas", historien om hjälten och draken återberättas.
Odos landstigning: 21 Halvemånad
-man firar Odos landstigning i Artuna nio dagar efter sommarsolståndet 12 eO. Enligt sägnen sägs det att echternas jarl lovade att han ville vara den första som mötte profeten då han steg i land i Aidne men han låg sjuk borta från kusten när skeppet från Caddo anlände. För att hedra jarlen fortsatte därför Odo upp Gridefloden och tog sina första steg på aidnisk mark framfor den echtiske jarlens sjukbädd som burits ner till staden Artunas flodhamn.

Stora Lilla höstfesteveckan 12-17 Skördemånad
Det echtiska folket gör gärna det mesta på sitt vis, så även med helgdagar. Lilla höstfesteveckan som alla användare av aidniska kalendern firar i två dagar är i Kardien efter 424 eO utvidgat till sex dagar. Faltrakierna kallar detta lite ironisk for "Stora Lilla höstfesteveckan" och är noggranna med att själva skilja på de två. Dock måste de vare sig de vill eller inte följa echternas sätt att göra det på när det gäller lagliga bestämmelser.
Echterskatt (lilla höstfesteveckan börjat): 12 Skördemånad
-bland echterna betalas skatter alltid på samma dag varje år medan hos faltrakierna brukade detta variera beroende på sedvanan i de olika ogderierna. Som en del av omstruktureringarna i "nya" Kardien infördes echternas skattedag att gälla hela landet och då skal skatter till godsherre, stad, kung och soltempel betalas.
Drängmorgon och Pigkväll (lilla höstfesteveckan börjat): 13 Skördemånad
-en annan sedvana echterna införde var att dagen efter skattebetalningen besluta om tjänstefolkets fortsatta anlitning. Annars är detta vanlig att göra på våren men i Kardien innan Lilla hostfesteveckan - drängar ges besked på morgonen och pigorna på kvällen, så gör echterna.
Maktskiftet (lilla höstfesteveckan fortsatt): 16-17 Skördemånad
-firas i bland echterna i Kardien i åminne tronövertagandet 424 eO. Faltrakierna har inget att fira men passar på att njuta av dessa två extra lediga dagar då echterna är upptagna i slott och tempel.


Aidniska kyrkans heliga dag: 21 Vilemånad
-denna dag 281 eO utropade den echtiske kerigassen Pergon av Ekeborg sig till Exark över den Lysande Vägens aidniska gren.
Vinprovarkvällen: 14 Etinsmånad
-en butilj av årets vin provas (ofta i stället en kanna öl); den påföljande mer religiösa Ångerdagen kallas folkligt "Tunga huvuds dag".
Du gav mig en liten utmaning med onskemålet om "Odos landstigning" master Regil men trots att du valde en stad som inte låg vid någon kust tror jag att det blev bra! :wink:
Last edited by birkebeineren on 2008-08-30 17:59, edited 1 time in total.
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har får ni den Aidniska Kalenderns helgdagar, inte alla beskrivna an då jag forst behover rådfråga LV-ansvarige master anders angående ritualer och sedvanor kring dessa.
Aidniska Kalenderns Helgdagar

Vårdagjämningen: 16 Töemånad (vårdagjämning)
-stora marknader hålls, ofta arrangerat av den lokale lensherren och folk som inte setts på en lång vinter träffas. På kvällen firas spontana små "ljusfester" for att markera att mörkret nu har overvunnits och dagarna blir långa.

Sköna Damers dag: 1 Vilemånad
-alla giftade damer är denna dag "sköna" och av sina respektive visas de stor heder och mottar fina gåvor. Flickor som har turen att vara födt på Sköna Damer anses välsignade då sjalva Odos moder föddes denna dag. Ofta firas bröllop och trolovningar.
Aidniska kyrkans heliga dag:21 Vilemånad
-denna dag 281 eO utropade den echtiske kerigassen Pergon av Ekeborg sig till Exark över den Lysande Vägens aidniska gren.

