Odöda och vandöda

Kända eller nämnvärda karaktärer i Ereb Altor. Allt från elaka svartalfshövdingar till fagra alvdrottningar.
User avatar
Gabriel
Magillersk Fogde
Posts: 237
Joined: 2011-06-13 11:31

Re: Odöda och vandöda

Post by Gabriel »

Har några kommentarer rörande Odöda, då en av mina rollpersoner blev en 'gengångare'* efter blivit dödad i en förbannad slottsruin och jag sedan fortsatte spela honom under lång tid.

Gamla reglerna beskriver högre Odöda mycket bra, där känslor i huvudsak försvinner över tid och i huvudsak bara självbevarelsedrift och vissa negativa aspekter finns kvar**. Men allt blir mycket annorlunda ifall man är en Vandöd och har kvar alla sina gamla motiv och drifter..

Utmaningar:
- Man sover inte längre. Vad göra? (Min lösning, ber/mediterar i ensamhet pga av religion eller nåt)
- Man äter inte längre. Vad göra? (Se ovan)
- Man blöder inte längre. Vad göra? (Bär absurt tjock rustning, eftersom man inte blir trött längre och är dubbelt så stark)
- Om man tar bort känslomotiv och ändras över till ett rent intellekt med självbevarelsedrift (så viss 'rädsla') kan infinna sig .. vad gör man då för sorts val? varför skulle man äventyra? (Min fördel här var att rollpersonen var en halv-orch och bärsärk med ganska enkel syn på världen - han utvecklade en sorts tes att om han dödade tillräckligt många mäktiga fiender och samlade på sig tillräckligt många magiska vapen, föremål och rustningar så skulle han så småningom nå guda status eller i alla fall imponera tillräckligt på en gud för att nå någon högre sorts nivå av existens.)

*Ingen större förändring utseendemässigt, alltså möjligt att interagera med andra rollpersoner och ett 'normalt' äventyrare-liv.

**Exempelvis om man rest sig från sin grav som en Gast för att hämnas så är de känslomässiga motiven definitivt kvar och är huvudsakligen allt man blir. Det enda som driver den Odöde.
Post Reply