Historiskt äventyr

Har du något äventyr som ligger och dammar? Dela gärna med dig!
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Historiskt äventyr

Post by Mikael »

Kom inte nekromantin och demonologin från Yndar?
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Adragoor wrote:Det skulle kunna vara så att man inte hade upptäckt alla element inom elementarmagin än... Annars tror jag också att det mesta såg liknande ut jämfört med 610 e.O. Sedan kan jag iofs tänka mig att magin i Jorpagna var mer skolad och akademisk. Kanske t.o.m. att akademierna på den tiden följde en gemensam läroplan för att garantera en viss kompetensnivå på magikerna i imperiet.
Elementen har diskuterats tidigare och tanken har varit att de fyra ursprungliga elementen upptäcktes i Golwyndakulturen och fortlevde i åtminstonde två av dens arvtagare: Furgia och Krun/Jorpagna.
Även att magikerna var mer organiserade och skolades enligt ett fastställd system. Tanken har också varit att denna tradition till viss grad fortfarande lever kvar i dagens Ereb men att den har modifierats lite och även har fått konkurens av andra traditioner.
Adragoor wrote:Uppdatering: I Magiboxen står att elementet mörker upptäcktes av Staaphord och Perinn och att Barak Hashamayim upptäckte ljus och köld. Det sägs dock inte när detta skedde. Däremot sägs att man inte insåg att värme är ett element förrän helt nyligen, sedan den kände nekromantikern och elementarmagikern Camulius Martein kommit fram till att ljus, mörker, köld och värme inte är självständiga element.
Diskussion finns här om detta:
viewtopic.php?p=32151&sid=2f5d59dc7baf3 ... e65#p32151

Staaphord och Perrins upptäckt föreslogs till ca 100 eO men hur de gjorde och med vilket material vet vi inte. Kanske hittade de kunskap från tiden precis innan konfluxen med ursprung i mötet mellan joriska magiker i Lasutyp och margyliska kvarlämningar i Bahaz? Eller så var det Perrin som på 100-talet eO hittade forskning gjort av Staaphord 800-600 fO och därför kom att dela äran av elementet Mörkers upptäckt?
Adragoor wrote:Mitt förslag är att endast de fyra klassiska elementen var kända i väst under antiken, men att man sneglat mot margylernas mystiska mörkermagi. Kanske har hemligheten som RP ska hämta på Bahaz något att göra med hur mörkermagin fungerar, och förutsatt att de lyckas leder deras upptäckt till att Staaphord och Perinn lyckas frammana en Umbra. Om eld ska med eld bekämpas, bör man då inte göra detsamma med mörker?
Låter spännande... :)
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Mikael wrote:Kom inte nekromantin och demonologin från Yndar?
Besläktad magi lär ha funnits i andra kulturer men de största framstegen och uptäckterna kom nog från Yndar. Direkt från det margyliska imperiet i öster men även från crurerna uppe i det nordvästra Västerhavet.

Vi har tidigare varit inne på hur de joriska magiskolorna definierades på 800-talet fO under bla kejsar Aurelion II av Jorpagna, även en encylopedia necromantisma. Detta borde ju då kunna kopplas till möten mellan margyler och jorer vid Demontungan?
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Så Margylska trupper, består de till stor del av odöda? Är det typ en magiker som dirigerar de odöda och en livvakt av elitsoldater runt honom?

Rider de på bestar av hopsydda djur?

Hur extremonda ser de ut att vara (de är ju extremt pragmatiska med andras liv om inte annat)

Jag har redan ett frö om att folk i Jorpagna är rädda för att dö, det ryktas att margylerna har upptäckt ritualer för att leva i evighet, men att det kräver stora offer från älvfolken (de ÄR ju odödliga)
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

En stor del av de margyliska trupperna i väst består enligt tidigare diskussioner av legosoldater i form av centralakrogaliska stäppnomader. Detta utesluter dock inte att det används odöda på slagmarken i större eller mindre grad. Snarare är väl att det troligen är härifrån, i mötet mellan den margyliska och joriska kulturen, som den klassiska bilden av "ond magiker med odöd armé" härstammar.

