Historiskt äventyr

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Hej jag filar lite på ett äventyr som skulle utspela sig under tiden innan den 3e konfluxen, med "apokalypsen" som bombastisk final.

Tanken är:

Samkarna. Vi börjar kanske 70-100 år innan det smäller loss (Vid närmre eftertanke kanske Jorpagna fungerar också)

En högkultur som har börjat degenerera med alla klassiska problem: Korruption, klientialism och en extrem stratifiering.

Demonologiska experiment. Kanske adelsföreningar som framkallar demoner i skymundan, och demoner som används som supervapen hos de kungliga.

Fokus på ritualmagi då vi i min spelgrupp har börjat föredra det. Vi gillar att man kokar dimma ur en kittel, frammanar en salamander ur en brasa osv. Inte så många eldklot och energistrålar.

Astrologer som börjar se något närma sig. Oro breder ut sig och klassiska "The end of the world" vibbar, ju längre vi rör oss.

Tanken är att vi ska göra ett tidshopp mellan varje speltillfälle på minst ett, och kanske så mycket som tio år.

RP börjar som väldigt unga, kanske som barn till adeln. Kanske magiker, byråkrater/magiker eller kadetter på någon krigsskola.

Hela kulturen kommer att förintas i konfluxen, så det gör inget om den teknologiska nivån är lite högre än den bör vara.

Eftersom det utspelar sig för så länge sedan så finns det utrymme för lite mer sagomonster än vad jag är van vid. Kanske kan man använda kaledoner och mantikoror? Serpenter i träsken? Jag vill DEFINITIVT se en orcisk högkultur, som man kanske precis kommer att komma överrens med innan ett moln dyker upp på himmelen...


Har ni tips, åsikter?
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Om du väljer att placera äventyret i Kejsardömet Jorpagna så borde du kunna hitta en ganska bra bakgrund i den Historia som Mikael skrivit. Från ca 730 fO finns en demonkult kallad Befriarna som en stark maktfaktor i kejsardömet, nära knuten till Solkejsaren Domion, demonguden Maal och en slags motståmdsrörelse kallad De Trogna. Dessa faktorer präglar i större eller mindre grad politiken i Kejsardömet Jorpagna helt fram mot den tredje konfluxen.

Hela historien finns här: viewtopic.php?p=3696&sid=127e7cccccca8e ... 75df#p3696
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Ja, jag började läsa ikapp om Jorpagnas historia och hittade texterna du länkar till. Då gick jag in och redigerade mitt inlägg till att också innehålla Jorpagna.
A fat man brings a cushion wherever he goes
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Historiskt äventyr

Post by Adragoor »

Ska du köra en tredje konfluxen kampanj med ett korrupt döende imperium känns ju Jorpagna som det självklara valet!
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Jag tror att valet har fallit där. Har ni några idéer på coola grejer som är typiska för Jorpagna under slutet? Något RP bör uppleva?
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Typiskt för Kejsardömet Jorpagna...

Enligt EA-boxen så är man i kejsardömet medveten om den nalkande konfluxen och man tror att den på något vis kommer att handla om en sammandrabbning med Akrogal och Yndar. Denna fruktan borde rimligtvis vara ganska militärt präglad och således uppta det politiska ledarskiktet i åtminstone Grivela och de östra provinserna. De akrogaliska stäppnomaderna har under hela 600-talet fO ökat i styrka och även om Yndar dragit tillbaka sina trupper från Furgia kan ju det bara vara lugnet före stormen. Men bara för att militären lagt beslag på alla astrologer och konfluxteoretiker behöver ju inte de ha rätt i sina antaganden (...något ju hiftorien sedan kommer visa).

Något helt annat (men troligen även det kopplat till konfluxen :wink: ) är en händelse som dagens historiker känner som Fodorims fall. I de västra delarna av kärnlandet Jorpur utsätts staden Fodorim för ett katastrofalt svartfolksangrepp 610 fO: http://www.erebaltor.se/wiki/index.php? ... orims_fall

Jag har själv använt denna händelse som kort nämns i Svartfolk-modulen i ett tyvärr ännu ej helt färdigskrivet äventyr. Vilka svartfolken var och vad som var deras egentliga syfte (samt morden i Grivela) vet än så länge bara jag... Eller den SL som själv vill använda texten. :)
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Åh jag älskar paranoia!

Yndarerna drar sig tillbaka, men vi måste ändå skicka fler trupper dit, bygga fler befästningar, ta ut mer skatter!

Vad ser RP om de beordras österut? Spridda hippogriffanfall och ett konstigt lugn?

Förmodligen uppförs teaterpjäser som behandlar österns ondska!

Allianser försöker knytas med...mindre hedervärda allierade....demonologin kanske får sig en skjuts, liksom nekromantin "Hur ska vi kunna försvara oss om vi inte vet hur deras krigsmakt fungerar?"
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

En utgångspunkt för äventyr skulle då kunna vara den joriska befästningen på Demontungan. Kejsardömet förlorar, åtminstone periodvis, kontrollen över provinsen Lasutyp (dagens Nidland) men inte själva Demontungan. Kanske kan det göras besök på den tidigare margylokuperade ön Bahaz som finns ute i Masevabukten några mil därifrån?

http://www.erebaltor.se/wiki/index.php?title=Bahaz
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Historiskt äventyr

Post by Adragoor »

birkebeineren wrote:Kanske kan det göras besök på den tidigare margylokuperade ön Bahaz som finns ute i Masevabukten några mil därifrån?
Bahaz besatts vid den tiden av Furgia som renat ön från ondska och byggt några tempel, men kanske fanns något kvar från den margyliska tiden. En mörk nekromantisk hemlighet som kejsaren i Grivela är ytterst intresserad av inför det upplevt åstundande kriget mellan öst och väst...
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Det låter mycket bra! RP skickas ut för att hitta något som glömdes kvar, kanske en mycket mäktig odöd (en av de första dödsriddarna kanske?)

