Klimat

Övrigt om Ereb Altor
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Kör med dina namn. Var Cessilu jag kom ihåg.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

birkebeineren wrote:Kör med dina namn. Var Cessilu jag kom ihåg.
Jag hittade inte namnet så jag försökte göra den vanliga Erebifieringen.
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

apapap, ajabaja, har vi källa så kör på det namnet. :wink:
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Mikael wrote:apapap, ajabaja, har vi källa så kör på det namnet. :wink:
birkebeineren wrote:Kör med dina namn.
Var menat som jag skulle köra med de namn jag använt till klimatzonerna. Sen att jag inte hittade Cessilus namn och försökte mig på att själv Erebifiera Celsius hörde till den andra meningen
birkebeineren wrote:Var Cessilu jag kom ihåg.
:D
Jag kommer naturligtvis att använda Cessilus (fast det finns väll inget som säger att hans kunskaper inte byggde på äldre kunskaper. Ärligt talat mäta temperaturer med pinnar från Erebceder. Det finns gott om alkemister som säkert redan under jorpagna kunde läsa tryck och temperaturer med hjälp av vätskor och kvicksilver. Till alkemi behöver man glasrör osv. Att någon kanske skull vara ca 200 år tidig än det 1400-tal vi satt (ok 500 i Cessilus fall) skulle inte alls förstöra stämningen. I Ereb finns inte en kyrka eller en intellektuell elit som håller tillbaka nyupptäckter med motiveringen att allt som är värt att upptäcka är redan upptäckt. I Ereb har istället magikerna länge uppmuntrat till att upptäckter. Därför är det inte omöjligt att det finns saker som kan uppfattas moderna i ett medeltidssamhälle på Tellus.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Snibbens första karta
Image
Syd och Norpolsklimat finns inte med på kartan.

Medeltemperaturerna är den oförändrade temperaturen på den plats son är mest utmärkande för den platsen dvs egentligen ingen utan ett tvärsnitt. Temperaturer kan variera med vindar, havsströmmar, nederbör med upp till +/- 60 grader beroende oå var man är (alltså - 60 på Nordpolen och kanske bara +5 - +10 vid kopparhavet. Heta eller kalla vindra kan blåsa in och ut. Högtryck kan tvinga in varm luft osv.

Temperaturerna är enligt Cessilu skala . Mät dock temperaturen från +37 för att få känslan av hur varmt respektive kallt det är och inte frän 0.

Nederbörd:
MN = Massiv nederbörd
KN = Kraftig nederbörd
LN = Lätt Nederbörd
MU = Mulet
VM = Växlande Molnighet
KL = Klart
TO = Torka
Nederbörd är den som är typisk för månaden. Nederbörd kan vara snö hagel eller regn beroende på klimat och temp.

Nordpolsområdet
Nordpols klimat
Årsmedeltemperatur: -*#¤!
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL

Eviga isarna (nordligaste Orghin och Sanithsid samt Eviga Isarna)
Årsmedeltemperatur: - 32
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -47 -47 -37 -32 -27 -22 -17 -10 -24 -27 -32 -42
Nederbörd: KL KL KL KL MU LN LN LN MU MU KL KL

Nordligt område
Ultimarktiskt (större delen av Orghin och Sanithsid)
Årsmedeltemperatur: - 25
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -36 -36 -26 -21 -17 -10 -8 -5 -14 -17 -22 -32
Nederbörd: KL KL MU MU LN LN LN LN MU MU MU KL

Arktiskt klimat (Södra Orghin, södra Sanihtsid och Nordligaste Akrogal)
Årsmedeltemperatur: -15
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -30 -30 -20 -15 -10 -5 0 -3 -7 -10 -15 -25
Nederbörd: KL KL MU LN LN LN KN LN LN MU MU LN

Subarktiskt klimat (Norra Ereb och Norra Akrogal)
Årsmedeltemperatur: -5,5
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -20 -20 -15 -5 +5 +10 +15 +10 +3 0 -5 -10
Nederbörd: KN KN KN MU MU LN LN LN LN MU KN KN

Tempererade områden
Tempererat kustklimat (Trakoriska Öarna, Ransard och Östra Akrogals Nordkust)
Årsmedeltemperatur: 0
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -15 -10 -5 0 +7 +10 +15 +10 +3 0 -5 -10
Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN

Tempererat inlandsklimat (Mellersta Ereb och Mellersta Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +5
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -10 -10 -5 +5 +15 +17 +20 +17 +7 +3 0 -5
Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN

Medel områden
Kopparhavsklimat (Kopparhavet)
Årsmedeltemperatur: +12
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: 0 +3 +10 +15 +17 +20 +25 +25 +20 +10 0 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