Flygande odöda, fungerar det? :? Vad med tupilaker ihopsydda av indriker?

Gillar idén om jorer som fruktar döden ...och som då sneglar på margylernas alvblodseperimenter, eller?

När exakt har du förresten tänkt dig att äventyret/kampanjen skall utspela sig? Om det är före 800 fO så finns margyler (med anhang) i hela den angränsande delen av Akrogal. Mellan 800 och konfluxen 599 fO så har dock margylerna övergett Furgia söder om Demontungan. Norr om Demontungan däremot, i dagens Kalmurri, finns det dock möjligheter för att margylerna finns kvar, eventuellt med fäste i staden Yem-ki:

http://www.erebaltor.se/wiki/index.php?title=Yemman
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Jag tänkte att det här skulle utspela sig under seklet som föregår konfluxen. Vill inte spika ett datum, för att hålla saker mer lättflytande men runt 700 fO-599fO (slutdatumet är ju ganska bestämt, det är apokalyps och tandagnisslan, som kampanjer ska sluta)

Så legosoldater på hippogriffer, rådgivare från Yndar?

Alvblodsexperimenten måste vara MYCKET lockande.

Jag funderar på att man kanske spärrar in en alv och leachar liv från den, 90% förgås längs vägen men att en familj då kan ha lika många fångna alver som man har familjemedlemmar. Alverna åldras då med tiodubbel hastighet vilket gör att de efter något sekel faktiskt ser äldre ut. Förhållandena de lever under, långt från naturen osv kanske också bidrar. Det behövs alltså nya alver allt eftersom (eller andra älvfolk).

Alternativt kanske man måste bada i älvfolksblod ellerliknande?

Hursomhelst ser astrologer och spåmän tecken i skyn på att en hemsk händelse närmar sig och folk blir mer än vanligt paranoida. Allteftersom det närmar sig dagen D ska vansinnet öka. Folk bildar pakter med demoner till höger och vänster och experimenterar med nekromanti på nydöda släktingar.
A fat man brings a cushion wherever he goes
User avatar
Adragoor
Kardisk Bontisâl
Posts: 1380
Joined: 2007-03-12 20:26
Location: Lund

Re: Historiskt äventyr

Post by Adragoor »

Sopodlare wrote:Jag funderar på att man kanske spärrar in en alv och leachar liv från den, 90% förgås längs vägen men att en familj då kan ha lika många fångna alver som man har familjemedlemmar. Alverna åldras då med tiodubbel hastighet vilket gör att de efter något sekel faktiskt ser äldre ut. Förhållandena de lever under, långt från naturen osv kanske också bidrar. Det behövs alltså nya alver allt eftersom (eller andra älvfolk).

Alternativt kanske man måste bada i älvfolksblod ellerliknande?
De även ur margylisk synvinkel kontroversiella experiment som ledde fram till sådana kunskaper utfördes såklart på Bahaz, långt borta från centralmakten, där man kunde ägna sig åt allsköns perversiteter...
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Yes!

Möjligt att även farliga saker utfördes där, sådant som för risker med sig...ljuvliga risker!

Utbrott av odöda

Utbrott av pest

Utbrott av...ja något :D
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Sopodlare wrote:Jag tänkte att det här skulle utspela sig under seklet som föregår konfluxen. Vill inte spika ett datum, för att hålla saker mer lättflytande men runt 700 fO-599fO (slutdatumet är ju ganska bestämt, det är apokalyps och tandagnisslan, som kampanjer ska sluta)
Perioden 680-598 fO har av senare tiders historiker kallats Sönderfallet så då borde din kampanj ligga rätt i tiden. :) Kejsardömet är splittrat och olika skeenden ryms i olika regioner.
Sopodlare wrote:Så legosoldater på hippogriffer, rådgivare från Yndar?
Låter rätt. Den stora massan hippogriffryttare ute från stäppen som började sin expansion ca 750 fO var ursprungligen inte i margylisk sold (vi har ännu inte bestämt helt vad som hände vid denna tid) men det hindrar ju inte att vissa stammar/folk låter sig hyras eftervart. Yndarerna lär ju ha sett deras potential.
Sopodlare wrote:Jag funderar på att man kanske spärrar in en alv och leachar liv från den, 90% förgås längs vägen men att en familj då kan ha lika många fångna alver som man har familjemedlemmar. Alverna åldras då med tiodubbel hastighet vilket gör att de efter något sekel faktiskt ser äldre ut. Förhållandena de lever under, långt från naturen osv kanske också bidrar. Det behövs alltså nya alver allt eftersom (eller andra älvfolk).
En alv för varje familjemedlem, lyckas man verkligen tillfångata så många? Kan det inte vara så att en familj har en alv? En husalv nerlåst i källaren ensam och blodtappad, det ger inte mycket blod till varje familjemedlem men varje droppe är värdefull. Endast mycket rika familjer har råd med flera alver och mera blod. Ju mer blod ju längre livsförlängning är tron. Dyrt men vad gör man inte om man fruktar det (eller dem) som väntar på andra sidan? :evil: ( :twisted: :twisted: :twisted: )
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Historiskt äventyr