Stora Skördedagen: 3 Skördemånad
-man firar vad skörden givit och vad den kommer att ge, oberoende av hur man faktisk ligger till med skördearbetet. Gåvor ges och inga onda ord får yttras, på kvällen efter ett besök i soltemplet hålls en stor fest i varje by och varje stadskvarter.


Såddedagarna
Första Sådag: 30 Groddmånad
Andra Sådag: 31 Groddmånad


Sommarfesteveckan
Mundes dag
Tyrs dag
Odes dag
Soldagen (sommarsolstånd)
Tars dag
Frids dag
Lars dag


Lilla höstfesteveckan
Innan Odoshöste: 14 Skördemånad
-marknader och festligheter anordnas i kopingar och städer, benämningen inte så ofta användt utan man säger gärna "första dagen i lilla höstfeste" i stället.
Odoshöste/Höstedygn: 15 Skördemånad (höstdagjämning)
-marknader och festligheter anordnas i köpingar och städer, sina benämningar från den infallande Odosdagen och jämndygnet.


Vinterfesteveckan
Ångerdag
Sistadag
-sista dagen i kalenderåret och man är noga med att ha lagt sig innan fullmånen nått sin höjdpunkt vid midnatt och "året byter", annars kommer man inte få sova på ett helt år.
Etinsdag (vintersolstånd)
-denna dag ar kalenderårets första och man börjar fira med solens uppgång.
Förstadag
Botsdag


Profetens tre heliga dagar
Odos död: 12 Spiremånad
Odos uppståndelse: 16 Spiremånad
Odos återförening: 10 Halvmånad


Hemaquiels dag: "13 Mörkermånad"
-även om denna dagen är den trettonde av måndens 30 dagar dateras Mörkermånad som om den hade endast 29 dagar.
Last edited by birkebeineren on 2008-09-01 06:35, edited 3 times in total.
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

birkebeineren wrote:Kardien anvander den Aidniska kalendern och med den helgdagar som ar gemensamma for flera lander (Kardien, Zorakin, Magilre, Monturerna, delar av Klomellien, delar av Berendien, Palinor). Några saregenheter har doch de flesta lander och har får ni Kardiens:
Kardiska helgdagar

[b".
Du gav mig en liten utmaning med onskemålet om "Odos landstigning" master Regil men trots att du valde en stad som inte låg vid någon kust tror jag att det blev bra! :wink:
Ett nöje att läsa dina kalendrar!
vad gäller odos landstigning så tänker jag mig att gridefloden är segelbar upp till arntuna för i princip alla skepp.
gillar historien med den sjuke jarlen (visar på den respekt som Odo hyste inför Jarlens värdighet, oerhört viktigt för echterna.)
och det pragmatiska faltrakiska sättet att njuta av en helgdag de har all anledning att hata. på pricken det faltrakiska kynnet tycker jag!

fråga: kan det här räcka för kardien pdf?
Eller bör hela kalendern vara med?
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Regil wrote:vad gäller odos landstigning...
... så tycker jag också att Arntuna ligger tillräckligt nära kusten för att vara en av de mer utåtriktade kardiska sjöhandelsorterna. Så givetvis kunde Odo ha landstigit där utan problem. (He could have been doing it on his spare time (för er som gillar monty python och the argument scetch...) :D ) Men ivfsh. När jag gjorde kartan föreställde jag mig Arntuna som en stad där flodtrafiken lastade över till den oceangående... Lite grand av en mindre handelsmetropol efter att den antika staden Ossio (se min karta) gick under under den tredje konfluxen och området blev för sankt för att uppföra byggnader...
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

birkebeineren wrote:Har får ni den Aidniska kalenderns helgdagar,
Jag utlyser härmed en skål och en eloge till Birkes kalendrar! Seriöst, de är underbara! 8)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Tack tack, båda två! :)
Regil wrote:fråga: kan det här räcka för kardien pdf?
Eller bör hela kalendern vara med?
Jag vet faktisk inte? Det kanns lite omstandigt att i varje land redogora for hela systemet med tiderakningar, kalendersystem och helgdagar utan en del av informationen hamnar formodligen bast i någon slags EA-Kampanj-pdf, och i LV-pdfen bast de religiosa hogtiderna.