Hur försörjdes demontungan? Via Golwyndaflottan?
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Jorerna tar direkt kontroll över provinsen Lasutyp ca 800 fO. Tidigare har de låtit ett akrogalisk lydfolk sköta sig själva mot att betala skatt och tjänstgöra som soldater (dessa akrogalier bosatte lander redan 1200 fO med tillstånd från den då krunska kejsaren). Demontungans befästningar utökas. Vi har inte utrett detaljerna men detta händer samtidigt som de akrogaliska stäppnomaderna ökar i antal och fördriver margylerna från Furgia. Nomaderna lyckas aldrig inta själva Demontungan men de kan utföra räder luftvägen med hippogriffer och når på detta vis långt in i Ereb. Periodvis har de kanske också kontroll över delar av lasutypisk territorium och befolkningen där (det akrogaliska lydfolket och eftervart vissa inflyttade jorer) men något permanent brofäste uppnår de inte. Regionen kommer dock att vara orolig helt fram till konfluxen. Golwyndahavet lär vara den säkraste försörjningsvägen för Demontungan och då förslagsvis med staden Besphoro som närmaste hamn?

På följande karta över städer 610 eO syns Bahaz och Besphoro, med Demontungan mitt emellan:

viewtopic.php?p=36388&sid=3ac7791e9fc6f ... d27#p36388

Om något ont glömts kvar i Bahaz kanske även margylerna letar efter detta... :twisted:
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Historiskt äventyr

Post by Adragoor »

Birkebeineren wrote:Om något ont glömts kvar i Bahaz kanske även margylerna letar efter detta... :twisted:
Det låter som upplägg till ett "kamp mot klockan" äventyr. RP måste hitta ledtrådar till den mörka hemligheten och var den är gömd och sedan hinna före margylerna till Bahaz innan imperierna drabbar samman...
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Det låter skitkul!

Hur avancerad var magin på den tiden? Vad kunde man göra?

Jag kommer att sikta stenhårt på att ALLT är ritualiserat eller alkemiskt, det ger en bättre känsla då vi spelar, men kan de tex animera monster?

Hur ställer sig margylerna till detta? Tror de också att kriget kommer?
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7040
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Magin i Kejsardömet Jorpagna var nog ganska lik den som finns i dagens Ereb. Grunden till de klassiska magiskolorna och hur de organiserats lades just under den joriska kejsartiden. Står att läsa om detta här:

http://www.erebaltor.se/wiki/index.php? ... _tradition

En del kunskap lär ha gått forlorat under Mörkertiden men den kan sedan ha återupptäckts och nått både samma och ännu högre nivå 610 eO. Nya besvärjelser och ritualer lär också ha framforskats. Hur själva utbildningen såg ut under kejserlig tid kan ha sett annorlunda ut, lite striktare organiserat kanske eller varför inte mer ritualiserad?

Användbart kan kanske vara att Kejsardömet Jorpagna styrs av magikern Zenobia under ett helt århundrade (828-728 fO). Även att kejsar Aurelion II som satt på tronen 885-863 fO verkar ha förbjudit vissa mörka magiformer.

Hur magien i det yndariska imperiet såg ut skulle kunna inspireras av Mörkermagien som finns i dagens Nidland. Margyl som styrde Yndar fram till 800 fO är ju den samma som Vicotnik (även om han genomgått eventuella metafysiska förändringar under tiden). Magin lär oavsett vara av det otrevliga slaget och mycket möjligt innehålla en hel del alvblod (de onda margylerna kostade enligt källorna otaliga alver livet). Sen kan kanske inspiration dras från crurerna på Marjura då ju deras stad Krau-ki ursprungligen befann sig på Yndar? Vi har varit inne på förhållandet mellan margyler och crurer tidigare och då var en tanke att Krau-ki steg fram som den ledande ondskan på Yndar först när Margyl (Vicotnik) verkar ha försvunnit därifrån ca 800 fO.

Om de hippogriffridande akrogaliska stäppnomaderna använde magi har vi aldrig diskuterat tror jag men religös fanatism och mörka demongudar har varit antytt...
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Historiskt äventyr

Post by Adragoor »

Det skulle kunna vara så att man inte hade upptäckt alla element inom elementarmagin än... Annars tror jag också att det mesta såg liknande ut jämfört med 610 e.O. Sedan kan jag iofs tänka mig att magin i Jorpagna var mer skolad och akademisk. Kanske t.o.m. att akademierna på den tiden följde en gemensam läroplan för att garantera en viss kompetensnivå på magikerna i imperiet.

Uppdatering: I Magiboxen står att elementet mörker upptäcktes av Staaphord och Perinn och att Barak Hashamayim upptäckte ljus och köld. Det sägs dock inte när detta skedde. Däremot sägs att man inte insåg att värme är ett element förrän helt nyligen, sedan den kände nekromantikern och elementarmagikern Camulius Martein kommit fram till att ljus, mörker, köld och värme inte är självständiga element.

Mitt förslag är att endast de fyra klassiska elementen var kända i väst under antiken, men att man sneglat mot margylernas mystiska mörkermagi. Kanske har hemligheten som RP ska hämta på Bahaz något att göra med hur mörkermagin fungerar, och förutsatt att de lyckas leder deras upptäckt till att Staaphord och Perinn lyckas frammana en Umbra. Om eld ska med eld bekämpas, bör man då inte göra detsamma med mörker?
Post Reply