Post by Mikael »

Menar ni allvar med att de gamla ryktena om att förlänga livet med alvblod skulle vara sanna? Nä, lägg av…
OK, att några grymt duktiga svartkonstnärer på Yndar lyckats med livsförlängning genom bla inkluderande av alvblods-igelsugning, men inte mer än så. Sedan, om det förekommer utbredd vidskeplighet som skapar underlag för alvjakt och blodkonsumtion så kanske man upplever och tror sig leva längre, fast det inte har någon förankring i verkligheten. Sedan är det ju bristen på alver som gör det till exklusiva riter som mest finns i folks vildaste drömmar.
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Jag tror att:

1: De får inte tag i så många alver så det är ändå ganska svårt att svara på huruvida det fungerar eller inte. Älvfolk tar livet av sig (och återfödas hos Tevatenu) hellre än att falla i margylernas klor. Det KAN heller inte vara så himla lätt att invadera älvfolksbosättningar. De är ju rent biologiskt överlägsna människor och de har massor av magi etc.

2. Jag tänker mig att det margylska samhället är sjukt våldsamt med lönnmord i natten etc. Folk blir inte SÅ himla gamla.

3. Pga 2 så skylls alla dödsfall på grannen. "Ja han fick blodröta, det betyder att vi måste hämnas på grannen, det ryktas att hon har en alv i källaren, vi döda/kidnappar den"

Så det spelar egentligen ingen roll om de faktiskt lever längre eller inte. Huvudsaken är att JORERNA tror att MARGYLERNA tror.
A fat man brings a cushion wherever he goes
Mikael
Admin
Posts: 5079
Joined: 2007-02-22 19:19

Re: Historiskt äventyr

Post by Mikael »

:mrgreen: (vet inte vad han betyder men han ser glad ut)
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Ok, börjar få ett litet grepp om handlingen nu:

Rollpersonerna tillhör på olika sätt samma adelsfamilj, jag planerar att sätta den tystaste spelaren som något slags arvinge till ättens överhuvud och de andra som lägre släktingar eller anställda av olika slag.

Släktingen ska groomas för att ta över och skickas ut på ett gäng uppdrag för att skaffa sig ett namn och erfarenhet.

Tips på uppdrag? Ett av dem ska såklart leda till demontungan och en kapplöpning med Furgier, Kalmurrier, Margyler och minst en annan jorisk ädling
A fat man brings a cushion wherever he goes
birkebeineren
Admin
Posts: 7038
Joined: 2007-02-27 07:25

Re: Historiskt äventyr

Post by birkebeineren »

Kanske kan det för ynglingens karaktär vara uppbyggelig att jaga dimbest ute på hedarna i Mirel?
vije wrote:Dimbesten
En annan egenhet för den mirelliska dimman är dimbesten, ett fasansfullt vidunder och landets mest fruktade best.
Dimbesten sägs kunna använda sig av dimman i sin jakt och kan försvinna spårlöst eller dyka upp där man minst av allt anar. Dens blodtörst är sägenomspunnen, och den är ett ytterst prestigefyllt byte. Antalet fällda dimbestar i Mirel torde dock gå att räkna på en hand.
Den jorikse bestiologen Ulon Paramarr skrev följande i sitt verk, "Det zoologiska mångfaldet uti Imperiets vindlande domäner":