Kanske så har:

I EA-Kampanj (eller motsvarande) ges en beskrivning av Arcivaliska Tiderakningen och Aidniska Kalendern med de gemensamma helgdagarna och de religiosa hogtiderna.

I LV beskrivs de religiosa hogtiderna och hur de etinstrogna forhåller sig till dessa och de ovriga helgdagarna.

I varje Land (som anvander kalendern) listas alla gemensamma helgdagar och hogtider, endast med eventuella lokala sardrag, samt de for landet unika helgdagarna.

Mojligtvis omstandigt men jag kommer inte på något battre forslag. Jag lovar dock att bistå varje landansvarig med aktuell kalender! :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kan detta vara utgångspunkten for hur det kommer se ut i LV-pdfen? :?

Lysande Vagens hogtidsdagar

Profetens heliga dagar

Dessa LVs mest hogtidliga hogtidsdagar ar fyllda av Etins varma ljus, och soltemplen likaså
-Odos död
-Odos uppståndelse
-Odos återförening


Odosdagarna
Beskrivning av hur LV firar de tio Odosdagarna under årets lopp

Vinterfesteveckan
En lite mer alvarsam hogtids olika religiosa ritualer
-Ångerdag
-Sistadag
-Etinsdag
-Forstadag
-Botsdag


Sommarfesteveckan
En något losslappt hogtid har också sina ceremonier, varje dag till ett nytt helgon och aven prasterna foljer med i Soldansen
-Mundes dag
-Tyrs dag
-Odes dag
-Soldagen
-Tars dag
-Frids dag
-Lars dag


Helgdagarna
Beskrivningar av LVs roll under de helgdagar dar religionen har en plats: hur de etinstrogna firar "Aidniska kyrkans heliga dag"; eventuella ceremonier riarkerna utfor på "Såddedagarna"; Hur Solbonen inleds på "Vårdagjamningen" osv

Hemaquiels dag
Hur denna morka dag hanteras
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Har kommer borjan på den Nyjoriska kalendern - en kalender som trots sina något olika i fråga om åtminstonde trosforestallningar anvandare ar den många attlingar till den gamla joriska kulturen tankt kanna sig hemma och fortroliga med. Hogtider och festdagar kommer, och det uppdelat både i olika lander och i olika religioner. An så lange ser det ganska torrt ut men måste ha en utgångspunkt att sen hanga upp saker på. :)
Nyjoriska kalendern

Nyjoriska kalendern är officiell kalender i Jorpagna, Berendien, Erebos, och Hynsolge. Den utvecklades på 100-talet fO av mandelmunkar i Argald och använder sig av det joriska kalendersystemet. Ursprungligen daterades åren enligt den Kejserliga Jorpagniska Tideräkningen men på 270-talet eO hade de flesta av praktiska skäl övergått till att använda den Arcivaliska Tideräkningen. Följare av den Lysande Vägen i länder som använder Nyjoriska kalendern brukar privat ofta den Aidniska kalendern eller den Dalkiska kalendern.
Vinterkvartalet

Persil (30 dagar)
Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Girsag (30)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Fateska (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Vårkvartalet

Iskamsi (30 dagar)
Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Misiska (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Minde (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Sommarkvartalet

Melendo (30 dagar)
Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Byrdo (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Giren (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Höstkvartalet

Taragan (30 dagar)
Månedag*, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nusin (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tannan (30 dagar)
Månedag, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mellanfortdag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
* "Vinter-solstice" - vintersolstånd
* "Vår-eqvine" - vårdagjämning
* "Sommar-solstice" - sommarsolstånd
* "Höst-eqvine" - höstdagjämning
Post Reply