Golwyndaklimat (Länder runt södra Masevabukten och Golwyndahavet som ej är subtropiska)
Årsmedeltemperatur: +14
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +2 +5 +12 +16 +19 +22 +26 +26 +22 +12 +4 +2
Nederbörd: KN VM VM KL KL KN KN KL KL KL LN KN

Östfurgiskt klimat (Östra Furgia och delar av västar Kamsun)
Årsmedeltemperatur: +11
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -1 +2 +9 +14 +16 +19 +24 +24 +19 +9 -1 -6
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

Farakrogaliskt klimatt (Bortre delarna av Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +10
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -2 +1 +8 +13 +15 +18 +22 +24 +18 +8 -3 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

Tropiska Områden
Nordligt Ormsjöklimat
Årsmedeltemperatur: +16
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +8 +8 +11 +14 +16 +20 +30 +25 +20 +16 +14 +8
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

Subtropiskt klimat (Norra Samkarna och Soluna)
Årsmedeltemperatur: +17
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +10 +10 +12 +15 +17 +20 +30 +25 +20 +17 +15 +12
Nederbörd: KN KN KL KL KL KL TO TO TO KL KL KN

Tropiskt klimat
Årsmedeltemperatur: +20
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +13 +13 +15 +15 +17 +22 +32 +27 +22 +19 +17 +14
Nederbörd: MN MN KN KN KN KN KN KN KN KN KN MN

Ultratropiskt klimat
Årsmedeltemperatur: +25
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +18 +18 +20 +20 +22 +24 +36 +32 +27 +24 +22 +19
Nederbörd: MN MN KN KN KN KN KN KN KN KN KN MN

Thermiska Klimat
Sydligt Ormsjöklimat
Årsmedeltemperatur: +26
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +20 +20 +22 +24 +25 +30 +35 +34 +30 +26 +24 +20
Nederbörd: MN KN KN LN KL KL TO TO TO TO LN KN

Infrathermiskt (Södra Samkarna och Soluna)
Årsmedeltemperatur: +27
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +21 +21 +23 +25 +26 +31 +36 +35 +31 +27 +25 +21
Nederbörd: KN VM KL KL KL TO TO TO TO TO TO KN

Superthermiska klimat
Årsmedeltemperatur: +30
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +24 +24 +27 +28 +28 +34 +40 +37 +34 +30 +28 +24
Nederbörd: VM VM TO TO TO TO TO TO TO TO TO VM

Sydpolsområdet
Extremthermisk
Årsmedeltemperatur: +50.
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +44 +44 +47 +48 +48 +54 +60 +57 +54 +50 +48 +44
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL

Sydpols klimat
Årsmedeltemperatur: Så in i #@*/ hett.
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Redo för wikin! :)

En obetydlig detalj, vilken klimatzon tillhör öarna nord för Melukha? De ligger innom det Tempererade kustklimatets gräns men är färgade som ...Tropiska?

Sen kan kanske ett nummer för de olika klimatzonerna sättas ut på kartan för att lättare hitta rätt?
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

birkebeineren wrote: En obetydlig detalj, vilken klimatzon tillhör öarna nord för Melukha? De ligger innom det Tempererade kustklimatets gräns men är färgade som ...Tropiska?
Vet inte :? De är inte kopparhavsklimat eller tempererat inlandsklimat eller tropiska. De har nog sina egna mikroklimat.
birkebeineren wrote: Sen kan kanske ett nummer för de olika klimatzonerna sättas ut på kartan för att lättare hitta rätt?

Tyvärr råkade jag spara bilden som JPEG istället för BMP eller GIF så jag kan inte manipulera den just nu utan att behöva göra om allt :( . Kanse någon annan som har ett bättre bildprogram kan göra om kartan.
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Skulle någon skicklig Wikientusiast kunna lägga upp detta. Jag känner att jag saknar tillräckligt med kunskaper i Wikikoden för att göra texten rättvis.

En liten förfrågan. Spelknepe skulle du kanske kunna göra i ordning en snyggare variant av klimatkartan?
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Post by Adragoor »

Spelis kanske helt enkelt skulle kunna göra en helt svartvit Altorkarta som folk sedan kan använda som mall när de vill göra klimat/befolknings/språk/handelskartor??
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

På gårdagens träff diskuterades bland annat klimat. Det är lite för kallt i Tempererade Kustklimat och Tempererade Inlandsklimat ansågs det.

Efter att ha läst på lite så har jag förstått att ÄS inte förstår klimatzoner. De nordliga Zonernas temperaturer verkar vara tagna från tidigt sjuttonhundratal (lilla istiden).