”5e legionen presenterade mig idag ett exemplar av den sägenomspunna dimbesten från det fjärran barbariska Mirel. Det torra och utmärglade lik som lades för mina fötter sades ha tagit med sig 11 män till Ereshkigals hallar, men jag tog mig friheten att bemöta det befängda påståendet med en torr kommentar om fiskehistorier. Jag blev dock synnerligen bryskt utvisad från lägret, och jag oroar mig nu för att det utlovade svinvalskadavret kommer att låta vänta på sig, tack till min oförsiktiga tunga.
Men dimbesten uppvisar alltså inga direkt häpnadsväckande upptäckter vid ett standardzoonometriskt
disecarum anatomii. Den är en vardaglig svart tigerbesläktad predator av typiskt nordröna fysionom, visserligen med ett säreget och kraftigt sågtandat käkparti. Därtill är ögonen sällsamma; Ögonloberna har en kraftig Cornea och är helt blekgrå och stirrigt dimmiga utan vare sig iris, pupill eller ögonlock.
Allt som allt en ruskig best att åse förvisso, även som flådd och dissekerad, men knappast värd de myter som spridits kring den.”


Paramarr hade dock aldrig sett en levande dimbest. Han hade aldrig hört dess ensliga tjut över mörknande kullar, aldrig sett hur den lurar både drevhundar och jaktmän, isolerar en liten grupp jägare i dimman och dräper dem en och en i osynliga attacker. Paramarr hade aldrig sett härdade krigare gråta av lycka över att dimman lättat och jaktens mardrömmar upphört.
Eller vad med att korsa Nargurevallen uppe i Trasimo och leta efter Silverlegionen inne i skogsdjupet?
birkebeineren wrote:Legio Argentum - Silverlegionen

Detta var en specialtränat elitlegion som upprättades av Kejsar Tamsolion i Kejsardömet Jorpagna. Legionärerna var utrustade med dvärgsmidda vapen och centurionerna bar usvärd av mithril, därav namnet Silverlegionen. Den bildades inför den planerade invasionen av Nargur 912 fO och var tänkt som en spjutspets som skulle gå rakt mot barbarernas centrum. Legio Argentum var först att korsa Nidapasset och bege sig ner i Nargurs skogar. Det var sista gången den sågs. Förmodligen nergjordes legionärerna, trots sina överlägsna vapen, en efter en längs de snirklande stigar, täta snår och förädiska myrhål som var det som mötte dem. Nargurerna var inte samlade i täta styrkor och hade inget centrum, de låg i bakhåll i en skogsmark de visste att utnyttja till fullo i krig och kunde slå ut de utsträkta joriska kolonnerna i snabba attacker. Detta var också det öde som mötte de övriga legionerna som ingick i invasionshären men av dessa överlevde enstaka jorer och det är från deras berättelser som Silverlegionens förmodade öde är känd.
Otaliga är de senare äventyrare som under historien har letat efter Silverlegiones legendariska vapen men ingen har hittat några andra spår än rostiga legionärshjälmar och trasiga benrester, vilket antagligen endast är rester från de andra legionerna som ingick i den mislyckade invasionen.* Dvärgsmidet och mithrilen finns fortfarande i djupet av Nargurs skogan för den modige att hitta.

* Det enda någonlunda säkra spår är att rottlingarnas berömda svärd Sakkinis skal ha haft en inskription som identifierar det med den joriska patricierfamiljen Saccius, och en viss Tibius Maros Saccius skal ha tjänsgjort som centurion i Legio Argentum, med ett svärd i mithril. Detta är dock till liten hjälp då Sakkinis är borta och råttlingarnas vandringar är okända även för deras egna korta minnen.
Sopodlare
Erebosisk Köpman
Posts: 382
Joined: 2007-06-13 20:39
Location: Kallhäll, Järfälla, Stockholm

Re: Historiskt äventyr

Post by Sopodlare »

Tack!
A fat man brings a cushion wherever he goes
Post Reply