TK borde ha en medeltemp på +5 och TI +7. Därtill borde den subarktiska klimatzonen skjutas upp en bit (subarktisk innebär hårda vintrar och permafrost. Detta skulle innebära att Jorduashur och halva Barbia inte kan odlas. Föreslår därför att vi skjuter in nordligt tempererat klimat med en medeltemp på +4 (som tex i Sverige).
De
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Låter bra för mig.
User avatar
Fafnir
Vortiger
Posts: 2066
Joined: 2007-02-09 12:19
Location: Stockholm
Contact:

Post by Fafnir »

Tycker också att det låter bra.
...Men vem skall föra våra runor, så väl, med den äran?
----------
Instagram: porkypete
----------
Snibben
Barbisk Hövding
Posts: 1093
Joined: 2008-01-26 13:27
Location: Uppsala

Post by Snibben »

Snibbens andra karta
Med ändringar och ny karta. Blev ett fel så 18 och 19 är samma :oops:

Image

Syd och Norpolsklimat finns inte med på kartan.

Medeltemperaturerna är den oförändrade temperaturen på den plats son är mest utmärkande för den platsen dvs egentligen ingen utan ett tvärsnitt. Temperaturer kan variera med vindar, havsströmmar, nederbör med upp till +/- 60 grader beroende oå var man är (alltså - 60 på Nordpolen och kanske bara +5 - +10 vid kopparhavet. Heta eller kalla vindra kan blåsa in och ut. Högtryck kan tvinga in varm luft osv.

Temperaturerna är enligt Cessilu skala . Mät dock temperaturen från +37 för att få känslan av hur varmt respektive kallt det är och inte frän 0.

Nederbörd:
MN = Massiv nederbörd
KN = Kraftig nederbörd
LN = Lätt Nederbörd
MU = Mulet
VM = Växlande Molnighet
KL = Klart
TO = Torka
Nederbörd är den som är typisk för månaden. Nederbörd kan vara snö hagel eller regn beroende på klimat och temp.

Nordpolsområdet
0 Nordpols klimat
Årsmedeltemperatur: -*#¤!
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL

1 Eviga isarna (nordligaste Orghin och Sanithsid samt Eviga Isarna)
Årsmedeltemperatur: - 32
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -47 -47 -37 -32 -27 -22 -17 -10 -24 -27 -32 -42
Nederbörd: KL KL KL KL MU LN LN LN MU MU KL KL

Nordligt område
2 Ultimarktiskt (större delen av Orghin och Sanithsid)
Årsmedeltemperatur: - 25
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -36 -36 -26 -21 -17 -10 -8 -5 -14 -17 -22 -32
Nederbörd: KL KL MU MU LN LN LN LN MU MU MU KL

3 Arktiskt klimat (Södra Orghin, södra Sanihtsid och Nordligaste Akrogal)
Årsmedeltemperatur: -15
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -30 -30 -20 -15 -10 -5 0 -3 -7 -10 -15 -25
Nederbörd: KL KL MU LN LN LN KN LN LN MU MU LN

4 Subarktiskt klimat
Årsmedeltemperatur: -5,5
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -20 -20 -15 -5 +5 +10 +15 +10 +3 0 -5 -10
Nederbörd: KN KN KN MU MU LN LN LN LN MU KN KN

Tempererade områden
5 Nordligt tempererat klimat (Nordligaste Akrogal, södra Orghin)
Årsmedeltemperatur: +4
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -11 -6 -5 +4 +11 +14 +19 +14 +7 +4 -1 -6
Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN

6 Tempererat kustklimat (Trakoriska Öarna, Ransard och Östra Akrogals Nordkust)
Årsmedeltemperatur: +5
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -10 -5 0 +5 +12 +15 +20 +15 +8 +5 0 -5
Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN

7 Tempererat inlandsklimat (Mellersta Ereb och Mellersta Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +7
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -8 -8 -3 +7 +17 +19 +22 +19 +9 +5 +2 -3
Nederbörd: KN KN KN KN LN LN LN LN LN LN KN KN

Medel områden
8 Farakrogaliskt klimatt (Bortre delarna av Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +10
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -2 +1 +8 +13 +15 +18 +22 +24 +18 +8 -3 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

9 Kopparhavsklimat (Kopparhavet)
Årsmedeltemperatur: +12
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: 0 +3 +10 +15 +17 +20 +25 +25 +20 +10 0 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

10 Golwyndaklimat (Länder runt södra Masevabukten och Golwyndahavet som ej är subtropiska)
Årsmedeltemperatur: +14
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +2 +5 +12 +16 +19 +22 +26 +26 +22 +12 +4 +2
Nederbörd: KN VM VM KL KL KN KN KL KL KL LN KN

11 Intraakrogaliskt klimat (Bortre delarna av Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +9
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -3 0 +7 +12 +14 +17 +21 +23 +17 +7 -4 -6
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

12 Farakrogaliskt klimatt (Bortre delarna av Akrogal)
Årsmedeltemperatur: +10
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: -2 +1 +8 +13 +15 +18 +22 +24 +18 +8 -3 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

Tropiska Områden
13 Subtropiskt klimat (Norra Samkarna och Soluna)
Årsmedeltemperatur: +17
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +10 +10 +12 +15 +17 +20 +30 +25 +20 +17 +15 +12
Nederbörd: KN KN KL KL KL KL TO TO TO KL KL KN

14 Tropiskt klimat
Årsmedeltemperatur: +20
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +13 +13 +15 +15 +17 +22 +32 +27 +22 +19 +17 +14
Nederbörd: MN MN KN KN KN KN KN KN KN KN KN MN

15 Nordligt Ormsjöklimat
Årsmedeltemperatur: +16
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +8 +8 +11 +14 +16 +20 +30 +25 +20 +16 +14 +8
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN

16 Ultratropiskt klimat
Årsmedeltemperatur: +25
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +18 +18 +20 +20 +22 +24 +36 +32 +27 +24 +22 +19
Nederbörd: MN MN KN KN KN KN KN KN KN KN KN MN

Thermiska Klimat
17 Sydligt Ormsjöklimat
Årsmedeltemperatur: +26
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +20 +20 +22 +24 +25 +30 +35 +34 +30 +26 +24 +20
Nederbörd: MN KN KN LN KL KL TO TO TO TO LN KN

18 Infrathermiskt (Södra Samkarna och Soluna)
Årsmedeltemperatur: +27
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +21 +21 +23 +25 +26 +31 +36 +35 +31 +27 +25 +21
Nederbörd: KN VM KL KL KL TO TO TO TO TO TO KN

20 Superthermiska klimat
Årsmedeltemperatur: +30
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +24 +24 +27 +28 +28 +34 +40 +37 +34 +30 +28 +24
Nederbörd: VM VM TO TO TO TO TO TO TO TO TO VM

Sydpolsområdet
21 Extremthermisk
Årsmedeltemperatur: +50.
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +44 +44 +47 +48 +48 +54 +60 +57 +54 +50 +48 +44
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL

0 Sydpols klimat
Årsmedeltemperatur: Så in i #@*/ hett.
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100
Nederbörd: KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL KL[/color]
Last edited by Snibben on 2009-06-20 19:05, edited 1 time in total.
Jan Erik Söderman
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 730
Joined: 2009-05-22 12:41
Location: Stockholm
Contact:

Post by Jan Erik Söderman »

Börjar se riktigt bra ut. :)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Det är ju riktigt bra! :D
Väldigt snyggt och väl sammanställt, överlag föredömligt!

Förutom att temperaturerna är lite konstiga. :wink:
ÄS har angett siffror som är väldigt konstiga och jag tycker att det lever kvar här. Titta på Kopparhavsklimatet:

9 Kopparhavsklimat (Kopparhavet)
Årsmedeltemperatur: +12
Månad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temp: 0 +3 +10 +15 +17 +20 +25 +25 +20 +10 0 -5
Nederbörd: KN KN KN LN LN LN MU MU LN LN LN KN


- 5 grader i "december". Som medeltemperatur? Snö varje vinter, ett väder som påminner om vintrarna i Göteborg skulle jag tippa... Lite kallare kanske.. Det är alldeles för kallt helt enkelt. Jag tycker att vi skall åtgärda det så att vi kommer åt de fel som ÄS har skänkt oss... :wink:

Betänk också skillnaden mellan vinter och sommar medel. 30 grader. I länder med medelhabsklimat ligger skillnaden kanske på 10-15 grader, inte mer.

Jag snor värden från Barcelona (en stad med medelhavsklimat) som jämförelse:
+8 +10 +11 +13 +17 +21 +24 +24 +22 +18 +12 +9

15 graders skillnad mellan varmaste och kallaste månad.

Sen förstår jag faktiskt inte vad som menas med

Temperaturerna är enligt Cessilu skala . Mät dock temperaturen från +37 för att få känslan av hur varmt respektive kallt det är och inte frän 0. :?

och så vill jag bara återigen påpeka att jag tycker att karta och samanställning är väldigt bra gjorda och platsar i wikin, det är bara temperaturerna som jag tycker att vi skall få rätt... :D
Post Reply